Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

เว็บนักศึกษา 2-62
กลุ่มเรียนพุธเที่ยง
x2design.home.blog 001, 011, 022, 054
frongfriends.travel.blog 004, 015, 016, 038
doublea.home.blog 008, 019, 032, 034
easy.art.blog 013, 014, 028
heewanblog.home.blog 018, 024, 095, 116
ppmdsite 025, 107, 115, 122
samritsao 080
threerawat 026
tomatogvng.home.blog/ 027, 044, 124
gunstudio15116641 042, 045, 046, 098

กลุ่มเรียนพฤหัสบดีเที่ยง
dontpess.home.blog 009, 065, 078, 087
cool3style.video.blog 012, 029, 030
minini.home.blog 017, 023 งง
dossxx.home.blog 047, 056, 058, 066
sajumma.wordpress.com 055, 060, 061, 079
พระเครื่อง 059, 069, 071, 084 เข้าไม่ได้
zystemetal.home.blog 067, 068, 073, 085 งง
bakushan.home.blog 074, 083, 128 งง
jitsokkapok.home.blog 106, 111, 126, 129 งง
miniminisize.wordpress.com 112, 117

กลุ่มเรียนพฤหัสบดีบ่าย 2
ordinarygirl.video.blog 033, 037, 043, 086
food7804551.wordpress.com 051, 053, 070, 082
ahbajahey.home.blog 062, 072, 109, 119 งง
girlcrush.home.blog 075, 108, 125
fungleaw.wordpress.com 090, 113
say hey 099, 104, 123, 127
wfeblog.home.blog 114, 120, 121 งง

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

1 Comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์พระประแดง ไหว้พระ 7 วัด

7-temple-tour in Phra Pradaeng
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Oct 10, 2019

ไหว้พระ 7 วัด พระประแดง

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สายบุญที่มีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วยที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เนื่องจากครั้งนี้รตจิตรมีเวลาเที่ยวเพียงครึ่งวัน การไปทำบุญไหว้พระวัดต่าง ๆ ในพระประแดง รตจิตรจึงจัดทริปได้แค่ 7 วัด รตจิตรขับรถไปทางราษฎร์บูรณะ รตจิตรจึงแวะทำบุญวัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดแรกก่อน ตามรายการทัวร์ทำบุญ 7 วัดดังนี้

วัดราษฎร์บูรณะ

1.วัดราษฎร์บูรณะ

วัดราษฎร์บูรณะเป็นวัดในชุมชน ทำให้แม้เป็นวัดที่เงียบ แต่ก็ไม่เปลี่ยวมาก เพราะมีบ้านเรือนของชาวบ้านล้อมรอบวัด วันนั้นรตจิตรไม่เจอพระสงฆ์เลย หรือแม้แต่ตู้หยอดให้ทำบุญ ทำให้รตจิตรทำบุญได้เพียงการให้อาหารน้องหมา และไก่วัด หรืออาจจะเป็นไก่ของชาวบ้าน

วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

2.วัดรวก ราษฎร์บูรณะ พระประแดง

รตจิตรขับรถเข้ามาในเขตพระประแดง วัดแรกที่สะดุดตาทั้ง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม แต่ใครเห็นก็คงต้องแวะวัดรวกราษฎร์บูรณะ วัดนี้ เพราะสีสันที่สดใสตัดกันระหว่างสีเหลืองสดและแดงเข้ม วัดรวกราษฎร์บูรณะ มีพระพุทธรูปศิลาแลงเป็นพระประธาน ด้านหลังวัดก็สวยงามด้วยเจดีย์สีเหลืองเข้มขอบแดง และพญานาคสีเข้มสดใสตัดกันระหว่างสีเขียวแดงเหลือง

วัดบางพึ่ง พระประแดง

3.วัดบางพึ่ง พระประแดง

รตจิตรมาถึงวัดที่เป็น High light วัดหนึ่งของทัวร์ทำบุญไหว้พระ ณ พระประแดง คือ วัดบางพึ่ง ซึ่งชาวบ้านบางพึ่งช่วยกันก่อสร้างตั้งมา 215 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2347

วัดบางพึ่ง พระประแดง

จุดเด่นของซุ้มประตูใหญ่ของวัด ที่เป็นอิฐคล้ายศิลาแดงสวยงามมาก เนื่องจากชาวบ้านเป็นคนเชื้อสายจีนจำนวนมาก ทางเข้าวัดจะเป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมสูงตระหง่านงดงามมากอยู่ด้านขวามือ

วัดบางพึ่ง พระประแดง

นอกจากนี้ด้านซ้ายมือของประตูวัด เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ชาวบ้านมาทำบุญสักการะกันเป็นประจำ ตามประวัติที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยทรงพักที่บริเวณวัดนี้สมัยนำทัพเรือเดินทางจากจันทบุรีครั้งที่จะโจมตีพม่า ที่ค่ายโพธิ์สามต้น

วัดบางพึ่ง พระประแดง
รตจิตรทำบุญที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสร้างพระองค์ประทับอยู่บนเรือหัวมังกรแบบจีนที่อยู่เหนือน้ำจริง น้ำก็มีทั้งปลาแรด ปลานิล ฯลฯ ตัวโต ทำให้ชาวบ้านพาบุตรหลานมาดูกัน จากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ เข้าไปชมความสวยงามของโบสถ์ ซึ่งประดับด้วยจานแก้วมีลดลายแบบโบสถ์สมัยรัชกาลที่ 2-3

