Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

Play Interactive Animation “Save Nanda Bayin”
ช่วยนันทบุเรงในป่า

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon<br /> Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

3 Comments

Filed under Uncategorized

Setting and Character Development

ตัวอย่าง

Loki is Thor’s stepbrother. Most people think that he is attractive, but he is not. He does not job, and he does not look for it. He hates his older brother a lot. This is the reason that he does not like to be in Asgard. He always travels to Pattaya, and sometimes, he goes to Bangkok. While he is in Bangkok, he often gets lost. Odin always has to ask Nick Fury to look for him. However, Nick Fury cannot catch Loki, because Loki has a Jaguar car, which its speed could reach 342 km/h.

ตัวอย่าง ตามประโยค

ประโยคที่ 1
Poramet is a great insect.
Paramet is a hot Marsian.
Poramet is sexy.
Poramet is super cool.
Poramet is the greatest warrior.

ประโยคที่ 2
Poramet is at the north of Mars.
Poramet is in my heart.
Poramet is in a sink.

ประโยคที่ 3
Parasite is Poramet’s boss.
Poramet is Tukky’s rival.
Poramet is Thor’s pet.

ประโยคที่ 4
Poramet is a game developer in Green Industry.
Poramet works as the fisherman at Martaban Bay.
Poramet works as the protector.

ประโยคที่ 5
always, often, sometimes, rarely, never
He never walks to the company.
He always helps the rat from the trap.
He often catches the pokemon.
He always swims in the tank.
He often gets drunk.

Advertisements

3 Comments

Filed under Uncategorized

As a fan, what do I do? And what do you do?

ตัวอย่าง
I love to join fans’ communities. I always go to cosplay event every month. After class, I usually draw fan art. During summer vacation, I write fan fiction every day. Deviantart is my favorite website, that I post my fan art and fan ficton online.

ตัวอย่าง
I am a fan of Marvel comic. My favorite artist is Humberto Ramos. He works as a comic book penciller. I think his master piece is the Amazing Spider-Man. He does a great job in the drawing of the character, Alpha.

ตัวอย่าง ตามประโยค

ประโยคที่ 1
I am a fan of A’ Tui.
I am a hugh fan of _______.
I am in A’Tui fan club.
I like _________ a lot.
I have been a fan of ______ .

ประโยคที่ 2
I often go to his class earlier than other students.
I always go to see him at the concert.
I am the administrator of A’Tui Facebook fan page.
I often draw A’Tui in my pocket book.
I have a bunch of A’Tui fan art.
I follow him on Facebook.
I love to see his work on Facebook.
I have 5 albums of this artists.
I have 10 issues of the comic book with this title.
I like to look at him through my mobile phone.
I always follow him while he walks home.
I like his songs a lot.
I like their dancing style.
My favorite song is ________ .
I like their version of new 52.
I like them a lot.
I want to go to their live show.
I like to read Nightwing a lot.

ประโยคที่ 3
She is pretty awesome
His class is my favorite class.
His song matches my style.
His art skill is what I love.
She is really pretty for me.
In every summer, I go to meet her at ________.
She is really excellent in screaming for metal music.
That is why I like her band a lot.
She is an expert in swimming. I want to be able to swim as great as her.
This is the reason why I have all of these comic books.
This is because she is so cute.
Their live show is really fun.
I love how they draw the hero.
They are really excellent at__
she is really smart on Math.
She is super nice.

ประโยคที่ 4
Finally, I would like to say that she is the greatest vocalist.
Eventually, for me, her song is the best of all rock music.
Finally, I would praise Doraemon for being a good manner for the children to follow.
Lastly, I would say that Judas Priest is the best of all best bands from every country.
Finally, I think X-Men Astronishing is the master piece of Dustin Weaver.
He is always in my heart all the time.
She is my love forever.

ประโยคที่ 5
I would recommend you to listen to her music, too.
I like to suggest you to try hard and become the great artist as well as her.
I wish I could draw a great picture as well as Kenneth Rocafort.
Dustin Weaver will be my forever idol.
I will try hard to have the same achievement as her.
I wish you should try listening to their music, too.
I wish other people will like the same character as me, too.
I wish to see the next series.
I wish to see this character in other books, too.
I promise that I will go and get the album.

5 Comments

Filed under Uncategorized

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

The Honor Exhibition Building of King Rama V
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | 22 September, 2016

พระบรมฉายาลักษณืพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

**งานเขียนของรตจิตรนี้ เขียนจากประสบการณ์จริง ที่รตจิตรได้ไปอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาด้วยเวลาจำกัด งานเขียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อชาวไทยได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อการค้า หรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

ที่ตั้ง : อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นี้ ตั้งอยู่ที่ตึกถาวรวัตถุ หรือตึกแดง ระหว่างวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ด้านท้องสนามหลวง และกรมศิลปากร มีรูปธงช้างแดงอยู่ที่หน้าจั่ว ประตูทางเข้าตึก

ที่มา: ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิยมสร้างพระเมรุตามพระเกียรติขอเจ้านาย เมื่อเสร็จพิธีก็รื้อทิ้ง ไม่ก่อประโยชน์ รัชกาลที่ 5 จึงมีพระราชประสงค์สร้างตึกนี้ให้เป็นตึกถาวร เพื่อประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธี พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย สามารถใช้เป็นที่เล่าเรียนต่อได้ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อ อย่างไรก็ตามอาคารถาวรวัตถุ หรือตึกแดงนี้ก็เสร็จไม่ทันการในรัชสมัยของพระองค์

วันเวลา: อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9:00 – 16:00 น. ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และปิดวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ด้วยนะคะ

อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 รตจิตรมีธุระต้องไปซื้ออุปกรณ์วาดสี Acrylic และผ้าใบ/ผ้าดิบ แถวท่ามหาราช และท่าช้างวังหลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร รตจิตร นั่งรถเมล์ สาย ปอ. 203 สะดวกมาก เพราะรถเมล์สายนี้ มีจำนวนมากมาย ทั้งของรัฐ ของเอกชนขอสัมปทาน รถเมล์ฟรี และรถเมล็เอกชนคันเล็ก รตจิตรเพิ่งรู้ว่า ปัจจุบันนี้ มีป้ายจราจรแผ่นใหญ่มาติดบนเกาะกลาง ถนนราชดำเนิน ก่อนถึง พระแม่ธรณี ว่า ห้ามรถเลี้ยวขวาตรงหน้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ทำให้รถเมล์ต้องจอดด้านสนามหลวง ตรงข้ามกับ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ด้านท้องสนามหลวงพอดี รตจิตร เดินข้ามถนนเพื่อจะไปท่าช้างวังหลัง ผ่านอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเสียงเจ้าหน้าที่สาวเชิญชวนว่า Welcome inside รตจิตร เห็นว่ายังพอมีเวลาสัก ครึ่งชั่วโมง เพราะฟ้าฝนเริ่มตั้งเค้าด้วย จึงตัดสินใจเข้าไปใน อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตู้พระไตรปิฎก อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5

