Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

Play Interactive Animation “Save Nanda Bayin”
ช่วยนันทบุเรงในป่า

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon<br /> Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

3 Comments

Filed under Uncategorized

พระปุกกุสาติ (Pushkarasakti) พระอานาคามี ผู้ถูกวัวขวิดตาย

เขียนโดยรตจิตร

รตจิตร ชอบไปฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ กฤช นิมมฺโล ที่บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ พอจ.กฤช ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ พระปุกกุสาติ มีความสั้น ๆ ดังนี้

พระปุกกุสาติ แห่งตักกศิลานคร แคว้นคันธาระ (Gandhara) เป็นพระราชาเกิดในกรุงตักกสิลา ทรงเป็นพระสหายทางราชสาส์นและบรรณาการ โดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับพระเจ้าพิมพิสาร (The king Bimbisara) แห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ แคว้นคันธาระ เป็นเมืองชายแดนประเทศปากีสถาน พอจ. เปรียบเทียบว่า หากแต่เป็นสมัยนี้ ก็เป็นเพื่อนกันได้ง่ายโดย Add friend ใน facebook และก็เห็นหน้ากันได้อย่างง่ายดาย พระปุกกุสาติ ทรงธรรม ปกครองประชาชนอย่างพ่อกับลูก
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปุกกุสาติส่งผ้ากัมพล หรือผ้าขนสัตว์ที่ตีค่ามิได้ กว้าง 8 ศอก (4 ม.) ยาว 16 ศอก (8 ม.) แต่พอพับแล้วเหลือขนาดนิดเดียวเพราะผ้าเนื้อละเอียดมาก ใส่ผอบทั้ง 8 ผืน หุ้มด้วยครั่ง พร้อมราชสานส์ให้พระเจ้าพิมพิสารเปิดในโรงพระราชฐาน ตอนประชุมอมาตย์เท่านั้น

พระเจ้าพิมพิสารจารึกแผ่นทอง

พระเจ้าพิมพิสาร ทรงตอบแทนด้วยการสลักจารึกเรื่องราวของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติกรรมฐาน (engraved about ‘How to Meditate’ on a gold plate) ลงในแผ่นทองคำด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระเจ้าปุกกุสาติ และรับสั่งให้เสนาอำมาตย์เป็นราชทูต จัดขบวนช้างมงคลแห่แผ่นจารึกทองนี้ไปถวายพระเจ้าปุกกุสาติ พระเจ้าปุกกุสาติทรงขึ้นไปเปิดอ่านบนปราสาทชั้นบน อ่านแต่ละวรรค เกิดปิติ ขนาดต้องลดปิติลงจึงสมารถอ่านวรรคต่อไปได้ เกิดศรัทธา พระองค์เสวยสุขอยู่ในฌานถึงครึ่งเดือน ตัดสินพระทัยออกบวชถือผ้ากาสาวะ หรือผ้าล้างบาป เป็นกุลบุตรปุกกุสาติ ในขณะที่ประชาชนเดินตามตลอด จนพระเจ้าปุกกุสาติต้องเอาไม้ท้าวมาขีดแบ่งว่าแผ่นดินนี้เป็นของใคร ซึ่งประชาชนก็บอกว่าเป็นของพระองค์ พระองค์จึงว่าหากใครตามมามีโทษ ในคัมภีร์เรียกว่า กุลบุตรปุกกุสาติ เพราะออกบวชแล้ว

กุลบุตรปุกกุสาติไปโรงบ้านช่างหม้อ

กุลบุตรปุกกุสาติทรงยึดมั่นถ้อยคำในพระราชสาส์นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ราชคฤห์ พระองค์ก็จะเสด็จต่อไปถึงกรุงราชคฤห์ จึงมาทราบภายหลังว่าพระองค์เดินทางผ่านเลยมาจากที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน 45 โยชน์ แต่เย็นแล้ว อีกทั้งกุลบุตรปุกกุสาติ เดินเท้ามาร่วม 200 โยชน์จนถึงบ้านช่างหม้อ จึงขอพัก พระพุทธเจ้ารู้ว่ากุลบุตรปุกกุสาติ เดินทางด้วยเท้าเปล่า พระพุทธเจ้าก็จะไปโปรดด้วยเท้าเปล่าเช่นกัน

เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงบ้านช่างหม้อในคืนนั้น ได้พักในห้องเดียวกับกุลบุตรปุกกุสาติ พระพุทธเจ้าปิดแสงรัศมีของพระองค์เพื่อไม่ให้ปุกกุสาติ รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ทั้งคู่นั่งขัดสมาธิฌาน หลังจากสนทนาก็ทราบว่า กุลบุตรปุกกุสาติ ออกบวชอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่กุลบุตรปุกกุสาติไม่รู้จักหน้าค่าตามาก่อน จึงเรียกพระพุทธเจ้าว่า “อาวุโส” พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปุกกุสาติ และรู้ว่าปุกกุสาติได้ฌานจากการทำอานาปาณสติ พระองค์จึงให้ปุกกุสาติแยกธาตุ ดูจิต ดูเวทนา จนในที่สุดปุกกุสาติก็ทราบว่า “อาวุโส” ท่านนี้ก็คือพระบรมศาสดา ในขณะที่แสงรัศมีของพระพุทธเจ้าก็สว่างขึ้นพอดี กุลบุตรปุกกุสาติมีความยินดีอย่างมาก จึงขอบวช พระองค์จึงตรัสให้ กุลบุตรปุกกุสาติไปหาบาตรและจีวรให้ครบเพื่อการอุปสมบท

ปุกกุสาติถูกแม่วัดขวิดตาย

พระเจ้าพิมพิสาร มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า และรับทราบว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดกุลบุตรปุกกุสาติพระสหาย ซึ่งตอนนี้ไปหาบาตรและจีวร ทันใดนั้นหลังจากกุลบุตรปุกกุสาติบรรลุอนาคามิผลแล้วก็ถูกแม่โคขวิดตาย เนื่องจากยังไม่อุปสมบท พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงจัดการพิธีศพให้แต่ทรงเป็นพระราชา กุลบุตรปุกกุสาติไปเกิดในพรหมโลก เห็นความเกิด การปรุงแต่งอยู่ เลยเป็นพระอรหันต์ ณ ตอนที่เกิดใหม่ทันที

เรื่องนี้น่าจะสอนให้รู้ว่าถึงพระปุกกุสาติ จะบรรลุเป็นพระอานาคามี แต่ก็ยังต้องชดใช้กรรมจึงถูกโคขวิดตายก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

NYU 2031 – NYU in NYC – We are looking at you.

Event on Monday May 10, 2010 6:30 PM
Site at the south side of NYU main core at 3rd ave and Mercer street.

**Dear Audience:
You must not copy this article to use in your web page or publish anywhere. Sw-Eden.NET’s staff owns its copyrights.

The speaker said that the number of NYU undergraduate student grew 5% a year. Form now, 2010 till 2031, it would grow 40%-50% which mean at least, they would have more 300 students in campus. And those students would need a dormitory. Currently, the capacity of NYC dormitory at 14th street is 250 students.

NYU would take whole NYU superblock (between Houston and 3rd street) and and make three-building complex as the village of NYU. These three buildings sit on a raising garden which is private area for student’s activities, such as sport and community. This means from the street views, its sidewalk might be like the southern side of Fordam University at 60th street. NYC claimed that this design was to respect the prior surrounding neighborhoods which are more than 5 kinds. They also have an intention to use the original structure from the old buildings and renew them for this project, because they concern much about carbon-dioxide and global warming.

Some onlookers were curious if they could build just one fat building or one thin skyscraper. The reason that that should not make one fat building is the quality of sun, and the reasons that they should not make a skyscraper are the core is expensive for the high building (can cost about 50% of whole building), if it was very tall, it would need a sky lobby which this system need to hire a elevator director, and the students would go to class late. And some of them also worry about impact to the grocery store s from the raising garden.

NYU needs to be a perfect New Urbanism like, Yale university. New Urbanism is very green by it has residential and school in the same area, so their students do not have to waste the environment in transportation. Most of undergraduate students who come to live in the dormitory are freshmen from outside New York City and other countries. They will move out in their second year, but NYU dormitory makes their harbit to find a new resident which is near the school. At the end, these students would became a part of neighborhoods. A woman created a conflict in the meeting which is she did not like if NYU students who moved out from the dormitory and still stick around her area. NYU students are various types, does not like Copper Union. She said that most of NYU students would have more time for parties, playing around, running around, playing skate board and making a noisy, and they do respect the original neighborhoods. As NYU would create a raising garden to respect and flexible to the neighborhoods, it might work for this issue. They prevent the neighborhoods from their students’ activities. On the other hand, they could not control the students who moved out from their dormitory for being a part of neighborhoods.

