Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

1 Comment

Filed under Uncategorized

How can we educate brainwashed kids? They don’t need no education.

How to cite this post in academic journal
Eden, S.W. (2021, June 22). How can we educate brainwashed kids? They don’t need no education.. Sw-Eden.NET. https://swedenofficial.wordpress.com/2021/06/22/educate-brainwashed-kids-education

Copyrights by the Sw Eden, 2021

The only reason to stay in my school is that I love to teach my students. There were million reasons that forced me to leave, but I had not left. I tried hard to stay. And at the end, I left the job as a teacher.

internet brainwash Thai Thailand Student Teacher Problem Tough

The million reasons were not enough to push me out from the school. I was strong enough to stand still against all those reasons. All my strength was from my beloved students and beloved classes. I felt like, I devoted whole life for them, and that encouraged me a little bit, but that was enough to keep me staying longer.

I would like to express my feeling why I lost the only one reason to stay. It came from the politic view of some group of people in Thailand. Some people got brainwashed and transformed to be those with negative attitude toward everything, but fake news.

internet brainwash Thai Thailand Student Teacher Problem Tough

Earlier, I taught my students to understand gender equality and to empower people from all classes, all ages, and all races. But finally, the political view changes my students to be post-feminist and men’s rights movement (in not proper way). Female students I know accept the family violence, raping, and child prostitution. They understand that it was their right to be sexual object and earn money from sex service. Male students do not want to be gentlemen anymore. They believe that they have right not to provide the seat for pregnant women or elders. Some felt that it is not wrong to hit women or punch lesbians.
internet brainwash Thai Thailand Student Teacher Problem Tough

I am very upset. This group of kids did not want to listen to their teacher anymore. I am not the cyberstar they worship. I am not the politician who filled this attitude into their brain.

This is how I lost the only reason to stay. Finally, I left my school. I am not their teacher. I have nothing to talk with students who shut their ears, not to listen to any other people. However, I will be the teacher of those who want to listen to me, or reasonable discuss with me.

internet brainwash Thai Thailand Student Teacher Problem Tough

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Injustice in Thai Organization, Sex, Power, and What is right?

How to cite this post in academic journal
Eden, S.W. (2021, June 22). Injustice in Thai Organization, Sex, Power, and What is right?. Sw-Eden.NET. https://swedenofficial.wordpress.com/2021/06/22/injustice-thai-organization-sex-power

Copyrights by the Sw Eden, 2021

I am glad for many women that got a chance to work in very good organization with gender equality. I am feminist. I know there are so many private organizations in Thailand run by Thai women and feminist men. Please do not hate me because of my identity. We got nothing against men, but patriarchy. And today, I am going to talk about the patriarchy in an organization.

Organization Sex Mistress wife cheating dirty patriarchy

Lately, during the COVID-19 outbreak, I had a chance to visit some social network groups that empowered me. And then, yeah, a comment, Do you think it’s suck to be in the organization that the corporate board was full of men? And the only women who were promoted to be in the board, were those with secret affair with the male executive.

Many things I found in the group told me that I am not alone. I am not only person living in this imperfect world. All people with any gender should get equal chance to be promoted, regarding their honesty and excellence, and regardless the gender, age, or race.

Organization Sex Mistress wife cheating dirty patriarchy

My world will never be just like I have dreamed. Even I tried hard, I still got discouraged from the system and the people who had power to control the system. I had lived like that for many years. Work, work, and work. It is too much for me. On the other hand, people who allowed themselves to be in the ugly system got promoted very quickly without working so hard.

I love the equality. I hate both men and women with dishonesty. I hate all unjust actions and unjust outcome. And finally, I lost the war. The war in my own mind. I feel I cannot live in this unjust world. I have to step out without any power to stay or to fix it to be right.

Organization Sex Mistress wife cheating dirty patriarchy

Leave a comment

Filed under Uncategorized

In Thailand, Students Believe Everything on the Internet, but Teacher

How to cite this post in academic journal
Eden, S.W. (2021, June 22). In Thailand, Students Believe Everything on the Internet, but Teacher. Sw-Eden.NET. https://swedenofficial.wordpress.com/2021/06/22/thailand-students-believe-internet-teacher

Copyrights by the Sw Eden, 2021

It is our responsibility to filter out the fake news. Some media or graphic images provide only negative part of information without mentioning any positive part. Although the negative part is true, but the media themselves tell a lie to people. The media could change people’s perspective into an inappropriate way. Therefore, please be a smart media audience! All of us need to study both positive and negative light of everything.

Thailand Thai Teacher Student Internet Problem

And this also includes the knowledge about patent and CPTPP. Last month, I got a serious argument with a past student. She was my student in undergraduate school, and last year, she completed her bachelor degree. I am no longer her teacher, and I understand that she has no reason to listen to me anymore. Even, it is unlike me, that every time I visited my high school, I always respect my old teachers.

Thailand Thai Teacher Student Internet Problem

The aforementioned student got negative attitude toward patent laws. She found a beautiful motion graphic video or graphic image teaching about patent laws. The beautiful piece of media turned her to be a hater with negative attitude toward patent. She believes that patent laws cause all the goods, products, and foods more expensive. She thinks that Thai poor farmers will be no longer able to keep the seeds to grow their plants, since all seeds were protected with patent laws. And with CPTPP, Thai people will need to pay a lot of money to foreigners, since all Thai products require foreign patents.