เมื่อเข้าไปภายใน อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งที่เห็นข้างหน้าคือ ตู้พระไตรปิฎก (จำลอง) รตจิตร บอกได้คำเดียวว่าสวยมาก ถ้าเพื่อน ๆ พอมีเวลาก่อนที่จะเลี้ยวไปทางขวาเพื่อเข้าแต่ละห้องที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของพระองค์ ซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ห้อง ควรดูรอบ ๆ ห้องโถงนี้ก่อน แต่ถ้าไม่ค่อยมีเวลา สามารถมาดูหลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ห้องต่าง ๆ แล้ว เพราะอย่างไรก็ตาม ขาออกต้องผ่านบริเวณนี้อยู่ดี ห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ของรัชกาลที่ 5 ได้แก่

1. ห้องปิยมหาราช มีรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์

พ้นจากห้องนี้ก่อนที่จะถึงห้องที่ 2 รตจิตร ก็เดินเข้าทางประตูห้องถัดไปตามปรกติ แต่ตกใจเล็กน้อย เพราะคิดว่า มีหญิงสาวในอดีตแต่งกายชุดสมัยยังมีทาส มานั่งคุกเข้าข้างประตู ใกล้ ๆ เราตอนที่รตจิตร เดินเข้าไป รตจิตร คิดว่าหลายคนอาจตกใจเหมือนรตจิตร เพราะเธอนั่งใกล้ประตูทางเข้ามาก

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส

2. ห้องราชเคียงประชา มีรูปใหญ่แสดงภาพพระองค์เลิกทาส

รตจิตร คิดว่าการจัดห้องนี้ ทำได้ยิ่งใหญ่ทีเดียว แต่แสงไม่ค่อยพอ ทำให้รตจิตร ถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยชัด เพื่อมาเขียนเชิญชวนชาวไทย ให้มาชมกัน เนื่องจากคนไทยเอง กลับเข้าชมกันน้อย ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยว เพราะมาจอดรถบัสบัง อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กันหมด

3. ห้องธำรงเอกราช

มีลายพระหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางบันทึกไว้ และมีความหนึ่งที่ high light เข้ม ๆ ว่า “ด้วยเหตุว่าฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่า ถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สิ้นสุดไปเมื่อใด ชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้น”

รตจิตร ยอมรับว่า วันที่รตจิตร ไปชมอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั้น ได้อ่านครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็น้ำตาไม่ได้ไหล แต่น้ำตาของรตจิตร เพิ่งมาไหลตอนที่อ่านไป พิมพ์ไป วันนี้ เลยอยากให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันหลาย ๆ รอบด้วย

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5

4. ห้องมรดกความทรงจำของโลก

รตจิตร ชอบห้องนี้เช่นกัน แต่ชอบเพราะความสวยงามในการจัดวางอย่างลงตัว ไม่ได้มีความประทับใจอย่างไร และมีห้อง Audio เป็นห้องกระจกให้พวกเราได้เข้าไปดู ไปฟังกันด้วย ห้องนี้จัดนิทรรศการ เป็นภาพต่อเนื่อง ด้วยสถานที่สำคัญ ๆ ของโลก อย่างลงตัวสวยงาม ก่อนที่จะเข้าไปในห้องที่ รตจิตร ชอบที่สุด คือห้องถัดไปจ้า

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศเลิกทาส

5. ห้องสยามใหม่

รตจิตร ชอบห้องนี้ เพราะภาพตามฝาผนัง เป็นภาพน่ารัก ๆ เช่น แสดงภาพบุรุษไปรษณีย์ และระบบไปรษณีย์ไทยในสมัยนั้น ตู้จดหมาย และโทรศัพท์สมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีช่องหยอดทำบุญ เพื่อกรมศิลปากรจะได้นำไปใช้พัฒนา และปรับปรุงอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เพียง 10 บาท รตจิตร ก็ได้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ จัดทำโดยกรมศิลปากร 1 แผ่น แต่รตจิตร ทำบุญ 100 บาท รตจิตร เลยได้ 17 รูป โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ 16 รูป และในหลวงรัชกาลที่ 9 ของพวกเราชาวไทย อีก 1 รูป พระบรมฉายาลักษณ์ ทั้ง 17 รูป จัดเรียงอยู่ในซองกระดาษธงช้างแดง อย่างสวยงาม

แบบสถาปัตย์พระที่นั่งอนันตสมาคม

6. ห้องสถาปัตยกรรมของสยาม

มีโมเดลแบบสถาปัตยกรรมสถานที่สำคัญในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พระที่นั่งอนันตสมาคม และวัดเบญจมบพิตร เป็นต้น งานละเอียดมาก ก่อนที่จะเข้าห้องสถาปัตยกรรมของสยาม รตจิตรได้มีโอกาสอธิบาย นักท่องเที่ยวสาวจีนคนหนึ่ง ตอนที่รตจิตร กำลังทำบุญอยู่ที่ห้องสยามใหม่ เธอเป็นคนจีนเพิ่งจบระดับมหาวิทยาลัย ในประเทศจีน เลยวางแผนมาเที่ยว 1 เดือน สำหรับการเที่ยวคนเดียวถึง 4 ประเทศ ๆ ละ 1 สัปดาห์

7. ห้องโถงทางเดินออกหลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พูดถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนต่ออีกสักนิด วันที่รตจิตร พบเธอที่นี่ เป็นวันที่ 2 ในประเทศไทย รตจิตร มีโอกาสอธิบายห้องที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 และระหว่างทางที่เดินผ่านทางเดินหลังชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางกรมศิลปากรได้พยายามจัดให้ย้อนยุคไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งโคมไฟ เสาไฟ และรั้ว เป็นต้น พอออกจากอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 รตจิตร ก็เดินไปกับเธอ และแนะนำกรุงเทพมหานครไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้าวัดพระแก้ว เราจึงแยกย้ายจากกัน

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.5

รตจิตร ขอเชียร์เพื่อน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีบุตรหลาน ควรหาเวลามาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รตจิตร ขอย้ำอีกครั้งว่า เปิดตั้งแต่วันพุธ ถึงวันอาทิตย์ หรือปิดวันจันทร์ ถึงวันอังคาร และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30-60 นาที และจากการที่รตจิตร ได้ใช้เวลานิดหน่อยที่นี่ จึงมีข้อเสนอแนะแก่กรมศิลปากรนิดหน่อย คือ