Finally, I believe that most of NYU students are quality. This project will be a wonderful movement of NYU itself, and of us, the architecture students and new-age architects. We always look forward to see a new thing. We cheer you, sir.

Visit the project online at http://www.nyu.edu/nyu2031/nyuinnyc/
If the link got changed and you cannot click through, please tell us by comment below.

**Dear Audience:
You must not copy this article to use in your web page or publish anywhere. Sw-Eden.NET’s staff owns its copyrights.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เขาสนุกได้อย่างไร ในเว็บไซต์ยุคบุกเบิก ตอน 2

@ อ่านบทความ ช่วงต้นก่อนหน้านี้ คลิกที่นี่

สว อิเฎล ไม่เหมือนกับสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้ค้นพบอยู่อย่างหนึ่งคือ สว อิเฎลชอลเล่น Code จำพวก CSS กับ Javascript โดย copy และเอามาวาง แต่จริง ๆ เขียน Javascript ไม่เป็น ส่วน CSS นั้นเป็นอยู่บ้าง ช่วงนั้น สว อิเฎล ก็พยายามพัฒนาตนเองโดยส่งตัวเองไปเรียน Flash เพื่อมาทำเว็บไซต์ แต่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ ซึ่งภายหลัง ฝันดังกล่าวมาเป็นจริงคือ ตอนเรียนปริญญาโท ที่ทำให้ สว อิเฎล สามารถเขียน Actionscript 3 ประกอบ Flash Website ได้

เป็ด Duck Activies เป็ดเกย์ จะจิกตูดของอีกตัว

สมัยนั้น สว อิเฎลจะติดต่อกับเพื่อด้วย e-mail และ MSN ตลอดจนเล่น net send ในห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ในระยะที่คุยกันได้ เราและเพื่อน ๆ ยังเล่น MSN กัน เพราะเห่อ Technology ตอนนั้นเป็นเวลาที่ สว อิเฎลซื้อ Flash Drive ตัวแรก ราคาประมาณ 4500 บาท ความจุเพียง 128 MB ในบทความที่ศึกษาบอกว่า วัยรุ่นบางคนขี้เกียจอธิบายว่าตนเองคือใคร ในขณะที่ chat กับเพื่อนที่ตนไม่เคยรู้จักมาก่อน ดังนั้นเขาจึงสร้าง home page และให้ Link กับเพื่อนใหม่ ให้เข้าไปดูว่าเขาคือใคร ทั่ว ๆ ไปแล้ว วัยรุ่นมักจะมีรูปสิ่งที่ตนเองชอบ เช่น วงดนตรี หนังสือ ดารา สิ่งที่ชอบ โดยรูปภาพเหล่านี้ได้มาจากการ copy จากเว็บไซต์อื่น และนำมาแปะในเว็บไซต์ตนเอง ในเวลานั้นเป็นช่วงแรก ๆ ของการใช้เว็บไซต์ ทำให้ไม่มีการควบคุมเรื่องลิขสิทธิ์มากเท่าที่ควร วัยรุ่นเหล่านี้ติดเป็นนิสัยในการคัดลอกงานของคนอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อมูลในสื่อเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สามารถถูก Copy ได้ง่ายกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป จนกระทั่งปัจจุบันที่ สว อิเฎล เป็นอาจารย์ สว อิเฎล พบว่านักศึกษาก็ติดนิสัย copy ข้อมูลในเว็บไซต์มาใส่ในรายงาน แถมอ้างอิงในบรรณานุกรมว่า Google.com (เครียดเลย)

การแบ่งประเภทเว็บไซต์ ซึ่ง สว อิเฎลเคยให้ นักศึกษาทำกิจกรรมในชั้นเรียน ได้รวมถึงการแบ่งประเภทตามความถี่ในการ Update ข้อมูล ซึ่งในบทความที่นำมาศึกษานี้ ได้มีกราฟแสดง Public/Private เทียบกับ ความนิ่งและความทันทีทันใดในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งในบทความยังพูดถึงความถี่ในการ Update ข้อมูลของ วัยรุ่นภาพรวม

ถ้าใครชอบ Angelina Jolie จะทราบว่าเธอเคยพูดถึงความสวยงามของเวลา คือเธออยากจะมีอายุอยู่ถึงได้เห็นหลานของเธอวิ่งไปวิ่งมา โดยเธอเป็นคุณยาย และมองไปยังบ้านของลูก ๆ ที่ตั้งอยู่ถัดจากบ้านของเธอ, ในสื่อเว็บไซต์ก็สามารถสื่อสารความสวยงามของเวลานี้ได้เช่นกัน คนเราไม่เคยเป็นคนเดิม สว อิเฎลในวันนี้ ไม่ใช่ สว อิเฎล เมื่อสิบปีที่แล้ว ดังนั้นการย้อนไปมองเว็บไซต์เก่า ๆ หรือ โพสเก่า ๆ ใน Facebook หรือ hi5 ทำให้เราสามารถมองเห็นตัวเราในอดีต สมัยที่สว อิเฎลทำเว็บไซต์รุ่นเก่าที่เขียนด้วย HTML ปกติเรา ๆ ท่าน ๆ จะ update เว็บไซต์อย่างน้อยเดือนละครั้ง แค่เดือนละครั้ง เรายังสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเมื่อเดือนที่แล้ว และเราในปัจจุบัน เพราะถ้าเราเหมือนเดิมทุกประการ เราจะไม่มีความรู้สึกอยากที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ นี่แหละที่ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล บอกว่าคนเราเคยชินและชื่นชอบความไม่เที่ยงมากกว่าความเที่ยง

ภาพประกอบเว็บไซต์ยุคเก่า ที่ทำ home page แฟนวง Slipknot

ในบทความวิจัยที่นำมาศึกษานี้ แนะนำว่างานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาด้วยวิธี Longitudinal Design เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง Update ข้อมูลใน home page

ดั้งเดิม สว อิเฎลไม่เคยมีรูปจริง ๆ ขงตัวเองบนอินเตอร์เน็ต ไม่มีใครเคยเห็นหน้า สว อิเฎล ซึ่งต่างจากวัยรุ่นในงานวิจัยที่คนที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์มักเป็นเพื่อน ๆ ในชีวิตจริงของพวกเขา, สาเหตุที่สว อิเฎลไม่เคยให้ใครเห็นหน้า ก็เหมือนกับคนอื่น ๆ ที่ไม่ยอมบอกที่อยู่ คือ กลัวว่าจะมีอันตราย เพราะ สว อิเฎลเองก็มีศัตรูเยอะ สมัยนั้น เพราะเราทำตัวเป็น gangster ปากไม่ค่อยดี และงานศิลปะออกแนว Dark ทั้งยังมีการประชดประชันในตัวชิ้นงาน

วัยรุ่นบางคน หรืออย่าง สว อิเฎล ได้กลั่นกรองข้อมูลที่นำขึ้นเว็บไซต์แล้วว่าเป็นข้อมูลที่คนทั่วไปสามารถดูได้ ดังนั้นเราจะไม่ค่อยสนใจว่าใครเป็นคนที่ดูเว็บของเราอยู่ การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวนี้ เหมือนกับการสื่อสาร one-to-many คือคนหนึ่งคนสามารถสื่อสารกับคนหลาย ๆ คนด้วย message เดียวกัน ซึ่งคล้ายกับสื่อ mass media ที่เป็นลักษณะองค์กรข่าว สื่อสารกับผู้ชมทั้งประเทศ และแตกต่างจากการสื่อสารระหว่างบุคคลเพียง 2 คนอย่างแน่นอน, แต่ในปัจจุบันที่เรามี Social Networking Sites อย่าง Facebook ทำให้เราเกิด Group Communications เป็นการสื่อสารในกลุ่ม แถมยังกลุ่มใหญ่เสียด้วย จึงกลายเป็น many-to-many form of interpersonal communication

Fan Art วง Dir en Grey ทำเป็นการแต่งชุด cosplay โดยแฟน ๆ ของวงดนตรีดังกล่าว

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เขาสนุกได้อย่างไร ในเว็บไซต์ยุคบุกเบิก ตอน 1

บางส่วนของข้อมูล อ้างอิงจากบทความ The Construction of Identity in the Personal Homepages of Adolescents เขียนโดย Daniel Chandler and Dilwyn Roberts-Young และบทความ Vernacular Web ซึ่งต้องขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้จากคาบเรียน History of Media ที่ University of Sydney อีกมากมายจากประสบการณ์ตรง ของ สว อิเฎล หนึ่งในคนเขียนเว็บไซต์ยุคบุกเบิก สมัย HTML, พร้อมเสียงเพลง MIDI และภาพ gif ประดับหน้าเว็บ