Thailand Thai Teacher Student Internet Problem

I tried to tell her that the information is not totally correct. Many kinds of seeds or plants are natural and got nothing to do with patents. All other products are also similar. Thai people do not also need to use foreign patents. Many innovations and product designs were created by Thai people, and their patents were also registered by Thai people or organizations.

Thailand Thai Teacher Student Internet Problem
This student is afraid that general people will not be able to reproduce products with patents. If their actions go against the patent laws, everything will be more expensive.

When she was my student, I taught her and friends in Art and Animation class. She is now an artist. I used this point to describe her that patent is somewhat similar to copyrights. If other people need to use it or reproduce it, they at least need to ask for a permission or make a contract with the owner. She is an artist, and she loves her artwork, I know, but she cannot understand the right of ownership that I tried to describe.

Thailand Thai Teacher Student Internet Problem

The beautiful piece of media, which were spread virally online, have extreme influence in her belief. She did not listen to me. She rejects everything that does not match that graphic media.

I wish there was only her that operates the brain like this. However, I know, many young people, now, believe many things on the internet, especially something beautiful, easy to watch, easy to read, and something posted by cyberstars or online influencers. They would listen to famous people without any academic degree, and refuse to listen to teachers, doctors, parents, and scholars. I just wish that my generation will not be the last generation with media literacy skills.
Thailand Thai Teacher Student Internet Problem

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Injustice of Thai Employees in Thai Organization: Failure of System

How to cite this post in academic journal
Eden, S.W. (2021, June 22). Injustice of Thai Employees in Thai Organization: Failure of System. Sw-Eden.NET. https://swedenofficial.wordpress.com/2021/06/22/injustice-thai-employees-organization-failure-system

Copyrights by the Sw Eden, 2021

One of my friends called me on phone and told me what happened in the organization that I just left. She is a very diligent officer, and so sweet friend to me. We have identified with one another since we have fallen into the same situations.

Thailand organization officers employees

She have done a kind of report for many years. She knows how to work with it and knows how to complete it very well. In fact, this report is the job of more than 10 officers in her team, but they have never helped her. When she asked them to help, they just escaped by saying that their kids, their parents, their brothers got sick. She said that these liars are so lazy and irresponsible.

When I was in that organization, I always saw her came to the office very early. She worked harder than many people with higher wage. She can feel that the system is unjust. Then, she planned to leave this job.

Thailand organization officers employees

The last year that she had to complete the boring report. She persuaded other officers to help her and learn from her about how to write this report correctly. However, no one wanted to come. They did not want to learn anything from her, even it was their last chance to know how to do it. These people have never touched this work for many years, and they got expected that they do not know how to do it.

Certainly, next year, they are going to face a big problem. Without her, they have to do everything by their own, or they might look for new employee and transform her or him to the future slave. I wish that the world is more justified. Good people cannot be in bad organizations.

Thailand organization officers employees

1 Comment

Filed under Uncategorized

แนะนำการเลี้ยงหมาในกรง โดยรตจิตร

(Dog in Case)
Written by Ratajit| June 14, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่รักน้องหมา ไม่ว่าจะมือใหม่อยากเลี้ยง หรือมือเก่าที่มีปัญหาในการเลี้ยงลูกหมาในกรงครั้งแรก ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือ รูปถ่ายของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Dog in case

คำนำ

รตจิตรเลี้ยงสุนัขมาหลายปีมาก ส่วนใหญ่จะปล่อยอิสระ ไม่ได้ไว้ในกรง ยกเว้นบางตัว รตจิตรก็มีเหตุผลที่ต้องเลี้ยงในกรง จากประสบการณ์ของรตจิตร ทำให้คิดว่ามีประโยชน์ที่จะแชร์ให้เพื่อน ๆ ที่อาจเจอปัญหาในการเลี้ยงน้องหมาสุดที่รักในกรง และวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตามรตจิตรมาเลยค่ะ

ปัญหาที่ทำให้สุนัขไม่อยากอยู่กรง และวิธีแก้

พอน้องหมาไม่อยากอยู่กรง ก็ทำให้ทั้งเห่า ทั้งหอน ซึ่งอาจรบกวนเจ้าของ และเพื่อนบ้าน ที่สำคัญรตจิตรคิดว่า ถ้าเจ้าของรักน้องหมา จะรู้สึกทรมานใจที่น้องหมาเห่าหรือหอนจนเหนื่อย ดังนั้นควรหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด และได้ผลเร็วที่สุด