1. นิทรรศการที่แสดง ยังให้ความสำคัญเรื่องการบรรยายใต้ภาพน้อยไป
2. โมเดลสถาปัตยกรรม ยังไม่มีชื่อติดเพื่อบอกว่า เป็นสถานที่ใดในปัจจุบัน
3. เอกสารประกอบ เห็นไม่ชัด และไม่มีภาษาอังกฤษ ทั้ง ๆ ที่ละแวกนั้น มีจำนวนชาวต่างชาติมากด้วย
4. เจ้าหน้าที่ปล่อยให้ผู้เข้าชมดูนิทรรศการกันเอง ไม่มีคนอธิบาย หรือตอบข้อสงสัย รตจิตรจึงต้องทำหน้าที่ในวันนั้น

ลานห้องทางออกอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 5

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การรักษาฝี หรือ ซีสต์ ด้วยต้นหนุมานนั่งแท่น

Buddha Belly Plant Cure Abscess and Cyst
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 25, 2016

รตจิตรขายต้นหนุมานนั่งแท่นรักษาฝี

**งานเขียนของรตจิตรนี้ เขียนจากประสบการณ์จริง ที่รตจิตรได้คุยกับลูกค้าที่มาซื้อต้นหนุมานนั่งแท่น งานเขียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อการค้า หรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตรเคยเขียนไว้ใน sw-eden.net เกี่ยวกับต้นหนุมานนั่งแท่น หรือ ภาษาอังกฤษมีหลายชื่อ เช่น Buddha Belly Plant, Australian Bottle Plant, Physic Nut, Gout Plant เป็นต้น วันนี้วันที่ 25 สิงหาคม 2559 รตจิตรได้ความรู้ใหม่จากลูกค้าที่หาซื้อต้นหนุมานนั่งแท่น จึงอยากแชร์ให้เพื่อน ๆ และลูกค้าที่เคยซื้อต้นหนุมานนั่งแท่นไปแล้วเพื่อให้ทุกคนหายเจ็บป่วย และมีสุขภาพที่ดีตลอดไปค่ะ

ใบต้นหนุมานนั่งแท่นรักษาฝี

ข้อมูลเดิมในการรักษา ด้วยต้นหนุมานนั่งแท่น

ได้ยินจากลูกค้าหลายรายบอก ต้นหนุมานนั่งแท่นสามารถรักษามะเร็ง รักษาเบาหวาน แผลสด แผลไม่สด แผลกดทับ ฝี และซีส เป็นต้น โดยการรักษาใช้วิธีต่างกันตามลักษณะของโรค และบางครั้งยังใช้ส่วนประกอบต่างกันอีกด้วย จากคำบอกเล่าของลูกค้าหลายรายมาก ที่รักษาด้วย ต้นหนุมานนั่งแท่น แล้วหาย ตัวอย่างเช่น
– ใช้ต้มใบพร้อมก้านของต้นหนุมานนั่งแท่น ได้แก่ มะเร็งต้มนม และเนื้องอกภายใน
– ใช้น้ำยางของใบต้นหนุมานนั่งแท่น ได้แก่ แผลสด แผลไม่สด แผลกดทับ ฝีภายนอก ตลอดจนแผลเรื้อรัง
– ใช้ต้มทุกส่วนของต้นหนุมานนั่งแท่น ยกเว้นเมล็ด คือ ต้องถอนรากถอนโคน และใช้ต้นหนุมานนั่งแท่นทั้งหมด โดยเก็บเมล็ดไว้ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ เป็นต้น

ข้อมูลใหม่ในการรักษา ด้วยต้นหนุมานนั่งแท่น

วันนี้มีลูกค้าเป็นฝีค่อนข้างใหญ่ อยู่ภายในตรงด้านหลัง ต่ำกว่าเอว แต่เหนือบั้นท้าย ลูกค้าบอกว่น่าจะแถวลำไส้ และรักษาที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งมา 5 ปี ไม่หาย เจ็บทรมานมาก เผอิญมีอาจารย์ท่านหนึ่งของลูกค้า แนะนำว่าให้ปั่นใบพร้อมก้านของต้นหนุมานนั่งแท่น ปรากฎว่า ไม่มีอาการเจ็บเลย

ใบต้นหนุมานนั่งแท่นรักษาฝี

เมื่อรู้วัตถุประสงค์ของลูกค้า ว่าต้องการใบจริง ๆ รตจิตรจึงเลือกแต่ต้นที่ใหญ่พอสมควร และมีแต่ใบให้ มีแถมต้นเล็ก ๆ ไปบ้างเป็นธรรมดาของการขายที่รตจิตรมักจะให้เฉพาะลูกค้ารายที่ต้องการไปรักษาโรค ส่วนถ้านำไปปลูกเพื่อเป็นไม้มงคล ก็ไม่ค่อยแถมนะ

สรุปการใช้ประโยชน์จากต้นหนุมานนั่งแท่น เท่าที่รตจิตรเคยรู้มาคือ ต้ม แต่อยากแนะนำลูกค้าให้ปั่นน้ำทานเหมือนกัน รตจิตรคิดว่า อาจได้ประโยชน์ทั้งหมดจริง ๆ ดีกว่า การต้ม เพื่อน ๆ ลองดูนะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด บนถนนอรุณอมรินทร์

One Day Tour for Three Temples
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 23, 2016

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

**งานเขียนของรตจิตรนี้ เขียนจากประสบการณ์จริง ที่รตจิตรไปทำบุญกับครอบครัวเพื่อ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเอง และบุคคลที่เรารัก งานเขียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อการค้า หรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

หัวข้อเรื่อง ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด บนถนนอรุณอมรินทร์ นี้ รตจิตร หวังอย่างยิ่งว่า เพื่อน ๆ ญาติธรรมที่รักทัวร์ไหว้พระ อยากหาวัดวาอารามที่สามารถเดินทางได้ง่าย จะได้ประโยชน์อย่างมาก เพราะเดินทางสะดวกจริง วัดสวยงามยิ่ง น่าหลงใหล และยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชวนศึกษา รวมถึงด้านโบราณคดี ตลอดจนเป็นวัดที่ญาติธรรมน่าทำบุญอย่างมาก เพราะบางวัดเป็นแหล่งศึกษาบาลี ศึกษาพระธรรม พระไตรปิฎก เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่างมั่นคงอีกด้วย

บนเส้นถนนอรุณอัมรินทร์นั้น เพื่อน ๆ ส่วนมากจะรู้จักวัดระฆังโฆสิตารามอยู่แล้ว ลงจากสะพานอรุณอัมรินทร์ วิ่งตรงจากแยกโรงพยาบาลศิริราช ไปเพียง 500 เมตร ก็จะเห็นทางเข้าไปวัดระฆัง ในที่นี่รตจิตร จึงขอละ ไม่พูดในรายละเอียดเกี่ยวกับวัดระฆัง แต่จะให้ความสำคัญที่ 2 วัดหลัง คือ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร และวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร ดังนี้