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

4.วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

ครั้งแรกรตจิตรตั้งใจจะไปชมความสวยงามของวัดโปรดเกศเชษฐาราม แต่เผอิญขับรถเลี้ยวเข้าไปเร็วหน่อย โดยยังไม่ขึ้นสะพานทำให้รตจิตรมาเจอวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ก่อนวัดโปรดเกศเชษฐาราม ความจริงวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารนี้สวยงาม พระขยันเขียนกลอน คำพูดสอนใจคนที่ได้พบเห็น มีชาวบ้านมานั่งเล่น

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร พระประแดง

วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารอยู่ตรงข้ามวัดโปรดเกศเชษฐาราม คั่นด้วยคลองประตูน้ำ แม้คลองนี้จะอยู่ระหว่างวัดทั้งสอง ปลาสวายก็มี แต่รตจิตรไม่สามารถให้อาหารปลาด้านวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารได้ เพราะปลาคุ้นชินกับวัดโปรดเกศเชษฐาราม และด้านวัดโปรดเกศเชษฐารามก็มีจุดขายอาหารปลาและขนมปังด้วย

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

5.วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

รตจิตรขับรถออกจากวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหารข้ามสะพานเล็ก ๆ ก็ถึงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ลักษณะบางบริเวณของวัดเหมือนแบบโปรตุเกส ภาพฝาผนังในโบสถ์ก็เช่นกัน ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตร คิดว่าน่าจะเรียกชื่อให้เป็นแบบไทยๆ จากคำว่าโปรตุเกส เลยกลายเป็นโปรดเกศ แต่ดูจากประวัติวัดแล้ว พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นนายงานสร้างขึ้น และเสร็จในเวลาใกล้เคียงกับวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

เนื่องจากวัดโปรดเกศเชษฐารามอยู่ใกล้ปากคลอง ที่รตจิตรกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ทำให้ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดปากคลอง แต่ได้รับประราชทานนามใหม่ว่า วัดโปรดเกศเชษฐาราม

วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระประแดง

โบสถ์และวิหารเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ตามสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดจึงไม่มีช่อฟ้า ในระกา หางหงษ์ หน้าบันประดับถ้วยจานประเทศจีน ด้านในโบสถ์มีพระนอนที่องค์ค่อนข้างเพรียวงดงามมาก ลายบนฝ่าพระบาทของพระนอนก็ละเอียดสวยงามมากทั้งซ้ายและขวา

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

6.วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง
รตจิตรขับรถมาถึงวัดสุดท้ายวันนี้ ที่พระประแดง คือวัดทรงธรรมวรวิหาร จุดเด่นคือพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 และวิวด้านหน้าที่เห็นคือความงามของสะพานภูมิพล 2 บริเวณวัดมีรถของชาวบ้านมาจอดหลายคันเหมือนกัน ทำให้ดูไม่เหงา ไม่เปลี่ยว

วัดทรงธรรมวรวิหาร พระประแดง

7. วัดศรีประวัติ

ขากลับเข้ากรุงเทพ รตจิตรได้แวะทำบุญให้อาหารปลาที่วัดศรีประวัติด้วย เนื่องจากทริปทำบุญไหว้พระตามวัดที่พระประแดง มีปลาไม่มากทำให้อาหารปลาที่เตรียมไปจำนวนมากยังเหลืออยู่ วัดต่าง ๆ ตามทริปพระประแดงมีเพียงวัดเดียวที่มีปลาชุกชมคือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ทัวร์ไหว้พระ พระประแดง

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 3

โปรแกรมเที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 3
Day 3 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 3 of Dino Tour
**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Day 3 วันที่ 3 ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

วัดถ้ำผาเกิ้ง

โปรแกรมวันที่ 3 ของรตจิตร 17 แห่ง ในขอนแก่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ตอนเย็น
7:30-8:00 รตจิตรแวะกินมื้อเช้าที่ 1.ตลาดบางลำภู ขอนแก่น
8:00-9:00 รตจิตรเดินทางถึง 2.พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์ ภูเวียง
9:00-10:30 รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเวียงถึง 1.50 ช.ม. ที่นี่มีไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ตัวที่ 10 ของไทยชื่อ ภูเวียงเวเนเตอร์แย้มนิยมมี (Phuwiangvenetoe yaemniyomi)

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

10:30-11:30 รตจิตรขับขึ้นเขาไป 3.วัดถ้ำผาเกิ้ง ใช้เวลานานพอควร เพราะมีหลายชั้น แต่ละชั้นงดงามมาก
11:30-12:30 รตจิตรลงจากเขาวัดถ้ำผาเกิ้งเพื่อไป 4.วัดโพธิ์ทอง (ไม่ลง) แต่รตจิตรไม่ได้ลงไป ใช้ขับรถวนรอบวัดเพราะไม่มีคนเลย 5.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อชมหอศิลป์วัฒนธรรม และพิพิทธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

พระธาตุแก่นนคร

12:30-13:30 รตจิตรไปดู 6.มินิราชดำเนิน รตจิตรต้องการดูศาลหลักเมือง เทวสถานพระแม่ธรณี ที่คล้ายคลึงที่กรุงเทพ 7.อนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ 8.วัดธาตุ (เหมือนโลหะปราสาท) 9.ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 10.วัดกลาง 11.พระธาตุแก่นนคร
13:30-14:00 วันนี้เป็นโปรแกรมวันสุดท้ายของรตจิตร โปรแกรมจึงค่อนข้างแน่น 12.วัดเสาเดียว ผ่านเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 13.สวนมิตรภาพขอนแก่น-หนานกิง มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่อยู่ด้านใน
14:00-14:30 รตจิตรเริ่มหิว เพราะมื้อกลางวันยังไม่ได้กินเลย 14.วัดทุ่งเศรษฐี รตจิตรต้องถอดรองเท้าเดินเข้าไป ร้อนมากมาย แต่ประตูศาลากลางน้ำกลับไปเปิดอีกด้านหนึ่ง

