Author Archives: Ratajit

สามีจิกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน

สามีจิกรรม หลังวันสงกรานต์ ณ วัดญาณเวศกวัน

พระประธานวัดญาณ

ที่มาของพิธีสามีจิกรรม ณ วัดญาณเวศกวัน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2558 มีฟังธรรม พิธีบังสกุล เพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับและสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ทุกรูป ของวัดญาณเวศกวัน เพื่อการเคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งหลายวัดในประเทศไทยก็มีพิธีกรรมนี้กัน เพราะถือเป็นวันสำคัญของไทยวันหนึ่ง คือวันปีใหม่ไทยนั่นเอง และปี 2558 นี้ มีญาติโยมมาทำบุญที่วัดญาณเวศกวันมากมายกว่าปีก่อน รวมถึงการถวายจีวร และทำสังฆทานปิดท้าย จำนวนมาก อย่างไรก็ตามวันนี้ รตจิตร ไม่ได้จะเล่าถึง วันสงกรานต์ แต่อย่างใด รตจิตร จะพูดถึงพิธี สามีจิกรรม ซึ่งหลายคนก็รู้จัก แต่อาจไม่รู้ว่าเรียกพิธีดังกล่าวว่า สามีจิกรรม

ลูกศิษย์ธรรมะใต้โบสถ์

อาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2558 รตจิตร ไปปฏิบัติธรรม และเรียนธรรมะใต้โบสถ์ ตามปกติ แต่วันนี้ พิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะหลังเรียนเสร็จ จะมีพิธีทำสามีจิกรรม ต่อพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร วันนั้น รตจิตร และเพื่อน ๆ จึงเรียนในโบสถ์ และหลังเรียนธรรมะจบก็จะมีพิธีสามีจิกรรมต่อ รตจิตร คิดว่าพิธีนี้เป็นพิธีหนึ่งที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย และช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ ให้รู้ถึงบุญคุณผู้มีพระคุณ ผู้อาวุโสกว่าเรา ให้รู้จักขอขมา และให้รู้จักการให้อภัยต่อกัน ตลอดจน คำมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นคนดี หรือเชื่อฟังคำสอนคำปฏิบัติ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ พิธีสามีจิกรรม

เนื่องจากการอยู่ร่วมกัน อาจมีข้อขัดเคือง หรืออาจกระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง ไม่ว่าด้วยกาย วาจา และใจ พิธีนี้จึงมีเพื่อให้เกิดความสามัคคีกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยสงบ พร้อมที่จะให้อภัยแก่กัน
เนื่องจากลูกศิษย์ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร มีจำนวนมาก และมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี เราจึงมีตัวแทนโยมลูกศิษย์ 2 คน ชายและหญิง เพื่อขอขมาพระอาจารย์

ตัวแทนลูกศิษย์โยมขอขมาพระอาจารย์ครรชิต

พิธีเริ่มจากการตั้งนโม 3 จบ และสวดเทิดทูนพระคุณพระสงฆ์ ตามด้วยคำกล่าวขอขมา รตจิตร และเพื่อน ๆ จะได้บทแจกขอขมาเพื่อกล่าวพร้อมเพรียงกัน คำกล่าวสามีจิกรรม ในวันนั้น ได้แก่

“ข้าแต่พระอาจารย์ ผู้เจริญ กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ต่อพระอาจารย์ ด้วยประมาทพลาดพลั้ง ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนาก็ดี ทั้งต่อหน้า และลับหลังก็ดี ขอพระอาจารย์ได้โปรดอดโทษ และอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย เพื่อความสำรวมระวังในกาลต่อไป

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะสร้างแต่กรรมดี คุณงามความดีตลอดกาลนาน ขอให้พระอาจารย์ได้โปรดให้พร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ข้าพเจ้าด้วย เทอญ”

พระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร กล่าวสัมโมทนียกถา

พระครูธรรมธรครรชิตคุณวโร

พอลูกศิษย์โยมกล่าวจบ ตัวแทนพวกเราก็จะนำธูปเทียนแพ ถวายท่านพระครู ฯ แล้วพระอาจารย์ ให้อโหสิกรรม และกล่าวสัมโมทนียกถา ถือว่าเป็นอนุโมทนากถา คือให้พรแก่พวกเรา พระอาจารย์แสดงความขอบคุณหรือกล่าวถึงอานิสงส์ของความดีที่พวกเราได้กระทำมา คือตั้งใจ
– ศึกษาพระธรรมมาตลอด บางคนมาเรียนที่ธรรมะใต้โบสถ์เป็นเวลา ถึง 7-8 ปี แล้วก็มี
– ตั้งใจปฏิบัติให้ได้ด้วย
ทั้งนี้เพื่อรักษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยกาย วาจา ใจ โดยการน้อมให้ พระพุทธเจ้า มาอยู่กับเราตลอดเวลา ให้สามารถนำคำสอนของพระองค์มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ในการปฏิบัติของเรา การที่พระองค์พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียร สั่งสมบารมี ถึง 4 อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป นั้น ก็เพื่อสอนพระธรรมวินัยแก่พวกเรา พยายามให้เราได้เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์…

สุดท้ายของกิจกรรมคือ พวกเราจะตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติตามคำสอนของ พระอาจารย์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธี สามีจิกรรม ก่อนที่ลูกศิษย์จะแยกย้ายกันกลับบ้าน มีการถ่ายรูปหมู่พวกเรา กับพระครูธรรมธร ครรชิต คุณวโร

รูปถ่ายพระอาจารย์ และลูกศิษย์ธรรมะใต้โบสถ์

พระครูธรรมธรครรชิต-คุณวโร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ratajit review Insurgent /Divergent II

Ratajit review Insurgent /Divergent II Movie
รตจิตร จบปริญญาโท NIDA เพิ่งไปดูเมื่อวาน 24 มี.ค. 2558 ขอรีวิว หนังเรื่อง Insurgent – คนกบฎโลก ซึ่งถ้าใช้ชื่อเรื่องว่า Divergent II อาจจะเรียกคนดูได้มากกว่านี้ เพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าหนังต่อจาก Divergent เดี๋ยวดูภาค 3 ว่าจะใช้ Insurgent หรือ Divergent หรือ นางแม่ตัวร้าย คือแม่พระเอกนั่นเอง

Insurgent

ข้อมูลทั่วไป
สำหรับคนที่ไม่ได้ดูตอนแรก Divergent ไม่ต้องห่วง รู้เรื่องเอง ในหนังคอยบอก เรื่องอดีตตลอด

style หนัง
Action + Romantic Drama หนังสนุกดี ให้คนดูตื่นเต้นเป็นช่วง ๆ + ตลกสอดแทรก จากคำพูด

โครงเรื่อง
ดี ให้ A- หรือ 4.1/2 ดาว
จุดที่พระเอก นางเอกพูดไว้ ได้นำมาให้เกิดประโยชน์ในฉากหลัง ๆ ได้เนียนทีเดียว กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่แตกแยกกัน สามารถมารวมกัน ปรองดองกัน และภาค 3 จะสามารถออกนอกกำแพงที่เคยกั้นไว้กันหมด

คนกบฎโลก

ตัวแสดง
นางเอกแสดงหน้าตาได้จริงจัง การแสดงความรู้สึกดีมาก การสูญเสีย ความเศร้า น้ำตาที่ออกจากดวงตาโตที่งามจริง ฯลฯ และท่าต่อสู้สวย ๆ
พระเอก เป็นส่วนสำคัญในเรื่องให้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเอก ทำให้หนังมีเสน่ห์ขึ้น นางเอกตอนนี้เลยต้องสวยน่ารักเป็นพิเศษ คล้ายมาลีวรรณ ตอนสาว ๆ สมแล้วที่พระเอกรักมากมาย
ตัวผู้ร้าย ตัวแม่ก็นางเอก Titanic ใช้ได้กับบทนางร้ายเลย แต่ที่รตจิตรชอบส่วนตัวคือ Jai Courtney หล่อ+เท่ห์ และมีความรู้สึกเดียว “กูอยากฆ่าอะ” แม้แต่เพื่อนนางเอกที่กลายเป็น Hero ในตอนจบก็ได้ใจ คนดูด่า “โคตรเหี้ยสะใจ” กลับมาเป็นคนทำให้แก้เกมตอนจบได้ “โคตรฮีโร่”