1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

รตจิตร พาทัวร์วัด สวยงาม น่ารัก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

จากแยกโรงพยาบาลศิริราชที่เป็นจุดตั้งต้นของ รตจิตร ในการทัวร์ไหว้พระ 3 วัดในวันนี้ เพียง 2 กิโลเมตร เห็นไฟแดงก่อนขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ เพื่อน ๆ ควรเงยหน้าจะเห็นป้ายน้ำเงินใหญ่มาก ด้านข้างกลางสะพาน เป็นชื่อวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร อย่าขึ้นสะพานนะคะ แต่ถ้าขับเลยไปแล้ว ก็ให้ไปวัดกัลยาณมิตรก่อนก็ได้ค่ะ ตอนนี้ รตจิตร สมมติว่า เพื่อน ๆ ยังไม่ได้ขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ ก็ให้ขับเลาะไปด้านซ้ายใต้สะพานจะมีประตูเข้าวัดค่ะ

รตจิตร พาทัวร์วัด สวยงาม น่ารัก

พอเข้าวัดโมลีโลกยาราม รตจิตรก็เห็นอาคารสีขาวแต่ไกล เป็นอาคารอเนกประสงค์สวยงามมากมี 2 ชั้น ชั้นล่างสำหรับญาติโยมใช้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ชั้นบนเป็นที่จำวัดของเณร ซึ่งในวัดมีเณรมากว่า 200 รูป วันที่รตจิตร ไปถวายสังฆทานกับพระสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านเล่าว่า วัดโมลีโลกยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ระดับราชวรวิหาร ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มาก ก่อนวัดกัลยาณสิตร เพราะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา และพอถึงสมัยพระเจ้าตากสิน มหาราช ทรงตั้งฐานทัพ คือเป็นพระราชวังเดิม ปัจจุบันจึงเรียกถนนหน้าวัด ว่า ถนนวังเดิม และตรงอาคารอเนกประสงค์ปัจจุบันนั้น เดิมเป็นที่เก็บเกลือ เมื่อชาวบ้านไปตลาดเมืองธนบุรี ก็จะนั่งเรือต่อมาเพื่อซื้อเกลือกัน จนเรียกอีกชื่อว่า วัดท้ายตลาด

แผนที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

อย่างไรก็ตามก่อนถึงอาคารอเนกประสงค์ของวัดโมลีโลกยาราม รตจิตรเดินผ่านบ้านเป็นสี ๆ สวยงาม โดยหน้าบ้านมีเขียนป้ายไว้ทุกหลัง เช่น บ้านบาลี บ้านรัตนตรัย บ้านพระอภิธรรม บ้านปริยัติ ทำนองนี้ เพราะวัดเคยเป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี นอกจากนี้ ยังมีตัวอับเฉา น่ารัก ๆ เช่น แม่เสือเกาคาง โดยมีลูกเสืออยู่ใต้หน้าอกแม่เสือด้วย วันที่รตจิตร ไปถวายสังฆทานนั้น รตจิตร ก็เห็นภาพเณร หลายรูปกำลังเรียนภาษาบาลีอยู่ และยังมีโยมที่มาเรียนพระธรรมตามบ้านสีต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้วัดนี้มีห้องน้ำค่อนข้างมากสำหรับสาธุชนจำนวนมาก

พระสงฆ์รูปที่รตจิตรถวายปัจจัย เล่าต่อว่าวัดนี้แปลก ไม่มีญาติโยมยอมให้ที่ให้ทางเพื่อทำทางเข้าออกวัดให้สะดวกขึ้น ทางวัดจึงต้องไปอาศัยทางกลับรถใต้สะพานเป็นทางเข้าออก ทำให้ทางเข้าออกไม่ค่อยสะดวกนัก เหมือนกับวัดกัลยาณมิตรที่สามารถเข้าออกจากริมถนนอรุณอัมรินทร์ได้เลย

ตัวอับเฉาวัดโมลีโลกยาราม

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

กลับไปดูหน้าหลัก นำเที่ยววัดบนถนนอรุณอมรินทร์
1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

หลวงพ่อโตวัดกัลยาณมิตร

จากแยกโรงพยาบาลศิริราช เพียง 2 กิโลเมตรก่อนขึ้นสะพานบางกอกใหญ่ เห็นวัดโมลี ฯ รตจิตรอยากให้เพื่อน ขับรถลงสะพานปั๊บ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัดกัลยาณมิตรทันที ตรงเข้าไปสัก 120 เมตร (รตจิตรไม่แน่ใจนักเพราะไม่ได้จับกิโล มัวแต่หาว่าวัดอยู่ไหนนะ) เพื่อนจะเห็นทาง เข้าที่จอดรถ โดยมีเด็กนั่งเก็บเงินเป็นค่าที่จอดรถคันละ 20 บาท ให้จอดได้ถึง 19.00 น. เพื่อเป็นค่าบำรุงสถานที่ของวัด มีบัตรจอดรถให้รตจิตร มีตราประทับของวัด เป็นรูปพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง

รตจิตรอยากแนะนำให้เพื่อน ๆ มาวัดนี้ก่อนก็ได้ แล้วเดินทะลุวัดไปทางโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เพื่อไปทางประตูน้ำบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นประตูน้ำระหว่างวัดโมลี ฯ กับวัดกัลลยาณมิตร เพราะที่จอดรถวัดกัลยาณมิตรค่อนข้างสะดวก และทางเข้าออกก็กว้างขวางด้วย อีกทั้ง เพื่อน ๆ อาจต้องใช้เวลาอยู่ที่วัดกัลยาณมิตร นี้นานสักหน่อยเพราะบริเวณวัดกว้างขวางมาก มีโบราณสถาน โบราณคดี และสถูป ตลอดจนสิ่้งปลูกสร้างอื่นที่มีคุณค่าและน่าหลงใหลจริง ๆ แม้แต่ชุมชนวัดกัลยาณมิตรบริเวณใกล้เคียง

รัชกาลที่ 3 วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรสร้างปีพ.ศ. 2380 ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ประชาชนไม่ว่าชาวไทย ชาวจีนนิยมมาสักการะ หลวงพ่อโต หรือชาวจีนเรียกว่า ซำปอกง วันที่ รตจิตรไปทำบุญ และถวายสังฆทานที่วัดนี้ ก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยว โดยมีไกด์ เป็นนักศึกษาที่พูดภาษาจีนได้ หลวงพ่อโตที่วัด รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้จำลองหลวงพ่อโตมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พระโต เป็นพระประธานในวิหารหลวง และทรงหล่อพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ (รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามพระโต ว่าพระพุทธไตรรัตนนายก) หลวงพ่อโตที่วัดกัลยาณมิตร แม้จะองค์เล็กกว่า แต่รตจิตรดูแล้วใหญ่โตมาก เพราะประทับอยู่ในวิหารหลวงที่พอดีขนาดของท่าน โดยมีหน้าตักกว้างประมาณ 11.75 เมตร สูงประมาณ 15.44 เมตร