วัดเสาเดียว ขอนแก่น

14:30-15:30 รตจิตรใช้เวลาที่นี่ไม่มากคือ 15.วัดป่าแสงอรุณ แต่รตจิตรอยู่ที่ 16.สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง (สวนสาธารณะดีๆ) ค่อนข้างนาน มีเด็กนักเรียนมาใช้เป็นสถานที่แสดงละครบ้าง เชียร์ลีดเดอร์บ้าง
14:30-15:30 รตจิตรมาถึง 17.วัดป่าธรรมอุทยาน ซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียน เป็นวัดป่าที่กว้างขวาง คนเยอะ และยังมีโรงเรียนอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย

16:00-17:00 รตจิตรตั้งใจขับไปดูแกรนด์แคนยอน ขอนแก่น แต่ทางขาดอีก เพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมาก เลยต้องตีรถกลับถึงสนามบิน flight 18:15 pm.-19:20 pm. แต่ AirAsia delay ไป 45 นาที
รตจิตรเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และหวังว่าเพื่อน ๆ จะได้ประโยชน์จากโปรแกรมเที่ยวอีสาน 3 วันครั้งนี้

ศาลหลักเมือง ร้อยเอ็ด

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 2

เที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 2 รวม 20 แห่ง กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

Day 2 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 2 of Dino Tour
**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Day 2 วันที่ 2 ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น

วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง

โปรแกรมวันที่สองของรตจิตร 20 แห่ง กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น
7:00-8:00 รตจิตรออกเดินทางจากโรงแรมสุภัค กาฬสินธุ์
1.รตจิตรแวะสวนสาธารณะกุดน้ำกินที่แรก 2.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์อยู่ศาล 3.อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ½ ช.ม.เพื่อสักการท่าน 4.เดินไปศาลหลักเมืองกาฬสินธุ์ กินข้าวมันไก่อาเฟย ร้านตรงข้ามศาล อร่อยมาก
8:00-9:30 รตจิตรเดินทาง 1.5 ช.ม.ถึง 5.วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง เพื่อถวายสังฆทาน
9:30-11:00 6.รตจิตรขับต่อไปร้อยเอ็ด ทำบุญ ณ.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

11:00-12:00 7.วัดถ้ำโส้ม (วัดถ้ำโสมขาว หรือวัดภูผาขาว) แต่รตจิตรไม่ได้เข้าอยู่ได้แค่ด้านหน้าทางเข้าเพราะฝนตกเมื่อคืน ทางขาด รตจิตรจึงขึ้นเขาต่อไปที่ 8.ผาหมอกมิวาย จุดชมวิวร้อยเอ็ด
12:00-12:30 รตจิตร แวะบริจาคหนังสือการ์ตูนทักทายหลายภาษาให้ 9.ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคำโพนสูง
12:30-13:30 รตจิตร เดินทาง 1 ช.ม. ถึง 7.วัดปรางค์กู่ (ปราสาทหนองกู่) ถวายสังฆทาน ให้อาหารปลาและน้องหมาวัด

วัดปรางค์กู่

13:30-14:30 รตจิตรเที่ยวในเมืองรอบบึงแก่นนคร โดยบริจาคหนังสือให้ห้องสมุดก่อนที่ 8.โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 9.วัดบูรพาภิราม เพื่อทำบุญ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนสูงมาก 67.85 เมตร องค์พระสูง 59.20 เมตร ชื่อพระพุทธรัตนมงคลมหามุนี มีพระนอนในอุโมงค์ต้นโพธิ์ด้วย
14:30-15:30 รตจิตรมุ่งหน้าเที่ยวในร้อยเอ็ดต่อที่ 10.สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 11.วัดกลางมิ่งเมือง

บึงพลาญชัย

15:30-17:30 12.ศาลหลักเมือง บึงพลาญชัย ประตูเมืองถนนข้าวหอมมะลิ ร้อยเอ็ด 13.วัดบึงพระลานชัย (ไม่ลงรถ) 14.อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา 15.วัดเหนือ 16.เจดีย์มหามงคล(บัว) 17.วัดป่ากุง เจดีย์หินทราย มีเกจิอาจารย์ชื่อดังคือ หลวงปู่ศรี หรือพระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร)

เพื่อน ๆ สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่

ทัวร์อีสาน ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

17:30-19:00 18.พระธาตุนาดูน (เจอหมาตู่ยาว+หมาดำตาม) 19.ขอนแก่น-ปราสาทเปือยน้อย
19:00-20:00 รตจิตรเดินทาง 1ช.ม. ถึง 20.ตลาดต้นตาล ควรอยู่อย่างน้อย 1.5 ช.ม. เพราะมีร้านค้าจำนวนมาก ความเห็นของรตจิตร ข้าวของอาหารการกินไม่ค่อยถูกเท่าไรนัก รตจิตรใช้เวลาอยู่ที่ตลาดต้นตาลถึง 1.50 ช.ม.
21:30 รตจิตรถึงโรงแรมขอนแก่นเจริญธานี

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์อีสาน 3 วัน ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด วันที่ 1

Day 1 of North-east tour in Thailand
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Sept 13, 2019
Day 1 of Dino Tour