DivergentII

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี

Personal Income Tax submission backward to 3 years

เนื่องจากปีนี้มีเหตุให้ รตจิตร ต้องยื่นเพิ่มเติมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี 2556 เพราะปีที่ผ่านมาคือ ปี 2557 call center ของสรรพากร โทร 1161 ตอบคำถาม หรือแก้ปัญหาไม่ดีเลย โชคดีที่ปัจจุบันปี 2558 สรรพากรมีการพัฒนาขึ้นมาก ทำให้ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ รตจิตร ควรจะได้ กลับไม่ได้ยื่นขอคืนในปี 2557 เช่นการหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันชีวิต เงินทำบุญ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกองทุนเปิดบางตัวที่จ่ายเงินปันผล เป็นต้น
เมื่อปี 2557 รตจิตร โทรถาม 1161 เจ้าหน้าที่สรรพากรบอกว่า เนื่องจากเงินได้ของ รตจิตร มีแค่ มาตรา 40(4) และ 40(8) จึงหักลดหย่อนอะไรไม่ได้ทั้งนั้น ยกเว้น ลดหย่อนตัวเอง 30,000 บาท รตจิตรไม่ได้พูดถึง เงินได้ตาม มาตรา 40(1) นะคะ ที่มีหักค่าใช้จ่ายได้ 40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท

ทำให้ รตจิตร หักค่าลดหย่อนเพียงลดหย่อนตัวเอง 30,000 บาท และเงินจ่ายประกันสังคม รตจิตร เพิ่งทราบว่าหักค่าลดหย่อนได้ปกติ จึงต้องยื่นขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ของปี 2556 มายื่นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

สอบถามการยื่นแบบฯสรรพากร

หลักเกณฑ์การขอคืนภาษีย้อนหลัง 3 ปี

1. ขอคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังได้ 3 ปี เช่น ถ้าขอคืนปี 2558 สามารถขอคืนภาษีที่ถูกหักไว้ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้น
2. ต้องไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถยื่นผ่าน internet ได้ เพราะระบบ electronic ของกรมสรรพากรยังไม่รองรับ
3. สามารถสอบถามการยื่นแบบ ที่ช่องทางเดิมคือ โทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ท หลังจากที่ยื่นแบบ ฯ แล้ว 1 วัน อย่างไรก็ตาม การสอบถามทาง internet ยังทำได้แค่การสอบถามย้อนหลัง 2 ปี เช่นปีปัจจุบัน 2558 สอบถามย้อนได้แค่ ปี 2557 และ 2556
4. เอกสารต้องครบถ้วนจริง ๆ 100 % เพื่อไม่ให้เสียเวลา และควรแนบสำเนาแบบ ภ.ง.ด. สำหรับปีที่เคยยื่นไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น 90/91/94 หรือแม้แต่สำเนาเช็คหรือใบนำส่งเช็คคืนของเดิมที่เคยได้จากสรรพากร เป็นต้น

การทำงานของสรรพากร

1. เมื่อ รตจิตร กรอกแบบเพื่อยื่นขอคืนภาษี เข้าข่ายไม่เกิน 3 ปีย้อนหลัง ครบถ้วน ก็ต้องไปยื่นที่สรรพากรพื้นที่ ซึ่งสามารถยื่นได้ทันที ไม่ต้องรอคิว โดยสรรพากรจะให้ ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐาน
2. สรรพากรพื้นที่ต้องส่ง เอกสารชุดนี้ทั้งหมด ไปที่สรรพากรภาคที่คุมพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อ scan ข้อมูลหลักฐานทั้งหมดจากชุดที่ รตจิตร ยื่นเข้าไปในระบบของกรม ฯ
3. เมื่อสรรพากรภาค Scan เสร็จ จะจัดส่งกลับมาที่สรรพากรพื้นที่ ที่ รตจิตร ไปยื่นอีก คือส่งกลับไปกลับมา นี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ค่อนข้างเสียเวลามาก
4. เข้าสู่ขั้นตอนปกติของสรรพกรพื้นที่จะตรวจสอบตามขบวนการการตรวจภาษีทั่วไป แต่เนื่องจากเข้าข่ายว่ายื่นมากกว่า 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่สรรพากรจะต้องรวมแบบที่ รตจิตรยื่นเป็นแบบเดียว
5. ถ้าแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ ก็จะส่งเข้ากรมใหญ่เพื่อจัดทำเช็คคืนภาษีต่อไป

ผลการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี

ตัวอย่างของ รตจิตร
1. 5 ก.พ. 2557 ยื่นแบบภาษีเงินได้ปี 2556 ทาง internet
2. 11 ก.พ. 2558 ยื่นเพิ่มเติมด้วยแบบฟอร์มทางสรรพกรพื้นที่ สาขาตลิ่งชัน
3. 12-13 ก.พ. 2558 ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปสรรพากรภาค – สนามหลวง เพื่อ scan
4. 20 ก.พ. 2558 รตจิตรโทรตามสรรพากรพื้นที่ แต่ให้คำตอบไม่ค่อยดีว่า
เจ้าหน้าที่พื้นที่ : ให้รตจิตร รอไปเถอะ เพราะของปี 2557 เยอะแยะ ต้องให้พวก 2557 เสร็จก่อน
รตจิตร : เถียงว่าไม่ถูกต้อง สรรพากรควรดูตามคิวที่ยื่นแบบสิ
เจ้าหน้าที่ : ให้รตจิตร ไปตามที่สรรพากรภาคเอง
รตจิตรก็เล่าให้ทางภาคฟัง เจ้าหน้าที่สรรพากรภาคก็น่ารักมาก อธิบายให้ รตจิตร ฟังทั้งหมด และสัญญาว่าจะคุยกับหัวหน้าที่สรรพากรพื้นที่ให้ด้วย ว่าเจ้าหน้าที่ของเขาตอบเยี่ยงนี้กับประชาชน ไม่ถูกต้อง
วันนี้ 9 มี.ค. 2558 รตจิตร ได้โทรตามที่สรรพากรพื้นที่ เพราะตามในระบบ กี่วัน กี่วัน ก็เห็นหน้าจอเดิมว่า
“ท่านได้ยื่นแบบ ฯ มากกว่า 1 ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีเงินภาษีชำระไว้เกิน จะดำเนินการคืนภาษีให้ท่านต่อไป”

คำตอบเป็นที่น่าพึงพอใจ ว่า เจ้าหน้าที่สรรพากรได้รวบแบบ ฯ แล้ว คาดว่าจะส่งทำเช็คได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ

เฮ่อ! นี่แหละที่คนมีเงินได้มักพูดกันว่า “….ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากยุ่งกับสรรพากรเล้ย..เหนื่อยค่ะ! ” แต่ รตจิตร ยังโชคดีที่ปี 2558 เจอะเจอแต่เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ใช้ได้ ดีเป็นมิตรเสียส่วนใหญ่ ทำให้นึกถึง คำขวัญของกรมสรรพากร คือ“บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี” ก่อนจบเรื่อง “การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91/94 ย้อนหลัง 3 ปี” รตจิตร ขอให้เพื่อน ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ สรรพากร โชคดี ค่ะ คือพบเจอคนที่ดี ที่เป็นเพื่อน เป็นมิตรกับเราได้…. สวัสดี