พยาธิปากขอ

เว็บไซต์แรกที่ สว อิเฎลทำสมัยเรียนมัธยมต้น ช่วง Sea Game 2000 ทำเว็บเกี่ยวกับตะเบงชะเวตี้ ซึ่งเวลานั้นไม่ค่อยมีข้อมูลค้นเจอในอินเตอร์เน็ต สว อิเฎล จึงต้องเข้าห้องสมุดและนำตำรา กับพงศาวดารมาสรุปเพื่อใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ สว อิเฎล ทำเว็บไซต์ลักษณ์นี้จนกระทั่งตอนอยู่มัธยมปลาย เวลานั้นจะแปลข้อมูลเกี่ยวกับวงดนตรีที่ตนเองชอบเป็นภาษาไทย และนำไปใส่ในหน้าเว็บ ประดับประดาตามแนวชาวร็อก จากนั้นก็ Upload ลง Geocities.com ซึ่งปัจจุบันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว สว อิเฎล ได้แต่ Print Screen เก็บหน้าเว็บไว้เป็นที่ระลึก

หากพูดถึง Geocities.com สำหรับ สว อิเฎล มันเป็นที่แรกที่ สว อิเฎลเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ และได้นำประโยชน์นั้นมาใช้จนถึงปัจจุบัน, เพื่อนคนหนึ่งสมัยมัธยมต้น ชื่อเมอน่า ไดแอน พาสัน แนะนำให้ สว อิเฎล รู้จักเว็บไซต์นี้ ทำให้ สว อิเฎล เข้าใจว่า Bandwidth คืออะไร, สมัยนั้น ถ้าใครอยากมีเว็บไซต์ อย่างน้อยเขาจำเป็นต้องเขียน HTML เป็น ผิดกับสมัยนี้ที่อะไร ๆ ก็ใช้ง่าย ขนาดคุณปู่คุณย่ายังสามารถใช้ LINE กันได้ง่าย ๆ

เว็บไซต์เป็นสื่อที่ไม่เหมือนสื่อเก่า คือ (๑) เป็นที่นิยมของวัยรุ่น การนี้ สว อิเฎล จำต้องทึ่งในตัวคุณครูที่สอน สว อิเฎล สร้างเว็บไซต์ เพราะอาจารย์ไม่ใช่วัยรุ่น แต่เขาทำให้เราเก่งได้ ณ เวลานั้น, (๒) เมื่อข้อมูลถูกเขียนเสร็จ ผู้เขียนก็สามารถเผยแพร่ได้ทันที, (๓) ผู้ชมมีจำนวนมาก และถ้าเป็นเว็บไซต์สมัยก่อน สว อิเฎล จะไม่สามารถควบคุมได้เลยว่าจะให้คนเห็นหรือไม่ให้ใครเห็น นอกเสียจากจะใส่ Password ให้คนเข้าชมต้องกรอก (แต่ก็ Hack ดูได้ง่าย) ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สมัยก่อนไม่เหมือนเว็บไซต์สมัยนี้ ที่ Social Networking Sites อย่าง Facebook สามารถกำหนดได้ว่าจพให้ใครเห็นโพสของเราได้บ้าง หรือขะ Block ใคร

ดังนั้นแล้ว สมัยก่อน สว อิเฎลต้องควบคุมความเป็น Public และ Private ของตัวเองดี ๆ คือ อะไรที่ต้องการให้คนอื่นรู้ จึงเอาไปใส่ในเว็บไซต์ ส่วนเรื่องที่มันเป็นส่วนตัวจริง ๆ ก็อย่าเอาไปใส่ เพราะบางคนไม่ยอมใส่แม้กระทั่งชื่อจริง ด้วยเหตุว่ากลัวจะมีคนมาทำร้ายตน ในงานวิจัยยังพบว่าคนที่อยู่ในเมืองเล็ก ๆ ไม่ค่อยยอมบอกว่าตัวเองมาจากไหน อาจเพราะอายอะไรบางอย่าง

Stitch and Lin Dan Fox วงดนตรี Mushroomhead สมัยเล่น SNS ที่ Myspace.com

สว อิเฎล จำได้ว่าตัวเองเคยสอบวิชาภาษาอังกฤษตกตอนไปอยู่ New York ใหม่ ๆ ตอนนั้นได้เขียนบทความเกี่ยวกับ ความแตกต่างของ House และ Home ซึ่งอาจารย์ Linda บอกว่าเป็นบทความที่ซาบซึ้งมาก แต่ grammar ผิดหมดทุกประการ คำว่า Home นี้ควรจะเป็นอะไนที่ส่วนตัว และถูกใช้กับคำว่า Home Page ซึ่งความจริงแล้วคำว่า Home Page คือหน้าเว็บที่มีความเป็น Public อย่างอหังการ

ช่วงแรก ๆ ที่เกิดสื่อเว็บไซต์ขึ้น และเป็นที่รู้จักและนิยมของวัยรุ่น เว็บไซต์มักถูกเทียบกับสื่อเก่า เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่มันถูกนำมาเป็นกระทู้ว่า มันจะตายหรือไม่ ถ้ามีสื่อใหม่เกิดขึ้น ในกรณีของเว็บไซต์นี้ การสื่อสารในเว็บไซต์ ถูกนำไปเทียบกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งแน่นอนว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลจะสื่อสารได้ชัดเจนกว่า เพราะมีท่าทาง สีหน้า น้ำเสียง ประกอบ ซึ่งในเว็บไซต์ก็สามารถใส่รูป ใส่วิดีโอลงไปได้ แต่ยังขาดการสื่อสารทางอารมณ์ ซึ่งในบทความ “Gender, Identity, and Language Use in Teenage Blogs” กล่าวว่า emoticon ทั้งในรูปแบบรูปภาพและตัวหนังสือ ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งบอกอารมณ์ และเติมเต็มในสิ่งที่เว็บไซต์ยังไม่มี

เว็บไซต์ของวัยรุ่นช่วงแรก ๆ มักจะมี Guessbook ซึ่งช่วงนั้น สว อิเฎล จำได้ว่า Thaimisc ได้ให้บริการอยู่ บ้างมี Webboard, บ้างมีที่อยู่ e-mail หรือมี mail form ให้ติดต่อ ตอนนั้น สว อิเฎล จำได้ว่า ถ้ามีใครติดต่อมี เราจะดีใจมาก และพยายามเขียนโต้ตอบกับทุกวัน มีคนนึงที่ สว อิเฎล ยังจำได้ดีคือ คนที่ใช้ชื่อว่า Toshiya Dir en grey แกบอกว่าชอบกินแตงโมเพราะผ่าออกมาเหมือนตรงกลางของธงญี่ปุ่น

@ อ่านบทความ นี้ต่อ คลิกที่นี่

Angelina Jolie fan art วาดเพื่อโชว์ความชอบดารา ในเว็บไซต์

@ อ่านบทความ นี้ต่อ คลิกที่นี่

Leave a comment

Filed under Uncategorized

กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

@ คลิกที่นี่ เพื่อย้อนอ่านข้อ ๑. การก่อเกิดกลยุทธ์ และ ๒.ตั้งจุดมุ่งหมาย

๓. ระบุกลุ่มเป้าหมาย
ระบุคนที่เราต้องการให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อมาบริโภคสินค้าเรามากขึ้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้อาจไม่ได้เกี่ยวกับกาโฆษณาเท่านั้น เช่น เปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่, สร้างความเชื่อมั่นให้กับร้านค้าที่รับสินค้าจากเสริมสุข (ขอบคุณ อ.โจ้ สำหรับข้อมูล), สร้างความผาสุขให้กับพนักงานชาวสวนสุนันทา, ตลอดจนสร้างความจงรักภักดี โดยมอบรางวัลจำนวนมากให้กับชาวมอญและสวอิเฎล ครั้งตะเบงชะเวตี้ยึดเอาเมืองมาได้ใหม่ ๆ

ตะเบงชะเวตี้ดูท่าที่ของเจ้าตัวกินจุ่น

๔. ระบุสารหลัก
เมื่อตะเบงชะเวตี้ยึดเอาเมืองหงสาวดีได้แล้ว เขาก็ต้องระบุว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรกับชาวมอญ ซึ่งเป็นประชากรที่เขาต้องปกครองสืบต่อไป ตะเบงชะเวตี้จึงสั่ง สว อิเฎลว่า “เจ้าจงออกแบบสาร ที่ทำให้ชาวมอญรับข้า เสมือนกับที่ข้ารักแม่ของข้า” สว อิเฎลทราบสารหลักทันที ว่าคือ สารอะไรก็ตาม ที่มีประเด็นให้ชาวมอญรับรู้แล้วเกิดความรักต่อตะเบงชะเวตี้