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการเที่ยวอีสานด้วยตัวเอง โดยมิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เที่ยวอีสาน 3 วัน วันที่ 1 รวม 16 แห่ง ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ลูกของรตจิตรตั้งชื่อโปรแกรมการเที่ยวครั้งนี้ว่า ไดโนทัวร์ DinoTour 49 รตจิตรชอบมาก โปรแกรมรวม 4 จังหวัด 49 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด ใช้เวลา 3 วัน รายละเอียดของโปรแกรมระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย. 2019 มีดังนี้

อุทยานวัดถ้ำผาเกิ้ง ขอนแก่น

AirAsia booking F44FHB 3 คน= ฿4190.40 เฉลี่ยค่าเครื่องบินคนละ ฿1,396.8 ต่อคน
ออกจากบ้าน 4:30 สายการบิน FD3250 DMK-KKC –> 7 am.-8:05 am.
ถึงสนามบิน 16:45 สายการบิน FD3257 KKC-DMK –> 18:15 pm.-19:20 pm.
Thairent a car เช่า 3 วัน รับ-ส่งที่ สนามบินขอนแก่น = ฿1,605
คืนแรกพักที่กาฬสินธุ์ โรงแรมสุภัค โทร. 043 811 051 = ฿873.79
คืนที่ 2 พักโรงแรมขอนแก่นเจริญธานี โทร. 043 220 400 = ฿1055.64

พิพิธภัณฑ์สิรินธร-กาฬสินธุ์

โปรแกรมวันแรกของรตจิตร 16 แห่ง
ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม
9:00 รตจิตรออกจากสนามบินขอนแก่น
9:00-11:00 รตจิตรขับรถ 2ช.ม. จากขอนแก่น เข้ากาฬสินธุ์ 1.เขื่อนลำปาว 2.หาดดอกเกด 3.สวนไดโนเสาร์กาฬสินธุ์
11:30-12:30 4.พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ = แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว 5.วัดสักกะวัน

วัดป่าวังน้ำเย็น

15:30-20:30 6.สะพานเทพสุดา รตจิตรแวะร้านอาหารที่ตีนสะพานเทพสุดา ไม่ค่อยอร่อยและแพงมาก 7.วัดไตรภูมิ (ไม่ลงเดิน) 8.วัดพุทธาวาส (หรือวัดภูสิงห์ เจอคนงานก่อสร้างเยอะเพราะจะแล้วเสร็จอีก1-2ปี) 9.กาฬสินธุ์-ร.ร.สิงสะอาด 10.วัดพุทธนิมิต พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว (ไม่ได้เข้าปิดทุกประตู แต่เห็นพระหลายออกจากโบสถ์ เหมือนมีงานทางศาสนา) 11.วัดถ้ำปลา 12.มหาสารคาม-วัดป่าวังน้ำเย็น พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ 13.พระธาตุยาคู 14.วัดป่าพุทธมงคล 15.วัดประชานิยม และ 16.สวนสารธารณะแก่งดอนกลาง

วัดพุทธาวาส

20:30-21:00 รตจิตรใช้เวลา 1/2 ช.ม. ขับรถเข้าเมือง โดยขับวนรอบเมือง ก่อนพักโรงแรมสุภัค ห้อง VIP กว้างแต่มดเยอะมาก อาจเพราะห้องอื่นไม่ค่อยมีคนพัก
21:00-21:45 รตจิตรหาที่กินร้านอาอี้ฝั่งตรงข้ามโรงแรม เพราะรตจิตรมาถึงโรงแรมก็ดึกแล้ว ร้านปิดกันหมด จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่กลางคืนค่อนข้างเงียบ ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นที่รตจิตรเคยไปเช่น บุรีรัมย์ หรือ อุดรธานี เป็นต้น

วัดป่าวังน้ำเย็น

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ (Wat Yai Sawang R-rom Floating Market)

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Wat Yai Sawang R-rom Floating Market is very famous for local people nin Thailand, but it is so well-known away foreigners. There are various kinds of good sold in this floating market or Talad-nam (ตลาดน้ำ). Thai people could both order foods to eat there, and buy fresh vegetable to cook by themselves at home. Fish feed is available with a reasonable price and there are a lot of sawai or cat fish around the pier. This floating market is located near a well-known place, called Kao Kred (เกาะเกร็ด). Foreigners could call taxi to drive them here and ask him to pick up later. You could spend about half an hour or an hour here or as long as you could finish your meal and walk. Most hawkers are friendlier than those in the city.

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์

You can see the video of Wat Yai Sawang R-rom Floating Market (ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์) as the below url. Thank you for watching the video and please subscribe this channel. We are family.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ตลาดน้ำสวนบัว (Saun Buo Floating Market)

Saun Buo Floating Market

Lotus garden or Saun Bao Floating Market
เขียนโดย The SW Eden
Written by The SW Eden|Aug 30, 2019

ตลาดน้ำสวนบัว

**งานเขียนของ The SW Eden เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ชื่นชอบการเที่ยวตลาดน้ำ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

Saun Bao Floating Market is located 20 minutes or 17 kilometers from Southern bus terminal of Bangkok. It is a good opportunity to eat and experience something different from your everyday routine. Thai food, fruit, juice, and sweet drink with caffeine are here. You could also have fun with feeding barb fish with red tails. If you did not have your own fish feed, you could buy it only for 20 bahts.