ดอกเหลืองปรีดิยาธร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558

เทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558

Personal Income Tax via Internet in Y2015

จากบทความที่ รตจิตร ได้ post ไว้ เรื่อง การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558 (Submission of Personal Income Tax in Y2015) ถ้าเพื่อน ๆ ได้อ่านแล้ว ก็จะเข้าใจบทความนี้ได้ง่ายขึ้น รตจิตร ยื่นทางเน็ท เพราะสรรพากรโฆษณาว่า จะได้รับเงินคืนภาษีเร็ว ตอนนี้มาดูเทคนิคการยื่นแบบให้ได้คืนภาษีเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ท ปี 2558 กันดีกว่า เพราะภาษีเงินได้บางก้อน เป็นเงินของ รตจิตร ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้จ่ายเงินได้ก็นำส่งกรมสรรพากรไว้ต้นแต่ต้นปีที่แล้ว คือตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น เราจะดีใจแค่ไหน ถ้าเงินของเราได้รับคืนเร็ว ใช่มั้ยจ๊ะ เพื่อน ๆ ด้วยการสอบถาม ผ่าน website กรมสรรพากรเช่นเดิมจ้า http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php หรือ http://rdserver.rd.go.th/publish/index หรือ http://www.rd.go.th

เทคนิคการยื่นแบบ

Post นี้ รตจิตรจะพูดถึงเทคนิคที่ทำให้ผู้มีเงินได้ สามารถได้คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสียให้สรรพากรเกินไปกันดีกว่า โดยเป็นการยื่นแบบ ฯ ผ่านเน็ทเท่านั้น และข้อความทั้งหมดก็เป็นความเห็นส่วนตัวที่ รตจิตร ใช้มาตลอด สรุปได้สั้น ๆ เรื่อง คือ

เตรียมเอกสารให้ครบ  ยื่นเนิ่น ๆ  ขยันเข้าเว็บไซต์สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี Scan เอกสารให้ครบ ถ้านานเกินก็ให้โทร

1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เงินได้ของ รตจิตร ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น 40 (1), 40 (1), 40 (1) เมื่อ รตจิตร ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ก็ต้องเก็บหลักฐานหนังสือการถูกหักภาษีไว้ให้ดี บางรายการต้องเก็บไว้ถึงปีกว่า เช่น ถูกหักภาษีไว้ในเดือน มกราคม 2557 กว่าจะสามารถยื่นแบบได้ ก็เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งโดยส่วนมากก็ยังไม่สามารถยื่นแบบได้ เพราะต้องรอเอกสารหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และหลักฐานการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อน เงินได้ทั่วไปของ รตจิตรมี 3 มาตรา 40 (1), 40 (4) และ 40 (8) แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2 มาตรา คือ 40 (4) และ 40 (8) ดังนี้

40 (1) เงินได้เงินเดือนค่าจ้าง
40 (4) ได้แก่เงินปันผล ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจากเงินฝากประเภทต่าง ๆ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตรา 15% ณ วันที่จ่ายเงินได้ให้ผู้มีเงินได้ แต่สำหรับธนาคาร หลาย ๆ แห่งกำหนดไว้ว่าถ้าดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จึงจะหักภาษี 15%
40 (8) เงินได้อื่น เช่น เงินปันผลจากกองทุนเปิด ต่าง ๆ ที่ลงทุนผ่านธนาคาร โดยเป็นเงินปันผลที่ไม่เข้าข่าย 40 (4) หรือสังเกตง่าย ๆ จากหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งธนาคารจะระบุไว้เลยว่าเป็นเงินได้ 40 (8) เพื่อโปรดเก็บไว้สำหรับนำไปเป็นหลักฐานการยื่นแบบฯ เป็นต้น

2. ยื่นแต่เนิ่น ๆ

ไม่ต้องรอถึงสิ้นระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพราะจะเจอคิวมหาศาลในช่วงที่ใกล้หมดระยะเวลาให้ยื่นแบบ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเงินขอคืนภาษีมาก ยิ่งนานจ้า
ตัวอย่าง
กรณีถ้ายื่นแบบช่วงแรก ๆ คือไม่เกินเดือนกลางเดือน มกราคม ภายใน 3 วันทำการ ก็รู้แล้วว่าต้องให้เอกสารประกอบอะไรแก่สรรพากร แต่
ถ้ายื่นช้าหลังกลางเดือน ก.พ. ผ่านไปเป็น 10 วันทำการแล้ว พอสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด.90 & 91 ทาง Internet ก็จะหน้าจอดังนี้

3. ให้แจ้งผลการคืนภาษีผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพราะในกรณีที่ รตจิตร ไม่ได้ใช้ internet อย่างน้อยถ้าสรรพากรขยัน ก็จะมี message เข้ามือถือ ให้เราไป recheck ในระบบอีกครั้ง

ตรวจสอบผลการยื่นแบบ

4. แสกนเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครบถ้วนและชัดเจน

เนื่องจากสรรพากรให้ upload เอกสารที่สรรพากรขอผู้มีเงินได้ถึง 25 mega bytes ดังนั้นจัดเต็มไปเลยเพื่อน ๆ เพราะ รตจิตรเจอปัญหามาแล้ว และต้องมีใบปะหน้าตามแบบฟอร์มของสรรพากร คือใบปะหน้า เพื่อสรุปเอกสารทั้งสิ้นที่นำส่งด้วยจ้า

– จำนวนเอกสารที่สรรพากรขอของ รตจิตร ค่อนข้าง 100% คือขอทุกอย่างจริง ๆ แค่หลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือนของรตจิตรก็ 12 แผ่นแล้วค่ะ รตจิตรต้อง upload files ทั้งสิ้นมากกว่า 20 files ดังนั้น รตจิตรจึงพยายามให้ขนาด files อยู่ที่ไม่เกิน 1 mb ปรากฏว่า หลังจากระยะเวลาผ่านไปพอสมควร เจ้าหน้าที่สรรพากรบอกว่าไม่ชัดเจน

5. โทรสอบถามความคืบหน้า

– รตจิตรโทรถามสรรพากรพื้นที่ เพื่อให้ทราบสาเหตุว่าเอกสารที่แสกนไป ฉบับไหนไม่ชัดเจน เพราะ รตจิตร ดูทุก files ก่อน upload ให้สรรพากรเสียด้วย และถามเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้เปิด files ว่าเป็น Microsoft office picture manager หรือ Window photo viewer เพราะถ้าสรรพกรใช้ Microsoft office picture manager หน้าจอ computer บางเครื่อง มักแสดงให้เห็นแค่ 53% ต้องปรับเป็น 100% ก็จะสามารถเห็น files ได้ชัดเจน หรือถ้าสรรพากรใช้ Window photo viewer ก็ขยายโดยใช้แว่นขยายได้เช่นกัน เจ้าหน้าที่สรรพากรชี้แจงว่า ไม่ทราบอะไรทั้งนั้น เขาสั่งให้เปิดแล้วปริ้นท์ อย่างอื่นไม่ทราบ รตจิตรก็งง ๆ ว่า ทำไมจึงไม่ชัด ทั้ง ๆ ที่รตจิตร ตรวจสอบก่อน upload ดูก่อนแล้วว่าชัดแจ๋ว
– เจ้าหน้าที่สรรพากรขอให้ รตจิตร ส่งเอกสารทั้งหมดทาง Fax แต่ รตจิตร ไม่มี สรรพากรก็ขอให้ส่งทางไปรษณีย์จ้า หรือให้เดินทางมายื่นด้วยตนเองที่สรรพากรพื้นที่เขต xx ก็ได้ อ้าวถ้าเป็นเช่นนั้น รตจิตร ยื่นแบบผ่านช่องทาง Internet ทำไม เพราะหลังการยื่นแบบเสร็จทางช่องทางนี้ จะมี Pop-up ขึ้นมาว่า

“คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

– รตจิตร ไม่ยอมทำตามสรรพากรขอแน่ ๆ จึงขอ email เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มี email แล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไร ว่าสรรพากรไม่ใช้ email พอ รตจิตร อ้างเหตุผลว่า พวกคุณเองเป็นคน รณรงค์ ให้ประชาชนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ท จนในปี 2558 เปอร์เซ็นต์การยื่นผ่านช่องทางนี้ สูงเกือบ 80% แล้ว ยังจะมาให้ส่งเป็นกระดาษอีก เจ้าหน้าที่สรรพากรถึง ยอมให้ email address มา
– รตจิตรต้อง scan จัด file ให้ใหม่ให้ละเอียดกว่าเดิม เจ้าหน้าที่สรรพากรก็ยังยืนยันกับรตจิตรว่าไม่ชัด รตจิตร ก็เลยขอ email address ก็แล้วกัน ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ใช้ email ไม่มี ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะตอน รตจิตรทำงาน สรรพากรลงตรวจบริษัทที่ รตจิตร ทำงานอยู่ กี่ครั้ง กี่ครั้งก็ยังส่งเอกสารทาง email ได้ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ยอมให้ email address