ด้านข้างวิหารหลวง คือ พระเจดีย์ขาว มีประวัติติดไว้ด้านหน้าขวาของพระเจดีย์ว่า เจดีย์ขาวบรรจุอัฐิของเจ้าพระยารัตรบดินทร์ (รอด) ผู้ที่ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในรัชกาลที่ 3 และ 4 ได้เป็นหลวงฤทธิ์นายเวร ต่อมาเป็นจหมื่นศรีสรรักษ์ และในรัชการที่ 5 ได้เป็นเจ้าพระยารัตนบดินทร์ที่สมุหนายก

พระเจดีย์ขาววัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

ลำดับการสักการะบูชาที่วัดกัลยาณมิตร โดยแต่ละลำดับให้จุดธูป 3 ดอก ดังนี้
1. ไหว้ฟ้าดินด้วยธูป 3 ดอก ที่กระถางใหญ่ตรงกลางลาน
2. ไหว้หลวงพ่อโต
3. ไหว้พระสังกัจจายน์
4. พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์

เมื่อรตจิตร ออกจากประตูวัด เพื่อไปริมฝั่งแม่น้ำ จะได้ยินเสียงจากวัดระฆังดังมาถึงวัด เพื่อให้คนขึ้นลงเรือมาเที่่ยวจากวัดระฆัง ไปวัดอรุณราชวราราม และวัดกัลนาณมิตรด้วย ก่อนถึงศาลาริมน้ำ เป็นลานกว้างที่คนนิยมมาจอดรถกัน มีศาลาเก๋งจีน สวยงาม มีเจดีย์ทรงถะยอดปรางค์ และทรงเครื่องหินอ่อน และมองไกลออกไปทางริมน้ำ รตจิตร เห็นเสารูปหงส์จีน เป็นหงส์สีทองเห็นชัดเจน ตั้งอยู่ด้านข้างศาลาเจ้าแม่กวนอิม

ก่อนออกจากวัดก็ช่วยอุดหนุนแม่ค้าพ่อค้าที่จอดรถ 3 ล้อถีบ หรือตั้งแผงขายของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำ จะขายดีที่สุด เพราะวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนมาก แต่ก็ผ่านไปด้วยดี ด้วยปิติจากการได้ทำบุญ ทำสังฆทาน ณ วัดกัลยาณมิตรที่แม่ของรตจิตร อยากให้พวกลูก ๆ มาที่วัดนี้เพื่อไหว้ซำปอกง ตั้งนานแล้ว แต่พวกเราคิดไปเองว่ามายากมาเย็น ที่ไหนได้ง่าย และใกล้นิดเดียว

รัชกาลที่ 3 วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

กลับไปดูหน้าหลัก นำเที่ยววัดบนถนนอรุณอมรินทร์
1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

รตจิตร พาทัวร์วัด สวยงาม น่ารัก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วัดระฆังโฆสิตาราม

ทัวร์ไหว้พระ 3 วัดบนถนนอรุณอัมรินทร์ของรตจิตร ในวันนี้ วัดจะอยู่ด้านซ้ายมือของเส้นทางทุกวัด เพราะติดริมน้ำ โดยเริ่มต้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม ตามความเห็นของรตจิตร คิดว่าส่วนมากเพื่อน ๆ จะรู้จักมักคุ้นวัดระฆังโฆสิตารามอยู่แล้ว เพราะมีพระอาจารย์ชื่อดังที่คนนิยมไปกราบนมัสการท่านอยู่เป็นประจำ และยังมีการดูดวงชะตากันที่ญาติโยมชอบกันมากมายอีกด้วย นอกจากนี้ที่ศาลาริมน้ำของวัดระฆัง ฯ ยังมีเรือคอยอำนวยสะดวกผู้คนให้บริการรับส่งเพื่อไปวัดอรุณราชวราราม และวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหารอยู่ทั้งวัน เพื่อข้ามแม่น้ำบางกอกใหญ่ ทำให้การมาวัดระฆังโฆสิตาราม สามารถต่อไปวัดที่สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ระฆัง รตจิตร

แผนที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

กลับไปดูหน้าหลัก นำเที่ยววัดบนถนนอรุณอมรินทร์
1. วัดระฆังโฆสิตาราม
2. วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
3. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สุนัขกัด หมากัด การดูแล และการรักษา

Dog bites and how to cure
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 8, 2016

สุนัขกัดและการดูแล

**งานเขียนของรตจิตรนี้ เขียนจากประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน และกรณีที่เขียนพาดพิงถึงบุคคล สถานพยาบาลใด รตจิตร ต้องขอโทษมา ณ ที่นี้ เพราะรตจิตร ไม่ได้มีเจตนาอื่น ยกเว้นแค่ต้องการให้บุคคลในอาชีพนั้น ๆ สถานบันนั้น ๆ ได้ปรับปรุง พัฒนาระบบ และคนในสายอาชีพดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ของคนไข้ต่อไป

วันที่เกิดเหตุ : คืนวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 21.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ : หน้าบ้านของ รตจิตร เอง

ช่วงเวลาเย็น ๆ คนในบ้านของรตจิตร มักออกไป Jogging และหรือขี่จักรยานเล่น บริเวณหน้าบ้าน เป็นชวงเวลาที่ลูกบ้านหลาย ๆ คนก็ออกกำลังกายแบบนี้กัน เพราะบริเวณหมู่บ้านค่อนข้างกว้างมาก ต้นไม้ใบหญ้าก็เยอะ รตจิตรชอบเอาเศษอาหารไปให้หมาจรจัดในหมู่บ้านกิน เกือบทุกเย็น และตั้งชื่อให้พวกน้องหมาเพื่อให้สะดวกในการเรียกขาน ไซบีเรีย Browser, Opera 3 ตัวพี่น้อง, Firefox, Yellow, Line, และรวย นอกจากนี้ยังมีสุนัขอีก 3-4 ตัวที่อยู่ในหมู่บ้านโดยไม่มีเจ้าของมานาน ได้แก่ ไอหมี ไอขาว และไอดำ (มี 2 ตัว) เป็นต้น อีกทั้งยังมีสุนัขที่อื่นที่แอบมุดเข้ามาในหมู่บ้านตอนเย็น ๆ อีกด้วย