ตลาดน้ำสวนบัว
The only problem that I could see is the parking area. However, if you are from other countries, and you come to this place by taxi, parking area is not going to be your problem. You could enjoy food without worrying about the car.
So, how to tell the taxi. Please pronounce it in Thai style, Talad Nam Suan Bao near Central West Gate. You could see in the map. It is very closed to Central West Gate. Everybody knows this place. The taxi driver is going to understand it. Anyway, don’t forget to tell the taxi to pick you up after you finish you lunch.

ตลาดน้ำสวนบัว

You could find more places to visit in Thailand at sw-eden.net.
Thank you for watching the related video by this url below and please subscribe this channel. We are family.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ทัวร์ครึ่งวัน อำเภอบางกรวย ถนนนครอินทร์

Trip of Nakorn-Int Road-Nontaburi
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |Aug 4, 2019

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ สายบุญที่มีเวลาไม่มากและอยากเที่ยวด้วยทำบุญไปด้วยในกรุงเทพฯ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

ทัวร์บางกรวย

ทริปนี้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง คือรตจิตรออกจากบ้าน ประมาณเที่ยง รตจิตรกลับถึงบ้านบ่าย 3 โมงครึ่ง วันนั้นก่อนที่รตจิตรจะไปทัวร์สายบุญบนถนนนครอินทร์ รตจิตรแวะไปทำบุญให้วัดพระบาทน้ำพุก่อน เพราะหลวงพ่ออลงกตท่านแวะมาแสดงธรรมที่สหกรณ์กรุงเทพ สาขาพระปิ่นเกล้า

ทัวร์ถนนนครอินทร์

1. วัดสำโรง บางกรวย จ.นนท์

ครั้งแรกรตจิตรตั้งใจมาวัดสำโรงเพราะคิดว่ามีปลาที่จะให้อาหารได้ แต่ไม่มีเลย รตจิตรจึงได้แต่ถวายสังฆทาน รตจิตรสังเกตป้ายวัด เมื่อเขียนว่าวัดสำโรงจะต้องมีคำพ่วงห้อยท้ายต่อว่า “นนทบุรี” เสมอเพื่อไม่ให้สับสนกับคำว่าสำโรง ที่พระประแดง
รตจิตรดูรอบวัดสำโรงแล้วชอบ เป็นวัดที่สะอาดมาก จุดเด่นคือมีหลวงพ่อพุทธวิหารในวิหารที่ญาติธรรมนิยมมากราบนมัสการและขอพร

ทัวร์ถนนนครอินทร์

2.นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์

เนื่องจากรตจิตรกินข้าวเช้าน้อยมาก ทำให้หิวเลยต้องแวะกินก๊วยเตี๋ยวที่มีอะไรแปลก ๆ หน่อย ความเห็นส่วนตัวของรตจิตร ที่นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ มีสถานที่สวยเพราะให้เช่าถ่ายแต่งงาน (Wedding) แม้จะเก่าไปนิดเพราะร่วมสิ่งปลูกสร้าง 20-30 ปี แต่ต้นไม้และการตกแต่งทำให้ยังดูดี
แม้ว่าจะใส่ในภาชนะที่แปลกกว่าร้านอื่นคือกระบอกไผ่ยักษ์ รตจิตรก็ไม่ชอบกินก๊วยเตี๋ยวที่นี่เลย เพราะรสชาติหวานอย่างเดียว กว่าจะได้กินก็เย็นหมดเนื่องจากตัวภาชนะเอง และต้องเดินไกลเพื่อส่งแม้ว่าจะใส่ก๊วยเตี๋ยว ถึงแต่ละโต๊ะ นอกจากนี้กระบอกไม้ไผ่ ทำให้รตจิตรตักเส้นก๊วยเตี๋ยวกินยากมากมาย
รตจิตรสรุปว่าไปร้าน นลินธารา-ก๊วยเตี๋ยวไผ่ยักษ์ เพื่อให้รู้ แต่คงไม่ไปอีก

ทัวร์ถนนนครอินทร์

3. วัดค้างคาว

ตามแผนที่ใน google map วัดค้างคาวติดริมน้ำเจ้าพระยา เนื่องจากกว้างมากทำให้หาปลายาก ชื่อวัดค้างคาว ค่อนข้างน่าสนใจ แต่พอไปถึงตัววัดกลับไม่มีสิ่งดึงดูดอะไรเลย รตจิตรคิดว่าจะมีการทำตัวค้างคาวให้เห็นชัดเจน เป็นต้น เช่น วัดร้อยล้าน ราชบุรี หลาย ๆ อย่างทำเป็นรูปค้างคาว

ทัวร์ถนนนครอินทร์

4. วัดสังฆทาน

รตจิตรไปถึงวัดสังฆทาน แต่ไม่ได้เข้าไปด้านในเลย เพราะเจองานศพพอดี คนเยอะมาก รถก็จอดเยอะมาก รตจิตรจึงตัดสินใจกลับดีกว่า และจะหาโอกาสไปทำบุญคราวหน้าละกัน

ทัวร์ถนนนครอินทร์

5. วัดบางไกรใน

ขากลับรตจิตรแวะทำบุญที่วัดบางไกรใน โบราณสถานแห่งหนึ่ง รตจิตรเห็นถึงความแห้งแล้งของคลองหลังวัดบางไกรใน รตจิตรสักการะศาลเจ้าพ่อไกรทอง หรือนายไกรทอง ปราบจระเข้ชาละวัน และถือเป็นบรรพบุรุษชาวบางนายไกร ถิ่นฐานบ้านนายไกรทองด้วย

ทัวร์ถนนนครอินทร์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

รีวิว การใช้น้ำส้มควันไม้กำจัดศัตรูพืช

Review of Wood Vinegar for plant
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |July 26, 2019