Dog in case

1.ปัญหาสภาพภายในกรง

– กรงร้อน: ควรตั้งกรงในที่อากาศถ่ายเทได้ดีมาก รตจิตร ตั้งกรงบริเวณทางแยกในบ้าน ทำให้มีลมโกรก
– กรงเหม็น: ควรตรวจเช็คว่าน้องหมามีฉี่ อึ หรือเศษอาหารในกรง? รตจิตรจะกำจัดสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ทุกวัน
– กรงเฉอะแฉะ: ถ้าที่นอนของน้องหมาแฉะ ซึ่งอาจไม่ใช่ฉี่ รตจิตรเคยเจอว่าน้องหมาทำน้ำหก น้องหมาไม่ยอมนอนเลย เอาแต่เห่าบอกรตจิตร หรือน้องหมาเครียดแล้วอาเจียน เป็นต้น การตรวจนี้ทำให้รตจิตรรู้ทุกข์สุขของสุนัขด้วย
– ยุงหรือแมลงรบกวน: ควรติดมุ้งลวดให้น้องหมา รตจิตรคิดว่าแมลงบางอย่างอันตราย อาจมีพิษ เช่นตัวต่อ บ่อยครั้งที่รตจิตรเห็นตัวต่อชอบทำรังตามใต้หลาคากรง อาจเข้าไปต่อยน้องหมาได้ มุ้งลวดยังกันยุง ซึ่งเป็นพาหะโรคพยาธิหัวใจในสุนัข

Dog in case

มีอยู่วันหนึ่งที่น้องหมาตัวเก่าของรตจิตรถูกตัวต่อต่อย ในวันที่รตจิตรเจองูเขียวหางไหม้ด้วย โดยรตจิตรไม่รู้เลยว่ามีตัวต่อบริเวณนั้น พอรตจิตรพาน้องหมาไปร.พ.สัตว์ หมอจะให้ฉีดเซรั่มแก้พิษงู (Antivenom) ซึ่งมีโอกาสฉีดได้แค่ 2 ครั้งในชีวิต แต่น้องหมาบางตัวแพ้อาจช็อคตายได้เลย รตจิตรจึงตัดสินใจไม่ให้ฉีด รตจิตรใช้วิธีเฝ้าอาการน้องหมาแทน โชคดีที่ไม่เป็นไร มีแต่อาการปากบวม ซึ่งสันนิษฐานว่ามาจากตัวต่อต่อย

Dog in case

2.น้องหมาเหงา

– น้องหมาติดคน: รตจิตรหาตุ๊กตาเข้าไปเป็นเพื่อนในกรง หรือผ้าห่มที่มีรตจิตรใช้อยู่ น่าจะมีกลิ่นรตจิตร สละให้น้องหมานอน
– น้องหมาต้องการเล่น: รตจิตรใช้วิธีหาของเล่นที่น้องหมาติด หรือกำลังจะติดในอนาคตเข้าไปให้นอนกับน้องหมาในกรง
– สุนัขนอนกลางวันมากไป: รตจิตรจะพยายามเล่นกับน้องหมาช่วงกลางวัน หรือพาวิ่งออกกำลังกายให้เหนื่อย ตอนเย็นก็หลับสบาย
– สุนัขต้องการเรียกร้องความสนใจ: รตจิตรกาจใช้วิธีให้กินกระดูกหนังสัตว์ ให้น้องหมามีอะไรทำในกรง จะได้ไม่เรียกรตจิตร

Dog in case

สาเหตุเหล่านี้ที่ทำให้เกิดปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่รตจิตรแชร์มาข้างต้น รตจิตรเชื่อว่าจะช่วยให้เพื่อนๆ สามารถเอาน้องหมาเข้ากรงได้ในวันต่อๆ ไปนะ อย่างไรก็ตามรตจิตรอยากให้เพื่อนๆ แบ่งปันปัญหา รวมถึงวิธีแก้ปัญหากันมาด้วย ยิ่งเป็นผลดีต่อเพื่อนๆ และน้องหมาสุดที่รักตัวอื่น ๆ ด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

มือโปร ปลูกกระบองเพชร โดยรตจิตร

(Professional of Cactusier)
Written by Ratajit| May 16, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่รักการปลูกต้นกระบองเพชร ไม่ว่าจะมือใหม่อยากปลูก หรือมือเก่าที่มีปัญหาในการปลูก ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือ รูปถ่ายของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

คำนำ

การปลูกต้นกระบองเพชรเป็นที่นิยมกันทุกเพศทุกวัย และทุกสายอาชีพด้วย รตจิตรมี facebook page “ขายต้นหนุมานนั่งแท่น-สมุนไพร และต้นกระบองเพชร” มีคำถามจากแฟนเพจเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกดูแลกระบองเพชร ซึ่งรตจิตรก็ตอบคำถามทุกคนตามคำบอกของ ผศ.ดร. พราว อรุณรังสีเวช วันนี้รตจิตรจึงอยากสรุปให้เพื่อน ๆ ที่ติดตาม sw-eden.net ได้อ่านเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลต้นกระบองเพชรด้วย

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

เทคนิคการดูแลกระบองเพชร 5 วิธี

1.ตั้งกระบองเพชรที่มีแดด เพื่อป้องกันเชื้อรา

รตจิตรเห็นบางคนต้องมีกำบังให้เพราะถ้าเจอพายุ อาจทำให้ดินกระจุย และต้นหลุดออกมาได้ สำหรับที่บ้านรตจิตร ลูกใช้ย้ายต้นกระบองเพชร เพราะปกติมีหลังคาบังลม แต่ส่วนมากเป็นจุดที่อยู่กลางแดดใต้หลังคา จึงไม่ต้องย้ายกระบองเพชรเข้าออกบ่อย

