บุเรงนองปราบกบฏ หรือ กบฎควรเป็นกษัตริย์

บุเรงนองขึ้นครองราชย์หลังจากยึดเอาเมืองหงสาวดีจากกษัตริย์ราชวงศ์มะกะโท (ราชวงศ์เจ้าฟ้ารั่ว) คนสุดท้าย คือ สมิงทอ Smim Htaw (สมิงเตารามะ) บางคนอาจจะโกรธว่าทำไม สว อิเฎล เรียกสมิงทอว่าเป็นกษัตริย์ ทั้ง ๆ ที่หนังสือมักจะเรียกเขาว่า กบฏ หรือ ขบถ ที่สวอิเฎลเรียกเขาว่ากษัตริย์เพราะว่าเขาเป็นเชื้อกษัตริย์ และมีสิทธิ์ชอบธรรมตามสายเลือดของตน แต่หนังสือประวัติศาสตร์มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “บุเรงนองปราบกบฏสมิงเตารามะ”

© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557
อย่างไรก็ตาม ให้ตระหนักว่า ผู้ชนะคือผู้เขียนประวัติศาสตร์ และนี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนไทยแต่ละฝ่ายต่างลุกขึ้นต่อสู้ทางการเมือง

บุเรงนอง ขึ้นทำพิธีราชาภิเษกเมื่อ 11 มกราคม ค.ศ. 1551 หรือ พ.ศ. 2094
และสวรรณคตเมื่อ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1581 หรือ พ.ศ. 2124

สวอิเฎลไม่ทราบว่าวันทหารพม่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่หนังสือ เรียกว่า “การปราบกบฏสมิงเตารามะ” ของบุเรงนองหรือไม่ หลังจากที่บุเรงนองยึดหงสาวดีได้จากสมิงทอราม (Smim Htaw) ผู้สืบสายเลือกจากมะกะโท (ราชวงศ์เจ้าฟ้ารั่ว) และมีสิทธิ์ในบัลลังก์หงสาวดี (บ้างสะกดหงษาวดี) ในวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1552 หรือ พ.ศ. 2095 … ในปีต่อมา วันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1553 หรือ พ.ศ. 2096 สมิงทอรามได้ถูกจับประหารชีวิต สมิงทอรามถูกประหารชีวิตที่หงสาวดีหลังจากหลบหนีไปไปประมาณ 1 ปี

© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เมงเบง กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ จากแดนยะไข่

สว อิเฎล มักพบว่านักเขียนแปลประวัติศาสตร์ไทยมักจะเขียนว่า เมงเบง (Min Bin) เป็นพระราชาที่ชาญฉลาดมากที่มีวิธีสงบศึกกับตะเบงชะเวตี้โดยมอบเครื่องราชบรรณาการ แต่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว พระราชายะไข่มักจะปรีชาสามารถเสมอ โดยเปรียบว่า บุเรงนองรบเก่งแค่ทางบก แต่พระราชายะไข่รบเก่งทางน้ำ รู้กว้างขวาง ถึงอินเดีย มีกองทัพเรือที่ยิ่งใหญ่

11 มกราคม ค.ศ. 1554 หรือ พ.ศ. 2097 เป็นวันสวรรณคตของ เมงเบง
วันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 1531 หรือ พ.ศ. 2074 เป็นวันขึ้นครองราชย์ของ เมงเบง (Min Bin’s Coronation Day)

เมงเบง คือ พระราชาแคว้นยะไข่ (Arakan) ซึ่งช่วยเมืองแปรรบกับตะเบงชะเวตี้ทางน้ำ และรบกับบุเรงนองทางบก และหลังจากเสร็จสงครามเมืองแปร (Prome) ตะเบงชะเวตี้ได้ยกทัพเรือไปรบยะไข่ แต่อยุธยามาตีชายแดนมอญเสียก่อน เมงเบงจึงถวายเครื่องราชบรรณาการแก่ตะเบงชะเวตี้ เป็นการเลิกลากันด้วยดี

เมงเบง ถือว่าเป็นพระราชาที่ได้รับการยกย่องว่าฉลาดมากที่เลือกวิธีหย่าศึกเช่นนั้น และเมืองยะไข่เอง ก็เป็นเมืองที่มีเกียรติ ได้รับยกย่องว่า แม้แต่บุเรงนองยังสู้ไม่ได้ เพราะยะไข่รอบรู้กว้างขวางทั่วทะเล


© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

เดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไงก็เป็นเดือนเกิดของเมงเบง พระราชาอารกัน ที่ถ้าใครติดตามอ่าน Post ของสว อิเฎล ในเพจ Black Tongue นี้จะทราบว่าหยุดรบกับตะเบงชะเวตี้โดยมอบเครื่องราชบรรณาการให้ ณ วันนั้น ถ้าเมงเบงตัดสินใจรบต่อ ตะเบงชะเวตี้อาจจะต้องเหนื่อยกับการไปรบเอาเมืองคืนจากอยุธยา ซึ่ง ณ ขณะนั้นเดินทัพมายึดเมืองทวาย ที่ชายแดนได้แล้ว

อ่าน ๆ ดูคิดถึงสมัยพระยาละแวกตีท้ายครัวมาก ๆ
ความจริงคนไทยเกลียดพระยาละแวกมากเป็นทวีคูณอาจเป็นเพราะเวลาเราเรียกพระราชา เราเรียกตามชื่อเมือง เราจึงเรียกพระราชาหลายองค์ด้วยชื่อเดียวกัน และชื่อ “พระยาละแวก” นี้ ได้มาตีท้ายครัวของฝ่ายไทยเราถึง 2 ครั้ง ไทยเราเกลียดเขาถึงขนาดบอกว่าพระนเรศวรเอาเลือดมาล้างฝ่าพระบาท ทั้ง ๆ ที่ความจริงเป็นไปไม่ได้ที่กษัตริย์จะเหยียดหยามเลือดกษัตริย์ได้ถึงเพียงนั้น

*ธงอารกัน แดเดือนเกิดของเมงเบง พระราชาอารกัน ร่วมสมัยกับตะเบงชะเวตี้


© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

เมงเบง เกิดอยู่ในเชื้อพระวงศ์ เป็นลูกของสนมเจ้าชาย ซึ่งพระราชบิดาของเจ้าชาย มีลูกหลานมาก ก่อนที่เมงเบงจะขึ้นได้ขึ้นครองราชย์ มีการแก่งแยงราชสมบัติกัน เมงเบงวางแผ่นกว่า 10 ปี เพื่อกระทำการสำเร็จ

วันที่ 22 มีนาคม เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์แรกของชาวพิว (พยู) และวันที่ 25 มีนาคม เป็นวันครบรอบการก่อนตั้งราชวงศ์ที่ 2 ของชาวพิว
พิว หรือ พยู คือสถานที่เดียวกับเมืองแปร (Prome) แต่อยู่มาก่อน วันนี้สว อิเฎลจึงนำภาพเจ้าหญิงชาวแปรในจินตนาการมาให้ชม เป็นเจ้าหญิงคนที่แต่งงานกับเมงเบง พระราชายะไข่


© สงวนลิขสิทธิ์ : สว อิเฎล พ.ศ.2557

Leave a comment

Filed under Uncategorized

นกฮูก สัตว์นำโชค พม่า

owl
ภาพโดย jennicatpink 2006

ครั้งล่าสุดที่ไปพม่า หัวหน้าทัวร์ถามว่า “อะไรคือสัตว์ประจำประเทศเมียร์ม่าล่าสุด” อิเฎลรู้แต่ว่าทั่ว ๆ ไป คือ “สิงห์” และถ้าชาวพม่าจะเป็น “นกยูงแพนหาง” อิเฎลเดาไม่ออก เลยบอกไปว่า “อ๋อ ถ้าใหม่ล่าสุด น่าจะเป็น ปลาดาวสีขาว” …. ตลกซิครับ ปลาดาวสีขาว หรือ รูปดาวที่อยู่กลางธงพม่ายุคปัจจุบัน … ท้ายที่สุด หัวหน้าทัวร์เฉลยว่า “มันคือนกฮูก เป็นสัตว์ประจำชาติตัวใหม่ แสดงถึงความโชคดี” อิเฎลเลยซื้อมาฝากอาจารย์ผู้ใหญ่ที่อิเฎลรักและเคารพ