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่รักต้นไม้ และต้องการกำจัดแมลงด้วยน้ำส้มควันไม้ Wood Vinegar ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

ทำไมต้อง น้ำส้มควันไม้

เพื่อน ๆ หลายคนน่าจะเหมือนรตจิตร ที่ปลูกต้นไม้แล้ว ก็ต้องรัก ต้นไม้บางต้น รตจิตรหวงแหนมากเสียด้วย ดังนั้นเมื่อมีแมลงย่อมต้องการกำจัดโดยรตจิตรไม่อยากให้เป็นอันตรายต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม คืออยากให้แมลงไม่มายุ่งต้นไม้ที่รตจิตรรักมากว่าที่จะฆ่า เช่นเดียวกับลูกของรตจิตรซึ่งรักต้นกระบองเพชรมาก ลูกเพาะต้นกระบองเพชรมากมาย เพื่อแจกนักศึกษาที่มีความประพฤติดี หรือได้คะแนนดี ดังนั้นเพลี้ย แมลง ศัตรูพืชจึงเป็นปัญหาสำคัญมาก

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

ครั้งแรกรตจิตรซื้อน้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก 1 ขวด ขนาด 500 ซี.ซี. ราคา 80 บาท รตจิตรไม่ชอบแบบฉีดสเปรย์ แต่ชอบแบบขวดน้ำ ซึ่งสามารถเอามาผสมน้ำก็ได้ เพื่อให้เจือจางลง แต่คนขายบอกรตจิตรว่าไม่ต้องผสมน้ำ ผลในการกำจัดเพลี้ยแมลงค่อนข้างดีมาก แต่รตจิตรต้องยอมรับกลิ่นที่เหม็นฉุนมากของน้ำส้มควันไม้ขวดนี้ รตจิตรคิดว่าเพราะกลิ่นฉุนเลยทำให้แมลงหนีหมด หรือแมลงไม่อยากมาอยู่ใกล้ต้นไม้ที่รตจิตรใช้น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

น้ำส้มควันไม้ขวดใหม่

อยู่มาวันนึง รตจิตรไปเจอน้ำส้มควันไม้ของบริษัทที่มีชื่อเสียง และรตจิตรไว้ใจบริษัทนี้ได้ด้วย มาจัดรายการลด 50% ที่ห้างหนึ่งย่านฝั่งธนฯ ขนาด 1 ลิตร รตจิตรเลยซื้อมาลองดูชนิด Premium GOLD เสียด้วย ตอนที่ลูกของ รตจิตรเริ่มใช้น้ำส้มควันไม้ขวดใหม่กับต้นกระบองเพชรของเธอนั้น เพียงเพราะแค่ถึงเวลาฉีดเพื่อปัองกันเพลี้ยหรือแมลงเท่านั้น สภาพของต้นไม้ยังดีทุกประการ

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

ผลปรากฏว่า วันรุ่งขึ้นต้นกระบองเพชรที่สวยงาม กลับมีรอยช้ำ ๆ เป็นแถบเหลือง ๆ ยังไม่จบเท่านี้ วันต่อมา รอยเหลือง ๆ นั้นกลับมีลักษณะช้ำเหมือนมีน้ำหนองอยู่ด้านใน ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่โดนน้ำส้มควันไม้ขวดใหม่เท่านั้น ทำไมลูกของรตจิตรที่รู้ ก็เพราะว่าน้ำสัมควันไม้ขวดใหม่จะต่างกับขวดเก่าตรงที่ว่า มีฟองเหมือนกับรตจิตรใช้แชมพู หรือผงซักฟอกประมาณนั้น โดยรตจิตรต้องผสมน้ำ 1 ต่อ 100 ส่วน ตามฉลากแนะนำ

ผลเสียของน้ำส้มควันไม้ขวดใหม่

ลูกของรตจิตรคิดว่าน่าจะมาจากฟอง เพราะไปเคลือบทำให้ต้นไม้หายใจไม่ออก หรืออาจเพราะมีสารเคมีบางอย่างที่มีผลร้ายแรงต่อต้นกระบองเพชร บางครั้งรตจิตรซื้อของถูก ของลดราคา แต่กลายเป็นของแพง เพราะรตจิตรใช้ได้แค่ครั้งเดียว แล้วรตจิตรก็ไม่กล้าใช้อีกเลย

น้ำส้มควันไม้กำจัดเพลี้ยแมลง

ตอนนี้รตจิตรต้องกลับมาหาซื้อน้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศกเช่นเดิม และไม่คิดจะเปลี่ยนอีกแล้ว เพราะการลองเปลี่ยนกับต้นไม้ที่รตจิตรรัก และดูแลมาอย่างดี แต่สร้างความเสียหายตามมาแบะแก้ไม่ได้ มันไม่คุ้มค่าเลยจริง ๆ อันนี้น่าจะเป็นข้อคิดสำหรับเรื่องอื่นที่เรารักด้วย ไม่ใช่เฉพาะเรื่องต้นไม้อย่างเดียว จึงอยากฝากมาให้เพื่อน ได้อ่านนะที่นี้ เผื่อมีประโยชน์บ้าง

น้ำส้มควันไม้ของชุมชนปฐมอโศก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ประโยชน์ต้นลูกใต้ใบ หญ้าใต้ใบ

Useful of Phyllanthus or Seed under leaf plant
เขียนโดย รตจิตร
Written by Ratajit |July 17, 2019