2.รดน้ำพอเหมาะทุกวัน เพราะอยู่กลางแดด

ผศ.ดร. พราว ปลูกกลางแดด จึงทำให้ต้องรดน้ำเกือบทุกวัน แต่คนอื่นไม่ค่อยรดน้ำ เนื่องจากอยู่ในร่ม หรือในห้องแอร์บ้าง หากต้นกระบองเพชรขาดน้ำมากๆ ลำต้นจะเป็นสีแดงๆ

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

3.ขยายกระถางไปเรื่อยๆ ตามขนาด

ผศ.ดร. พราว แนะนำรตจิตรว่า การปลูกต้นกระบองเพชร ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ ไม่ควรใส่กระถางใหญ่เลยทีเดียว กระบองเพชรไม่เหมือนต้นไม้อื่นที่พอใส่กระถางใหญ่ หรือขยายที่ให้กระบองเพชรทันที รตจิตรพบว่า สิ่งที่โตคือราก รากจะโตแทน ส่วนลำต้นก็มีขนาดอยู่เช่นนั้น

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

4.กำจัดเพลี้ยค่ะ และไว้ให้ห่างต้นที่ชอบมีเพลี้ย

ต้นไม้ที่รตจิตรเห็นว่าชอบขึ้นเพลี้ย ได้แก่ มะละกอ มะนาว ตำลึง เป็นต้น แต่ส่วนมากก็เป็นเพลี้ยแป้ง รตจิตรเคยเขียนเกี่ยวกับเพลี้ยเกล็ด ซึ่งอันตรายต่อต้นไม้มาก กระบองเพชรบางต้นตายได้ทันที และยังกำจัดยากมากด้วย มิหนำซ้ำยังติดหรือแพร่ระบาดระหว่างต้นกระบองเพชรด้วยกันง่ายอีก อีกทั้งยังกำจัดได้ไม่สิ่นซาก

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

5.ระวังหนอนปลอกที่ชอบกินยอด

รตจิตรไม่เคยฆ่าหนอนปลอก แต่ใช้วิธีย้ายหนอนปลอกไปกินปูนตามกำแพงแทน ต้นกระบองเพชรส่วนที่ถูกหนอนปลอกกินยอด ส่วนนั้นจะหยุดโตทันที รตจิตรใช้วิธีสังเกตตามยอดของต้นเพราะเห็นได้ง่าย

มือโปร ปลูกกระบองเพชร

Leave a comment

Filed under Uncategorized

5 ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ online โดยรตจิตร

(Car Taxation Online Payment)
Written by Ratajit| May 13, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการชำระภาษีรถยนต์ online ซึ่งกรมขนส่งทางบกเพิ่งเปิดบริการเมื่อปี 2563 สำหรับรถใหม่ และสำหรับรถเก่าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ชำระภาษีรถยนต์ online

คำนำ

เดิมรตจิตรสามารถชำระภาษีรถยนต์ online ได้เฉพาะรถใหม่ ที่ https://eservice.dlt.go.th/ มาปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 64 รตจิตรดีใจมากที่ปีนี้ รตจิตรสามารถเสียภาษีรถเก่าได้ด้วย แต่ต้องนำรถเก่าไปตรวจสภาพก่อนที่ ต.ร.อ. ของเอกชน โดยมีค่าตรวจ 200 บาท รตจิตรจะได้ “รายงานการตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์”
การชำระภาษี online นี้ดีจริง ยิ่งในสถานการณ์ covid-19 ที่รุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อระลอก 3 ช่วงมี.ค. 2564 เราทุกคนก็ต้องการอยู่บ้านเพราะ Stay Home, Stay Safe

รถเก่าที่สามารถชำระภาษีได้ในปี 2564

1. รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก
2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
3. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
4. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
5. รถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

ชำระภาษีรถยนต์ online

ขั้นตอนการชำระภาษีรถยนต์ online

1.ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ที่หน้าแรก
รตจิตรเตรียมบัตรประชาชน และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของรตจิตร การลงทะเบียนนี้รตจิตรทำครั้งเดียว แต่ต้องจำรหัสผ่านเพื่อการชำระภาษีในปีต่อๆ ไป อย่างไรก็ตามถ้ารตจิตรลืมรหัสผ่านก็ไม่เป็นไร เพราะขนส่งจะให้รตจิตร reset password ใหม่ผ่านไปยังช่องทาง email ที่รตจิตรเคยให้ไว้

ชำระภาษีรถยนต์ online

2.ลงทะเบียนรถ
ขั้นตอนนี้ง่ายมาก รตจิตรเลือกประเภทรถ และจังหวัด ตลอดจนระบุเลขทะเบียน
3.ข้อมูล พ.ร.บ.
กรณีที่รตจิตรยังไม่ได้ซื้อ พ.ร.บ. ก็สามารถซื้อผ่านหน้านี้ได้ แต่เนื่องจากรตจิตรซื้อ online ไว้แล้วผ่าน website บริษัทประกันภัยรถยนต์ รตจิตรก็แค่ระบุชื่อบริษัทประกัน และ เลขที่กรมธรรม์ พ.ร.บ. รวมถึงอายุความคุ้มครองด้วย ท้ายของหน้านี้จะมีสรุปยอดภาษีที่ต้องชำระ และถ้ามีเงินเพิ่มก็จะแสดงยอดในหน้านี้เช่นกัน พ.ร.บ. ที่รตจิตรกรอกในหน้านี้ต้องมีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน

ชำระภาษีรถยนต์ online

4.ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
รตจิตรจะตรวจสอบข้อมูล 3 ส่วนคือ
(1) ยอดชำระ ทั้งภาษีและค่าจัดส่งเอกสาร 32บาท
(2) รตจิตรตรวจสอบข้อมูล พ.ร.บ.
(3) รตจิตรตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารการชำระภาษี

5.ตรวจสอบก่อนชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน
การชำระภาษีทำได้ 3 วิธี
(1) ปี 2563 รตจิตร ใช้วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรี และ ธ.ยูโอบี เฉพาะธนาคารที่รตจิตรใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น จึงสามารถหักบัญชีได้
(2) ปี 2564 รตจิตรใช้วิธีตัดบัตรเครดิต ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 2% ของยอดชำระภาษี บวกด้วย Vat 7% ของค่าธรรมเนียม วิธีนี้จะมีค่าธรรมเนียมแพงที่สุด
(3) พิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระภาษีที่ธนาคารที่ร่วมรายการ และ บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ทรู มันนี่ เซอร์วิส และ เทสโก้ โลตัส หรือ ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าธรรมเนียม 20 บาท

ชำระภาษีรถยนต์ online

อย่างไรก็ตาม ครั้งแรกรตจิตรให้ตัดบัญชีธนาคาร ถ้ารตจิตรอยากเปลี่ยนแปลงวิธีชำระภาษี ก็สามารถทำได้ที่หน้านี้ด้วย รตจิตรตรวจสอบแล้ว จึงชำระภาษีเลย เท่านี้รตจิตรก็ชำระภาษีรถยนต์เก่า online สำเร็จ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอหลักฐานการชำระภาษีที่ขนส่งจะจัดส่งทาง ems ซึ่งครั้งนี้ใช้เวลา 5 วันทำการกว่ารตจิตรจะได้รับ ดังนั้นเพื่อนๆ สามารถพิมพ์หลักฐานการชำระภาษีเพื่อใช้ติดรถได้

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ถ้าไม่มีข้าวตอก แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินอะไร

(No Popped Rice, What Mealworm eats

เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Mar 3, 2021

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเลี้ยง แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง และเพื่อเป็นทางออกให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง ไม่ตายด้วย ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง

ปกติคนทั่วไป จะให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินข้าวตอก แต่บางครั้งเพื่อน ๆ อาจเจอปัญหาเหมือนรตจิตรว่า ข้าวตอกหมด ยิ่งไปกว่านั้นรตจิตรยังเคยเจอว่าร้านที่ขายข้าวตอกที่เคยซื้อประจำก็ข้าวตอกหมดด้วย แล้วจะทำอย่างไรกันดี มาหาคำตอบได้จากบทความนี้

รตจิตรให้กินผักที่ปลอดสารพิษแทน เพราะ

1. ในผักมีทั้งน้ำและวิตามินที่ดีแก่แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง การให้ผัก จะทำให้แมลงนำโชค ที่ให้โชคลาภได้วิตามินสูงซึ่งดีมาก รตจิตรไม่แนะนำให้กินน้ำวิตามิน ซึ่งส่วนมากมีส่วนผสมสารกันบูดด้วย
2. แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเคยผ่านช่วงที่เป็นหนอนมาแล้ว ผักก็คืออาหารวัยที่เป็นหนอน พอมาเป็นแมลง พฤติกรรมก็ยังคงเหมือนเดิม สามารถกินผักได้ชิว ๆ
3. ผักไม่น่าจะหาซื้อยากเพราะเป็นอาหารในครัวอยู่แล้ว และมีหลากหลายด้วย บางคนมีติดตู้เย็นเสมอ

ตัวอย่างผักที่รตจิตรเตรียมให้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
1. ผักขาว หรือผักกาดขาว
2. ใบไชยา
3. ตำลึง
4. แครอท
5. ถั่วฝักยาว

รตจิตรไม่แนะนำถั่วฝักยาวสักเท่าไรเพราะ แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองสามารถเข้าไปติดในถั่วได้ และน้องแมลงเหล่านี้ก็ชอบเข้าไปวางไข่ในถั่วฝักยาวได้ง่ายด้วย ทำให้ไข่ถูกฝังอยู่ในฝักถั่วด้วย

การเตรียมผักเพื่อแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง
– อย่าให้ผักเปียกเพราะทำให้ขึ้นราได้
– ให้หั่นฝอย หรือหั่นเป็นเส้นยาว ๆ
– วางให้น้องแมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกินห่างๆ กันด้วย

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

One Day Trip in Chanthaburi
สรุปโดย รตจิตร
Written by Ratajit| Nov 30, 2020

เที่ยววันเดียว จันทบุรี (ฝั่งขวา)

