Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

Play Interactive Animation “Save Nanda Bayin”
ช่วยนันทบุเรงในป่า

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon<br /> Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

3 Comments

Filed under Uncategorized

การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

Renew Driver License for 5 years
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 18, 2018

การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่กำลังจะไปต่อใบขับขี่ หลังจากต่อมาแล้ว 2 ครั้ง คือ 1 ปี และ 5 ปี จากนั้นก็จะต่ออีก 5 ปี ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้ ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตรอยากเกริ่นนำให้เพื่อน ๆ สบายใจเรื่อง การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ 5 ปี ว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจ และคนที่ขอก็ไม่มีใครเครียดตอนทดสอบสมรรถภาพ เหมือนการขอใบขับขี่รถยนต์ใหม่ หน้าตาจะเคร่งเครียดมากจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบภาคสนาม ซึ่งต้องจองคิวทาง internet เพื่อเข้า “DLT ระบบจองคิวอบรม” ก่อน http://ebooking.dlt.go.th/ebooking และยังต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือนด้วย

จองคิวอบรมสอบใบอนุญาตขับรถใหม่

ตอนนี้รตจิตรขอทบทวนการต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สักนิด แบบสั้น ๆ คือ ทุกคนที่สอบผ่านใบอนุญาตขับรถใหม่แล้ว เช่น สมมติว่า
– ปี 2555 รตจิตรสอบใบขับขี่ได้ครั้งแรก เมื่อครบ 1 ปี คือ
– ปี 2556 รตจิตรต้องต่อใบขับขี่ ออกไป 5 ปี คือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ จะถึงกำหนดในปี 2561 นี้เอง หลังจากได้รับอนุญาตครั้งแรก และ
– รตจิตรต้องต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ ออกไปทุก ๆ 5 ปี เนื่องจากปัจจุบัน ไม่มี ใบขับขี่แบบตลอดชีพแล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ 5 ปี

รตจิตรเขียนที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ขนส่งตลิ่งชัน รตจิตรไปถึงขนส่ง 8:30 น. พอดี กว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง ได้คนที่ประมาณ 70 กว่า ๆ เพราะมีคนไปต่อคิวตั้งแต่เช้า แม้ว่า กรมขนส่งจะเปิดทำงาน 8:30 น. ก็ตาม ซึ่งแต่ละคนในวันนั้นก็ใช้เวลาขนาดนี้ ถ้าเพื่อน ๆ ไปวันพฤหัสบดีจะพบคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนชาติอาเซียน ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มีคนจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งบางส่วน
เจ้าหน้าที่ของขนส่งบอกว่า วันนี้คนมาต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ น้อยแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือ รตจิตรไม่มีทางเลือก เพราะบ้านอยู่ละแวกนี้พอดี แม้ว่าจะมีเพื่อนบางคนโพสต์ว่า ขนส่งบางขุนเทียน หรือกรมขนส่ง จังหวัดนครปฐม มีคนไปทำธุรกรรมน้อยกว่าขนส่งตลิ่งชันมาก แม้ว่าวันนี้ รตจิตรจะได้คิวที่ยื่นเอกสาร เป็นคิวที่ประมาณ 70+ ก็ตาม แต่ได้คิวที่สอบสมรรถภาพร่ายกาย เป็นคิวที่ 100 กว่า และคิวที่จ่ายค่าธรรมเนียม 505 บาท เพื่อถ่ายรูปเป็นคิวที่เกือบ 200 เพราะมีพวกที่ตกค้างมาจากวันก่อน ๆ ที่ยังทำไม่เสร็จ แต่ขนส่งปิดก่อน

การสอบใบอนุญาตขับรถยนต์

ขั้นตอน การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

1. รับแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร เพื่อรับคิว

ที่กรมขนส่งตลิ่งชัน รตจิตรขึ้นไปชั้น 2 เพื่อต่อแถวที่หมายเลขช่อง 21 รับแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย”และเตรียมเอกสารหลักฐาน 2 อย่างดังนี้
– บัตรประชาชน
– ใบขับขี่ปัจจุบัน
– หากมีการเปลี่ยนนามสกุล จะต้องใช้เอกสารอีกอย่างคือ สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล
รตจิตรเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ บนแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย” และ รตจิตรก็รับบัตรคิว พอได้เอกสารคืน จะมีโน้ต ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ และนามสกุล ก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไป คือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย ที่ช่อง 10

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย P1

2. การอบรม เพื่อต่อใบขับขี่รถยนต์

รตจิตร รับเอกสารที่ยื่นไปที่ช่องแรกคือ 21 คือแบบฟอร์ม “แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย” แล้วรตจิตรก็ไปต่อที่ช่อง 10 เพื่อรับบัตรคิวอีกครั้ง สำหรับนั่งรอการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ, การทดสอบสายตาทางกว้าง, การทดสอบสายตาทางลึก, และ การทดสอบปฏิกิริยา
ขณะที่รตจิตรนั่งรอ หลังจากรับบัตรคิวใหม่ที่ห้อง 10 นั้น รตจิตรคิดว่า การรับบัตรคิวห้องนี้ น่าจะใช้วิธีเหมือนการับบัตรคิวตามธนาคารได้ ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายนั่งคนหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรจริง ๆ เพราะหน้าห้องมี Video คำแนะนำเรื่องการทดสอบให้รตจิตรได้ดูทุกขึ้นตอน นอกจากนั้น เมื่อ Video เกิดขัดข้อง เจ้าหน้าที่ผู้หญิงที่คอยดูแลห้องอบรมที่อยู่ใกล้ ๆ ก็จะเป็นคนดูแล และคอย Reboot Video อยู่แล้ว

การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย P2

ถ้า รตจิตร หันหน้าไปทางหน้าห้อง 10 จะเห็นห้องอบรมอยู่ด้านซ้ายมือ เรียงมาตั้งแต่ห้องที่ติดกับช่อง 21 จนถึง ช่อง 10 ดังนี้
ห้องอบรมห้องใหญ่ ส่วนมากสำหรับผู้สอบใบขับขี่ครั้งแรก

ห้องอบรมใหญ่
สำหรับพวกขอใบอนุญาติขับขี่ใหม่

ห้องอบรม #1 ห้องเล็ก เพื่อทดสอบ E-exam
9:30-10:30 น.; 10:30-11:30 น.; 11:30-12:30 น.; และรอบสุดท้าย 13:00-14:00

ห้องอบรม #2 ห้องเล็ก เพื่ออบรม 1 ชั่วโมง สำหรับพวกที่ขาดต่อใบขับขี่ไม่เกิน 1 ปี มีรอบอบรมดังนี้
9:00-10:00 น.; 9:30-10:30 น.; 10:30-11:30 น.; และรอบสุดท้าย 13:00-14:00

ห้องอบรม #3 ห้องเล็ก เพื่ออบรม 2 ชั่วโมง สำหรับพวกที่ขาดต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี มีรอบอบรมดังนี้
10:00-12:00 น.; และ 12:00-14:00 น.

ห้องอบรม #4 ไม่ได้ทำอะไร
รตจิตรเห็นคนส่วนมากที่มาต่ออายุใบขับขี่ ประเภท 5 ปี ทดสอบ แค่ 1-2 ครั้งก็ผ่าน แม้ว่า ขนส่งจะอนุญาตให้ถึง 3 ครั้ง อย่างไรก็ตามถ้าไม่ผ่านจริง ๆ รตจิตรได้สอบถามเจ้าหน้าที่ขนส่ง ทราบว่า เจ้าหน้าที่จะนัดให้มาใหม่ในวัดถัดไป โดยมาทอสอบที่ห้องนี้ได้เลย แต่วันนั้น รตจิตรเห็นผ่านทุกคนนะ

ตารางอบรมมี 3 ภาษาคือ จีน (วันอังคาร, พุธ) อังกฤษ (พฤ) และญี่ปุ่น (พฤ., ส.ที่ 2 ของเดือน)

3. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

(1) การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ

การทดสอบตาบอดสี สอบใบขับขี่ ขนส่ง

รตจิตรต้องบอกสีที่อยู่ในแผ่นวงกลม ตามที่เจ้าหน้าที่ ชี้ว่าคือสีอะไร ซึ่งก็มีแค่สีที่จำเป็น คือ เขียว เหลือง แดง

(2) การทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบสายตาแนวกว้าง ทางกว้าง ใบขับขี่ ขนส่ง

เจ้าหน้าที่ให้ รตจิตร มองกว้างเพื่อดูสี ที่ที่มุม 75 องศา คือ ทดสอบสายตาเรื่องสีเขียว กับสีแดง ซึ่งจะปรากฎอยู่ด้านเฉียง ๆ ของดวงตา รตจิตร ต้องให้จมูกแตะแท่น และเจ้าหน้าจะกดสีทดสอบครั้งละสี เพื่อให้ รตจิตรบอกสีออกมา ว่าเขียว หรือ แดง