ประโยชน์ต้นลูกใต้ใบ หญ้าใต้ใบ

**งานเขียนของรตจิตรเพื่อประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่ต้องการรักษาตัวเอง โดยไม่ต้องกินยาหรือหาหมอ โดยอาศัยลูกใต้ใบ ทั้งนี้มิให้คัดลอก ดัดแปลง หรือนำงานเขียนของรตจิตรไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมทันที

เนื่องจากรุ่นน้องของรตจิตร คนหนึ่งเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะกินยาเยอะ ตัวยาไม่ได้ใช้หมดในร่างกาย แต่จะเก็บไว้ที่ตับ ซึ่งมีหน้าที่เก็บกักดักสารพิษให้แก่ร่างกาย ทำให้ตับอักเสบเสียชีวิตได้ รตจิตรเป็นคนไม่กินยา หรือแทบไม่กินยาเลย และได้เตือนรุ่นน้องคนนี้หลายครั้ง เขาจากไปด้วยโรคตับอักเสบในวัยเพียง 29 ปี

ประโยชน์ต้นลูกใต้ใบ หญ้าใต้ใบ

รตจิตรชอบกินของหวาน และของมัน ทำให้ทั้งคอเลสเตอรอล (Cholesterol) และน้ำตาลสูง วันหนึ่งรตจิตรไปหารุ่นน้องที่บ้าน แฟนของเขาเล่าว่าเขาขายลูกใต้ใบแห้งด้วย ซึ่งก็ไม่ถูกเท่าไร รตจิตรลองมาหาตามบ้าน ปรากฏว่าที่บ้านของรตจิตรก็มีเยอะมาก รตจิตรมีความเห็นส่วนตัวว่า ของสดย่อมดีกว่าของไม่สด ดังนั้นแม้ว่าแฟนรุ่นน้องจะพูดว่าอย่างแห้งดีเพียงใด รตจิตรก็เอาต้นลูกใต้ใบสดไปต้มกิน อย่างไรก็ตามรตจิตรเคยได้ยินว่า การต้มลูกใต้ใบมีเพียงโรคเดียวที่ต้องใช้อย่างแห้ง แต่รตจิตรก็ไม่รู้เหตุผลคือ การรักษาโรคปวดหลัง

ประโยชน์ลูกใต้ใบ

รตจิตรรู้ว่า หญ้าลูกใต้ใบมีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ประโยชน์ต่อตา/สายตา ลดน้ำตาล ลดความดัน ลดไข้ รักษาโรคดีซ่าน ตับอักเสบ กำจัดสารพิษ เป็นยาระบายอ่อนๆ ขับปัสสาวะและประจำเดือน ปวดหลัง แต่รตจิตรต้องการแค่ที่จำเป็นสำหรับตัวเองเท่านั้น คือ ลดอาการปวดหลัง และ ลดน้ำตาล

สรรพคุณต้นลูกใต้ใบ

วิธีการทำลูกใต้ใบ

วิธีการที่จะเขียนต่อไปนี้ เป็นสิ่งที่รตจิตรทำกินเองประจำ เผื่อมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่อ่านเจอ รตจิตรชอบแนะนำให้เพื่อน ๆ ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพที่น้ำลูกใต้ใบสามารถช่วยเขาได้ด้วย ดังนี้
1. รตจิตรหาต้นที่มีราก ต้น ใบ ตุ่ม และดอก แต่ปัญหาคือ ถ้ารตจิตรกินบ่อย ๆ จะเริ่มหาดอกได้ยาก
2. รตจิตรเอาลูกใต้ใบปริมาณสัก ครึ่งกำมือ ต่อน้ำสัก 1 ลิตร
3. รตจิตรล้างให้สะอาด อย่างน้อยเพื่อเอาขี้ดิน และอาจมีไข่พยาธิติดมากับดิน
4. ต้มน้ำเดือดก่อนใส่ต้นลูกใต้ใบ แล้วต้มต่อไปประมาณ 5-10 นาที

สรรพคุณต้นลูกใต้ใบ

วิธีการกินลูกใต้ใบ

รตจิตรกินน้ำลูกใต้ใบเหมือนรตจิตรกินน้ำชา กินแทนน้ำ กินไม่หมดรตจิตรก็แช่ตู้เย็น แต่ที่สำคัญคือ กินหลังอาหารได้ยิ่งดีเพราะน่าจะล้างไขมัน และลดน้ำตาลในมื้อนั้นได้ดี ตามความเห็นส่วนตัวของรตจิตรนะ รตจิตรกินสัปดาห์ละครั้ง – สองครั้งเอง ปริมาณ 1-1.5 แก้ว เพราะเสมือนเป็นยาระบาย เดี๋ยวจะขับมากไป ดังนั้นเวลารตจิตรกินน้ำลูกใต้ใบ มักจะเข้าห้องน้ำอยู่บ่อย ๆ

กินแค่นี้เอง รตจิตรก็สามารถคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามถ้าเพื่อน ๆ จำกันได้ สมุนไพรที่ลดระดับน้ำตาลได้ดีเยี่ยมที่รตจิตรเคยเขียนไว้คือ หญ้าไผ่น้ำ แต่หญ้าไผ่น้ำลดน้ำตาลได้ฮวบฮาบ ทำให้อาจวิงเวียนศีรษะ หรือที่รตจิตรเคยมีอาการคือวูบ จึงไม่ควรกินเยอะ วันนี้รตจิตรคิดว่าพอแค่นี้ก่อนนะ แล้วจะเสนอสิ่งดี ๆ มีประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ โดยไม่ต้องกินยา

ประโยชน์ต้นลูกใต้ใบ หญ้าใต้ใบ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

คัดลอกงานผู้อื่นแบบมักง่าย (Plagiarism) ป้องกันอย่างไร?