รตจิตร อยากบอกให้เพื่อน ๆ ระวังนิดหนึ่งว่า บางครั้งเราให้อาหารสุนัขจรจัดที่โตแล้ว เกือบทุกวัน เป็นเวลา 8-9 เดือนเต็ม จนเราอาจคิดว่ามันเชื่อง แต่ความจริงสุนัขจรจัดที่โตแล้ว อาจไม่เชื่องง่าย ๆ เพราะยังกลัวและหวาดระแวงอยู่ เนื่องจากอายุมาก ไม่ใช่น้องหมาเด็ก ๆ รตจิตรชะล่าใจ และถูกมันกัดไม่ปล่อยในที่สุด

ลักษณะการกัดของหมา
ตอนที่รตจิตร ถูกสุนัขจรจัดกัด มันกัดที่มือขวาหลายแผล ขยับเขี้ยวไปมาเพื่อหาที่กัดเหมาะ ๆ จนทำให้รตจิตรถูกกัดไป 6 ที่บริเวณมือขวา และมันมาหยุดขยับ แต่ใช้วิธีออกแรงกัดตรงจุดเดียวคือข้อนิ้วนาง และกดเขี้ยวตรงข้อนิ้วแบบไม่ปล่อยจนเป็นรูเขี้ยวลึกมาก ๆ ลึกชนิดที่ลูกสาวของรตจิตร สามารถเอาน้ำยางต้นหนุมานนั่งแท่นเพื่อห้ามเลือด หยดลงไปในรูได้ถึง 4 หยดจึงเต็มรูที่เขี้ยวเจาะอยู่ รตจิตรโชคไม่ดีที่ถูกกัดมือขวา เพราะส่วนมาก จะถนัดใช้มือขวามากกว่า แต่ยังโชคดีที่ถูกนิ้วที่ไม่สำคัญเท่าไร คือนิ้วนาง เพราะตอนนี้โสดอยู่ นิ้วนี้เลยไม่ค่อยสำคัญ แต่นิ้วนางก็อาจสำคัญสำหรับบางคนไว้ใส่แหวนไง รตจิตรโดนกัดนิ้วนางรู้สึกดีเพราะยังแข็งแรงกว่านิ้วก้อย อีกทั้งยังมีนิ้วก้อยช่วยเป็นเกราะกำบังไม่ให้ข้อนิ้วนางกระแทกถูกอะไรด้วย ทำให้หายเร็วขึ้น

อาการที่ถูกสุนัขกัด

อาการที่ถูกสุนัขกัด และการดูแล
วันที่ 1 ครั้งแรกเลือดไหลไม่หยุด ต้องใช้น้ำยางต้นหนุมานนั่งแท่น

อาจเพราะรตจิตรถูกกัดตอนกลางคืนด้วย เจ็บปวดมากจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ แต่พยายามคุมสติ รตจิตรรีบไปล้างน้ำเปล่า ยอมให้น้ำไหลแรง ๆ ชำระล้างสิ่งสกปรกที่ปากแผล การดูแลที่ดีที่สุด เพื่อน ๆ ควรล้างและเช็ดแผล ด้วยน้ำเกลือ เพื่อฆ่าเชื้อโรค เรามาดูเรื่องน้ำเกลือ ที่ดีเพื่อฆ่าเชื้อโรค

น้ำเกลือที่ขายกันในท้องตลาดเป็นชนิดที่ประกอบด้วยเกลือหรือ Sodium Chloride 0.9 gram ต่อน้ำ 100 ml. เพื่อให้ความเข้มข้นเท่าของเหลวที่อยู่ในเซลล์ของคน ทำให้ล้างแล้วไม่แสบ เพราะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องกระบวนการดูดซึม หรือ Osmosis แต่ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือนหลังจากเปิดขวดใช้ น้ำเกลือที่ดีจะต้องไม่มีวัตถุกันเสียแล้ว อย่างไรก็ตามรตจิตรคิดว่าไม่ได้ช่วยฆ่าเชื้อโรคมากนัก รตจิตรคิดว่าเราอาจใช้วิธีผสมเอง โดยให้เข้มข้นกว่าที่ขายกันตามท้องตลาด จะทำให้เชื้อโรคตายได้ แม้ว่าเนื้อบริเวณแผลก็ตายด้วยเช่นกัน มีผลให้แผลหายช้าลง แต่มั่นใจได้ว่าเชื้อโรคตายแน่ ๆ ด้วย แผลจะได้ไม่อักเสบหรือเน่า ซึ่งจะยิ่งแย่กว่าเสียอีก

น้ำเกลือล้างแผลหมากัด

ทำไมน้ำเกลือที่เข้มข้นทำให้เชื้อโรคและเนื้อบริเวณนั้นตาย ก็เพราะน้ำในเซลล์ของร่างกายจะพยายามขับน้ำออกมาเพื่อให้ความเข้มข้นเท่ากัน เซลล์ขาดน้ำจะช็อค และทำให้เซลล์ส่วนนั้นตายได้ ร่างกายจะมีการสร้างเซลล์ใหม่เพื่อทดแทน แต่ผลดีมาก ๆ คือเชื้อโรคจากน้ำลายหมา เชื้อโรคจาก Bacteria ในปากหมาจรจัด ก็จะตายไปด้วย ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่ถูกมันกัด

หลังจากรตจิตรได้ล้างแผลจนคิดว่าสะอาดแล้ว โชคดีที่บ้านของรตจิตร มีต้นหนุมานนั่งแท่นหลายต้น ลูกสาวของรตจิตร รีบเอาน้ำยางจากต้นหนุมานนั่งแท่นมาหยดใส่แผลเพื่อห้ามเลือด วิธีการเอาน้ำยางอย่างประหยัดแต่ได้ผล รตจิตรเคยเขียนไว้แล้วเช่นกันใน sw-eden.net จากนั้นลูกก็พารตจิตรไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 เพราะเป็นอุบัติเหตุ และเกิดเวลดึกแล้วด้วย เป็นช่วงที่เวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมงหลังจากรตจิตรถูกหมาจรจัดกัด รตจิตรรู้สึกไม่ประทับใจกับการรักษาของโรงพยาบาลเลย และค่อนข้างงงมากว่า ทำไมพอมีคนไข้คนเดียวมาหา ทั้งหมอทั้งพยาบาลหลายคนมาก ๆ มารุมมาตุ้มกันยกใหญ่ จนน่าเกลียด เหมือนมีเหยื่อเข้ามาแล้ว แผลที่มือขวามือเดียว แต่จับดูกันไม่รู้กี่คน