ตรวจสอบผลการคืนภาษีปี-57

หลังจากที่ รตจิตร สอบถามผลการคืนเงินภาษีที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html รตจิตร ให้เวลาสรรพากรสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้น รตจิตร ก็หมั่นเช็คเว็บไซต์ จนเห็นหน้าจอว่าอยู่ในช่วงจัดทำเช็คคืนภาษี ซึ่งปกติถ้าเห็นหน้าจอนี้แล้วจะไม่นานาน รตจิตร ก็จะได้รับจดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
ครั้งแรก รตจิตร คิดว่าจะจบง่าย ๆ หลังการติดตามสอบถามข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปรากฏว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้เช็คจากสรรพากร โทรศัพท์ติดตามอีกแล้วค่ะ นับครั้งไม่ถ้วนว่าโทรตามไปกี่ครั้ง ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ ธนาคาร กรุงไทย แล้ว ที่อยู่ ๆ พิสดารมาเปลี่ยนแบบเช็ค รตจิตร ไม่ได้ทราบจากธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่าที่จ่ายเช็คช้าเพราะ ธนาคารมีจดหมายมาบอกว่า การจ่ายเช็คคืนเงินภาษีจะช้าไปประมาณ 10 วัน

เฮ่อ ! ดูทำงานกัน ทำไมธนาคารอยากเปลี่ยนอะไร ก็ควรเปลี่ยนช่วง ตุลาคม – ธันวาคม ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงการออกเช็คช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ นะจ๊ะ

ขั้นตอนการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยทั้งไป จบเมื่อได้รับ จดหมายเช็คคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากสรรพกร ดังนี้

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558

Submission of Personal Income Tax in Y2015

log-in-ยื่นแบบ

เดือนมกราคม ถึง 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษีที่ผ่านมา หรือถึงวันที่กรมสรรพากรอาจมีคำสั่งขยายการยื่นแบบ เช่นปีนี้ ขยายเวลาไปถึง 8 เมษายน 2558 เป็นต้น วันนี้ รตจิตรอยากเขียนประสบการณ์ที่เจอมากับตัวเอง ที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่าน Internet website ของกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish ตั้งแต่กรมสรรพากรเริ่มมี website ให้ยื่นภาษีเงินได้ และปี 2558 นี้จำนวนคนยื่นผ่านอินเตอร์เน็ทมีมากขึ้นประมาณ 77%

วิธีการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. ยื่นแบบ ฯ ผ่านสรรพรกรพื้นที่
ไม่ว่าจะพื้นที่ที่ตนทำงานอยู่ หรือพื้นที่ที่ผู้เงินได้อาศัยอยู่ แต่ปี 2558 เป็นต้นไป สามารถเลือกชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป ตามความเห็นส่วนตัวของ รตจิตร ถ้าไม่ยื่นผ่าน Internet ควรยื่น ณ สรรพากรพื้นที่ที่ผู้มีเงินได้อยู่ จะเร็วที่สุด

ลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด.

2. ยื่นแบบ ฯ ทางอินเตอร์เน็ตยื่นได้เฉพาะเงินได้บุคคลธรรมดาของปีที่ผ่านมาเท่านั้น (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยต้องลงทะเบียนก่อน ผ่าน website สรรพากร แล้ว log in ยื่นแบบ ได้ทันที ในปี 2558 กรมสรรพากรยังไม่สามารถครอบคลุมถึงการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปีย้อนหลัง ตามสิทธิที่ผู้มีเงินได้เรียกคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลังได้ 3 ปี

หลังการยื่นแบบเสร็จทางช่องทางนี้ จะมี Pop-up ขึ้นมาว่า
“คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน”
“ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”

ผลการยื่นแบบภ.ง.ด.บุคคลธรรมดา

ถ้าไม่มั่นใจการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรทำอย่างไร

วิธีที่ (1) โทร. Call center กรมสรรพากร เลยค่ะ ถ้าไม่มั่นใจเรื่องการยื่นแบบ ฯ ไม่ว่าจะการกรอก ว่าเป็นเงินได้ 40 ( ) อะไร หรือไม่มั่นใจการคำนวณ หรือการหักค่าใช้จ่าย หรือการหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ เป็นต้น ปัจจุบันคือวันที่รตจิตร Post กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการให้บริการ Call Center 1161 ขยายเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 – วันที่ 8 เมษายน 2558 จากเดิม เวลา 08.30 – 18.00 น. เฉพาะวันทำการ เป็น
ทุกวันทำการ: ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.
วันเสาร์: ที่ 7, 14, 21, 28 มีนาคม 2558 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ เว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เราสามารถรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สรรพากร จะถามว่าเราชื่ออะไร เลขประจำตัวบัตรประชาชนอะไร ถ้าไม่อยากบอกก็ได้จ้า แต่ถ้าบอกไป พอเรากลับมาถามใหม่ เจ้าหน้าที่คนอื่นที่รับสายของเราก็จะตอบเรื่องเดิมได้ รตจิตรเองก็ไม่ได้บอก ถ้าเป็นไปได้ควรโทรถามสัก 2 ครั้งเพื่อ reconfirm เพราะรตจิตรเจอมาแล้วว่าตอบไม่ตรงกันค่ะ แต่ยอมรับว่า ปีใหม่ 2558 นี้ กรมสรรพกรเปลี่ยนทีมงาน call center แล้ว ดีขึ้นมากค่ะ สุดยอดจ้า ขอกด like !

วิธีที่ (2) ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่พื้นที่สรรพากร แม้จะเสียเวลา แต่ก็มีข้อดีสำหรับคนที่มีข้อสงสัย เพราะเราสามารถนำแบบไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่ได้เลยในวันที่ยื่นแบบ

เตรียมข้อมูลให้พร้อมแม้จะยื่นแบบฯ ผ่านเน็ท

ไม่ว่าเราจะยื่นแบบฯ ทางเน็ท หรือ manual รตจิตรขอแนะนำให้เพื่อน ๆ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นให้พร้อม เรียงตามลำดับรายการของแบบฟอร์มการยื่นแบบ ฯ เลย ไม่ว่าจะเป็น แบบ ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 94 เป็นต้น เพราะหลังยื่นประมาณ 3 วันทำการ จะมี message ส่งเข้ามือถือ รตจิตร ว่ากรมสรรพากรขอเอกสารประกอบทั้งหมดเพราะ บางปีรตจิตรเจอปัญหาน่าเกลียดมากคือ ขอเอกสาร 3 อย่าง แต่พอระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ รตจิตรก็โทรติดตามความคืบหน้า สรรพากรกลับขอเอกสารเพิ่มเติม แล้วเริ่มนับ ๑ ใหม่ กว่าจะได้เช็คคืนประมาณ 2 -3 เดือนเศษ http://www.rd.go.th/publish/

จดหมายสรรพากรขอเอกสาร

การสอบถามผลการคืนเงินภาษีที่ http://www.rd.go.th/publish/tax_inquire.html

ในการสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90&91 ทาง Internet สามารถสอบถามไปไม่ว่าจะยื่นผ่านทางอินเตอร์เน็ท หรือผ่านสรรพกรพื้นที่ก็ตาม โดยคีย์ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน เท่านั้นเอง โดยการสอบถามสามารถสอบถามของปีที่ยื่น และปีก่อน ๆ ย้อนหลังได้ด้วยจ้า