สารหลักนี้สามารถมีได้มากกว่า ๑ สาร หรือสารหนึ่ง ๆ สามารถแยกออกเป็นหลาย ๆ สารได้ ขึ้นอยู่กับความกว้างของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๕. พัฒนาสาร
คราวนี้ สว อิเฎลต้องนำสารหลักที่ตะเบงชะเวตี้ได้ให้ไว้ในข้อ ๔. มาพัฒนาให้เป็นชิ้นเป็นอัน และสามารถชักจูงชาวมอญให้รักตะเบงชะเวตี้ได้ ครั้นนี้ สว อิเฎล ต้องสืบดูว่าชาวมอญมักจะเชื่อสารที่อยู่ในรูปแบบใด จะเป็นการชักชวนตรง ๆ หรือมีการเล่นคำ หรือว่าชาวมอญไม่ชอบการฟัง แต่ชอบการดูรูปภาพมากกว่า หรือ สว อิเฎลควรออกแบบสัญลักษณ์แสดงถึงความรักของตะเบงชะเวตี้ที่มีต่อชาวมอญมานำเสนอ

๖. พัฒนากลยุทธ์สื่อ
ครานี้ สว อิเฎลต้องเลือกสื่อ ว่าสื่อใดจึงจะสามารถส่งสารให้ชาวมอญทั่วราชอาณาจักร เช่น ใช้ Mobile Billboard หรือป้ายโฆษณาเคลื่อนที่ โดยเขียนภาพและแปะบนตัวม้า ให้วิ่งรอบเมืองหงสาวดี, หรือจะติดป้านธรรมดาตามกำแพงเหมือนประกาศจับนักโทษในหนังจีนจอมยุทธ นอกจากจะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว สื่อยังต้องเหมาะกับสารด้วย เช่น สว อิเฎลอยากนำเสนอรูปภาพที่มีรายละเอียกมาก แต่ดันไปเลือกสื่อม้าวิ่งติดป้ายโฆษณา ทำให้ชาวมอญไม่สามารถดูรายละเอียดภาพนั้นได้ทัน ม้าก็วิ่งไปเสียแล้ว

โดยทั่วไป นักออกแบบโฆษณามันจะคำนึงถึงข้อดังกล่าว แต่ลืมคิดถึงสื่อที่คู่แข่งใช้ เช่น ถ้าทากายุปิเคยใช้สื่อเป็นทหารเดินตะโกนประกาศข่าว ให้ชาวมอญทราบมาเป็นเวลา ๑๐ ปี ชาวมอญก็จะเคยชินกับลักษณะการประกาศเช่นนั้น ดังนั้นแล้ว สว อิเฎล ก็จำเป็นต้องเลือกการประกาศแบบเดิน และอาจเพิ่มสื่อประเภทอื่นลงไป การประกาศข่าวโดยคน ยังเพิ่มศักยภาพของสื่อ คือ คนสามารถรับรู้สีหน้าของผู้รับสาร หรือชาวมอญได้ว่า เขาเชื่อหรือไม่ เห็นด้วยหรือต่อต้าน และสามารถนำกลับมารายงานให้ตะเบงชะเวตี้ทราบ
บางครั้งแคมเปนจ์หนึ่ง ๆ สามารถโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบ เช่น ธนาคารทหารมอญ ผลิตสื่อนำเสนอในโรงละคร เป็นสัตว์ประหลาดค่าทำเนียมถูกไล่ออกไปจากโลก โดยฉากเป็นโลกมนุษย์ ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ, และธนาคารทหารมอญยังมีสื่อที่เป็นป้ายโฆษณา ป้ายเดี่ยวใหญ่ ๆ ติดที่หน้าประตูพระราชวัง โดยป้ายนี้เป็นภาพสัตว์ประหลาดค่าทำเนียมถูกส่งมาถึงคุกต่าวดาวเรียบร้อยแล้ว, ป้ายนี้เป็นฉากต่างดาว ถ้าผลิตเป็นภาพนิ่ง จะประหยัดต้นทุนมากกว่าภาพเคลื่อนไหว แต่มีเนื้อเรื่องที่ต่อเนื่องกันจากการแสดงในโรงละครมอญ

สุนัขสุดรักของบุเรงนอง นอนอยู่หน้าวังเมืองตองอู


๗. เตรียมเงินทุน

การเตรียมเงินทุน ต้องจัดเงินเป็น ๓ ส่วน คือ (๑) ค่าผลิตสื่อ (๒) ค่าเช่าสื่อ (๓) ค่าวิจัยและสรุปผล ตามตำรา จะเสนอให้คิดค่าเช่าสื่อก่อน แล้วค่อยคิดค่าผลิตสื่อ ทั้งนี้ ถ้าใครเคยอยู่ต่างประเทศ จะพบว่าเขาใช้งบในการผลิตโฆษณาน้อยจริง ๆ ถ้าเทียบกับประเทศไทย ที่เราจ้างดาราค่าตัวแพง ผนวกกับ special effect ที่ดีเกิน hollywood และดีเป็นร้อย ๆ เท่าเทียบกับภาพยนตร์ไทยทั่วไป

ทำไมต้องมีการเก็บข้อมูล และการวิจัยตามหลัง? เพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่สว อิเฎลได้ทำลงไปนั้นได้ผลมากน้อยเท่าไร เช่น สว อิเฎล ให้ทหารไปตะโกนบอกชาวมอญ ว่าตะเบงชะเวตี้รักชาวมอญทุกคน สว อิเฎล จะต้องรู้ว่าได้ผลหรือไม่ การทำวิจัยอาจวัดจากแบบสอบถาม, กิจกรรมพิสูจน์ความรัก, เนื้อที่ที่ข้อความประโคมปรากฎอยู่บนหนังสือพิมพ์ชาวบ้าน, จำนวนวันที่ข้อความประโคมปรากฎในหนังสือพิมพ์ชาวบ้าน, ดุว่าได้ลงสื่ออะไรบ้าง หรือไม่ได้ลงเลย, ถ้าไปถึงวิทยุชุมชน ต้องดูว่าเขาพูดถึงสารนั้นนานเท่าไร เป็นต้น

ตะเบงชะเวตี้ เชิดหน้า ทักทายตั้งใจ กำลังจะเริ่มแข่งช่วงชิงหินเรืองแสง

Leave a comment

Filed under Uncategorized

กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์

กระบวนการการผลิตสื่อโฆษณาในหน้านี้ สว อิเฎลอ้างอิงมาจากหนังสื่อ Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice โดยนักวิชาการชื่อ Joep Cornelissen ซึ่งในหนังสื่อเล่มนี้ จะไม่ได้ระบุว่าเป็นการผลิตสื่อโฆษณา แต่กล่าวโดยภาพรวมว่า เป็นการวางแผนการดำเนินการ Program และ Campaigns ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริหารองค์กร โดย สว อิเฎล จะนำหัวข้อตามหนังสือดังกล่าว และอธิบายด้วยตัวอย่างอย่างที่คนไทยเข้าใจกัน เพื่อให้เหล่านักศึกษานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรา ได้ศึกษา และใช้เป็นแนวทางการทำงานในอนาคต

ตะเบงชะเวตี้ สู้กับสัตว์ประหลาด 2 หัวเพื่อปกป้องชาวมอญ

ก่อนอื่น ขออนุญาตอธิบายความแตกต่างของ Programs และ Campaigns กล่าวคือ โปรแกรมจะเป็นอะไรที่ยืดยามกว่า และหาจุดสิ้นสุดได้ไม่ จนกว่าองค์กรจะบรรลุสิ่งที่ต้องการ หรือเปลี่ยนใจไปหาเป้าหมายอื่น ส่วน แคมเปนจ์ คือการประโคมช่วงสั้น ๆ อาจเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม เช่น แคมเปนส์การหาเสียงผ่านทาง Facebook ของพรรคการเมือง “ถ้าไม่เลือกเรา เขามาแน่” เป็นต้น

หลังจากนี้ เชิญพบกับ กระบวนการการดำเนินการโปรแกรมและแคมเปนจ์

๑. การก่อเกิดกลยุทธ์
ทุก ๆ มหาวิทยาลัยและองค์กรจะมีวิสัยทัศน์ อันเป็นสิ่งที่องค์การนั้น ๆ อยากเป็น หรือคือเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างจากปัจจุบัน ช่องว่างระหว่างปัจจุบัน กับอนาคตที่ตั้งเป้าไว้ ก่อให้เกิดความคิดที่จะต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้ช่องว่างนี้หมดไป เช่น สว อิเฎล อยากเป็นรับใช้ตะเบงชะเวตี้ สว อิเฎล จึงหาวิธีสมัครเป็นทหารเอกของท่าน