(3) การทดสอบสายตาทางลึก

ความจริง รตจิตรคิดว่า การทดสอบนี้ก็ไม่ยากนัก แต่เพื่อน ๆ ที่เข้าทดสอบมักกลัวการทดสอบนี้ เพราะแท่นขวาจะอยู่นิ่ง ให้เรากดปุ่มอีกแท่นหนึ่งให้อยู่ระดับเดียวกับแท่นหลัก เพื่อน ๆ กีตามรูปได้เลยค่ะ ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่ยังให้ห่างกันได้ประมาณไม่เกิน 1 นิ้วด้วย

การทดสอบสายตาเชิงลึก แนวลึก ด้านลึก ทางลึก ใบขับขี่ ขนส่ง

(4) การทดสอบปฏิกิริยา

เป็นการทดสอบการเหยียบเบรก เมื่อเห็นไฟแดง รตจิตรเห็นเพื่อนที่ไม่ผ่านรอบแรกก็เพราะ เหยียบเบรก เบาไป ซึ่งอาจเกิดจาก การหมุนเท้าเปลี่ยนจากคันเร่ง มาเหยียบเบรกทำให้เหยียบเบรกเบาไป วันที่ รตจิตรไปสอบต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี นี้ รู้สึกว่าเครื่องทดสอบ จะเสียเพราะถูกกระทืบบ่อย และแรงไป ทำให้เร็ว รตจิตร และทุกคนที่เข้าทอดสอบสมรรถภาพร่างกายในวันนั้น ไม่ต้องทดสอบตัวนี้

4. ขั้นตอนสุดท้าย จ่ายเงิน 505 บาทและถ่ายรูปใบขับขี่

เมื่อ รตจิตรผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิด ประเภท 5 ปีแล้ว รตจิตรต้องกลับมาที่ช่องแรก คือ ช่อง 21 เพื่อรับบัตรคิวอีกครั้ง สำหรับจ่ายค่าค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมในการการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี คือ 505 บาท (ค่าธรรมเนียม 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท)

การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี

คิวจุดนี้มากกว่าที่อื่น เพราะ

1. เจ้าหน้าที่ที่รับเงินค่าธรรมเนียมในการการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี มี 3 คนในขณะที่คนจะแห่ออกมาจากห้องอบรม ซึ่งเสร็จพร้อม ๆ กันเยอะมาก
2. เจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ ไม่ได้เปิดทุกช่อง คือไม่มีคนอยู่ทุกช่อง ทำให้วันนั้น มีช่วงเวลาหนึ่ง ประมาณ 20 นาที เรียกกันอยู่ 1-2 ช่องเอง ในขณะที่คนแห่กันมาจากห้องอบรมมากมาย และยังมีคนที่ตกค้างรออยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว
กล่าวโดยสรุปการทำงานจุดที่รับชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูป ซึ่งความจริงไม่ได้ใช้เวลานานเลย แต่กลับนาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อยู่ หรือมาทำงานกันแค่ 2-3 คน ทั้ง ๆ ที่ก่อนพักเที่ยง คือช่วงเวลา 10:30 – 11:00 o. กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ รับเงินไม่รีบมารับเงินก่อนปล่อยให้คนนั่งรอ และเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปก็ไม่ได้นั่งตามตู้ปฏิบัติงาน ทำให้ทำงานไม่สัมพันธ์กับการทดสอบสมรรถภาพ และอบรม ทำให้มีคนรอตกค้างที่จุดสุดท้ายเป็นจำนวนมาก

ก่อนจบเรื่อง การต่อใบขับขี่รถยนต์ แบบ ชนิด ประเภท 5 ปี รตจิตร ออกจากขนส่งตลิ่งชัน หรือขนส่งพื้นที่ 2 มีป้อมเพื่อเสียภาษีแบบ Drive Thru ป้อมเก่า 2 ป้อมเดิมที่ใช้งานอยู่ และเห็นป้อมใหม่ ๆ 2 ป้อม ยังไม่ได้เปิดใช้งาน แต่ดูเล้วน่าจะเสร็จพร้อมใช้งาน เพื่อเพื่อนๆ และ รตจิตรเองสามารถเสียภาษีรถยนต์ประจำปี ได้

 Drive Thru การเสียภาษีรถยนต์ด้วยตนเอง

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตัวอย่างการเขียนกิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศของรูปเล่มบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ โดย พราว อรุณรังสีเวช

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การทำหนังสือการ์ตูนสร้างสรรค์ (The Making of Prosocial Graphic Novel) นี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือจากนักศึกษาในแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม รุ่น 58 ที่ตั้งใจทำงาน อีกทั้งยังพร้อมใจกันส่งงานตรงเวลาตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ นักศึกษามีความตื่นเต้น กระตือรือร้น รู้สึกสนุกไปกับงานที่ตนได้สร้างสรรค์การ์ตูน และคาดหวังจะเห็นผลสำเร็จ เห็นผลงานของนักศึกษาเอง หรือรูปเล่มหนังสือการ์ตูนของตนเอง

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ของอาจารย์พราวเอง คุณแม่รตจิตร อรุณรังสีเวช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการหาบริษัทพิมพ์หนังสือการ์ตูน ช่วยเหลือและช่วยประสานงาน ตลอดจนการต่อรองราคาค่าพิมพ์หนังสือการ์ตูนให้ไม่เกินจากงบประมาณมาก และกรุณาติดตาม จนได้หนังสือการ์ตูนที่จัดพิมพ์อย่างสวยงาม มีคุณภาพ ในราคาย่อมเยา

สุดท้ายขอขอบคุณ คุณกิจพร (คุณเอ๋) บริษัท ทริปเปิล เปเปอร์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องราคาต่อรอง และการจัดทำเอกสารตามกฎเกณฑ์ของาวิทยาลัยตามที่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต้องการ

acknowledgement batman

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 3 วัด และทริปศาลายา กับรตจิตร

One-day tour at Salaya
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 16, 2018

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญ และการให้อาหารปลาตามวัด ตลอดจนการเที่ยวแบบสบาย ๆ ในบริเวณเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพ ฯ หรือตามชานเมือง ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

ทัวร์ศาลายา กับรตจิตร

บางครั้งเมื่อรตจิตร มีเวลาว่างสัก 1 วันก็จะพักผ่อนด้วยการทัวร์ไหว้พระ 5 วัดบ้าง 7 วัดบ้าง 9 วัดบ้าง มาวันนี้รตจิตร ขอเที่ยวแบบชิว ๆ สบายจริง ๆ สักวัน แถว ๆ กรุงเทพฯ คือเขตศาลายา พุทธมณฑล แต่รายการทัวร์ค่อนข้างครบถ้วน คือมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ทำบุญ Shopping ตามห้าง กินอาหารอีสาน และชมตลาดน้ำ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รตจิตรคิดว่า ไหน ๆ เพื่อน ๆ ก็ออกจากบ้านแล้ว หากใครมีเวลาทั้งวันก็สามารถเข้าไปเที่ยวที่พุทธมณฑล หรือปั่นจักรยานที่พุทธมณฑลกับช่วงเวลาที่เหลือก็ได้ รตจิตรเคยไปเที่ยวพุทธมณฑล ใช้เวลาเป็นวันเต็มๆ เลย เพราะมีสถานที่สำคัญหลายจุดในบริเวณพุทธมณฑล และ รตจิตรยังเอาจักรยานไปปั่นรอบ ๆ ด้วย ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาครึ่งวัน แบบวันนี้ รตจิตร ก็ขอพาเที่ยวศาลายา สัก 4 ที่คือ 1. เทวาลัยพระแม่กาลี ศักติ 2. The Brio Mall 3. ตลาดน้ำสวนมุทิตาธรรมาราม และ วัดปุรณาวาส แต่ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาเต็มวัน ตามนี้เลยค่ะ โดยรตจิตร มีลิงค์ให้กด (click link) ดูที่ตั้ง หรือ Location ของแต่ละสถานที่ให้พร้อม ได้แก่
1. เทวาลัยพระแม่กาลี ศักติ
2. The Brio Mall
3. ตลาดน้ำสวนมุทิตาธรรมาราม
4. วัดญาณเวศกวัน
5. พุทธมณฑล และ
6. วัดปุรณาวาส

เทวาลัยพระแม่กาลี ศักติ

1. เทวาลัยพระแม่กาลี ศักติ

ที่ตั้ง หรือ Location: https://goo.gl/maps/jjMZ1u23zht
Borommaratchachonnani Road, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok

รตจิตรจะเริ่มจากด้านหน้าของโรงพยาบาลธนบุรี 2 ขับไปทางพุทธมณฑล เพียง 4.5 บนถนนบรมราชชนนี้ ไปทางศาลายา รตจิตรก็จะพบเทวลัยอยู่ซ้ายมือ รตจิตรจอดรถไว้ด้านหน้าของเทวลัยเลย โดยปกติจะจอดได้ประมาณ 5-6 คัน เพราะริมถนนบรม ฯ บางครั้งก็ไม่สามารถจอดได้ แต่ลูกค้าค่อนข้างหมุนเวียนเร็ว เพราะ 1. เทวาลัยไม่ใหญ่มาก 2. ห้ามถ่ายรูปด้านใน ยิ่งทำให้การชมความงาม และสักการะเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเทวาลัยยิ่งรวดเร็ว

The Brio Mall

รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ ถ่ายรูปแต่ด้านนอก ถ้าจะถ่ายรูปด้านในเทวลัย ให้ยืนอยู่ด้านนอกด้านล่าง แล้วถ่ายรูปเข้าไปด้านในจะเห็นไกล ๆ รตจิตรใช้เวลาไม่มากก็ชมเสร็จ รตจิตรทำบุญตามศรัทธา ในเทวาลัยมีการทำบุญหลายแบบ เช่น การหยอดตู้ทั่วไป การถวายเทียนพระแม่กาลีตามกำลังศรัทธา การทำบุญดอกบัว ชุดละ 120 บาท การทำบุญถวายผลไม้พระพิฆเณศวร การทำบุญบูชาพระศิวะ เป็นต้น นอกจากนี้ รตจิตรเห็นป้ายเชิญชวนของทางเทวาลัย ซึ่งตอนนี้มีโครงการให้ผู้มีจิตศรัทธา ช่วยกันทำบุญซื้อที่ดินเพื่อทำเทวลัยสถานที่ จังหวัดชัยภูมิด้วย

The Brio Mall night walk

2. The Brio Mall

ที่ตั้ง หรือ Location https://goo.gl/maps/fKKpFL1xoCA2
Phutthamonthon Sai 4 Road, Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom

จาก เทวาลัยพระแม่กาลี ศักติ รตจิตรขับตรงไปทางศาลายาเพียง 3.3 ก.ม. ด้านเดียวกัน หรือจุดสังเกตคือ หัวมุมก่อนเลี้ยงซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย 4 รตจิตรเห็นป้าย Brio หรือ ป้าย Food Land ชัดเจน ที่ห้างนี้เป็นลักษณะเป็นพื้นที่เปิดกว้าง ตอนที่รตจิตรมาที่ Brio คือ ช่วงเช้า-กลางวัน ทำให้คนน้อยมาก รถส่วนมากเข้ามาเพื่อซื้อ Food Land คนจะเยอะตอนเย็น ๆ ที่เลิกงาน เพราะห้างปิด 3 ทุ่ม รตจิตรสอบถามร้านค้า ตกดึกจะมีคนมาเดินที่ Brio มาก และยิ่งเสาร์-อาทิตย์ มีเปิดพื้นที่ให้เต้นกันฟรีด้วย จึงเป็นจุดรวมตัวของผู้คน

The Brio Mall

รตจิตรอยากรีวิว The Brio Mall ด้วยความเห็นส่วนตัวนิดหน่อย คือรู้สึกเฉย ๆ กับห้างนี้ ภาพที่วาดตามกำแพงก็เป็นศิลปะดูนิสัยไม่ค่อยดี มีพื้นที่ส่วนที่ให้เด็ก ๆ เล่น อยู่ด้านหน้าของพื้นที่สะสมของเก่า ซึ่งเป็นจุด High light สำหรับ Selfi แต่ที่ทำให้ความเป็นของเก่าหมดไป คือ เอาหุ่นยักษ์ Hulk ไปยืนด้านหน้า ทำให้ขัดกัน นอกจากนั้น ก่อนถึงพื้นที่สำหรับเด็ก มีทางเหมือนให้ขี่จักรยานขึ้นไปได้ เพราะทำเป็นเหมือนพื้นถนน แบ่งเป็นเลนซ้าย-ขวา ทำให้อาจเกิดอันตราย สำหรับเด็กที่จะเล่นชิงช้า หรือม้าไม้ รวมถึงผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กที่อาจดูแต่ความน่ารัก และถ่ายรูป จนไม่ได้ระวังรถจักรยาน เป็นต้น

สวนมุทิตาธรรมาราม

3. ตลาดน้ำสวนมุทิตาธรรมาราม

ที่ตั้ง หรือ Location https://goo.gl/maps/KcMfAaZHwnu
จาก The Brio Mall รตจิตรขับรถขึ้นไปทางถนนพุทธมณฑลสาย 4 แล้วไป U-Turn เข้าซอยทางเดียวกันกับที่จะเข้าวัดญาณเวศกวัน พอเข้าซอย ด้านซ้ายมือสุดหัวเลี้ยวจะเห็นป้าย สวนมุทิตาธรรมาราม มีตลาดน้ำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ราคาสินค้า อาหาร บางอย่างก็ถูก บ้างก็แพง แม้ว่าเจ้าของสถานที่จะไม่ได้คิดค่าเช่าสถานที่ แต่ให้เข้ามาขายของได้เพื่อให้ทำบุญเป็นพุทธบูชา

ตลาดน้ำสวนมุทิตาธรรมาราม

สมัยก่อน รตจิตรเคยเข้าไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรม ที่สวนมุทิตาธรรมาราม แต่ปัจจุบันมีเพียงทุกวันพระจะมีการเปิดเทปธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ และเกจิอาจารย์ เพื่อให้ญาติธรรมเข้าไปฟังได้ รตจิตรไปเที่ยวตลาดน้ำสวนมุทิตาธรรมาราม บ่อยเหมือนกัน รตจิตรคิดว่าแม้จะเป็นตลาดน้ำไม่ใหญ่ เพราะถูกจำกัดด้วยพื้นที่ของสถานที่ แต่ร้านค้าค่อนข้างดี น่าสนใจเกือบทุกร้าน รตจิตรชอบอุปนิสัยของแม่ค้า/พ่อค้าที่ตลาดน้ำสวนนี้ด้วย น่ารัก สุภาพ รตจิตรอยากอุดหนุนชาวบ้าน และคิดว่าได้พักผ่อน ได้ทำบุญให้อาหารปลาอีกด้วย เดือนสิงหาคม เป็นเดือนที่กบจำศีลพอดี ทำให้ภาพที่ รตจิตรได้พบเป็นภาพของกบตัวใหญ่ ๆ อยู่นิ่ง ๆ ครั้งแรก

วัดญาณเวศกวัน

4. วัดญาณเวศกวัน

ที่ตั้ง หรือ Location https://goo.gl/maps/SkYbTkgyQT12
รตจิตร ขับรถจากที่จอดด้านหน้าของ สวนมุทิตาธรรมาราม ไปเพียง 550 เมตร รตจิตรก็พบสะพานด้านซ้ายเพื่อขับเข้าบริเวณวัดญาณเวศกวัน ที่วัดแห่งนี้ เหมาะสำหรับฟังธรรมะทั้ง บนโบสถ์ และใต้โบสถ์ ตลอดจนการถวายสังฆทาน ซึ่งไม่เหมือนวัดอื่น ความเห็นส่วนตัวของ รตจิตร นะ นอกจากวัดญาณเวศกวัน จะเป็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่ดี พระสงฆ์ก็ดี การถวายสังฆทาน แต่ละรอบ ไม่ใช่เพียงสมาทานศีล รับศีล หรือสวดคำถวาย แต่ รตจิตรได้ฟังธรรมจากการแสดงธรรมเทศนาของพระทุกรูปที่รับสังฆทาน ทุกครั้ง ในภาพคือ พระครูธรรมธร (ครรชิต คุณวโร)

พระครูธรรมธร(ครรชิต คุณวโร)วัดญาณเวศกวัน

รตจิตร เห็นวัดญาณเวศกวัน ยังคงความเป็นวัดที่สงบ และไม่มีวัตถุมงคล อีกทั้งยังเป็นวัดที่สงบ ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับสิ่งปลูกสร้างใหญ่โต วิจิตรการตา เหมือนหลาย ๆ วัด รตจิตรดูแล้วค่อนข้างสมรรถะ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเงินบริจาค และเมื่อรับปัจจัยที่ญาติโยมมาถวายสังฆทานกันมากมาย ทางวัดญาณเวศกวัน จะจัดสรรแบ่งไปให้วัดวาอารามที่ขาดปัจจัยด้วย