dog bite หมากัด

หมอที่อยู่เวรวันนั้นต้องการจะเย็บแผลอย่างเดียว และผู้ช่วยบุรุษพยาบาลก็ต้องการจะเช็ดแผลโดยใช้แหนบม้วนสำลีเปิดแผล ล้วงลงไปเช็ด แต่รตจิตรไม่ยอม รตจิตรต้องการให้แค่ล้างให้สะอาด และเช็ดแผล ไม่ใช่ไปล้วงเปิดแผลซึ่งจะทำให้แผลใหญ่ และเหวอะมากขึ้น และไม่ต้องการเย็บด้วย เพราะเชื่อว่าจะทำให้แผลช้ำ และยิ่งเจ็บ ซึ่งจะทำให้แผลหมากัดหายช้าลงไปอีก ตลอดจนจะทำให้เลือดไหลไม่หยุด และแผลใหญ่ขึ้นได้ หมอที่ดูอาการ คือดูอย่างเดียวจริง ๆ และก็มีแต่พูดว่าจะเย็บท่าเดียว พอรตจิตร ไม่ยอมให้เย็บ นายแพทย์ คนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลย เพียงแต่ไปเขียนแบบฟอร์ม OPD Form ที่รตจิตรจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากรตจิตร มีประกันอุบัติเหตุกับ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จำเป็นต้องขอ ใบรายงานแพทย์ตรวจรักษาเพื่อเบิกประกัน (Attending Physician’s Report) และเพื่อป้องกันตัวเองของหมอ หมอบอกรตจิตรว่าต้องระบุในช่องการรักษาว่า ” ผู้ป่วยไม่ยินยอมให้เย็บแผล ไม่ยินยอมให้เปิดดูแผล ” รตจิตรก็ยืนยันไปว่าไม่มีปัญหา เพื่อน ๆ รู้มั้ยว่า นี่ขนาดรตจิตรไม่ยอมให้เย็บแผลนะ ค่าใช้จ่ายวันแรกก็ประมาณ 6,500 บาทแล้ว โดยมียาที่ทางโรงพยาบาลธนบุรี 2 ให้รตจิตรมาได้แก่

ยารักษาเมื่อสุนัขกัด

1. Augmentin 1GM
เป็นยาฆ่าเชื้อ แก้อักเสบ ทานหลังอาหารวันละ 2 เวลาเช้า เย็น ครั้งละ 1 เม็ด
2. I-Profen 400 MG
เป็นยาแก้ปวด ลดอักเสบข้อและกล้ามเนื้อ ทานพร้อมหรือหลังอาหารทันที วันละ 3 เวลาเช้า กลางวัน เย็น ครั้งละ 1 เม็ด และ
3. ยาแก้ปวดทั่วไป หรือ พารา

วันที่ 2 มือบวม
แผลที่ถูกสุนัขจรจัดกัดมือ นอกจากมือของรตจิตรจะบวมมากแล้วเพราะคงอักเสบ ยังมีเลือดออกถ้าได้รับการกระทบกระเทือนนิด ๆ หน่อย ๆ ตรงจุดที่แผลลึก คือข้อนิ้วนาง รตจิตรต้องคอยเอาน้ำยางจากต้นหนุมานนั่งแท่นมาหยดใส่

วันที่ 3 มือบวม แต่เลือดไม่ออกแล้ว
รตจิตรคิดว่าที่เลือดไม่ออก เพราะรตจิตรใช้วิธีหยอดน้ำยางจากต้นหนุมานนั่งแท่นอยู่เรื่อย ๆ

อาทิตย์แรกผ่านไปนิ้วนางที่ถูกหมากัดมากที่สุด เริ่มชา เพราะไม่ค่อยได้ขยับมือขวา โดยเฉพาะนิ้วนาง มือที่ถูกหมาจรกัด ยังบวม นิ้วนางบวมที่สุด

สุนัขกัดมือบวม

อาทิตย์ที่ 2 ผ่านไป อาการทุกอย่างดีขึ้น มือหายบวม ยกเว้นนิ้วนางที่บวม และชา ฝ่ามือเริ่มแข็งเหมือนมีพังผืดเกาะไปถึงโคนและนิ้วนางทั้งนิ้ว รตจิตรใช้วิธีนวดฝ่ามือตลอด เพื่อให้พังผืดคลายตัวลง
อาทิตย์ที่ 3 เนื่องจากรตจิตรต้องออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง แต่แผลที่ถูกหมากัด ยังไม่สามารถโดนน้ำได้ รตจิตรจึงใช้วิธีว่ายน้ำแขนเดียว การว่ายน้ำท่ากรรเชียง ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่การว่ายแขนเดียวด้วยท่า Free Style นั้นยากมาก และเหนื่อยมาก นอกจากนี้ รตจิตร ยังป้องกันน้ำกระเฉาะถูกแผลสุนัขกัด โดยการหุ้มมือด้วยถุงมือบ้าง ถุงพลาสติกบ้าง
อาทิตย์ที่ 4 รตจิตรเริ่มให้แผลถูกน้ำได้บ้าง เพราะต้องการทำความสะอาดอย่างละเอียด ไม่เช่นนั้นแผลจะคันมากเพราะใกล้หายแล้ว
อาทิตย์ที่ 5 แผลหายเกือบ 100% แต่ปลายนิ้วนางยังชามาก จนรตจิตรเองก็รู้สึก

สุนัขจรจัด

การฉีดยา เมื่อถูกหมากัด รตจิตรขอสรุปสั้น ๆ ดังนี้

1. ฉีดยาป้องกันบาดทะยัก
เช็มที่ 1 Day 0 วันแรกที่ถูกหมากัด เช่นวันที่ 20/6/2016
เช็มที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่หมากัด เป็นวันที่ 20/7/2016
เช็มที่ 3 ระยะเวลา 6 เดือนนับจากเข็มที่ 2 ซึ่งก็คือวันที่ 20/1/2017

2. ฉีดยาวัคซีน VERORAB เข้ากล้ามเนื้อ (IM Regimen) เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดที่ใช้ต่อการฉีดแต่ละครั้งคือ 0.5 ml.
เช็มที่ 1 Day 0 วันแรกที่ถูกหมากัด เช่นวันที่ 20/6/2016
เช็มที่ 2 Day 3 วันที่ 3 ก็จะเป็นวันที่ 23/6/2016
เช็มที่ 3 Day 7 วันที่ 7 จะเป็นวันที่ 27/6/2016
เช็มที่ 4 Day 7 วันที่ 7 หรือวันที่ 04/7/2016
เช็มที่ 3 Day 7 วันที่ 7 คือวันที่ 20/7/2016

มีคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า แนบมากับบัตรนัดที่ให้รตจิตร เพื่อให้ได้ผลในการป้องกัน ควรมารับการฉีดวัคซีนให้ตรงเวลา และถ้ามีอาการอื่น ควรติดต่อโรงพยาบาลด้วย รตจิตรมีอาการนิดหน่อยคือตัวร้อนรุม ๆ หลังจากฉีดวัคซีน เพราะร่างกายของเราคงต้องสร้างภูมคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับวัคซีนที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเอง รตจิตรก็เลยใช้วิธีนอนพัก
เนื่องจากรตจิตรมีประกันอุบัติเหตุกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด จึงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และบาดทะยักมาตลอดอย่างต่อเนื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ทางโรงพยาบาลคิดค่ารักษารวมต่อครั้ง 795 บาท เป็นค่าบริการ 115 + ค่าวัคซีน 680 บาท