สอพินยา หรือจริง ๆ สอบินนยา พระราชาชาวมอญผู้งามสง่าที่สุดในโลก
ภาพวาด “สอบินนยา หรือ สอพินยา” โดย สว อิเฎล

๒. ตั้งจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร หรือ จุดประสงค์การสื่อสารด้วยโปรแกรมหรือแคมเปนจ์นี้ ต้องเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง สามารถตรวจสอบและประเมินค่าได้ ว่าบรรลุจุดประสงค์แล้วหรือไม่ ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ สว อิเฎล ก็ต้องสร้างเครื่องมือ แต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพ สว อิเฎล ก็ต้องกลายเป็นเครื่องมือ นอกจากนี้วัตถุประสงค์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่ สว อิเฎลเดินทางไปร่วมรบกับตะเบงชะเวตี้ ครั้งตีเมืองหงสาวดี เป้าหมายของเราทั้งสองคือ ยึดเอาเมืองหงสาวดี เป้าหมายนี้ เป็นเป้าหมายของ Campaign ซึ่งเป็นส่วนเล็ก ๆ ของโปรแกรมการรวมชาติมอญและพม่าของตะเบงชะเวตี้ ลักษณะความสัมพันธ์ที่ว่า เป้าหมายหนึ่ง เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายต่อไป แต่ไม่จำเป็นว่า ถ้าเป้าหมายแรกสำเร็จ และอีกเป้าหมายจะต้องสำเร็จตาม ตรงตามการศึกษา “goal-seeking behavior” การนี้ตะเบงชะเวตี้และสว อิเฎล มีจุดประสงค์ที่แน่ชัด ต่อมา ถ้ายึดเอาหงสาวดีได้สำเร็จ เราก็รู้ว่ามันสำเร็จ และถ้าไม่มีการสูญเสียทหารเลย ก็จะยอดเยี่ยมมาก แบบนี้เรียกว่า ความสำเร็จสามารถถูกประเมินค่าได้ ว่าสำเร็จหรือยัง หรือสำเร็จมากน้อยเท่าไร เมืองเล็ก ๆ อย่างตองอู หรือจะสู้หงสาวดีได้ ทีแรกก็ฟังดูยาก แต่สว อิเฎลมีพระราชาเป็นตะเบงชะเวตี้ผู้ชาญฉลาด ดังนั้น วัตถุประสงค์นี้ เป็นไปได้ นอกจากขนาดของเมืองแล้ว ทรัพยากรต้องเอื้ออำนวย คือ จำนวนทหาร ถึงแม้ว่าจำนวนทหารของตองอูจะน้อย และตะเบงชะเวตี้ต้องขยันถอยนับครั้งไม่ถ้วน เพื่อมิให้เกิดการสูญเสีย แต่กลยุทธการรบ และกลลวงอย่างชาวมอญในเรื่องราชาธิราช ทำให้ทรัพยากรที่มี สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จได้ นอกจากนี้ ตะเบงชะเวตี้คงไม่บอกว่า ฉันจะต้องตีหงสาวดีให้ได้ โดยไม่มีเวลาจำกัด หรือบอกว่า จะต้องตีให้ได้ภายในเวลา 100 ปี ซึ่ง ณ เวลานั้น ท่านตะเบงชะเวตี้คงเหลืออยู่คนเดียว ดังนั้น ต้องระบุเวลา เหมือนตอนที่ชาวไทยเราชอบไปบน ว่าต้องได้แต่งงานภายในเวลากี่ปี

@ อ่าน (ต่อ) ข้อ ๓. , ๔. , ๕. , ๖. และ ๗. คลิกที่นี่
๓. ระบุกลุ่มเป้าหมาย
๔. ระบุสารหลัก
๕. พัฒนาสาร
๖. พัฒนากลยุทธ์สื่อ
๗. เตรียมเงินทุน

ตะเบงชะเวตี้ปลอมตัวเป็นคนส่งสารลวงศัตรู

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รถไฮบริด Hybrid Car ทำลายล้างโลก เพิ่มมลภาวะ

Hybrid Car หรือรถยนต์ติดแบตเตอรี่ ต่อไฟฟ้า บางคนเรีย Electric Car แน่นอน รถยนต์เหล่านี้ลดมลภาวะในเมือง เพราะใช้ไฟฟ้า ไม่ทำให้เกิดควันพิษในเมือง แต่ในทางกลับกัน การใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนั้น ทำให้ต้องสูบไฟฟ้าจำนวนมาก และไฟฟ้าเหล่านี้ เราได้มาจากการเผาถ่านหินนอกเมือง ดังนั้นเป็นความคิดที่โง่มาก ที่ลดมลภาวะในเมืองและไปเพิ่มมลภาวะนอกเมืองหลายเท่า

วิธีประหยัดพลังงานจริง ๆ ต้องขี่จักรยาน หรือ เดิน มิใช่ใช้ Electric Car

ทำไมการใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มมลภาวะหลายเท่า ถ้าเทียบกับการเผาไหม้น้ำมันหรือแอลกอฮอล์โดยตรง?

ความจริงคือ กว่าจะได้มาซึ่งไฟฟ้า ต้องนำถ่านหินมาเผา การเผาทำให้สูญเสียพลังงานไปกับความร้อนที่แผ่ออกมา และสูญเสียพลังงานในรูปแบบของขี้เถ้าคาร์บอน และคาร์บอนไดออกไซด์ในการเผาเริ่มแรก ขั้นตอนการปั่นไฟ ก็สูญเสียพลังงาน ตลอดจนการส่งไฟฟ้า ที่ต้องแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อให้ส่งได้เร็ม และส่งได้ไกล ๆ ระหว่างทางก็สูญเสียพลังงาน และเมื่อไปถึงหม้อแปลงที่เสาไฟ เพื่อจะแปลงไฟให้เป็นระบบบ้าน ก็สูญเสียพลังงานอีกต่อ โดยตลอดกระบวนการแล้ว พลังงานปลายทางเหลือเพียง 10% เทียบกับพลังงานต้นกำเนิดก่อนเผาถ่านหิน
อีกวิธีที่ช่วยประหยัดได้ คือ การนั่งรถม้า ขอร้อง อย่าใช้ Electric หรือ Hybrid Car เลย


ถ้าทราบเช่นนี้ คุณจะให้รถยนต์ชาตไฟอีกหรือไม่ครับ

ข้อมูลเรื่องไฟฟ้า สว อิเฎล แนะนำให้ตรวจสอบกับผังประหยัดพลังงานของ Bank of America Tower at One Bryant Park สถาปัตยกรรม สุดยอด eco (ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่สำรองไฟสุด yuck ที่ชั้นใต้ดิน)

สว อิเฎล ขอขอบพระคุณ วิวเลี่ยม มาร์ติน (William Martin) ผู้ปลุกให้คิดถึงปัญหาข้อนี้ มาแชร์กับเพื่อน ๆ ชาวไทย

สภาพจราจรติดขัดในกรุงเทพ มหานคร Democracy Monument

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ปัญหา ลูกจ้าง-นายจ้าง และ หัวหน้า กับ ลูกน้อง

หัวหน้าหรือเจ้านาย เป็นสัตว์ประเสริฐเสมอ แต่ลูกน้องไม่เป็นเช่นนั้น เพราะบางครั้ง เวลา สว อิเฎล นำกระดูกกลับมาให้สุนัขที่บ้าน เจ้าของร้านมักจะเรียกสุนัขว่า “ลูกน้อง” เช่นประโยคที่ว่า “อ๋อ เอากระดูกไปให้ลูกน้องใช่มะ”

Sid Wilson Dj starscream หันมาทำงานส่วนตัว ไม่หวังเป็นลูกน้องใครในบางเวลา

ในชีวิตการทำงาน หัวหน้าและลูกน้องก็สามารถมีสถานะเฉกเช่นเดียวกับคนเลี้ยงหมา และน้องหมา กล่าวคือ สว อิเฎล สามารถสั่งสุนัขของ สว อิเฎล ได้ และสุนัขของ สว อิเฎลสามารถฟังคำสั่งนั้นเข้าใจ แต่ในทางกลับกัน เมื่อสุนัขของ สว อิเฎล พยายามสื่อสารกับ สว อิเฎล สว อิเฎลกลับได้ยินเป็นเสียงเห่าเสียงร้อง ซึ่งอาจมีความหมาย หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่า สว อิเฎล จะเข้าใจการเห่านั้นหรือไม่