คัดลอกงานผู้อื่นแบบมักง่าย (Plagiarism) คืออะไร? ป้องกันอย่างไร?

ในการเรียนการทำรายงานของนักศึกษา หรือ การทำเอกสารขอตำแหน่งของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทำเว็บไซต์ของครูทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย มักพบการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง ตั้งแต่วรรณกรรม และรูปภาพ

งานอันมีลิขสิทธิ์

Plagiarism หรือการคัดลอกผู้อื่นแบบมักง่ายนี้ สว อิเฎล ได้พบคนที่รู้จักทำด้วยเหตุผลที่ว่า มีนิสัยดินพอกหางหมู ไม่ยอมเขียนงานแต่เนิ่น ๆ มาเริ่มทำก็วันท้าย ๆ และทำไม่ทัน จนคิดว่าต้องตัดแปะจากตามเว็บไซต์ หรือนั่งพิมพ์ตามหนังสือที่ผู้อื่นเขียน เพื่อเอาตัวรอดอย่างไม่คิดว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ

สว อิเฎล เคยเห็นรายงานของนักศึกษาจำนวนมาก ที่แทบไม่ได้เขียนอะไรเองเลย ถ้าอาจารย์ลอง Search ส่วนใด ก็จะเจอว่ามาจากผลงานของผู้อื่นทั้งเล่ม ครูบาอาจารย์ที่เขารู้ทันและเอาใจใส่เรื่องนี้ก็จะให้ F แต่ก็มีครูบางประเภทที่ตนเองก็ชอบทำเอง เลยเห็นว่าที่นักศึกษาทำนั้นไม่ผิดอะไร

มีนักศึกษาคนนึง เคยบอก สว อิเฎล ว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัย xxx จ้างพิมพ์ตามหนังสือที่ตนซื้อมา เพื่อนำไปทำผลงาน สว อิเฎล อยากให้มีการตรวจผลงานเหล่านี้ให้รอบคอบ คนที่ไม่ลงมือเขียนเอง ก็ไม่ควรที่จะได้ปรับตำแหน่งโดยใช้งานที่คนอื่นสร้างสรรค์ขึ้น

นอกจากนี้ หลายคน ไม่ใช่แค่ตามสถาบันการศึกษา ไม่รู้วิธีการอ้างอิงที่ถูกต้อง พวกเขาคิดไปเองว่า แค่ Copy และ Paste จากนั้นก็อ้างอิงหรือใส่ Credit ก็จะทำให้การ Copy เป็นสิ่งที่ถูกต้อง การเข้าใจเช่นนี้เป็นสิ่งที่ผิด ไร้จริยธรรม และขาดความรับผิดชอบ

การอ้างอิงผลงานคือ การอ่าน จับใจความ และสรุปเป็นภาษาของตนเอง ถึงแม้รูปประโยคจะเป็นภาษาของตนเองแล้วก็ตาม ก็ยังต้องอ้างอิง เพราะการค้นพบหรือแนวคิดนั้น ๆ มาจากผู้อื่น

ในกรณีที่จะคัดลอกแบบไม่แก้ไขอะไรเลย ก็ทำได้ด้วยกฎเกณฑ์ คือ ถ้าไม่เกิน 3 บรรทัด ให้ใช้คำว่า “กล่าวว่า” และตามด้วยข้อความที่ต้องการยกมา เช่น วิวลี่ โกสะ (2562) กล่าวว่า การมีชีวิตยืนยาวเป็นสิ่งประเสริฐ

คนโง่ ลอกงานคนอื่น คนฉลาดสร้างสรรค์งานเอง เขียนงานเอง

แต่ในกรณีที่เกิน 3 บรรทัด สว อิเฎล จะต้องกั้นหน้ากระดาษ ให้ตัวหนังสือขยับเข้าไปประมาณ 1 นิ้ว และทำตัวเอียง ส่วนใหญ่กรณีนี้ สว อิเฎลจะใช้กับคำพูดที่สำคัญ และต่อเนื่องกันยาว ไม่สามารถตัดข้อความได้

ถึงจะใช้วิธีตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ผ่านมา ก็ไม่ควรคัดลอกเกินครึ่งหน้ากระดาษ

การกระทำผิดแบบ Plagiarism ไม่ใช่เรื่องเล็ก เพราะมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีโทษถึงติดคุก และปรับเงินจำนวนมาก แต่สว อิเฎลยังเห็นผู้คนมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเว็บไซต์ มักง่าย ชอบคัดลอกงานเขียนและรูปภาพของผู้อื่น เพียงคิดว่าให้ Credit จะทำให้ทุกอย่างถูกต้อง

สว อิเฎล เคยเขียนงานมากกว่าร้อยเรื่อง หลายเรื่องไม่มีคนอ่านแล้ว ซึ่ง สว อิเฎลก็สงสัย เลยลองไป Search ดู และได้พบว่ามีมากกว่า 10 เว็บไซต์คัดลอกงานที่สว อิเฎลสร้างสรรค์ขึ้น และ เว็บไซต์เหล่านั้นกลับถูกค้นพบในหน้าต้น ๆ ของ Google

ตอนนี้ สว อิเฎล กับทีมงานของเว็บไซต์เรา กำลังตรวจ และตามดู เพื่อดำเนินคดีกับผู้มักง่ายเหล่านี้

Leave a comment

Filed under Uncategorized