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนที่ชอบเที่ยวเช้าเย็นกลับ ที่นี่คือจันทบุรี ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

รตจิตรเขียนเรื่อง เที่ยววันเดียว จันทบุรี โดยแยกเป็น 2 หัวข้อตามการเที่ยวตอนเช้า และตอนบ่าย คือ ตอนเช้า เที่ยวจันทบุรีฝั่งซ้าย ซึ่งมี 6 ที่ แต่บทความนี้คือ ตอนบ่าย เที่ยวจันทบุรีฝั่งขวา รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ตามรตจิตรไปเที่ยวกันต่อตอนบ่ายคือ

ศาลหลักเมือง จันทบุรี (ฝั่งขวา)

13:00-14:00 น.
1.ศาลหลักเมืองจันทบุรี

จากสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขับรถไม่กี่นาทีก็ถึงศาลหลักเมือง รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก รวมไม่เกินช.ม. รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ มาจอดรถที่ศาลหลักเมืองจันทบุรี เพื่อสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ถัดไปซึ่งอยู่ใกล้กัน คือศาลพระเจ้าตาก ค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ด้านหลังศาลหลักเมือง และศาลพระเจ้าตาก วันที่รตจิตรจัดทริปไปเที่ยวจันทบุรีนั้น คนไปศาลหลักเมืองจำนวนมาก ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวและคนพื้นเมือง

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

2.ศาลพระเจ้าตาก

รตจิตรเคยไปศาลพระเจ้าตากหลายที่ หลายจังหวัดมาแล้ว แต่ที่จันทบุรี มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนศาลอื่น เช่น รูปหล่อพระเจ้าตากตอนทรงผนวช รูปหล่อ 4 ทหารเสือพระเจ้าตากที่หาดูได้ยาก รตจิตรเคยเห็นที่วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

ก่อนไปที่ต่อไป รตจิตรแวะขอน้ำมนต์พุทธาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นรตจิตรขอแนะให้เพื่อนๆ ไปเที่ยวต่อด้านหลัง คือค่ายตากสิน และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดจันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:00-14:30 น.
3.อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จากศาลพระเจ้าตาก รตจิตรขับรถต่อไปเพียง 1.7 กม. ใช้เวลา 5นาที ก็ถึงอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล มีที่จอดรถคันละ 20 บาท รตจิตรจอดในบริเวณโรงเรียน รตจิตรอยากแนะให้เพื่อน ๆ ดูใน googlemap เรื่องเวลาเปิดปิด แต่วันที่รตจิตรไปเที่ยว อาสนวิหารจะเปิด 13:00-16:00 น. จึงเป็นสาเหตุที่รตจิตรเที่ยวจันทบุรีด้านตะวันออกช่วงบ่าย

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

รตจิตรได้ยินคนบอกว่าอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล สวยอันดับต้น ๆ ของโบสถ์คริสต์ในไทย พอมาเห็นกับตาก็คิดว่าใช่ แต่ไม่ได้ขนาดสวยที่สุด รตจิตรควรใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงที่อาสนวิหารนี้ เพื่อไปเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร และที่อื่น ๆ ต่อ

ศาลพระเจ้าตาก จันทบุรี (ฝั่งขวา)

14:30-15:30 น.
4.ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรใช้เวลาเที่ยว shopping ชุมชนริมน้ำจันทรบูร วัดโบสถ์เมืองวัดเขตร์นาบุญญาราม รวม 1 ชม. หลังจากชมความงามของวิหาร รตจิตรออกมาด้านข้างของวิหารเพื่อข้ามสะพานไปชุมชนริมน้ำจันทรบูร เมื่อข้ามสะพานแล้ว รตจิตรก็เข้าสู่ชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรผ่านร้าน jewelry แต่ไม่ได้ซื้อ

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

รตจิตรไปอุดหนุนร้านอื่น ๆ ในชุมชนซึ่งมีหลายร้านที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” รตจิตรคิดว่าร้านในชุมชนริมน้ำจันทรบูรที่มีลูกค้ามากที่สุด คือร้านน้ำตกชามละ 9 บาท อย่างไรก็ตาม ความเห็นของรตจิตร ทุกร้านน่าอุดหนุนหมด ร้านค้าตั้งใจขาย มีความหวังว่าเราจะช่วยซื้อ นิสัยก็น่ารักด้วย

ชุมชนริมน้ำจันทรบูร

5.วัดโบสถ์เมือง

รตจิตรเห็นแต่ไกลตอนขับรถบริเวณชุมชนจันทบูร คือ เจดีย์ทองวัดโบสถ์เมือง รตจิตรพาเพื่อน ๆ เที่ยวชุมชนริมน้ำจันทรบูร รตจิตรอยากแนะนำที่จอดรถอีกที่คือ วัดโบสถ์เมือง ซึ่งมีที่จอดรถเยอะด้วย และสะดวกด้วยเพราะมีบันไดจากวัดลงมาที่กลางชุมชนริมน้ำจันทรบูรพอดี