Sea Games 2013 : 11-22 ธันวาคม 2556 น้าาาา

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติ

♫ Every new beginning comes from some other beginning’s end ♪
♫ ทุก ๆ การเริ่มต้น มาจากการจบลงของสิ่งอื่น
♫ การเกิดคือการเริ่มต้นในภพภูมิใหม่ เมื่อเวลาของภพภูมิเดิมสิ้นสุดลง
♫ การตายคือการจบลงของภพภูมิมนุษย์ และจะไปเริ่มต้นในภพภูมิใหม่ตามแต่ผลกรรมที่ทำมา
♫ ทุก ๆ การสิ้นสุดของปี คือการเริ่มต้นของปีถัดไป
♫ การได้งานใหม่ คือ การสิ้นสุดของการตกงาน

การยอมรับความจริง การปรับตัวเข้าหาสิ่งที่มากระทบ เป็นหนทางทำให้เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขในทุก ๆ การเปลี่ยนแปลง

Happy Holiday!!
สวัสดีปีใหม่
จาก “สว อิเฎล”

Leave a comment

Filed under Uncategorized

คติสอนใจจากดอกไม้งาม ทุกอย่างล้วนอนิจจัง

ดอกซากูระ บานเพียงสัปดาห์เดียวในแต่ละปี ความสวยงานนี้ไม่อาจถูกเก็บไว้ชมได้ยั่งยืนตลอดปีและตลอดไป แต่มนุษย์มีความต้องการความเที่ยง ยอมรับความอนิจจังไม่ได้ จึงได้ผลิตอุปกรณ์การบันทึกภาพ และเสียงมากมาย เพื่อให้เก็บไฟล์ภาพถ่ายและวิดีโอและเสียงให้ได้นานที่สุด นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คนปัจจุบันบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ยากกว่าคนในอดีต

คติสอนใจจาก สว อิเฎล
กรุณาไม่คัดลอกไปลงในเว็บไซต์อื่น แต่กด Share link ได้นะจ๊ะ

ภาพถ่ายโดย สว อิเฎล ที่ Pumphouse Park
Cherry Blossom at Pumphouse Park

โลกจะแตกเมื่อไร?
วันเหล่านั้นผ่านพ้นมาแล้ว ที่บ้างว่า 12/12/2012 หรือ 21/12/2012 แต่หาได้เกิดขึ้นจริงไม่ ชาวคริสเชื่อว่าทุกอย่างจะมีสัญญาณบอกของมันเอง เช่นเดียวกับสัญญาณแห้งฤดูใบไม้ผลิ หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่า “Sign of Spring” หมายถึงปรากฎการณ์ที่ หน่อใหม่ของต้นไม้ และดอกตูมเริ่มงอก

เคยคิดหรือไม่ว่าเหตุการณ์มากมาย หายนะมากล้นเกิดขึ้นเพราะความคิดของมนุษย์ที่ทำตามการทำนายของนักพยากรณ์ชื่อดัง แม้กระทั่งคนธรรมดาสามัญที่ไปดูดวง ก็มักจะเชื่อดวงและทำตามที่หมอดูทัก

สว อิเฎล แสดงความเห็นเท่านี้แล เพียงอยากให้การมองโลกของทุก ๆ คนสว่างสดใส และมีความสุข

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีขจัดคราบน้ำปลา อวก ฉี่ บนพรมปูพื้นห้อง และในเบาะรถ

เมื่อน้ำปลา หรือของเหลวไม่พึงประสงค์หกใส่พรม จะทำอย่างไรดี?!!!

1. ถ้าสิ่งสกปรกแห้งแล้ว ให้เทน้ำให้มันเปียกอีกครั้ง, แต่ถ้ามันเปียกอยู่แล้ว ให้ดูข้อต่อไป
2. ใช้ผลแป้งโรยบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
3. เมื่อโมเลกุลแป้งโดนน้ำ จะขยายตัวขึ้น 10 เท่าโดยการดูดน้ำเข้าไป ทำให้ของเหลวสกปรกถูกดูดเข้าไปด้วย
4. ทิ้งไว้จนแห้ง และใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก

แนะนำโดย สว อิเฎล sw-eden.net
กรุณาไม่คัดลอกไปลงเว็บไซต์อื่น ผิดกฎหมายนะจ๊ะ
แต่กด Share หรือ Share ลิ้งค์ได้จ้า

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ฟาร์มแกะ Scenery Vintage Farm

ฟาร์มแกะ Scenery Vintage Farm

ฟาร์มแกะ Scenery Vintage Farm

ตามโปรแกรม รตจิตรต้องไป Swiss Farm แต่พอไปจริงกลายเป็นฟาร์มเก่าที่รตจิตรเคยไปแล้ว คือ ซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม ซึ่งดูแล้วสู้ช่วง 2 ปีก่อนไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รตจิตรถือว่าประเทศไทยทำฟาร์มแกะได้ขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดแล้ว นอกจากแกะ ยังให้บริการให้เด็ก ๆ ขี่ม้าแคระ มีจุดถ่ายรูปและดอกไม้แปลก ๆ แต่สวยดีหลายจุด ค่าเข้าไปให้อาหารแกะ 50 บาท แต่เด็กที่ต่ำกว่า 130 ซ.ม. ฟรีจ้า ของว่างก็ยังแพงเหมือนเดิม แต่ของฝากที่อะไร อะไร ก็เป็นแกะทั้งนั้น ถือว่าราคาสมเหตุสมผลจ้า โดยเฉพาะพวกที่จัด promotion อยู่

ฟาร์มแกะ Scenery Vintage Farm ความทรงจำแบบ แกะ ๆ แต่ไม่ใช่แบบ เกา ๆ

1 Comment

Filed under Uncategorized

วัดเขาช่องพราน ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน

วัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี มี ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน บินเท่าไรก็ไม่รู้หมด ค้างคาวร้อยล้าน กินแมลง ไม่ได้กินเลือดคน

วัดเขาช่องพราน ราชบุรี ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน

ไปถึงวัดจะเห็นรถจอดเพียบ เสาไฟตามวัดก็เป็นตัวค้างคาวทั้งสิ้น และเสาหงส์ไทยด้วย มีธงรูปตะขาบบ้าง และเสาที่เป็นหงส์มอญอยู่เสาเดียว ภายในโบสถ์มีพระประธานเป็นหลวงพ่อวัดเขาช่องพรานศักดิ์สิทธิ์ หลังจากถวายสังฆทานและฝากหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนที่มาวัดเป็นประจำ เพราะไม่มีโรงเรียนวัด แต่มีเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ มาที่วัดเป็นหมู่คณะอยู่บ่อย ๆ นอกจากนี้ยังมีรอยพระพุทธบาทด้านหน้าหลวงพ่อ ฯ รตจิตรชอบให้ลูกทำบุญที่รอยพระพุทธบาทโดยการวางเหรียญตั้งขึ้น

วัดเขาช่องพราน ราชบุรี ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน

แม้ว่ารตจิตรและลูกจะไม่ได้ไปทำบุญไหว้พระที่วัดสิงโตทองเพราะมืดค่ำเสียก่อน แต่พวกเราโชคดีมากเพราะตอนที่เราไปถึงวัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี ประมาณเวลา 18.40 น. เป็นเวลาที่ค้างคาวร้อยล้านตัวออกหากินพอดี เลยทำให้รตจิตรได้ภาพสวย ๆ มาฝาก เสียงดังมากแต่ไม่น่ารำคาญเลยเพราะมีแต่ความอยากดู อยากเห็น อยากถ่ายรูป รายได้ของวัดนี้จึงมาจากการให้เช่าเป็นตลาดนัด ถ้ารตจิตรจำไม่ผิด คิดว่าตลาดนัดมี 5 วันต่อสัปดาห์ เวลาเย็นถึงไม่เกิน 2 ทุ่ม แต่หยุดวันอังคารและพฤหัส ประมาณนี้ ของขึ้นชื่อคือไก่ย่าง และไก่ทอด ซึ่งรตจิตรก็ซื้อฝากน้องหมา 1 ตัวใหญ่ ๆ เพราะเวลาที่พวกเรากลับบ้านทุกครั้ง มักจะมีของฝากให้หมาที่รักที่สุดเสมอจ้า

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดหนองหมี องค์เจดีย์ตกน้ำมัน แตน 105 รัง