การดูแลรักษาเมื่อสุนัขกัด

ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ถ้าถูกสุนัขกัด
รตจิตรสรุปจากกรณีที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชน โดยไม่ได้ให้โรงพยาบาลล้างแผลทุกวัน แต่ใช้วิธีล้างแผลเองนะ สรุปได้ดังนี้

1. 20/6/2016 คือวันแรกก็ประมาณ 6,500 บาท รวมวัคซีนเข็มแรก 2 เข็ม ทั้งป้องกันพิษสุนัขบ้า และบาดทะยัก
2. ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนอีก 5 วันคือ
23/6/2016 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 2 ค่าใช้จ่าย 795 บาท
27/6/2016 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 3 ค่าใช้จ่าย 795 บาท
4/7/2016 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 4 ค่าใช้จ่าย 795 บาท
20/7/2016 วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มที่ 5 และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก เข็มที่ 2 ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500 บาท
20/1/2016 วัคซีนป้องกันบาดทะยัก เข็มสุดท้าย เข็มที่ 3 ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท

การดูแลรักษาเมื่อสุนัขกัด

วันนี้รตจิตรขอจบเพียงเท่านี้ และขอสรุปว่า อย่าไว้วางใจ สุนัขที่เราไม่ได้เลี้ยงมาเองตั้งแต่เล็ก ๆ เพราะไม่ใช่ทุกตัวจะวางใจเราเสมอ แต่อาจระแวงเราต่างหาก และถ้าเพื่อน ๆ ไม่ได้เบิกจากบริษัทประกัน ก็สามารถให้ประกันสังคมฉีดวัคซีนให้ทุกเข็มโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องใจเย็นในเรื่องรออย่างเดียว

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สุขุมพันธุ์ บริพัตร หายหัวไปไหน

สุขุมพันธุ์ บริพัตร หายหัวไปไหน
Where is Sukhumbhand Paribatra?

สุขุมพันธุ์ บริพัตร หายหัวไปไหน

14 พฤษภาคม 2559 รตจิตรไปกินข้าวมันไก่แสนอร่อย ถัดจากห้างพาต้า ปิ่นเกล้าไปเล็กน้อย เจ้าของร้านค้าหลาย ๆ ร้านมีสีหน้าเคร่งเครียด ต่างพูดเรื่องเดียวกัน กทม.ไม่ให้มีร้านค้าตามฟุตบาทแถว พาต้า ทุกคนกังวลเกี่ยวกับอนาคตของร้าน อนาคตของครอบครัว และยิ่งไปกว่านั้น บางคนคิดถึงลูกค้าหลายต่อหลายคนที่ผูกท้องไว้กับร้านด้วย ป้ายจากกทม. สำนักงานเขตบางพลัด ติดบริเวณรอบ ๆ ด้านหน้าพาต้า เพื่อไม่ให้มีร้านค้า

“จุดผ่อนผันบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า และบริเวณเวิ้งปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการยกเลิก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559”
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักงานเขตบางพลัด

รตจิตร คิดว่าการที่ กทม. จะยกเลิกร้านค้าบริเวณพาต้า นอกจากจะไม่ถูกต้อง ยังไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่เหมาะสม 100% เพราะ

1. กทม. ไม่สามารถช่วยเรื่องความปลอดภัยของประชาชนได้

รตจิตร ให้ความสำคัญข้อนี้อย่างมาก ความปลอดภัยของชาวบ้านแถวนี้ บริเวณนี้ มีการฉกชิงวิ่งราว มากพอสมควร ที่ตำรวจ สน.บางยี่ขัน ไม่สามารถช่วยประชาชนได้ หรือไม่สามารถช่วยได้ตลอด ความเห็นของรตจิตร และเพื่อน ๆ แถวนี้อีกหลายคน คิดว่า พ่อค้าแม่ค้า เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนชั่วอาจไม่กล้า

2. ฟุตบาท บริเวณพาต้า กว้างมาก ๆ จนการมีร้านค้าไม่มีผลให้แคบลง

ถ้าเปรียบเทียบกับบริเวณอื่น ๆ ที่กทม. สั่งให้ยกเลิกแผงลอย ร้านค้าแผงลอยแล้ว จะเห็นได้ว่า ฟุตบาท แถวพาต้ากว้างใหญ่เหลือเกิน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้คนที่สรรจรไปมาเลย สุขุมพันธุ์ ไม่ได้อยู่ย่านนี้ คุณจะรู้อะไร

สุขุมพันธุ์ บริพัตร หายหัวไปไหน

3. ผู้คนบริเวณนี้ฝากปากท้องไว้กับร้านค้า จำนวนมหาศาล

รตจิตร บอกรับว่า บริเวณแถวพาต้า มีประชาชนเดินขวักไขว่ตลอด อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเขา แค่กทม. ไม่ให้มีร้านตั้งวันจันทร์ ก็สร้างความลำบากแสนสาหัสพอแล้ว กทม. ไม่ได้ช่วยอะไรแถวนี้ แต่กำลังสร้างปัญหาให้กับประชาชนอย่างยิ่ง

4. กทม. ทำให้ต้นทุนการค้าเพิ่ม

ถ้าร้านค้าต่าง ๆ ไม่มีฟุทบาท ในขณะที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็ต้องไปเช่า ต้นทุนค่าเช่า ทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้น เป็นภาระแก่ประชาชน กทม. ไม่สามารถช่วยอะไรได้

สุขุมพันธุ์ บริพัตร หายหัวไปไหน

ข้อเสนอแนะ

รตจิตรอยากให้ กทม. คิดดูใหม่ว่า ถ้าต้องการเคลียร์พื้นที่ บริเวณป้ายรถเมล์ ก็ควรกำหนดระยะไม่ให้มีร้านค้า เช่น หน้าห้างพาต้า ตรงป้ายรถเมล์พอดี เป็นระยะทางยาว 5 เมตร เป็นต้น
กทม. อย่าทำร้ายชาวบ้าน อย่าทำร้ายประชาชนเลย และอย่าส่งเสริมให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อร้านค้าไม่มีที่ ร้านค้าต้องหาที่เช่าตามตลาด ซึ่งเป็นของเอกชนเพียงกลุ่มเดียว

ถ้าร้านค้าต่าง ๆ ไม่มีฟุทบาท ในขณะที่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็ต้องไปเช่า ต้นทุนค่าเช่า ทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้น เป็นภาระแก่ประชาชน กทม. ไม่สามารถช่วยอะไรได้

Leave a comment

Filed under Uncategorized