ความสัมพันธ์ของเจ้านายกับลูกน้อง ที่เป็นเหมือนเจ้าของและสุนัข เรียกว่า “Close Communication Climate” คือข้อมูลจากลูกน้องถูกปิดกั้นด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ หรือข้อมูลของเจ้านายก็ลูกปิดกั้นเช่นกัน เช่น สุนัขไม่สามารถเข้าใจว่าทำไม สว อิเฎล ต้องพามันไปฉีดยา แต่ถึงอย่างไร มันก็ต้องทำตาม

“Close Communication Climate” ในสถานะการณ์ของบริษัทหรือองค์กรจริงคือ
(๑) ลูกน้องคิดว่าตัวเองไม่มีความรู้ ต่ำต้อยด้อยค่า จึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
(๒) สว อิเฎลคิดว่าลูกน้องโง่ อธิบายไปก็เสียเวลาเปล่า
(๓) สว อิเฎลคิดว่าความเข้าใจของลูกน้องไม่สำคัญ อธิบายให้เข้าใจ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ไม่ใช่คนที่นำไปใช้
(๔) สว อิเฎลไม่รับฟังความคิดเห็น เพราะกลัวลูกน้องตำหนิ แล้วตนยอมรับความจริงไม่ได้

อุลตร้าแมนซีโร่ เซโร่ จัดการสัตว์ประหลาดเสื้อแดง

แต่ในความเป็นจริง หัวหน้าจำนวนมาก ในประเทศไทย ดินแดนนี้ มีกลเม็ดมากกว่าในตำรา เช่น ทำเป็นรับฟัง แต่ไม่เคยเอาไปใช้, ทำเป็นไม่รับฟัง แต่จำไปนำเสนอเจ้าของบริษัทและรับคำชมคนเดียว (ขโมยผลงานเด็ก ๆ), รับฟังปัญหา แต่พอเกิดวิกฤต ก็แสร้งเป็นไม่เคยรู้ปัญหาจากลูกน้อง เป็นต้น

สว อิเฎล มั่นใจว่า พวกท่านทั้งหลาย ที่เคยทำงานตามบริษัท ล้วนแล้วแต่เจอของแปลกที่ไม่เคยอยู่ในตำราของฝรั่ง วิธีแก้คือ ทำบุญให้ตัวเอง ให้มีบารมีเหนือกว่า และมารเหล่านี้จะสูญสลายไป เหมือนโดนลำแสงของอุลตร้าแมนซีโร่ (แบบที่เอา eye sluckers มาปักอก)

ปล. ถ้าใครบอกว่าให้ทำบุญให้พวกสัตว์ประหลาด ขอห้ามไว้ก่อนว่าอย่า เอาบุญนั้นมอบให้ผู้มีศีลครบ จะคุ้มกว่า

ตรงกันข้ามกับ “Close Communication Climate” คือ “Open Communication Climate” ซึ่ง “Open Communication Climate” นี้ได้กล่าวถึงหัวหน้า หรือเจ้าของบริษัทอันสุดแสนประเสริฐ ผู้รับฟังความคิดเห็น ผู้ไม่กั๊กข้องมูล ผู้ยอมให้เหล่าสมุนมีส่วนร่วมในการบริหาร เช่นนี้ ก็หนีไม่พ้น พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ที่ไม่เคยปรากฎในพงศาวดารว่า ชิชะ ด่าพี่ชายสุดรักของตนเลย แถมให้สิทธิ์ในการคุมกองทัพบก นอกสายตาของตน ซึ่งคุมกองทัพเรือ

Chris Fehn and Waylon Reavis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เสนกชาดก เรื่องขอเสนกบัณฑิต กับพราหมณ์เฒ่า และชายชู้

เขียนโดย รตจิตร

พิธีสวดมาติกาบังสุกุลอัฐิ วัดญาณเวศกวัน

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย รตจิตรได้ไปร่วมทำบุญพิธีสวดมาติกาบังสุกุลอัฐิ ณ วัดญาณเวศกวัน ในวันนั้น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (รองเจ้าอาวาส) ได้เล่าเรื่อง เสนกชาดก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่า คนที่มีปัญญา สามารถใช้ปัญญาช่วยคนอื่นได้ แม้จะเป็นคนมีปัญญาเพียงคนเดียวก็ตาม ซึ่งตรงกับสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่ม กปปส. และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รตจิตรขอสรุปที่พระครูปลัด ฯ เล่าเรื่อง “เสนากชาดก” ไว้ได้ดังนี้

พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ วัดญาณเวศกวัน

เสนกบัณฑิต แห่งเมืองตักกศิลา เข้ามารับราชการ ณ เมืองพาราณสี (Varanasi) ซึ่งมีพระราชาพระนามว่า ชนก ในฐานะอำมาตย์ฉลาดประจำเมือง มีความสามารถแสดงธรรมด้วยพุทธลีลาธรรมกถา คล้ายธรรมกถาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ครั้งหนึ่งมี พราหมณ์เฒ่าคนหนึ่ง (Brahmin beggar) หลังจากขอเงินได้ 1,000 กหาปณะ ก็นำมาฝากไว้ที่พราหมณ์เพื่อน เวลาผ่านไปเป็นปี ๆ ก็ยังไม่มาเอาคืน พราหมณ์เพื่อนคิดว่า พราหมณ์เฒ่าตายคงไม่มาเอาเงินแล้ว จึงนำไปใช้จ่ายจนหมอ พอพราหมณ์เฒ่ามาถึง พราหมณ์เพื่อนก็ไม่สามารถหาใช้คืนได้ จึงยกลูกสาวอายุเพียง 17 ให้

งูเห่าหม้อเลื้อยเข้าห่อผ้ากินข้าวตูผง

ด้วยความไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ ซึ่งมี 16 ประการ (ด้านล่าง) อยู่มาวันหนึ่งนางซึ่งไม่อิ่มด้วยเมถุนธรรม คิดวางแผนให้พราหมณ์เฒ่าออกไปข้างนอก โดยอ้างว่าทำงานไม่ไหว ต้องจ้างทาสหญิงชาย พราหมณ์เฒ่าบอกว่า นั่นต้องใช้เงิน นางก็ให้ไปเที่ยวขอเงินสิ พราหมณ์เฒ่าทำตาม โดยนางห่อผ้าข้าวตูผงเตรียมให้ไว้ในไถ้หนัง พราหมณ์เฒ่าขอเงินได้ 700 กหาปณะ จึงกลับ ระหว่างทางพราหมณ์เฒ่าได้พักเหนื่อย แกะห่อผ้ากินข้าวตู โดยไม่ได้ผูกห่อผ้าดังเดิม ก่อนที่จะลงไปกินน้ำ งูเห่าได้เลื้อยเข้าไปกินข้าวตูในห่อ อยู่ เมื่อพราหมณ์เฒ่ากลับมา ก็ผูกไถ้ห่อข้าวตู

ระหว่างทางยืนรุกขเทวดาได้บอกพราหมณ์เฒ่าว่า ถ้าท่านไปถึงบ้าน ภรรยาท่านจะตาย ถ้าท่านไปไม่ถึงบ้าน ท่านจะตาย แล้วเทวดาก็หายไม พอพราหมณ์เฒ่าเดินถึงพระนครพาราณสี วันนั้น เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ มีคนจำนวนมากเดินถือดอกไม้ เมื่อพราหมณ์เฒ่าสอบถามได้ความว่า จะไปฟังธรรมกถาของเสนก พราหมณ์เฒ่าจึงตามไปด้วย เมื่อเสนกแสดงธรรมแล้วเสร็จ ทุกคนมีใบหน้ายิ้มชื่นชมเสนก พอเสนกเห็นพราหมณ์เฒ่าร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะกลัวความตาย เสนกจึงสอบถามเรื่องราว และคิดว่าห่อข้างตูคือปัญหาจึงให้โยนทิ้ง และเขี่ยดู จึงรู้ว่ามีงูเห่า พราหมณ์เฒ่าศรัทธาคิดจะมองเงิน 700 กหาปณะให้เสนก แต่เสนกกลับมอบให้พราหมณ์เฒ่าเพิ่มรวมเป็น 1000 กหาปณะ โดยให้นำเงินไปซ่อนที่ต้นไม้ก่อนเข้าบ้าน พราหมณ์เฒ่าทำตาม แล้วค่อยไปเรียกนางที่เป็นภรรยา นางตกใจรีบปิดไฟ แล้วไล่ชายชู้ (Adulterer) ให้หลบออกไป เมื่อนางรู้จากพราหมณ์เฒ่าว่าไม่ได้เงินก็โมโห จนพราหมณ์เฒ่าต้องบอกที่ซ่อนของเงิน นางรีบบอกชู้ให้ไปชิงเอาเงินก่อน