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

5.วัดเขตร์นาบุญญารา

รตจิตรออกจากชุมชนริมน้ำจันทบูรเพื่อไปที่สุดท้ายของทริป ระหว่างทางจะมีศาลเจ้าโจวซือกง ในกรณีที่เพื่อน ๆ อยากขึ้นไปสักการะและทำบุญ แต่รตจิตรตรงไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เลย เป็นวัดที่มีทั้งสถาปัตยกรรมไทยและจีน สามารถจอดรถได้ ค่าจอดแค่ 10 บาท

รตจิตรออกจากวัด เลี้ยวขวาก็สามารถเดิน shopping ที่ตลาดชุมชนริมน้ำจันทบูร ระหว่างทางเดินจะผ่านตลาดโบราณด้านซ้ายมือ มีซุ้มประตูด้านหน้าสวยดี คือตลาดเทศบาล 2 รตจิตรเดินตรงไปริมน้ำ รตจิตรเจอ 3 แยก เลี้ยวซ้ายไปวัดโบสถ์เมือง เลี้ยวขวาข้ามสะพานไปอาสนวิหารฯ

15:30-20:30น.
รตจิตรถึงกทม. รถติดมาก ใช้เวลา 5 ช.ม.

วัดเขตร์นาบุญญาราม จันทบุรี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

4-Samutsakorn-Temple-Tour in a half day
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit| Nov 9, 2020

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

**รตจิตรเขียนเรื่องนี้ เพราะรตจิตรคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่มีเวลาแค่ครึ่งวัน และอยากไปเที่ยวทัวร์ทำบุญ คือ “ทัวร์ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร” ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียน หรือรูปของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรไปทัวร์ไหว้พระ 4 วัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ เพราะครั้งแรกรตจิตรมีนัดกับลูกค้าที่ต้องการทักมาในเพจของรตจิตรนานแล้ว @ขายแมลง กระดิ่งเงินกระดิ่งทอง เธออยู่แถวบ้านแพ้ว สมุทรสาคร เธอบอกรตจิตรมานานแล้วว่าอยากได้แมลงกระดิ่งเงินกระดิ่งทอง แต่เอาเข้าจริงเธอกลับไม่ว่าง รตจิตรไม่อยากเปลี่ยนแผน เพราะรตจิตรวางแผนไว้ว่า จะมาทำบุญแถวนี้ คือทำบุญ 4 วัด ได้แก่ วัดนางสาว วัดท่าไม้ วัดท่ากระบือ และวัดหนองนกไข่

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

1. วัดนางสาว สมุทรสาคร

พอรตจิตรมาถึงวัดนางสาว รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ จะมีความรู้สึกเหมือนรตจิตรคือ ตะลึงแป๊บ เพราะวัดนางสาวค่อนข้างสวย รตจิตรชอบงานสร้างของวัดมาก ช่างประณีต และสีสวยงาม รตจิตรเห็นป้ายตามทางเขียนว่า “วังมัจฉา” สมชื่อจริง ๆ เพราะตามริมน้ำของวัดนางสาว ปลาเยอะมาก ทำให้มีอาหารปลา และขนมปังขายเต็มไปหมดด้วย อีกทั้ง วิว 2 ฝั่งริมน้ำก็สวยงามมาก

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า ใครมาวัดนางสาว ต้องไม่ลืมสักการะ หลวงพ่อดำ และพระพุทธป่าเลไลย์ นอกจากนี้รตจิตรยังไม่ลืมเข้าไปดูความสวยงามของตำหนักฮ่องเต้ ซึ่งก็มีวังมัจฉาเช่นกัน อีกทั้งรตจิตรยังต้องไปดูความสงบ และสวยงามของคุ้มนางพญา

ไหว้พระ 4 วัด วัดนางสาว สมุทรสาคร

นอกจากรตจิตรจะทำบุญหยอดตู้บุญแล้ว ให้อาหารปลาทุกแห่งที่วัดมี รตจิตรยังไปทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ รตจิตรตั้งใจว่าจะมาที่วัดนางสาวอีกครั้ง เพราะมีโรงเรียนด้วย แต่รตจิตรลืมเอาหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษามาบริจาคไว้ที่ห้องสมุด

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

2.วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเคยมาทำบุญที่วัดท่าไม้แล้ว วันเสาร์-อาทิตย์ ทำให้รู้สึกอึดอัดมาก ยิ่งช่วงวัน ส.-อท. ที่ใกล้หวยออกยิ่งอึดอัด เพราะคนเยอะมาก เยอะไป ครั้งนี้รตจิตรจึงมาวันธรรมดา แล้วก็รู้สึกสงสารวัวควายหน้าวัดมาก ถูกทิ้งให้หิวโซ

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นวัวควายมีแต่กิน เลีย ดูดตามรางอาหารที่ไม่มีหญ้าเลย คนขายหญ้าก็อยู่ หญ้าก็มีเต็มไปหมดหลายถัง ๆ ละ 20 บาท แต่เขาต้องการขายเอาเงิน ทำให้วัวควายอดอยากมาก มีคนมาเที่ยววัด แต่ไม่มีใครให้อาหารวัวควายเลย รตจิตรเห็นแล้วสลดใจจริง รตจิตรซื้อหญ้าเพื่อให้อาหารทั้งวัวควาย น่ารักมาก รตจิตรเห็นลูกวัว 2 ตัว แทบจะกระโดดออกมาที่รางอาหารเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