วัดหนองหมี จังหวัดราชบุรี มีจุดเด่นของวัด คือ องค์เจดีย์ตกน้ำมัน ที่เดียวในโลก แตน 105 รังรอบพระอุโบสถ หลวงปู่ทวดขี่ช้างให้ลอดท้องช้าง

วัดหนองหมี จังหวัดราชบุรี

วัดหนองหมีตั้งอยู่ที่ ม.4 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง ราชบุรี ไม่ไกลจากวัดหนองปลาหมอ เคยเป็นสำนักสงฆ์ 12 ปีตั้งแต่ปี 2514 ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดได้ในปี 2526 ด้านในของวัดมีแตน 105 รัง และยังมีรังผึ้งจำนวนมากที่อพยพมาจากวัดทับกระดาน ที่สำคัญของวัดคือมีเจดีย์พระธาตุอยู่กลางสระน้ำ ซึ่งมักมีน้ำมันไหลออกมาจากองค์พระเจดีย์ และบางครั้งไหลออกมากจากเสาปูน บริเวณองค์เจดีย์มีน้ำพระพุทธมนต์ในรอยพระพุทธบาทรอยใหญ่ ซึ่งมีข้อความเขียนว่าห้ามโยนเหรียญทำบุญ และที่ทำบุญรอยพระพุทธบาททั้ง 7 ก้าว ซึ่งการบูชาแต่ละก้าวให้ความหมายแต่ต่างกันเพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนี้

วัดหนองหมี จังหวัดราชบุรี

วัดนี้มีให้ปิดทองรอยพระพุทธบาท 7 ก้าว สมัยพระพุทธเจ้าประสูต ซึ่ง 7 ก้าวนี้ แปลว่า พระพุทธเจ้าเกิดมาก็เดินไปไกลกว่าคนปกติถึง 7 ก้าวแล้ว หากจะบรรลุหรือประสบความสำเร็จคไม่ยาก และวัดหนองหมีนี้ก็มีวิธีให้เราทำบุญ คือ ถ้าอยากก้าวไปไกลกว่าคนอื่นด้านไหน ก็ปิดทองที่รอยพระพุทธบาทก้าวนั้น

รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 1 เจริญรุ่งเรือง
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 2 ประสบความสำเร็จ
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 3 นำมาซึ่งความสุข
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 4 ดีทั้งครอบครัว
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 5 เศรษฐีก้าวหน้าไม่ถอยหลัง
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 6 มหาเศรษฐีมีพลังสติปัญญา
รอยพระพุทธบาทก้าวที่ 7 อภิมหาเศรษฐีไม่มีหมด

ยังไงก็มาทำบุญจังหวัดราชบุรีนะคะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดวาปีสุทธาวาส ราชบุรี

จุดเด่นของวัดวาปีสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี คือ ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์

วัดวาปีสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี

วัดวาปีสุทธาวาสตั้งอยู่ที่ อ.จอมบึง ราชบุรี เข้าไปถึงวัด หลวงพี่เอ็กซ์ ได้เชิญชวนชาวบ้านแต่งตัวตามชาติพันธ์ของตนมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมาก ๆ บ้างก็ยืน บ้างก็สาธิตการทำผมให้ดู มีพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของทั้ง 8 ชาติพันธ์ มีป้ายเขียนไว้อย่างน่ารักว่า “งิ๊นดีต้อนฮับ จุ๊ผู้จุ๊กก๊น” วัดนี้ถือเป็นศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยทรงดำ ลาวตี้ ลาวเวียง ลาวครั่ง ไท-ยาน ไทยพื้นถิ่น จีน และมอญ ก่อนกลับหลวงพี่เอ็กซ์ยังขึ้นมาบนรถเพื่อแจกสร้อยปลุกเสกให้ลูกทัวร์ทุกคนอีกด้วย คือจบลงได้อบอุ่นจริง ๆ

วัดวาปีสุทธาวาสทำให้เราประทับใจจริง ๆ ถ้ามีโอกาสมาราชบุรีเมื่อไร อยากให้แวะมาไหว้พระวัดวาปีสุทธาวาส และท่านจะได้ความประทับใจกลับไปเหมือนกับเรา

Leave a comment

Filed under Uncategorized