เสนากบัณฑิต Senaga ถามพราหมณ์เฒ่า

เช้าวันรุ่ง พราหมณ์เฒ่าไม่พบเงินที่ซ่อน จึงไปเล่าให้เสนกฟัง เสนกออกอุบายให้พราหมณ์เฒ่าจัดงานเลี้ยง 7 วันและให้พราหมณ์เฒ่าเชิญเพื่อนมาทั้ง 7 วัน ภรรยาก็ให้เชิญเพื่อนเช่นกัน แล้ววันที่ 6 ให้มาบอกว่าภรรยาเชิญใครมางานเลี้ยงเป็นประจำ พอพราหมณ์เฒ่ามาเล่าและจำหน้าชายคนที่ภรรยาเชิญมาประจำได้ วันที่ 7 เสนกมางานเลี้ยงด้วย และบอกว่าพราหมณ์ชู้เป็นผู้เอาเงินไป ครั้งแรกพราหมณ์ชู้ไม่ยอมรับ จนเสนกต้องบอกว่าตนคือใคร พราหมณ์ชู้กลัวจึงสารภาพ แล้วถูกลงโทษขับไล่ออกจากเมืองไป เพียงปัญญาของเสนกบัณฑิต ก็สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้

เมียพราหมณ์เฒ่าและชายชู้

ตอนนี้รตจิตรขอสรุปเรื่องที่เพื่อน ๆ ควรรู้ ตามที่พระครูปลัด ฯ แสดงธรรมไว้พร้อมกับเรื่อง เสนกชาดก เกี่ยวกับ “ความไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ” ซึ่งมี 16 ประการ ดังนี้
1. มหาสมุทร ไม่รู้จักอิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาตลอดทุกสารทิศ
2. ไฟ ไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อไฟที่มาเติม
3. พระราชา ไม่รู้จักอิ่มด้วยราชสมบัติ
4. คนพาล ไม่รู้จักอิ่มด้วยบาป
5. หญิง ไม่รู้จักอิ่มด้วยของ 3 อย่างเหล่านี้ คือ เมถุนธรรม, เครื่องประดับ, และการคลอดบุตร
6. พราหมณ์ ไม่รู้จักอิ่มด้วยมนต์
7. ผู้ได้ฌาน ไม่รู้จักอิ่มด้วยการเข้าฌาน
8. พระเสขบุคคล ไม่รู้จักอิ่มด้วยการให้ทาน
9. ผู้มักน้อย ไม่รู้จักอิ่มด้วยธุดงค์คุณ
10. ผู้เริ่มความเพียร ไม่รู้จักอิ่มด้วยความเพียร
11. ผู้แสดงธรรม/เทศน์ ไม่รู้จักอิ่มด้วยการสนทนาธรรม
12. ผู้กล้าหาญ ไม่รู้จักอิ่มด้วยบริษัท
13. ผู้มีศรัทธา ไม่รู้จักอิ่มด้วยการอุปการะพระสงฆ์
14. ทายก ไม่รู้จักอิ่มด้วยการบริจาค
15. บัณฑิต ไม่รู้จักอิ่มด้วยการฟังธรรม
16. บริษัท 4 ไม่รู้จักอิ่มด้วยในการเฝ้าพระพุทธเจ้า

Leave a comment

Filed under Uncategorized

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ สุพรรณบุรี

© เขียนโดย รตจิตร

โปรแกรมทัวร์ไหว้พระ 1 วัน ไปสุพรรณบุรี

วันนี้ “รตจิตร” จะเอาเรื่องดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ sw-eden.net เกี่ยวกับทัวร์ไหว้พระ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และขอเขียนชื่อตัวเองอยู่ในเครื่องหมายคำพูด “ ” เพราะ word ชอบตรวจอัตโนมัติว่าเป็นคำผิด “รตจิตร” มีโอกาสไปทัวร์ไหว้พระ 1 วัน จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 ตรงกับวันพระพอดี โดยมี sponsor ตลอดรายการ คือ The Wisdom of KBANK มีอ.คฑา ชินบัญชร เป็นวิทยากรตลอดทาง และให้บริษัท Travel Creation เป็น Organizer โดยโปรแกรมวันนั้นใช้รถบัสของบริษัท คุณอนันต์ ทราเวลแอนด์เซอร์วิส ตั้งแต่ “รตจิตร” เคยนั่งรถบัสไปกับทัวร์มานับครั้งไม่ถ้วน ขอบอกว่าครั้งนี้รถบัสวิเศษมาก เพราะ นอกจากที่นั่ง V.I.P. จะกว้างผิดปกติแล้ว ยังมีเบาะรองคอที่เบาะนั่งพอดีกับคนไทย และเบาะรองขา ที่สำคัญที่ไม่เหมือนใครคือมีปุ่มกดให้เป็นเก้าอี้นวดแสนสบาย สรุปโดยรวม โปรแกรมจัดได้ดีมาก ถึงมากที่สุด เพราะไม่น้อยไป และไม่เหนื่อยจนเกินไป แม้ลูกค้า The Wisdom บางคนไม่ตรงเวลา ซึ่งเป็นธรรมดาของคนหมู่มาก แต่ “รตจิตร” ถือว่าโดยรวมยังทำเวลาได้ดีมาก ๆ เพราะออกเดินทาง late ไป 40 นาที ก็ถึง late ไป 40 นาทีเช่นกัน คือออกเดินทางเวลา 7.40 น. กลับเวลา 21.40 น. กล่าวคือใช้เวลาไปประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง และเวลากลับก็เช่นกัน

โปรแกรมทัวร์สุพรรณบุรี

นัดพบกันที่ชั้น 12 The Wisdom Lounge โรงแรม โซฟิเทล โซ แบงคอก ถนนสาธร แยกพระราม 4 “รตจิตร” ก็เลยมีโอกาสถ่ายรูปความเป็นอยู่ของ กปปส. ด้วย “รตจิตร” เห็นด้วยอย่างยิ่งที่กำนันสุเทพย้ายพวกที่รักชาติ รักกษัตริย์ มาไว้ที่นี่ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องรักชาตินับไม่ถ้วน กปปส. ยังทำให้เกิดอาชีพบริเวณสวนลุมพินี จำนวนเต้นท์มหาศาลจริง ๆ จ้า รถบัสพาพวก “รตจิตร” ไปขึ้นทางด่วน ลงตรงเส้นรัตนาธิเบศร์ เพื่อไปถนนกาญจนาภิเษก ตามโปรแกรมการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 แห่ง ดังนี้

1. วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดเล่งเน่ยยี่ 2 นี้ สร้างแบบ ซี่เตียมกิม คือ เสมือนมีก้อนทองอยู่ตรงกลาง เป็นที่ว่าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทางเดินล้อมก้อนทองนี้องค์พระประธาน 3 องค์ ขนาบด้วยพระอรหันต์จำนวนมากเรียงรายทั้งด้านซ้ายและขวา ถ้ารตจิตรหันหน้าเข้าหาพระพุทธรูปพระประธาน จากซ้ายไปขวา คือ

- พระศากยมุนีพุทธเจ้า (องค์กลาง)
- พระอมิตาภาพุทธเจ้า (องค์ซ้าย)
- พระไภษัชยคุรุไวฑูรย์พุทธเจ้า (องค์ขวา)

การทำบุญที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำบุญสะเดาะเคราะห์ปีชง โดยขอพรจากองค์ไท้ส่วยเอี้ย เพื่อเสริมดวงชะตาให้โชคดีตลอดปี การทำบุญประจำปี การทำบุญถวายเทียนอายุวัฒนะ การทำบุญถวายภัตตาหารเดือนละ 200 บาท สร้างพระมหารัตนเจดีย์ เพื่อสร้างองค์พระรัตนเจดีย์ดู่ถวายเป็นพุทธบูชา บังเกิดมหาบุญบารมีมงคลอุปถัมภ์ครอบครัวให้รุ่งเรืองมั่นคง นอกจากนี้ยังมีการทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดตารางละ 100 บาท อาจารย์คฑา ยังเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อาจารย์ทำบุญที่ดินถวายวัด อาจารย์ไปได้ที่ดินที่ปาย ในราคาถูก ติดริมน้ำสวยมาก มา 1 แปลง ว่าแล้วอาจารย์ก็ทำบุญอีก วันนี้รตจิตรคิดว่าทางวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ได้เงินทำบุญที่ดินค่อนข้างมากกว่าทุกวัน เพราะใคร ๆ ก็อยากได้ที่ดินที่ปาย เพื่อไปอยู่ใกล้ ๆ อาจารย์คฑา ชินบัญชร เพราะเป็นคนค่อนข้างน่ารักมาก รตจิตรหมายถึงนิสัยของอาจารย์จ้า ไม่ค่อยเหมือนหมอดูคนอื่น ๆ หลังจากพวกเราทำบุญกันแล้ว อาจารย์คฑาก็นำพวกเราสวดวัตรเช้า เพื่อให้เสร็จก่อนเวลา 9.45 น. เพราะวันนั้น คณะพระสงฆ์จีนชุดใหญ่จะมีการสวดช่วงเช้าเช่นกันทุกวันพระ