รตจิตร ให้เวลาสรรพากรสักระยะหนึ่ง ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้น รตจิตร ก็หมั่นเช็ค จาก website จนเห็นหน้าจอว่าอยู่ในช่วงจัดทำเช็คคืนภาษี ซึ่งปกติถ้าเห็นหน้าจอนี้แล้วจะไม่น่านาน รตจิตร ก็จะได้รับจดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
ครั้งแรก รตจิตร คิดว่าจะจบง่าย ๆ หลังการติดตามสอบถามข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปรากฏว่าผ่านไปเป็นอาทิตย์ ก็ยังไม่ได้เช็คจากสรรพากร โทรศัพท์ติดตามอีกแล้วค่ะ นับครั้งไม่ถ้วนว่าโทรตามไปกี่ครั้ง ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ ธนาคาร กรุงไทย แล้ว ที่อยู่ ๆ พิสดารมาเปลี่ยนแบบเช็ค รตจิตร ไม่ได้ทราบจากธนาคาร แต่เจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่าที่จ่ายเช็คช้าเพราะ ธนาคารมีจดหมายมาบอกว่า การจ่ายเช็คคืนเงินภาษีจะช้าไปประมาณ 10 วัน
เฮ่อ ! ดูทำงานกัน ทำไมธนาคารกรุงไทยอยากเปลี่ยนอะไร ก็ควรเปลี่ยนช่วง ตุลาคม – ธันวาคม ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงการออกเช็คช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ นะจ๊ะ รู้จักวางแผนกันหน่อย และการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ควรดูทั้งความเหมาะสมในเรื่องเวลาด้วย

สอบถามข้อมูลการคืนแล้ว ผู้มีเงินได้ที่ต้องขอคืนภาษีเงินได้ มักจะยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้รับจดหมายจากสรรพากรระบุว่าเป็น จดหมาย “คืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”

แบบฟอร์มลงทะเบียนยื่นแบบภ.ง.ด.บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ:
ด้านล่างนี้เป็นส่วนที่รตจิตรเอามาจากเมนูรายการต่าง ๆ ใน website ของกรมสรรพากรเลย เพื่อให้ประกอบความเข้าใจ ได้แก่
Login ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2. โปรแกรมช่วยคำนวน ภ.ง.ด.90/91
3. ยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
4. สิทธิพิเศษ! ขยายเวลายื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตถึง 31 ม.ค. 2560
5. ผู้ประกอบการ [ ตรวจสอบผลการยื่น แบบ ภ.อ. 01 ]
นอกจากนี้ยังมีเมนูคำสั่งอื่น ๆ ได้แก่
พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จ (90/91) (94)**, สอบถามข้อมูลการคืน, แบ่งชำระภาษีเป็นงวด, ขั้นตอนการ Upload ข้อมูล
การจ่ายเงินปันผล, ดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยคำนวน ภ.ง.ด.90/91 (.zip|.exe) เป็นต้น

เงิน-money

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ ภูลมโล ดูดอกซากุระ เมืองไทย Cherry Blossom in Thailand

ทัวร์ ภูลมโล ดูดอกซากุระ เมืองไทย Cherry Blossom in Thailand

ดอกซากุระเมืองไทย

พระราชดำริของในหลวง ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า จึงเกิด ซากุระ ในประเทศไทย และที่นี่ ภูลมโล เป็นที่ ๆ มีซากุระร่วม 100,000 ต้นเลยทีเดียว บางคนบอกว่า แค่ต้นเดียวก็สวยแล้ว โดยปกติ ดอกซากุระที่ภูลมโล จะบานช่วง ปลายเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนมกราคม หรือ ต้นกุมภาพันธ์ แต่ปี 2557 ที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศค่อนข้างแล้งจัด ทำให้ ซากุระที่ ภูลมโล บานช้ามาก

ดอกซากุระเมืองไทย

ภูลมโล ที่ตั้งของซากุระเมืองไทย อยู่บนรอยต่อของ 3 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ครั้งนี้ รตจิตร ไปกับบริษัททัวร์ชื่อดังแห่งหนึ่ง วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ธันวาคม 2557 ผ่านเส้นทางที่มีดอกซากุระเต็มต้น แค่ต้นเดียวจริง ๆ ต้นที่เหลือบางต้นยังสลัดใบไม่หมด บางต้นยังเป็นกระเปาะดอกอยู่ เผอิญกลุ่มของ รตจิตร เจอคุณสมัย เจ้าหน้าที่อุทยาน ได้แชร์รูปให้ดูว่า เลยจากเส้นทางนี้ไปไม่ไกลมีซากุระบานเต็มไปหมดเป็นสิบ ๆ ต้น แต่ทัวร์ไม่ยอมพาไป

รตจิตรภูลมโล

ข่าวจากหนังสือพิมพ์รายงานว่า ซากุระที่ภูลมโล เพิ่งเริ่มบานวันที่ 9 มกราคม 2558 นี้เอง คือปีนี้บานช้าไปเกือบ 2 สัปดาห์ รตจิตรคิดว่าบริษัททัวร์ ทราบดี เพราะมีการติดต่อกับศูนย์ประสานงาน ฯ แต่ไม่ยอมยกเลิกทัวร์ หรืออาจลดค่าทัวร์ลงจากราคาคนละ 3,400 บาทก็ยังดี แต่กลับ promote ว่าถ้าใครมาอีกรอบจะลดให้ 50% ราคานี้รวมรายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ ด้วยค่ะ

cherry-blossom-ภูลมโล

รตจิตร มีข้อแนะนำ เผื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่พอเป็นเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้ เพื่อการเตรียมตัวก่อนจ้า
1. ก่อนไปควรสอบถามข้อมูลให้ดีจาก ททท. พิษณุโลก ที่หมายเลข 055-252742-3 หรือ ศูนย์ประสานงาน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนกกสะทอน ว่า ดอกซากุระบานหรือยัง และบานประมาณกี่ต้นแล้ว เช่น 50% ของพื้นที่ก็ ok
2. ถ้าใครเอารถเก๋งส่วนตัวไป พอถึง ศูนย์ประสานงาน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนกกสะทอ ควรเปลี่ยนเป็นรถ pick up ยกเว้นคุณไม่สงสารรถ เพราะสะเทือนไม่ใช่ย่อย
3. เรื่องกล้อง ไม่ต้องเตือน เพราะเพื่อน ๆ คงเตรียมกันไปแน่นอน อย่างดีด้วย แต่ควรเตรียมการแต่งตัวให้เหมาะสม สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียม เช่น มีผ้าคลุมผมที่มิดชิด ผ้าปิดจมูก แว่นกันฝุ่น เรื่องหมวก อาจเอาไม่ค่อยอยู่เพราะลมแรงมากกกกก

ทัวร์ภูลมโล

4. ที่รัดหลัง โดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่อายุมาก เพราะการกระแทก กระทั้นตอนนั่ง pick up ถือว่าเอาเรื่องทีเดียว อย่างเช่นตอนนี้ รตจิตรยังเจ็บสลักเพชรไม่หายเลย และถ้าปวดหรือเป็นขึ้นมา ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหายได้ไวอีกต่อไปแล้ว ยกเว้นว่าเพื่อน ๆ ได้นั่งข้างหน้ากับคนขับ pick up นะ คล้าย ๆ ตอนขึ้นเขาคิชกูฏ

pick up ขึ้นภูลมโล

วันนั้น มีรถเบนซ์คันหนึ่ง เกือบเอาตัวไม่รอด เร่งเครื่องขับขึ้นมาทีไร ก็ไหลกลับลงไปทุกที โชคดีนะ ที่คุณสมิง สิงขรณ์ ซึ่งเป็นประธานชมรม ฯ กกสะทอน ไปกับกลุ่มรตจิตรด้วย จึงช่วยแนะนำการขับ หักพวงมาลัยเหวี่ยงไปด้านไหน และเร่งเครื่องเต็มที่ จึงไปต่อได้ พวกรตจิตรเห็นแล้วเหนื่อยแทน เพราะหลายรอบจริง ๆ ที่เธอขึ้นแล้วไหล ไปต่อไม่ได้ ท้องรถกระแทกแล้ว กระแทกอีก