3.วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

ครั้งที่รตจิตรมาทำบุญที่วัดท่าไม้ รตจิตรเสียดายที่ไม่ได้แวะวัดท่ากระบือ เพราะอยู่ใกล้กันมาก ครั้งนี้รตจิตรมาทำบุญวัดท่ากระบือ รตจิตรเห็นได้แต่ไกลเพราะที่นี่มีหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นของวัด อยู่คนละด้านกับวัด ทำให้ผู้คนไม่ค่อยได้เข้าวัดเลย

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรชอบลานด้านหน้าของหลวงพ่อรุ่งใหญ่ที่สุดในโลก เพราะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่ เป็นที่ตั้งเหรียญหลวงพ่อรุ่งขนาดใหญ่ด้วย รตจิตรสามารถถ่ายรูปสะท้อนน้ำ (Reflection photo) ได้อย่างสวยงาม ด้านข้างมีเรือนไทยติสรมหาเถระ เพื่อจำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน บูชาหลวงพ่อรุ่ง ส่วนเรือนไทยด้านซ้ายขายวัตถุมงคล รตจิตรเข้าห้องด้านขวาเพื่อทำบุญ เพราะห้องด้านซ้ายปิดเนื่องจากพระที่ดูแลไปสอบพระไตรปิฎก

ไหว้พระ 4 วัด วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร

รตจิตรเห็นเครื่องบวงสรวงที่วัดกระบือ นอกจากจะเป็นไก่เหมือนหลาย ๆ ที่ ยังมีควาย กระบือมาถวายเต็มไปหมด รตจิตรเห็นมีหลวงพ่อรุ่งในหลาย ๆ อิริยาบถใต้ฐานรูปปั้นหลวงพ่อรุ่ง องค์ใหญ่ที่สุดในโลก เช่น หลวงพ่อรุ่งท่านั่งสมาธิ ท่านั่งห้อยขา ท่ายืนถือพัด เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

4.วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรพาเพื่อน ๆ ทำบุญมาเรื่อย ๆ ถึงวัดสุดท้ายพอดีครึ่งวัน คือวัดหนองนกไข่ ครั้งแรกรตจิตรไม่ได้มีแผนมาวัดนี้ รตจิตรเพิ่งเห็นป้ายพระเจ้าตากริมถนน รตจิตรเป็นคนฝั่งธน อย่างไรก็ตามต้องมาแวะสักการะและทำบุญวัดพระเจ้าตากสักหน่อย

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

ณ.วัดหนองนกไข่ รตจิตรชอบนะ มีอะไรที่ทรงคุณค่า และการตั้งชื่อที่เท่ หรือรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมากมายล้วนแล้วแต่สง่างาม ได้แก่

-ตำหนัก 4 ทหารเสือพระเจ้าตาก รตจิตรทำบุญในตำหนัก 4 ทหารเสือ รตจิตรชอบชื่อตำหนักมาก รตจิตรคิดว่าเพื่อน ๆ รู้จักแต่พระยาพิชัยดาบหัก แต่ทหารเสืออีก 3 นายไม่น่ารู้จัก 4 ทหารเสือ ได้แก่ หลวงพรหมเสนา บุญมาพระยาเสือ พระยาเชียงเงิน และพระยาพิชัยดาบหัก
– ตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระแสงดาบ

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

พระเจ้าตากในพระอิริยาบถทรงพระแสงดาบ ณ.วัดหนองนกไข่ หยอดตู้

นอกจากนี้รตจิตรยังประทับใจกับรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกหลายพระอิริยาบถ ได้แก่
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงประทับบัลลังก์พร้อมถือพระแสงดาบ
– รูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า เป็นต้น

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

รตจิตรทำบุญโดยการเช่าพระเหรียญ เพราะ 100 บาท แต่อย่างอื่นราคาเช่าสูง เพราะอยู่ในช่วงราคาเช่า 200-2000฿ พระสงฆ์ที่รตจิตรเช่าพระด้วย อยากฝากประชาสัมพันธ์เรื่องงานประจำปีของวัดทุกปี คือ

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

27 ธันวาคม ประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี โดยชาวบ้านจะมาร่วมกันมัด
28 ธันวาคม เป็นพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าตาก โดยมีการแจกข้าวต้มมัด และไข่ต้ม

ไหว้พระ 4 วัด วัดหนองนกไข่ สมุทรสาคร

รตจิตรคิดว่า วัดหนองนกไข่ ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือ ทางวัดนิยมทาเป็นสีหวาน ๆ เช่น วิหารชมพู โบสถ์ฟ้า ศาลาม่วง เป็นต้น แต่รตจิตรไม่ได้แวะเข้าด้านในเพราะตอนนั้นเย็นแล้ว ประตูเหมือนปิดแล้วด้วย

ไหว้พระ 4 วัด ครึ่งวัน สมุทรสาคร

Leave a comment

Filed under Uncategorized