พุทธมณฑล

5. พุทธมณฑล

ที่ตั้ง หรือ Location: https://goo.gl/maps/eJ1diY3aa8L2
รตจิตรขับรถออกจากวัดญาณเวศกวัน ออกมาทางเดิม ผ่านสวนมุทิตาธรรมาราม เพื่อออกไปทางปากซอยที่เข้ามา จากปากซอยพุทธมณฑลนี้ รตจิตรขับไปทางซ้ายมือ บนถนนพุทธมณฑล เพียง 1.5 ก.ม. ก็จะเห็นพุทธมณฑล อยู่ซ้ายมือ พุทธมณฑลเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่มีพระประธานที่งดงาม และใหญ่มาก คือ พระศรีศากยะทศพลญา ไม่น่าเชื่อว่าผลงานการออกแบบของ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ยังอยู่ให้พวกเราเห็นอย่างชัดเจน ณ ที่ พุทธมณฑล แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ที่สำคัญคือ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และศาลาปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งรตจิตรก็เคยเข้ามาปฏิบัติตอนต้นเดือนเช่นกัน ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ผู้ให้คำขวัญว่า ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น ( Ars longa, vita brevis)

วัดปุรณาวาส

6. วัดปุรณาวาส

ที่ตั้ง หรือ Location https://goo.gl/maps/SxfqV6i7eg72
Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok

รตจิตร มาทำบุญที่วัดปุรณาวาสบ่อยมาก ๆ เพราะหลังจากถวายสังฆทานแล้ว วัดนี้ยังมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาหลายอย่าง เช่น ทำบุญโรงศพ เวียนเทียนในวันสำคัญ ๆ ทางพุทธศาสนา และที่ขาดไม่ได้คือ รตจิตรกับลูก ชอบมาให้อาหารปลาสวายที่วัดปุรณาวาส รตจิตรคิดว่า ช่วงสิงหาคมนี้ น่าให้อาหารปลามากเพราะไม่มีเรือขับเร็ว ๆ หรือแข่งเรือเหมือนที่วัดอุทยาน ตรงถนนนครอินทร์ ทำให้ปลาได้กินอาหารเต็มที่ และตัวโตมาก ๆ

วัดปุรณาวาส

นอกจากการถวายสังฆทาน ทำบุญตามกิจกรรม เวียนเทียน และให้อาหารปลาแล้ว ณ วัดปุรุณาวาสนี้ ยังมีโรงเรียนวัด ทำให้ รตจิตรสามารถเอาหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษา ที่ลูกรตจิตร เป็นคนคิดเรื่องเอง วาดการ์ตูนเอง มาให้ห้องสมุด เพื่อเป็นส่วนรวมให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาทั้ง ธรรมะ และภาษาต่างชาติด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วัดโมลี-ตลาดน้ำ

Temple tour – Wat Moolee and Floating market
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ทางไปวัดโมลีนนทบุรี และตลาดน้ำ https://goo.gl/maps/wCGD3RN6vjM2

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_โบสถ์วัดโมลี

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด การให้อาหารปลาตามวัด และตลาดน้ำ ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

สถานที่ตั้งวัดโมลี

วัดโมลี ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 ) ประชาชนนิยมไปกราบสักกระหลวงปู่เผือก และหลวงปู่เปลื้อง เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้เปลื้องทุกข์เปลื้องโศก ปัจจุบันก็ยังมีพระทันใจแบบไทย ๆ ให้สักการะเพิ่มขึ้น ไม่ใช่แบบหลายวัดที่มีเทพทันใจแบบประเทศเพื่อนบ้าน หรือที่เรียกว่านัตโบโบยี ความจริงเพื่อน ๆ สามารถปรับแผนการเดินทางโดยมาที่วัดโมลีก่อน เพราะตลาดน้ำวัดโมลี มีแค่ช่วงเช้า ถึงบ่ายต้น ๆ เนื่องจากร้านค้ามีไม่กี่ร้าน แต่เนื่องจากรตจิตรมากินอาหารที่ตลาดน้ำตอนเช้าบ่อยอยู่แล้ว วันนี้รตจิตรเลยไม่ได้คิดเรื่องตลาดน้ำเท่าไหร่

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดโมลี

ตลาดน้ำวัดโมลี

ตลาดน้ำของวัดโมลีเพิ่งเปิดไม่กี่ปี น่าจะ 2 ปีได้ ทำให้ร้านค้ามีเพียง ก๊วยเตี๋ยวหมู ผัดไท หอยทอด วุ้นใบเตย สาคู ขนมปากหม้อ ขายผักผลไม้ไม่กี่ชนิด และน้ำ อาศัยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น และคนที่ผ่านมาผ่านไปที่รู้จัก ตลอดจนญาติโยมที่มาทำบุญ จะเป็นลูกค้าประจำของร้านอาหารเหล่านี้ อย่างรตจิตร ก็เป็นลูกค้าประจำวุ้นใบเตย ไปตลาดน้ำวัดโมลีทุกที ต้องเหมาหมด เพราะไม่แพง ดูสะอาด และอร่อยมากมาย นอกจากนี้ที่วัดโมลียังมีศูนย์ไม้ ซึ่งมีช่างที่เก่งมาก เพราะคนเอาไม้มาบริจาค ช่างสามารถเนรมิตรทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงาม

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_ตลาดน้ำวัดโมลี

รตจิตรไปถวายสังฆทานที่วัดโมลีบ่อย เพราะไม่ต้องเดินหาพระสงฆ์ จะมีพระรูปหนึ่งนั่งรับสังฆทานประจำ และเป็นแหล่งให้อาหารปลา รตจิตรยอมรับว่า การให้อาหารปลาค่อนข้างมีความสุข เพราะเป็นการให้ และเห็นความสุขของผู้ที่ได้รับ อาหารปลาสำหรับปลากินพืช รตจิตรซื้อกระสอบละ 20 กิโลกรัม ยี่ห้อ ซีพี เบอร์ 933 โดยชอบซื้อแบบเม็ดใหญ่ กระสอบละ 280 บาท ยกเว้นไม่มีเม็ดใหญ่ จึงยอมเอากระสอบเม็ดเล็กกระสอบละ 300 บาท เนื่องจากรตจิตรและลูกให้อาหารปลาตามวัดบ่อยมาก บ่อยจริง ๆ และให้ต่อครั้งเยอะด้วย จึงทำให้ซื้ออาหารปลา 2-3 กระสอบต่อครั้ง

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_ปลาสวายวัดโมลี

เรื่องควรระวัง

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ รตจิตรให้อาหารปลาแล้ว ใจไม่เป็นกุศล เพราะโกรธคนเห็นแก่ตัว ที่รับจ้างขับเรือเอาฝรั่งมาเที่ยววัด โดยตัวเองไม่ได้เสียเงินเลย และฝรั่งก็ไม่ได้ทำบุญอะไร ค่ามาเดินถ่ายรูป หรือเข้าห้องน้ำวัด รตจิตรเห็นคนขับเรือขับเรือเร็วมากมาเทียบท่าเรือวัด และกระแทกโป๊ะเสียแรง ในขณะที่รตจิตรและชาวบ้านกำลังยืนให้อาหารปลาสวยอยู่ พวกเราตกใจเพราะโป๊ะสะเทือน นอกจากนี้คนขับเรือยังไม่ยอมดับเครื่องยนต์อีก รตจิตรรู้แล้วว่าทำไมถึงเห็นปลาสวายถูกบาดตายในลำคลอง รตจิตรทนไม่ได้จึงเข้าไปว่าคนขับเรือให้ช่วยดับเครื่องยนต์ คนขับเรือกลับหันมาค้อนรตจิตรขวับ แล้วบอกด้วยความเห็นแก่ตัวว่า “ทำไม? เดี๋ยวก็ออกเรือแล้ว ทำไมต้องดับ ๆ ติด ๆ”

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_ตลาดน้ำวัดโมลี

รตจิตรคิดว่าจิตสำนึกของคนขับเรือไม่มีแล้ว แม้ทุกคนที่ให้อาหารปลาจะใช้สายตามองมาที่คนขับเรือกัน แต่เขาใช้วิธีไม่สู้สายตาเท่านั้นเอง ถ้าเทียบกับชาวบ้านละแวกนั้นที่รตจิตรเห็น เมื่อถึงบริเวณวัดชาวบ้านจะดับเครื่องยนต์ และยกหางเสือขึ้น โดยให้ความเร็วเดิมพร้อมกระแสน้ำพาเรือพ้นบริเวณหน้าวัดไปก่อนจึงติดเครื่องยนต์อีกที เนื่องจากปลาสวายไม่ได้มีทั่วคลอง จากประสบการณ์ที่รตจิตรให้อาหารปลามา ปลาจะอยู่แหล่งที่มีคนให้อาหารจริง ๆ จะว่ายไปว่ายมาแถวนั้น และหากมีการตกปลา ยิงปืนใส่ปลา ปลาก็จะน้อยผิดปกติด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_ก๊วยเตี๋ยววัดโมลี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วัดประชารังสรรค์

Temple tour at Nontaburi – Wat Pracha Rangsan
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ทางไปวัดประชารังสรรค์ นนทบุรี https://goo.gl/maps/h37tkYg3V6p

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดประชารังสรรค์
**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด และการให้อาหารปลาตามวัด ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

จากวัดละหารมาประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางที่จะไปซอยวัดสวนแก้ว เลยวัดสวนแก้วไปตามทางในซอยซึ่งค่อนข้างแคบ เพราะทั้งรถเข็นจอดขายของ คนเดิน และรถวิ่ง 2 ทางอีก ถ้าเพื่อน ๆ มีเวลาก็สามารถแวะวัดสวนแก้วได้ แต่ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรีวันนี้ รตจิตรผ่านเพื่อไปวัดประชารังสรรค์แทน เพราะเคยไปวัดสวนแก้วหลายครั้งแล้ว และก็โทรนัดหมายให้มารับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ ๆ หลายครั้งแล้วเช่นกัน

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดประชารังสรรค์

เรื่องทั่วไป

วัดประชารังสรรค์ อยู่ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง นนทบุรี ณ วันที่รตจิตรไปถวายสังฆทาน และให้อาหารปลาที่ วัดประชารังสรรค์นั้น มีพระเพียง 10 รูป พระสงฆ์กำลังกวาดลานวัด 2 รูป หากไปวันเสาร์-อาทิตย์ จะค่อนข้างเงียบ เห็นมีวัยรุ่นมาเล่น เสก็ตบอร์ดด้วย รตจิตรคิดว่าถ้ามาวันธรรดาน่าจะดีกว่า เพราะมีโรงเรียนวัดประชารังสรรค์ แต่ไม่ได้หมายความว่า จะเงียบมาก เพราะที่วัดเป็นที่สุดสายของรถ 2 แถว

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_Wat Pracha Rangsan

พระจะอยู่เป็นกุฏิละรูป จัดที่อยู่พระสงฆ์เหมือนวัดสุทัศน์ บริเวณที่พักสงฆ์ เลี้ยงปลาเยอะเหมือนกัน หลังจากที่รตจิตรถวายสังฆทานเสร็จ ก็ชมวัดเล็กน้อยก่อนที่จะไปให้อาหารปลา รตจิตรสอบถามพระสงฆ์รูปที่รับสังฆทาน ถึงทราบว่าคลองใหญ่ติดวัดประชารังสรรค์ชื่อ คลองอ้อม เนื่องจากเป็นคลองใหญ่ ทำให้มีเรือแล่นเร็ว และน้ำคลองก็แรง ปลาสวายจึงว่ายค่อนเร็ว และกระจายตัวด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดประชารังสรรค์

รตจิตรเข้าไปสักการะพระพุทธรูป พระประธานภายในโบสถ์วัดประชารังสรรค์ ภายในโบสถ์มีรอยพระพุทธบาทอยู่ด้านข้างด้วย ถ้าไม่สังเกตก็อาจมองไม่เห็น หลังจากรตจิตรทำบุญที่วัดประชารังสรรค์แล้วเสร็จ ก็มุ่งหน้าวัดโมลี เพราะเป็นทางผ่านกลับไปจุดตั้งต้นได้คือแยกต่างระดับฉิมพลี

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดประชารังสรรค์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วัดละหาร

Temple tour at Nontaburi_Wat La Harn
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ทางไปวัดละหาร นนทบุรี https://goo.gl/maps/7RJ4d1EbrEA2

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_โบสถ์วัดละหาร

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด และการให้อาหารปลาตามวัด ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน
ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_เจดีย์อิฐวัดละหาร

ทางไปวัดละหาร

ส่วนมากเพื่อน ๆ จะรู้จักทางไปวัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 แทนที่จะเลี้ยวเข้าทางวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ให้เลี้ยวเข้าซอยฝั่งตรงข้ามกัน จะไปซอยที่ไปวัดละหาร เป้าหมายต่อไปของไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี วัดละหารเป็นวัดที่สวยมาก ๆ วัดหนึ่ง แต่สถานที่ที่พระสงฆ์รับถวายสังฆทานจะค่อนข้างธรรมดา รตจิตรขอแนะนำให้เพื่อน ๆ ทำบุญแล้วก็เดินดูด้านบนของโบสถ์และวิหาร บนยอดโบสถ์มีเจดีย์กระเบื้องสีเดียวกับพระปฐมเจดีย์ แต่เล็กกว่า เป็นโบสถ์ที่สูงมาก รอบ ๆ โบสถ์มีพระพุทธรูปทองคำ ทั้ง 4 มุม คือพระอานนท์ พระโมคคัลลสนะ พระสารีบุตร และพระอัญญาโกณธัญญะ รอบ ๆ โบสถ์ก็มีพระพุทธรูปทองคำ รายล้อมโบสถ์ เช่น พระราหุล จากบนโบสถ์สามารถเก็บภาพสวย ๆ ของอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามเช่นกัน อยู่ฝั่งตรงข้าม

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_ศาลา Wat La Harn

วังมัจฉา

ลงจากโบสถ์ ซึ่งกว้างขวางมาก และลมแรงจริง ก่อนที่จะไปให้อาหารปลา ด้านหลังจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมที่งดงาม แต่ไม่ค่อยได้เปิด เพราะอยู่ด้านหลังริมน้ำ ก่อนกลับแวะซื้อน้ำชงที่วัด รตจิตรสงสัยว่าทำไมอยู่พื้นที่วัดแล้วขายแพงจัง ถ้าเป็นเนสกาแฟขายแก้วละ 35 บาท ถ้าใช้กาแฟโบราณ 40 บาท แก้วก็ไม่ใหญ่เสียด้วย

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_วังมัจฉาวัดละหาร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วัดไทรใหญ่ และตลาดน้ำไทรน้อย

Wat Sai Yai and floating market
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ทางไปวัดไทรใหญ่ และตลาดน้ำ https://goo.gl/maps/hUkkNHUDndn

 ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด_วัดไทรใหญ่

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด การให้อาหารปลาตามวัด และเที่ยวตลาดน้ำไทรน้อย ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รตจิตรไปทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้รตจิตรสามารถขับรถจากวัดไทรน้อยต่อไปอีกเพียง 5.5 กิโลเมตร รถราก็เริ่มติดเพราะมีตลาดน้ำวัดไทรใหญ่ เรียกว่าตลาดน้ำไทรน้อย เป็นโครงการของตลาดประชารัฐ ที่จอดรถค่อนข้างจำกัด ยิ่งเดินลึกเข้าไปด้านในของตลาดน้ำ รตจิตรจะเห็นของกินอร่อย ๆ เพียบ ไม่ต้องกลัวเรื่องที่นั่ง มีที่นั่งพอค่ะ ไม่เหมือนที่จอดรถ

 ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_วัดไทรใหญ่

ตลาดน้ำไทรน้อย

ตลาดน้ำไทรน้อย ที่วัดไทรใหญ่นี้ รตจิตรเห็นเป็น 2 ฝั่ง มีทางเชื่อมให้ข้ามไปแต่ละฝั่งได้ รตจิตรคิดว่าทางข้ามนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไร พอมีคนจำนวนมากข้ามผ่าน แล้วโยกน่าดู ไม่มีป้ายระบุว่าข้ามผ่านสะพานชั่วคราวนี้ได้ครั้งละกี่คน รตจิตรได้ยินแม่ค้าที่ขายต้นไม้บางร้านบอกลูกค้าว่า แม่ค้ามาทุกวัน แต่วันธรรมดาจะมาสายหน่อย

 ทัวร์ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี_Wat Sai Yai

โบสถ์วัดไทรใหญ่

บริเวณโบสถ์มีรูปวาดสัตว์ในวรรณคดีเต็มไปหมด เช่น มกรคชสีห์ สดายุ เป็นต้น มีที่ลอดใต้โบสถ์ โดยด้านในของที่ลอดจุดใหม่ที่เป็นซุ้มประตูพญานาคสวยจริง ๆ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แต่สวยงดงามมากด้วยเทวดานางฟ้าปูนปั้นเต็มไปหมด โบสถ์สวยและสูงมาก เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธาน ซึ่งมีสลักว่า “ภปร” ด้วย

พระประธานวัดไทรใหญ่_นนทบุรี

วันที่รตจิตรไปทำบุญที่วัดไทรใหญ่ มีตลาดน้ำไทรน้อย ทำให้ประชาชนไม่ค่อยได้เข้าโบสถ์ แต่หนาแน่นมากบริเวณตลาดน้ำทั้ง 2 ฝั่ง ทำให้ภายในโบสถ์มีชาวเขมร 4-5 คนขึ้นไปนั่งเล่นบนโบสถ์ และคุยส่งเสียงดัง น่าเกลียดมาก วันนี้นอกจากได้ทำบุญ ยังได้อุดหนุนชาวบ้าน ชุมชนมากพอสมควรเลยจ้า

ตลาดน้ำไทรน้อย_วัดไทรใหญ่_นนทบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี วัดไทรน้อย

Temple tour at Nontaburi – Wat Sai Noi
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ทางไปวัดไทรน้อย นนทบุรี https://goo.gl/maps/DKN5g6myYKu

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดไทรน้อย_มหาเจดีย์

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด และการให้อาหารปลาตามวัด ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

จากแยกต่างระดับฉิมพลี ขับขึ้นไปทางบางบัวทอง เข้าถนนบางกรวย-ไทรน้อย รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ณ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย นนทบุรี จะเห็นซุ้มประตูวัดไทรน้อยริมถนน เมื่อเข้าถึงวัดด้านซ้ายมือมีมหาเจดีย์ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จดี และบันได้ที่ขึ้นไปเพื่อสักการะพระมหาเจดีย์เป็นพญานาค 3 เศียร สวยงดงามอลังการจริง ๆ โดยฐานเจดีย์จะมียักษ์ต่างกัน ต่างสีทำท่าแบบฐานพระมหาเจดีย์อยู่ทุกมุม

ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดไทรน้อย_บางกรวย

เมื่อขึ้นบันไดพญานาคไปถึงพระมหาเจดีย์ จะเห็นบรรยากาศรอบวัดสวย และสดชื่นด้วยสีเขียวชอุ่มของท้องนา ตามพื้นรอบ ๆ เจดีย์มีศาลาสวย ๆ ทุกมุม เสียอย่างเดียวคือมีเหมือนเสาวิทยุชุมชนแย่งความเด่นของพระมหาเจดีย์ ด้านในของเจดีย์เป็นภาพวาดวิจิตรศิลป์มาก เสาแต่ละต้นก็สวยด้วยลายไทยและสีตัดกันระหว่างสีทองและสีแดง

 วัดไทรน้อย_บางกรวย_นนทบุรี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2527 โบสถ์วัดไทรน้อยสวยมาก ด้านหน้าเยื้องออกไปเป็นสระน้ำที่มีรูปปั้นพระสังกระจายอยู่กลางสระ สระนี้สามารถให้อาหารปลาได้ด้วย แต่มีปลาไม่เยอะเท่าท่าน้ำ วันที่รตจิตรไปให้อาหารปลา จะไม่มีเรือผ่านเลยเพราะผักตบชวามหาศาล ทำให้สามารถให้อาหารปลาได้อย่างสบาย ครั้งแรกที่รตจิตรให้อาหารช้อนแรก รตจิตรเห็นแต่ปลาตะเพียนส้มแดง กระโดดกินอาหารเร็วมาก แต่พอปลาสวายมา ปลาตะเพียนก็ถูกเบียดออกไป หายหมด

 รตจิตรทัวร์ไหว้พระ 7 วัด_วัดไทรน้อย

รตจิตรได้ถวายสังฆทาน และให้อาหารปลา 2 จุด ที่สระน้ำกลางวัดหน้ากุฏิพระ และที่ท่าน้ำ จากนั้นก็สำรวจวัดโดยทำบุญหยอดตู้ มีของเล่นให้ทำบุญเยอะค่ะ เช่น ไหทำบุญพระประจำวันเกิด ปิ่นโต และตู้ไปรษณีย์ส่งบุญ ซึ่งมีเลเซอร์เป็นตัวตัดปัจจัยที่หยอดลงไป แล้วจะมีคำอวยพรออกมาให้ญาติโยม มีบาตรพระหมุนเป็นวงกลมได้เพราะมอเตอร์ด้านล่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเกจิอาจารย์อีกหลายองค์

 ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด_”Wat Sai Noi

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี กับรตจิตร

Temple tour at Nontaburi
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 7, 2018

ไหว้พระ 7 วัดนนทบุรี

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ สายบุญทั้งหลาย ที่รักการทำบุญตามวัด และการให้อาหารปลาตามวัด ตลอดจนการทำบุญตามโรงเรียนวัดด้วย ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

บางครั้งเมื่อรตจิตร มีเวลาว่างสัก 1 วันก็จะพักผ่อนด้วยการทัวร์ไหว้พระ 5 วัดบ้าง 7 วัดบ้าง 9 วัดบ้าง แล้วแต่วัดอยู่ใกล้กัน หรือไกลกัน และทางเข้าวัดลำบากยากเย็นมั้ย ตลอดจนฟ้าฝน และเวลาของรตจิตรเองว่ามีจำกัดหรือไม่ รวมถึงการซาวนด์เสียงของสมาชิกที่ไปด้วยกัน การทัวร์ไหว้พระ นอกจากจะได้พักผ่อนแล้ว ยังได้ทำบุญเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงได้ต่ออายุสัตว์น้ำ ซึ่งส่วนมากก็คือการให้อาหารปลาสวาย ปลาดุก และปลาตะเพียน

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วันนี้ก็เช่นกัน รตจิตรไปเที่ยวตามวัดที่จังหวัดนนทบุรี ด้านตะวันตก บางวัดอยู่ใกล้ ๆ กัน แต่บางวันก็ไกลกันมาก ๆ ทำให้ได้ทำบุญ 7 วัด ดังนี้
ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี กับรตจิตร มีดังนี้

1. วัดไทรน้อย (Wat Sai Noi) ไทรน้อย
2. วัดไทรใหญ่ และตลาดน้ำไทรน้อย (Wat Sai Yai and floating market) ไทรน้อย
3. วัดละหาร (Wat La Harn) บางบัวทอง
4. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือเล่งเน่ยยี่ 2 (Wat Borom Racha Kanjanapisek Anusorn) บางบัวทอง
5. วัดประชารังสรรค์ (Wat Pracha Rangsan) บางกร่าง
6. วัดโมลี และตลาดน้ำวัดโมลี (Wat Molee) บางรักใหญ่
7. วัดมะเดื่อ (Wat Maduea) บางรักใหญ่

ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดมะเดื่อ

เนื่องจากรตจิตร เคยเขียนเกี่ยวกับวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือเล่งเน่ยยี่ 2 และวัดมะเดื่อแล้ว รตจิตรจึงขอยกเว้นไม่เขียนในที่นี้ ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดนนทบุรีในครั้งนี้ รตจิตรใช้วิธีเที่ยวจากวัดที่อยู่ไกลสุด โดยเริ่มจากทางแยกต่างระดับฉิมพลีเป็นหลัก โดยรตจิตรเขียนไหว้พระ 7 วัดในรายละเอียดเฉพาะ 5 วัดได้แก่

1. วัดไทรน้อย
2. วัดไทรใหญ่ และตลาดน้ำไทรน้อย
3. วัดละหาร
4. วัดประชารังสรรค์ และ
5. วัดโมลี และตลาดน้ำวัดโมลี
ทัวร์ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี ด้านตะวันตกวันนี้ รตจิตรเสียดายมากเพราะครั้งนี้ รตจิตรเตรียมแต่ปัจจัยไทยธรรมต่าง ๆ เพื่อถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ รตจิตรไม่ได้เตรียมหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษาที่อาจารย์ พราว อรุณรังสีเวช เป็นผู้จัดทำ ซึ่งรตจิตร และ อ. พราว ต้องเอาไปให้ห้องสมุดเพื่อเป็นหนังสือส่วนกลางทุกครั้ง ทั้ง ๆ ที่ทุกวัดในทริปนี้มีโรงเรียนวัดทั้งสิ้น เสียดายจัง แม้ว่าโรงเรียนจะหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่บางครั้งก็ยังเจอครูที่เป็นเวร หรือฝากเจ้าอาวาสวัด หรือฝากพระสงฆ์รูปที่สอนธรรมะแก่เด็ก ๆ ที่โรงเรียนก็ได้

ไหว้พระ 7 วัด นนทบุรี_วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน สุนัขตาย

Effects of Vaccination of Dog
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | August 3, 2018

ผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

**งานเขียนของ รตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อน ๆ ที่รักและเลี้ยงสุนัข หรือแมว และจำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้น้องหมา ทั้งนี้ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นธรรมทาน โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

คำนำการฉีดวัคซีนให้สุนัข หรือให้แมว

การฉีดวัคซีนให้สุนัข หรือแมว เพื่อป้องกันโรคนั้น โรคนี้ให้น้องหมา ไม่ว่าจะเป็นการฉีดด้วยความจำเป็น หรือตามกฎหมายก็ตาม รตจิตรคิดว่าเจ้าของสุนัขทุกคนย่อมฉีดให้น้องหมา เพราะรัก ไม่อยากให้เป็นโรค มากว่าที่จะคิดถึงเรื่องผิดหรือไม่ผิดกฎหมาย เหมือนรตจิตรที่เป็นคนหนึ่งที่เอา สุนัขชื่อปูติน ไปฉีดวัคซีน แต่ผลจากการฉีดวัคซีนกลับทำให้ปู้ตินต้องตาย ทำให้การเลี้ยงสุนัขของรตจิตรเริ่มเปลี่ยนไป คือจะไม่ฉีดวัคซีนป้องกัน 5 โรค แต่จะพยายามไม่ฉีดวัคซีนให้น้องหมา หรือฉีดเพียงตัวเดียวคือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคเรบีส์ (Rabies vaccine) เท่านั้น เพราะการฉีดวัคซีนกลายเป็นความเสี่ยงสำหรับสุนัข หรือแมวบางตัวแล้ว

ฉีดวัคซีนป้องกัน 5 โรคแล้วตาย

ที่มาของน้องหมา ปูติน

วันที่ 23 ต.ค. 2560 รตจิตรไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดไทยเจริญ บนถนนพระราม 5 เนื่องในโอกาสที่น้องหมาสุดที่รักตัวเก่า Jordizon ตายครบรอบ 1 ปีพอดี แล้วรตจิตรก็ได้น้องหมามาจากหลวงพ่อวัดไทยเจริญ เนื่องจากครอบครัวปูตินตายทั้งหมด บ้านของรตจิตรตั้งชื่อให้ว่า ปูติน ไม่มีใครรู้ว่าปูตินจะอายุสั้นมาก แม้ว่าสุนัขตัวนี้จะอายุยืนกว่าตัวอื่นในครอบครัวเดียวกันก็ตาม เจ้าอาวาสรูปหนึ่งบอกกับรตจิตร ว่า น้องหมาเกิดมากับครอบครัว ที่เป็นไปได้ว่าอาจต้องตายพร้อม ๆ กัน แต่มีบุญกว่า และมีอยู่กับครอบครัวที่ชอบทำบุญด้วย จึงยืดอายุให้มีชีวิตอยู่ต่อถึงขวบครึ่ง คืออยู่ได้นานมากกว่าตัวอื่น ๆ ในครอบครัว ซึ่งตายประมาณ 1 – 6 สัปดาห์ รตจิตรไม่แน่ใจว่าเจ้าอาวาสพูดเพื่อปลอบใจความเศร้าโศกของรตจิตรหรือเปล่า

โปรแกรมการฉีดวัคซีนในสุนัข

รตจิตร พาปูตินไปฉีดวัคซีน ตามการฉีดวัคซีนดังข้อมูลด้านล่างนี้ ทั้ง ๆ ที่รตจิตรไม่อยากพาไปฉีดเลย และความรู้สึกของรตจิตร ก็จริงเพราะพอน้องหมาฉีดครบ 5 เข็มก็ตาย รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ คิดให้ดีก่อนที่จะพาน้องหมาสุดที่รักไปฉีด ตามสิ่งที่รตจิตรสังเกตได้จากน้องหมาตัวนี้ จึงคิดว่าควรจะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน ๆ คนอื่นที่รักสุนัข หรือน้องแมว ได้อ่าน

โปรแกรมการฉีดวัคซีนสุนัข

อายุสุนัข…………………ประเภทวัคซีน
5-6 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ และโรคไข้หัด
7-8 สัปดาห์ วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ และโรคไข้หัด
8-10 สัปดาห์ วัคซีนรวม 5 โรค ป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ โรคไข้หัด ตับอักเสบติดต่อ หวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ และโรคเลปโตสไปโรซิส
12-16 สัปดาห์ วัคซีนรวม 5 โรค ป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ โรคไข้หัด ตับอักเสบติดต่อ หวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ โรคเลปโตสไปโรซิส และโรคพิษสุนัขบ้า
ทุก ๆ 1 ปี วัคซีนรวม 5 โรค ป้องกันโรคลำไส้อักเสบติดต่อ โรคไข้หัด ตับอักเสบติดต่อ หวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ โรคเลปโตสไปโรซิส และโรคพิษสุนัขบ้า

รตจิตร สรุปอาการสุนัขปูตินหลังฉีดวัคซีนครบ 5 เข็ม แล้วตาย โดยหลังจากที่รตจิตร พาน้องหมาไปฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม ก็มีอาการไม่ค่อยดีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้

น้องหมาตายเพราะวัคซีน

มี.ค. 2018 ปูติน เริ่มไม่เล่น เอาแต่นอน หลังจากที่สุนัขฉีดวัคซีนครบ 5 เข็ม
11 มี.ค. 2018 รตจิตรอาบน้ำให้ปูติน น้องหมายังวิ่งเล่นกับตู่
12 มี.ค. 2018 รตจิตรสังเกตว่าปูตินไม่กิน แต่ดูเหมือนปกติ เพราะวิ่งเล่น เนื่องจากปูตินชอบกินอาหารวันเว้นวัน แต่มาวันนี้ 2 วันแล้วที่ปูตินไม่กิน ทำให้ปูตินขาพับ เหมือนอ่อนแรง อ่อนเพลีย และที่รตจิตรเริ่มกังวลเพราะ ปูตินฉี่แตก น้องหมารู้สึกอายมาก การฉี่ครั้งต่อไปก็พยายามจะลุกไปฉี่เองให้ได้ แต่ก็ไม่ทัน
14 มี.ค. 2018 รตจิตรพาปูตินไปถวายสังฆทานที่วัดไทยแจริญ เพื่อหาหลวงพ่อที่ฝากปูตินมาเลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณ 1 เดือน
15 มี.ค. 2018 ทางบ้านให้น้ำเกลือ เผื่อว่าปูตินจะดีขึ้น มีแรงขึ้น แต่ไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะปูตินเริ่มอาเจียนเป็นเลือด 2-3 ครั้ง มีอาการชัด 1 ครั้ง
16 มี.ค. 2018 รตจิตรต้องป้อนน้ำปูติน ด้วยไซลิงค์ (Sylinge) ตลอดทั้งวัน มีอาเจียนเป็นเลือด และกระสับกระส่ายลุกไปตรงนั้นตรงนี้ เหมือนหาที่สุขสบายไม่ได้ แม้ว่าจะเดินขาปัด เพราะไม่ได้กินอะไรก็ตาม รตจิตรพอเดาออกว่าน้องหมาจะตายวันนี้ และเย็นวันศุกร์วันนั้น 17:30 น. ปูตินก็จากไป

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

รตจิตรรู้ว่าน้องหมาใกล้จากไปเพราะ อาการชัก 3 ครั้ง และแววตาที่ขาดการรับรู้ ครั้งแรกทีละข้าง รตจิตรต้องคอยเรียกชื่อ “ปูติน” น้องหมาถึงมีสติกลับมาก แต่ช่วงเย็น ๆ แวดตาของปูตินเริ่มไม่รู้สึกทั้ง 2 ข้าง เห็นมุมตาปิดขั้นมาในดวงตามากขึ้น

ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกัน 5 โรค

การฉีดวัคซีน ก็คือการเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เชื้อโรคมีทั้งแบบที่ตายแล้ว หรือยังไม่ตายซึ่งต้องอ่อนกำลัง ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงไม่ได้หมายถึง จะป้องกันโรคได้ 100% ถ้าไม่แข็งแรงจริง ภูมคุ้มกันไม่ดีพอ เชื้อโรคเหล่านี้ก็ทำลายร่างกายได้ และยังอาจกลายพันธุ์เป็นเชื้อโรคที่ร้ายขึ้น จนร่างกายรับไม่ไหวได้ด้วย

รตจิตรพาปูตินไปฉีดวัคซีนตามปกติตามตารางการฉีดวัคซีน 5-6 โรคเหมือนการเลี้ยงน้องหมาตัวอื่น เพราะรับรู้มาแต่ว่า จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้ เพราะป้องกันโรคที่ไม่มีทางรักษาหรือรักษาให้หายยาก รวม 5 เข็ม หลังจากฉีดวัคซีนมาแต่ละเข็ม รตจิตรสังเกตน้องหมาปูติน ไม่ค่อยดี ผื่นแดงเป็นแผลขึ้นตามตัว และมีอาการไม่กินอาหารหลังฉีดวัคซีนประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัคซีน 5 โรค

สุนัขเป็นโรคพุ่มพวง

พอปูตินอายุขวบครึ่ง กำลังจะไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่ต้องกระตุ้นทุกปี ปูตินก็จากไปเสียก่อน ตอนที่รตจิตรพาปูตินไปตรวจเลือดก่อนที่สุนัขจะตายเพียง 3 เดือน รตจิตรยังรู้สึกผิดหวังก็โรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้มาก เพราะหมอสัตว์ที่นี่ไม่หวังดีเลย มีแต่เร่งให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 2 และยังพูดถึงโปรแกรมการทำหมันสุนัขเพศผู้ โดยไม่คำนึงถึงสภาพของสุนัข

ช่วงที่น้องหมาของรตจิตร เริ่มทรุด รตจิตร พยายามหาข้อมูลภาษาอังกฤษ รตจิตร เชื่อข้อมูลพวกนี้ เพราะ
– คนเขียนส่วนมาก เขียนจากประสบการณ์จริง รตจิตรก็เขียนจากสิ่งที่เกิดกับรตจิตรเอง
– ผู้เขียนบางคน ไม่อยากให้กรณีตัวอย่างที่เกิดกับตนเอง ไปเกิดกับคนอื่น รตจิตรก็เช่นกัน เพราะไม่อยากให้ใครเสียใจแบบรตจิตร
– บางคนไม่กล้าเปิดเผย แต่ต่างชาติมักจะเปิดเผย และรายงานด้วย ตามความเห็นของรตจิตรนะ

ผลเลือดของน้องหมา ปูติน

1. BUN (Blood urea nitrogen) ดูค่าไต 121 mg/dL (มาตรฐาน 7-27)
2. CREA (Creatinine) ดูการทำงาน การกรองของเสียของไต 3.9 mg/dL (มาตรฐาน 0.5-1.8)
3. EOS (Eosinophils) ดูปรสิตหรือดูว่าเป็นโรคภูมิแพ้ เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่สนองตอบต่อปฏิกิริยาแพ้
จากเดิมตอนอายุ 5 เดือนที่ไปฉีดวัคซีนครั้งแรกแล้วรตจิตร รู้สึกว่าน้องหมามีอาการไม่ค่อยดี ได้ค่าดังนี้
3.1) อายุตอน 5 เดือน EOS -2.34 K/µL (มาตรฐาน 0.5-1.50)
3.2) อายุครบ 1 ปี หลังฉีดวัคซีนอีก ตรวจเลือดใหม่ ได้ผล EOS เป็น -7.47 K/µL (มาตรฐาน 0.5-1.50)

ฉีดวัคซีนป้องกัน 5 โรคน้องหมาน้องแมว

จากการวิเคราะห์ผลเลือด ปูติน น้องหมาของรตจิตร

การฉีดวัคซีน หรือการเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุนัข โดยไม่ได้ดูศักยภาพร่างกายของสุนัข ทำให้ร่างกายของปูตินผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง หรือ Antibody แต่การผลิตเม็ดเลือดขาวนี้มากเกิน และไม่ยอมหยุดผลิต จนทำให้กินเม็ดเลือดแดงไปด้วย หรือเรียกว่า White blood decease รตจิตรใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้สามารถยื้อชีวิตสุนัขได้ เช่น

1. ต้มหญ้าไผ่น้ำ
วิธีนี้ต้องระวังเพราะจะทำให้ลดน้ำตาลในน้องหมามากไป จนอาจวูบ สลบได้ สัดส่วนที่ใช้คือ 1 กิโล กับ น้ำประมาณ 4 ลิตร
2. ต้มใบหญ้านาง
วิธีนี้ต้องระวัง เพราะถ้ากินมากไป จากเกิดสารพิษค้างอยู่ในตับ ไต ทำให้ตับไตเสียหายได้ ให้ใช้วิธีขยี้เพื่อให้น้องหมาได้กินเนื้อใบเยอะหน่อย
3. ต้มใบเตย เพื่อลดอาการอ่อนเพลียของน้องหมา
4. ให้กินเลือดต้มบ่อย หรือยาบำรุงเลือดด้วย เพราะน้องหมาซีดมาก ไม่มีสีเลือดเลย การตรวจเช็คเลือดทำให้ต้องพยายามกินเลือดเพิ่มขึ้น

ผลกระทบจากการฉีดวัคซีน ที่ทำให้น้องหมาปูตินตาย

จากการที่รตจิตรพาน้องหมา ปูตินไปตรวจเลือด ผลออกมาสันนิษฐานว่า ปูตินน่าจะเป็นโรคพุ่มพวง หรือ โรคลูปัส หรือโรคเอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus – SLE) ซึ่งก็คือ โรคภูมิคุ้มกันตนเองต่ำ ซึ่งจะพบในสุนัขน้อยมาก เช่นเดียวกับที่พบในคนน้อยด้วย การฉีดวัคซีนป้องกัน 5 โรค จึงเท่ากับเป็นการฆ่าปูติน โดยตรง เพราะเม็ดเลือดขาวที่ผลิตขึ้นมาจนมากเกินไป ได้ทำลายอวัยวะภายในของปูตินด้วย แม้แต่เม็ดเลือดแดงที่ถูกเม็ดเลือดขาวกิน

ความเห็นของรตจิตร การฉีดวัคซีน มีประโยชน์และมีโทษเช่นกัน วัคซีนคือเชื้อโรคตายหรือเชื้อโรคที่ทำให้อ่อนแอลง ซึ่งเรียกว่า แอนติเจน (Antigen) ร่ายกายจะสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อสร้างแอนติบอดี้ เพื่อยับยั้งเชื้อโรค Antigen เหล่านี้ที่อาจเข้าสู่ร่างกายในวันข้างหน้า ในเรื่องประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพื่อน ๆ คงทราบกันดีอยู่แล้วเพื่อป้องกันโรคที่รักษายาก เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้น้องหมาจากการเกิดโรคเหล่านี้ แต่โทษไม่ค่อยมีคนพูดถึง เช่นฉีดวัคซีนแล้วตายทันที หรือทำให้สุนัขไม่แข็งแรงมาตลอด เป็นต้น ดังนั้นก่อนฉีดวัคซีนควรเช็คสุขภาพของน้องหมาว่าแข็งแรงดีมั้ย ก่อนที่จะพาสุนัขไปฉีด หมอบางคนให้ความเห็นว่า การฉีดวัคซีนสามารถเลยวันได้ถึง 3 – 4 ปี เช่น ประเทศหน้าหนาว แต่สำหรับประเทศไทย เขตร้อน จึงยังพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ทำให้ต้องฉีดกระตุ้นทุกปี

โรคพุ่มพวงในสุนัข

สุนัขที่ไม่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน 5 โรคได้แก่

ส่วนนี้อาจมีกลุ่มหมอค้าน แต่นี้คือความเห็นส่วนตัวที่รตจิตรอยากทิ้งท้ายข้อมูล เพราะรตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่รักน้องหมา น้องแมว ในเรื่องก่อนจะนำสุนัขไปฉีดวัคซีนควรคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กรรมพันธุ์
ถ้ายิ่งเพื่อน ๆ รู้ว่าครอบครัวของน้องหมา เคยมีโรคประจำตัวอย่างน้องหมา ปูติน ยิ่งห้ามเด็ดขาด แต่เนื่องจาก รตจิตร ได้มาโดยไม่รู้เลยจากหลวงพ่อที่วัดเลยว่าทำให้ครอบครัวของปูตินถึงตายหมด
2. สุขภาพสุนัขไม่ดี
แม้ว่าสุนัขจะแข็งแรง แต่ตอนที่ถึงเวลาฉีดวัคซีน น้องหมาไม่แข็งแรง ก็ห้ามฉีดวัคซีนเด็ดขาด รตจิตรปรึกษาหมอ หมอไม่สนใจ พูดแต่ว่าถ้าล่าช้าอาจต้องเริ่มเข็มใหม่
3. สุนัขตั้งท้องอยู่
รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ คิดถึงน้องหมา เหมือนคน ถ้าตั้งท้องอยู่ ภูมิคุ้มกันก็อาจตก เพราะต้องเผื่อให้ลูก ๆ ในท้อง ถ้าฉีดวัคซีน เชื้อโรคที่เข้าสู้ร่างกายน้องหมา อาจทำให้พัฒนาตัวเองแข็งแกร่งจนทำลายชีวิต น้องหมาและลูกในท้องด้วย
4. สุนัขเด็กเกินไป
ขนาดรตจิตรไม่ได้พาน้องหมาปูตินไปฉีดวัคซีนเข็มแรกตอน 6 เดือนพอดี เพราะเห็นน้องหมาปากซีด ไม่มีสีเลือด บางเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ยังแนะว่าให้น้องหมาโตกว่านี้ เพราะโดยทั่วไปสุนัขจะมีภูมิคุ้มกันที่ได้ติดตัวมาจากแม่อยู่แล้ว และรตจิตรคิดว่า การที่รอเวลาให้สุนัขโตอีกนิด จะทำให้น้องหมาสู้หรือรับมือกับวัคซีนป้องกัน 5-6 โรคได้ดีขึ้น

รตจิตรคิดว่า การตายของน้องหมา ปูติน ไม่เสียเปล่า ถ้าสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อน ๆ ที่รักน้องหมา น้องแมวมาก ได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความทรมานกับน้องหมาสุดที่รักได้…… รักนะปูติน และบ้านรตจิตรก็ใส่บาตร ทำบุญและถวายสังฆทานอุทิศให้ปูตินเป็นประจำ

ผลกระทบจากการฉีดวัคซีนสุนัข

2 Comments

Filed under Uncategorized