5. การนั่งรถ pick up แล้วมีสภาพไหลเทตลอด แนะนำว่า ให้ยืนบ้าง สลับกับนั่ง และช่วงที่ไหลเทมาก ๆ ให้ใช้วิธีนั่งคร่อมม้ายาวไปเลย หมดห่วง การไปภูลมโล แม้จะเห็นต้นซากุระที่บานเต็มต้นเพียงต้นเดียว แต่บรรยากาศระหว่างทางที่ไป ขอบอกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก รตจิตรชอบส่วนตัวจ้า

ข้อสังเกต
ดอกสตรอเบอร์รี่ก็สวยนะจ๊ะ ราคาที่ขาย strawberry พอ ๆ กับร้านในเมือง แต่ความสดอาจต่างกันจ้า
ต้นซากุระที่ออกดอกต่ำ ๆ ในระดับมือ จะหายไปหมด
จากรูปที่นำมาฝากทั้งหมดนี้ ถ่ายจากต้นซากุระเพียงต้นเดียว และจากไม่กี่มุม เพราะข้อจำกัดของกล้องนะจ๊ะ

ดอกสตรอเบอร์รี่

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การให้ บางส่วนใน ทานสูตร

การให้-ใส่บาตร-ทำสังฆทาน

บางส่วนจาก ทานสูตร เกี่ยวกับการให้นั้น การให้ที่ดี ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ พิจารณาที่ผู้รับ ของที่ให้ และผู้รับ

1. ผู้ให้
– เป็นผู้มีศีล
– ขณะให้มีความสุข อิ่มใจในการให้
– ให้ด้วยปัญญา เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรม
– การให้เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีการชักจูง
– กลังการให้ ก็ประกอบด้วยจิตที่มีสุข

2. ของที่ให้
– ของที่จะให้ ได้มาโดยบริสุทธิ์
– ของที่ให้ ทำขึ้นด้วยความประณีต หรือตั้งใจ จะยิ่งรู้สึกสุขยิ่งขึ้น

3. ผู้รับ
– เป็นผู้มีศีล
– ถ้าผู้รับเป็นสงฆ์ส่วนรวม จะมีคุณที่สุด

Leave a comment

Filed under Uncategorized

D.I.Y. Do It Yourself – Homemade Lotus Candle

D.I.Y.เทียนดอกบัว

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กันยายน 2557 รตจิตรไปร่วมปฏิบัติธรรมกับสมาชิก H&H ในโครงการ I Love ธรรมะ ณ มูลนิธิเสริมน้ำใจให้สังคม ฉะเชิงเทรา ซึ่งสนับสนุนโดย I.C.C. International PCL. รตจิตรขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยที่ให้อะไรดี ๆ ตอบแทนกลับให้แก่สังคมนะคะ
ช่วงเบรกมีการสอนทำเทียนดอกบัวโดยครูรุจน์ รตจิตรเลยอยากเอาวิธีทำมาฝากเพื่อน ๆ อย่างย่อ ๆ

ครูรุจน์ทำเทียนดอกบัว

วัสดุที่ใช้ในการทำเทียนดอกบัว

พาราฟิน, Wax: ไว้ผสมทำเทียน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือหม้อตุ๋น 2 ชั้น: เพื่ออุ่นให้กลีบบัวอ่อนตัวก่อนพิมพ์ลาย
ถาดอลูมิเนียมพื้นเรียบ: เพื่อไว้เทเทียน เพื่อทำกลีบดอกบัว จาก block กลีบดอกไม้
เตาไฟฟ้า: เพื่อไว้ต้มพาราฟิน ใช้ในการติดกลีบดอกบัวแต่ละกลีบ
ไส้เทียน 6 ซม.: เพื่อไว้เสียบตรงกลางเกสร
แม่พิมพ์: เพื่อพิมพ์กลีบให้กลีบดอกบัวเกิดลาย โดยแบ่งเป็น
ชั้นที่ 1 กลีบดอกบัว สีชมพู 6 กลีบ รอบ ๆ เกสรสีเหลือง แม่พิมพ์ กลีบจะเล็กกว่าทุกชั้น
ชั้นที่ 2, 3 กลีบดอกบัว สีชมพูชั้นละ 5 กลีบ วางกลีบให้สับหว่างกัน
ชั้นที่ 4, 5 กลีบดอกบัว สีชมพูชั้นละ 6 กลีบ แต่ทำที่ถ้วยพร้อมกับกลีบเลี้ยง
ชั้นที่ 6 กลีบเลี้ยงดอกบัว สีเขียว 4 กลีบ
หัวแร้ง: เพื่อเชื่อมกลีบดอกบัวแต่ละกลีบหลังจากแตะกลีบติดกันแล้ว ให้กลีบดอกติดกันเรียบ และติดแน่นขึ้น
ถาดน้ำเย็น: เพื่อถอดกลีบที่ทำติดถ้วยชั้นที่ 4, 5, 6 ออกจากถ้วย
ไดเป่าผม: เพื่อเป่าเทียนดอกบัวให้อ่อนลง สำหรับดัดกลีบให้สวยงามตามต้องการตอนเทียนอ่อน
ถ้วยโยเกิร์ต หรือถ้วยไอศกรีมทรงเตี้ยก็ได้: เพื่อใช้เป็นฐานทำกลีบ 3 ชั้นนอก
พาน: เพื่อใช้เป็นฐานเทียนดอกบัวที่สำเร็จแล้ว
กล่องใส่: เพื่อเก็บเทียนดอกบัว ไว้บูชาพระ หรือโชว์ หรือ เป็นของขวัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นต้น

เตรียมกลีบเทียนดอกบัว

วิธีทำ

1. เตรียมเกสร

เกสร สีเหลือง ซึ่งทำเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัดเป็นปลายแหลมฟันปลาให้เป็นเกสร

2. เตรียมกลีบดอกบัว

อุ่นน้ำเทียนให้ร้อน

กลีบดอกบัวสามารถเตรียมให้พร้อมตั้งแต่ต้น โดยต้มพาราฟินผสม wax เทบนถาดเรียบสัก ½ ซ.ม. แล้วเอา block กลีบกดลงไปได้แต่ละกลีบตามต้องการ
ชั้นที่ 1 กลีบดอกบัวรอบ ๆ เกสรบนแม่พิมพ์ที่เล็กกว่ากลีบดอกบัวชั้นอื่น ๆ 6 กลีบ
ชั้นที่ 2-5 กลีบดอกบัวชั้นอื่น ๆ 5 กลีบ X 4 ชั้น = 20 กลีบ
ชั้นที่ 6 กลีบเลี้ยงดอกบัว 4 กลีบ

3. พิมพ์ลายกลีบดอกบัว

แม่พิมพ์ลายกลีบดอกบัว

กลีบดอกบัวที่ได้นำไปแช่ในน้ำอุ่นที่ต้มไว้ เพื่อให้กลีบเทียนที่แข่งอ่อนตัวลง แล้วกดทับบนลายแม่พิมพ์ เพื่อให้กลีบดอกบัวเกิดลาย โดยแบ่งเป็น
ชั้นที่ 1 กลีบดอกบัว สีชมพู 6 กลีบ รอบ ๆ เกสรสีเหลือง แม่พิมพ์ กลีบจะเล็กกว่าทุกชั้น
ชั้นที่ 2, 3 กลีบดอกบัว สีชมพูชั้นละ 5 กลีบ วางกลีบให้สับหว่างกัน
จากรูปเป็นเทียนดอกบัว 2 ชั้นที่แล้วเสร็จ และกำลังจะขึ้นชั้นกลีบที่ 3 แล้วจ้า

D.I.Y.Candle

ชั้นที่ 4 กลีบดอกบัว สีชมพูเข้ม 6 กลีบ แต่ทำที่ถ้วยพร้อมกับกลีบเลี้ยง
ชั้นที่ 5 กลีบดอกบัว สีแดง 6 กลีบ ทำที่ถ้วยเป็นชั้นที่ติดกับกลีบเลี้ยง
ชั้นที่ 6 กลีบเลี้ยงดอกบัว สีเขียว 4 กลีบ

4. การประกอบเทียนดอกบัว 3 ชั้นแรก

หัวแร้งให้กลีบติดกัน

3 ชั้นแรกให้ทำกลีบดอกบัวติดโคนเกสร ซึ่งต่างจากการทำ 3 ชั้นนอก ดังนี้
นำกลีบดอกบัว 6 กลีบมาแตะรอบฐานเกสรสีเหลืองที่เตรียมไว้แล้ว โดยแตะโคนกลีบดอกบัวกับน้ำเทียนร้อน ๆ ที่เตรียมไว้ให้แต่ละชั้นสลับสับหว่างเท่า ๆ กัน รวมทั้งสิ้น 3 ชั้น
แต่ละชั้นให้ใช้หัวแร้งที่เสียบปลั๊กให้ร้อนแล้ว แตะตรงโคนกลีบเทียนละลายติดกับตัวดอก

D.I.Y.LotusCandle
ตอนนี้รตจิตรได้เทียนดอกบัวที่เสร็จไปแล้วประมาณ 50 % คือเกสร และ กลีบดอกบัว 3 ชั้นในตามรูปนะจ๊ะ

5. การประกอบเทียนดอกบัว 3 ชั้นนอก

มาถึงตอนนี้รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ คงมีแรงที่จะทำต่อไปเพราะอยากให้เสร็จ อยากให้เห็นเทียนดอกบัวที่สมบูรณ์แบบ เพราะแค่ 3 ชั้นยังรู้สึกสวยงามขนาดนี้
คนสอนถามพวกเราว่า พวกเราจะเอาไปใช้จุดเทียนมั้ย ไม่มีใครยอมจุด ต่างอยากเก็บไว้โชว์ แต่ครูที่สอนบอกว่า เมื่อก่อนเขาก็ไม่จุด แต่ตอนนี้จุดหมด ถามพวกเราว่าจะเอาไว้โชว์แต่บ้านมืด ๆ เพราะไฟดับ หรือต้องการให้สว่าง
สำหรับรตจิตร ยังไง ๆ ก็ไว้บูชาพระ เพราะได้เห็นอยู่นาน ได้บูชาพระพุทธรูปด้วย เรามีอย่างอื่นทดแทนงานฝีมือสวยงามขนาดนี้ เช่น เทียนอย่างอื่นมีอีกตั้งหลายเล่ม ไฟฉาย ไฟจากมือถือ เป็นต้น

50%HomemadeCandle

3 ชั้นที่ว่าในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย กลีบเลี้ยง 4 กลีบเป็นชั้นนอกสุด และกลีบดอกบัวชั้นนอกอีก 2 ชั้นที่ติดกับกลีบเลี้ยง โดยการเริ่มจากชั้นที่ 4 ไปชั้นที่ 5 แล้วจึงเป็นชั้นกลีบเลี้ยง ซึ่งจะอยู่บนสุด ดังนี้

นำกลีบดอกบัว สีชมพูเข้ม จุ่มโคนกลีบกับน้ำเทียนร้อน และแตะบนก้นถ้วยไอศกรีม ให้กลีบห้อยลงด้านล่าง และให้กลีบแต่ละกลีบซ้อนกันเล็กน้อย จนครบ 5 กลีบ เป็นอันว่าเสร็จชั้นที่ 4
จากนั้นนำกลีบดอกบัวสีแดง ทำเช่นเดียวกัน สับหว่างกับชั้นที่ 4 เป็นอันเสร็จ ชั้นที่ 5 และ
ตามด้วยการนำกลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบ มาวางสับหว่างกลีบแรก อีก 3 กลีบพยายามให้สับหว่าง กะระยะให้สวยงาม

เพื่อให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ใช้หัวแร้งที่ร้อนมาแตะกลีบแต่ละกลีบเบา ๆ เนื้อเทียนจะหลอมละลายติดกันเอง จากนั้นก็เป็นขั้นตอนแกะกลีบชั้นนอกทั้ง 3 ชั้นออกจากถ้วยโดยนำถ้วยไปแกว่งกับน้ำเย็น กลีบดอกบัวชั้นนอกทั้ง 3 ชั้นจะหลุดออกจากถ้วยที่รตจิตรใช้เป็นฐานรองในการทำ ถ้าหลุดยาก ให้ใช้มีดแซะเบา ๆ ก็ช่วยได้จ้า

6. การประกอบดอก 3 ชั้นในและ 3 ชั้นนอก

ตอนนี้รตจิตรก็ได้ D.I.Y. เทียนดอกบัว 3 ชั้นใน และ 3 ชั้นนอกที่แล้วเสร็จ ก็ถึงขั้นตอนประกอบให้อยู่ด้วยกัน ก่อนอื่นควรตัดก้นหรือฐานดอกบัวให้เรียบก่อน โดยนำก้นดอกบัว 3 ชั้นในจุ่มลงในน้ำเทียนที่ร้อน แล้วใช้มีดปาดให้ตรง หรือถ้าของใครตรงสวยงามอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ขั้นตอนนี้ก็ไม่จำเป็น

เผอิญ เทียนดอกบัวของรตจิตร ตอนที่ติดกลีบดอกบัวแต่ละกลีบ ค่อนข้างติดตรง ไม่สูงเลยฐานเกสร ไม่ต่ำกว่าฐานเกสรจนเกินไป สวยอยู่แล้ว เลยข้ามขั้นตอนนี้ได้จ้า ไปขั้นตอนต่อไปโดยตักน้ำเทียนที่ร้อนใส่ในถ้วยแจกันที่เตรียมไว้สำหรับเป็นฐานตั้งเทียนดอกบัว

แล้วนำกลีบดอกบัว 3 ชั้นนอกที่แล้วเสร็จ กดจุ่มลงไปบนพานที่มีน้ำเทียนอยู่ จากนั้นจึงนำกลีบดอกบัว 3 ชั้นในกดลงไป ข้อควรระวังในขั้นตอนนี้คือ ต้องไม่ให้เอียง ต้องให้สับหว่างอย่างสวยงาม

7. ขั้นตอนสุดท้ายในการดัดกลีบดอกบัวให้สวยงาม

ขั้นตอนนี้สำคัญไม่น้อย เพราะเทียนดอกบัวจะสวยไม่สวย อยู่ที่การแต่ง การดัดกลีบ ปักกลีบให้สวงามตามมือของเราจริง ๆ โดยการใช้ไดร์เป่าผม เป่าดอกบัวเทียนจนกลีบอ่อน แล้วให้รีบดัดกลีบตามต้องการ รอแห้ง แข็งตัวดี จึงนำไปใส่กล่องพลาสติกใสที่เตรียมไว้
บางคนอาจใช้เทปกาว 2 หน้าติดฐานพานกับกล่อง บางคนอาจนำฐานพานไปแตะน้ำเยนร้อน แล้วมาแตะติดกับกล่องที่จะใส่เทียนดอกบัว แต่กรณีหลังจะติดแน่น ถ้าเป็นพานพลาสติก กับกล่องพลาสติกนะจ๊ะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Do it yourself: Mosaic Art ศิลปะโมเสก

Do it yourself: Mosaic Art

การทำโมเสกอาร์ท

วันเสาร์ที่ 9 ส.ค. 2557 รตจิตรได้ไปเรียนการทำ Mosaic กับ อ. ติ๊ก ( Tik ky ) ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แต่เนื่องจากเวลาจำกัด การติด Mosaic จึงไม่เป็นแนวที่สวยงามเท่าที่ควร ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาพอ ขอให้ติดเรียงเป็นแนว จะได้ Mosaic ที่สวยงาม ลองดูกันนะจ๊ะ

วัสดุในการทำ Mosaic Art

1. วัสดุ :
– กระดาษแข็ง หรือ Future Board หรือ กระดาน หรือ กล่องไม้ หรือแผ่น Acrylic (too expensive)
– Mosaic หลากสี
– วัสดุอื่น เช่น แหนบ, ดินสอ, เทปกาว 2 หน้า, มีด และ Sobo Glue
======

วาดลายทำ Mosaic Art

2. วิธีทำ :
– ตัดกระดาษแข็งขนาด 5X5 นิ้ว
– วาดลายที่ต้องการด้วยดินสอ
– ใช้เทปกาว 2 หน้าติดแปะบนลายเต็มพื้นที่กระดาษแข็ง
– เริ่มติด Mosaic ตามลาย ตามสี
– ใช้ Sobo Glue ทาอาบบน Mosaic ที่แล้วเสร็จ
============

ติดกาว 2 หน้าทำ Mosaic Art

3. เทคนิค
– การติดกาว 2 หน้าควรติด 2 ชั้นเพราะชั้นแรกป้องกันผิวกระดาษที่อาจไม่เรียบ และเพื่อให้การติด Mosaic แน่นขึ้น
– การติด Mosaic ด้วยแหนบ หรือมือเปล่าก็ได้ แต่ควรติดเรียงกันเพื่อความสวยงาม
– ส่วนที่เป็นมุมแหลม ให้ใช้คีมตัด Mosaic เพื่อให้ได้แผ่น Mosaic เป็นสามเหลี่ยม
– ขั้นตอนสุดท้ายอาจจะทำหรือไม่ก็ได้ คือการใช้ Sobo Glue เพื่อให้ Mosaic ติดทนทานขึ้น และเพื่อให้ Mosaic ดูเงาขึ้น
======

การติดกระเบื้องโมเสก

หมายเหตุ :
– แนวการติด ควรเป็นแนวเรียงกันอย่างมีระเบียบ
– บางครั้งอาจเรียงเป็นเส้นโค้งเข้าหากัน เช่นกลีบดอก บางครั้งอาจเรียงเป็นเส้นโค้ง แต่ควรเรียงให้เป็นระเบียบเพื่อความสวยงามในแนว Mosaic Art

Leave a comment

Filed under Uncategorized

พระปุกกุสาติ (Pushkarasakti) พระอานาคามี ผู้ถูกวัวขวิดตาย

เขียนโดยรตจิตร

รตจิตร ชอบไปฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ กฤช นิมมฺโล ที่บ้านจิตสบาย พุทธมณฑลสาย 2 และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ก็เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ พอจ.กฤช ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ พระปุกกุสาติ มีความสั้น ๆ ดังนี้

พระปุกกุสาติ แห่งตักกศิลานคร แคว้นคันธาระ (Gandhara) เป็นพระราชาเกิดในกรุงตักกสิลา ทรงเป็นพระสหายทางราชสาส์นและบรรณาการ โดยที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับพระเจ้าพิมพิสาร (The king Bimbisara) แห่งกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ แคว้นคันธาระ เป็นเมืองชายแดนประเทศปากีสถาน พอจ. เปรียบเทียบว่า หากแต่เป็นสมัยนี้ ก็เป็นเพื่อนกันได้ง่ายโดย Add friend ใน facebook และก็เห็นหน้ากันได้อย่างง่ายดาย พระปุกกุสาติ ทรงธรรม ปกครองประชาชนอย่างพ่อกับลูก
ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปุกกุสาติส่งผ้ากัมพล หรือผ้าขนสัตว์ที่ตีค่ามิได้ กว้าง 8 ศอก (4 ม.) ยาว 16 ศอก (8 ม.) แต่พอพับแล้วเหลือขนาดนิดเดียวเพราะผ้าเนื้อละเอียดมาก ใส่ผอบทั้ง 8 ผืน หุ้มด้วยครั่ง พร้อมราชสานส์ให้พระเจ้าพิมพิสารเปิดในโรงพระราชฐาน ตอนประชุมอมาตย์เท่านั้น

พระเจ้าพิมพิสารจารึกแผ่นทอง

พระเจ้าพิมพิสาร ทรงตอบแทนด้วยการสลักจารึกเรื่องราวของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีปฏิบัติกรรมฐาน (engraved about ‘How to Meditate’ on a gold plate) ลงในแผ่นทองคำด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระเจ้าปุกกุสาติ และรับสั่งให้เสนาอำมาตย์เป็นราชทูต จัดขบวนช้างมงคลแห่แผ่นจารึกทองนี้ไปถวายพระเจ้าปุกกุสาติ พระเจ้าปุกกุสาติทรงขึ้นไปเปิดอ่านบนปราสาทชั้นบน อ่านแต่ละวรรค เกิดปิติ ขนาดต้องลดปิติลงจึงสมารถอ่านวรรคต่อไปได้ เกิดศรัทธา พระองค์เสวยสุขอยู่ในฌานถึงครึ่งเดือน ตัดสินพระทัยออกบวชถือผ้ากาสาวะ หรือผ้าล้างบาป เป็นกุลบุตรปุกกุสาติ ในขณะที่ประชาชนเดินตามตลอด จนพระเจ้าปุกกุสาติต้องเอาไม้ท้าวมาขีดแบ่งว่าแผ่นดินนี้เป็นของใคร ซึ่งประชาชนก็บอกว่าเป็นของพระองค์ พระองค์จึงว่าหากใครตามมามีโทษ ในคัมภีร์เรียกว่า กุลบุตรปุกกุสาติ เพราะออกบวชแล้ว

กุลบุตรปุกกุสาติไปโรงบ้านช่างหม้อ

กุลบุตรปุกกุสาติทรงยึดมั่นถ้อยคำในพระราชสาส์นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ราชคฤห์ พระองค์ก็จะเสด็จต่อไปถึงกรุงราชคฤห์ จึงมาทราบภายหลังว่าพระองค์เดินทางผ่านเลยมาจากที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน 45 โยชน์ แต่เย็นแล้ว อีกทั้งกุลบุตรปุกกุสาติ เดินเท้ามาร่วม 200 โยชน์จนถึงบ้านช่างหม้อ จึงขอพัก พระพุทธเจ้ารู้ว่ากุลบุตรปุกกุสาติ เดินทางด้วยเท้าเปล่า พระพุทธเจ้าก็จะไปโปรดด้วยเท้าเปล่าเช่นกัน

เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงบ้านช่างหม้อในคืนนั้น ได้พักในห้องเดียวกับกุลบุตรปุกกุสาติ พระพุทธเจ้าปิดแสงรัศมีของพระองค์เพื่อไม่ให้ปุกกุสาติ รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า ทั้งคู่นั่งขัดสมาธิฌาน หลังจากสนทนาก็ทราบว่า กุลบุตรปุกกุสาติ ออกบวชอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า แต่กุลบุตรปุกกุสาติไม่รู้จักหน้าค่าตามาก่อน จึงเรียกพระพุทธเจ้าว่า “อาวุโส” พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ปุกกุสาติ และรู้ว่าปุกกุสาติได้ฌานจากการทำอานาปาณสติ พระองค์จึงให้ปุกกุสาติแยกธาตุ ดูจิต ดูเวทนา จนในที่สุดปุกกุสาติก็ทราบว่า “อาวุโส” ท่านนี้ก็คือพระบรมศาสดา ในขณะที่แสงรัศมีของพระพุทธเจ้าก็สว่างขึ้นพอดี กุลบุตรปุกกุสาติมีความยินดีอย่างมาก จึงขอบวช พระองค์จึงตรัสให้ กุลบุตรปุกกุสาติไปหาบาตรและจีวรให้ครบเพื่อการอุปสมบท

ปุกกุสาติถูกแม่วัดขวิดตาย

พระเจ้าพิมพิสาร มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า และรับทราบว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดกุลบุตรปุกกุสาติพระสหาย ซึ่งตอนนี้ไปหาบาตรและจีวร ทันใดนั้นหลังจากกุลบุตรปุกกุสาติบรรลุอนาคามิผลแล้วก็ถูกแม่โคขวิดตาย เนื่องจากยังไม่อุปสมบท พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงจัดการพิธีศพให้แต่ทรงเป็นพระราชา กุลบุตรปุกกุสาติไปเกิดในพรหมโลก เห็นความเกิด การปรุงแต่งอยู่ เลยเป็นพระอรหันต์ ณ ตอนที่เกิดใหม่ทันที

เรื่องนี้น่าจะสอนให้รู้ว่าถึงพระปุกกุสาติ จะบรรลุเป็นพระอานาคามี แต่ก็ยังต้องชดใช้กรรมจึงถูกโคขวิดตายก่อนบรรลุเป็นพระอรหันต์

Leave a comment

Filed under Uncategorized