นอกจากการไหว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หากมีเวลาลองดูสถาปัตยกรรม ของจีนในไทย เพราะสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นสิงโต ทั้งด้านหน้า ด้านเสา หรือตามกำแพง ตลอดจนการตกแต่งตามหลังคา หรือแม้แต่มุม และปลายหลังคาแต่ละช่อง ยังประดับประดาด้วยพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ สวยงามและน่ารักมาก

2. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

การไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อเสริมหลักชัยให้แก่ชีวิต พวก “รตจิตร” เข้าไปไหว้พระที่ศาล ในหมู่บ้านมังกรทอง ตลอดทางก่อนถึงหมู่บ้านมังกรทอง ตามทางเดินทำเป็นร้านอาหาร หรือร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ แบบจีน ร้านสัมเพ็ง หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-11 วันนั้นที่หน้าโรงนวด ซึ่งเปิดบริการทุกวัน “รตจิตร” ถ่ายรูปมาฝากเพื่อน ๆ เพราะด้านหน้า คงจะเป็นรองเท้าของอดีตนายกบรรหาร ศิลปอาชา เพราะเห็นรถกอล์ฟสีขาวจอดอยู่ด้านหน้าโรงนวด

หลังจากทำพิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตามตัวเลขที่บอกลำดับขั้นตอนการไหว้แล้ว ถึงเวลาที่ “รตจิตร” จะเก็บรูปสวย ๆ มาฝากเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตว์ ซึ่งปีม้าปีนี้ ใคร ๆ ก็นิยมไปไหวพระองค์ และไหว้เซ็กเท้า ซึ่งเป็นม้าประจำคู่เทพเจ้ากวนอูด้วย มีรูปพระพุทธรูป เทวดา และนักกษัตริย์ ระฆังยักษ์ที่เข้าแถวกันเพื่อมาตี หอสวรรค์ 7 ชั้น ม่านเตงลั้งสีแดง น่ารักดี และสวนหย่อมด้านหน้าหมู่บ้านมังกรทองด้วย

การไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในครั้งนี้ ก็เหมือนทุก ๆ ครั้งคือ “รตจิตร” จะไม่เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร “รตจิตร” ต้องเสียค่าตั๋ว 299 บาท เด็ก 149 บาท ถ้าเป็นต่างชาติอัตรา 499 บาท แต่เด็ก 299 บาท พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ตามตัวมังกรที่เราเห็นแต่ไกลนี่เอง มีอยู่ 2 ชั้นเอง “รตจิตร” จึงคิดว่าไม่คุ้มที่จะขึ้นไปดู บริเวณในพิพิธภัณฑ์ มีมังกรทองที่ทำด้วยทองจริง ๆ จัดแสดงอยู่

3. วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

ไหว้หลวงพ่อโต ซำปอกง เพื่อกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง เติบโต อายุวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เกือบ 1200 ปี องค์พระมีขนาดใหญ่โตมาก เชื่อกันว่าเดิมหลวงพ่อโต ที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหารแห่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่ปัจจุบันมีการสร้างหลวงพ่อโตให้มีขนาดใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามคนไทยยังนิยมไปสักการะหลวงพ่อโตที่วัดนี้เพราะภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จไปนมัสการเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ก่อน “รตจิตร” เกิดเสียอีก
หลังจาก “รตจิตร” ไหว้หลวงพ่อโตแล้ว ด้านหน้า ก็ไม่ลืมไปไหว้ศาลพ่อแก่ หรือพระฤาษีภรตมุณีที่ชาวสุพรรณนับถือกันด้วย การไหว้เพื่อขอพร ให้จับเท้าของพ่อแก่ และอธิษฐานขอ โดยทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ

4. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นวัดหนึ่งที่สวยงามมาก ทั้งโบราณสถานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ พระปรางค์ โบสถ์ และวิหาร เป็นต้น “รตจิตร” สักการะพระพิมพ์ดินเผาผงสุพรรณ ซึ่งเป็นพระผงสุพรรณ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดมีพระพุทธรูปเนื้อหินทรายจำนวนมากถึง 279 องค์ พวก “รตจิตร” ต้องขึ้นที่ค่อนข้างสูงชันเพื่อไปสักการะพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร แต่ปิดตา ใบหน้ายิ้มแย้มมาก

ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ยังมีสถานที่สำคัญอีกซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกัน คือหลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากอีกองค์หนึ่ง อายุกว่า 800 ปี ก่อนไปวัดพระนอน ซึ่งเป็นวัดสุดท้ายของทริปนี้ “รตจิตร” ยังอดไม่ได้ที่จะแชะสิงห์เขียวตัวนี้มาฝากเพื่อน ๆ ไม่ได้ เพราะสิงห์ที่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีหลายแบบมาก และน่ารักกันคนละแบบ “รตจิตร” คิดเองนะว่าสิงห์เขียวตัวนี้ค่อนข้างหนุ่ม จึงยังไม่อ้วน และไม่มีสิงห์เด็กไว้เล่นที่เท้าด้วย อีกทั้งหน้าตาน่ารักด้วย

ยังไม่จบเท่านี้ เพราะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุยังมีพระนอน ซึ่ง “รตจิตร” คิดว่าสร้างไม่นาน เพราะเหมือนออกแบบด้วยกราฟฟิคมาก ๆ และเป็นพระนอนที่ตะแคงขวาองค์ใหญ่พอควรเลย

5. วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี ไหว้พระนอน เพื่อความมั่งมีเงินทอง อยู่ดีกินดีตลอดปี

ถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูปก่อนที่จะไปสักการะพระนอน โดยมีพอจ. มหาอานนท์ เป็นประธาน ซึ่งทำจากหินขนาดเท่าคนจริง ๆ ในสมัยโบราณคือเกือบ 2 เมตร เป็นพระนอนปางที่เชื่อกันว่าทรงปรินิพพานก่อนที่จะฌาปนกิจ จึงอยู่ในอิริยาบถนอนหงาย

หลังจากสักการะแล้ว อาจารย์คฑา ก็ทำพวกเราหลาย ๆ คน ร้องไห้ เพราะอาจารย์เล่าถึงคุณแม่ของอาจารย์ เล่าไปร้องไห้ไป และจบลงด้วยการร้องเพลง “ค่าน้ำนม” “รตจิตร” เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งสูญเสียแม่ผู้เป็นสุดที่รักไปครบ 1 ปี เนื่องจากตัดสินใจผิด นำท่านเข้าไป check up ร่างกายที่โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมานานแห่งหนึ่งย่านฝั่งธน ทั้ง ๆ ที่ท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเลย วันนั้นไม่มีห้อง ทำให้ท่านต้องไปพักที่ห้อง ICU โรงพยาบาลจัดแจงแยงสาย แยงท่อ จนท่านพูดไม่ได้ และวันแรกนั้นเอง มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทำแม่ของ“รตจิตร” กระดูกขาแตกหมด เลือดไหลไม่หยุด จนต้องให้เลือดถึง 5 ถุง แต่ไม่มีใครยอมรับผิด แม่ต้องเสียชีวิต เพราะติดเชื้อจากท่อต่าง ๆ ที่ใส่เข้าร่างกาย โดยโรงพยาบาลไม่ใส่ใจ ฯลฯ “รตจิตร” จึงเป็นคนหนึ่งที่ร้องไห้ค่อนข้างมาก

ก่อนออกจากวัด พวกเราได้ไปแวะอุทยานวังมัจฉา เพื่อร่วมกันให้ขนมปังเป็นอาหารปลาสวาย และปลาตะเพียนซึ่งมีปลาชุกชุม (เช่นเคยเพราะ“รตจิตร” มาวัดป่าเลไลยก์แล้วหลายครั้ง) ไม่เหมือนที่เขาดินที่เหลือน้อยมาก เพราะเป็นอาหารของตัวเงินตัวทองเสียไม่รู้กี่ตัว ยิ่งนักการเมืองชั่ว ตัวเงินตัวทองยิ่งมาก (“รตจิตร” ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่)

แวะทานอาหารเย็นก่อนกลับถึงบ้าน ที่ กทม.อย่างมีความสุข เวลา 21.40 น. วันนี้รตจิตรก็เขียนจบอีก 1 ทริป แล้วไว้พบกันใหม่นะจ๊ะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized