Guide to the Site

What’s New :
SW-Eden.Net ถือว่าเป็นเว็บบล็อกที่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ในการให้ความรู้เป็นวิทยาทาน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ขอบคุณสำหรับทุก ๆ กำลังใจ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเรา ชาวนักเขียน ไม่ย่อท้อ และไม่คิดที่จะหยุดสร้างงานเขียนเป็นของขวัญคืนแด่เพื่ิอน ๆ ทุกคน

Thank all you guys for the visiting. We are proud that we can provide you a useful knowledge, and we do know that we are much more than a diary blog. We will keep working on here. Have a wonderful reading time!!


* View site map at POST LIST

Play Interactive Animation “Save Nanda Bayin”
ช่วยนันทบุเรงในป่า

First Animation ever made for Black Tongue* ท่องเที่ยวใน Sw Eden’s Flickr (Photos only)
Thailand Tour/Travel/Trip If you have any question about visiting Thailand, Please ask me by comment or e-mail.
Grand Temple and Grand Palace Rabeang Resort Beach Kanjanaburi กาญจนบุรี Silpakorn University Nakorn Pratom Tammajaree Tour

Sw Eden Artwork
Tuskty and Pink Cobra Illustrator drawing Flash Drawing Visual Art Thai Elephant Handmade Writing Light

New York City
Conservatory Garden, Central Park, Manhattan, NYC Yale Central Park Bronx Zoo Brooklyn Bridge 6 Ave Skyscraper

Bands/ Artists
Sw Eden's buddy icon<br /> Avenged Sevenfold A7X Zi:Kill The Academy Is... Mayday Parade Panic! at the disco Chris Fehn Slipknot

3 Comments

Filed under Uncategorized

วิธีการเลี้ยงลูกให้ฉลาด กับการเรียนพิเศษ

สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | November 9, 2017

เด็กเรียนพิเศษ

**งานเขียนของรตจิตรเรื่องนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนที่ได้ชื่อว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัตถุประสงค์ ของบทความนี้ รตจิตรอยากช่วยเพื่อน ๆ ที่อยู่ในฐานะพ่อแม่ ได้เลี้ยงดูบุตรหลานอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้มีปัญหาเมื่อเด็ก ๆ โตขึ้น และเป็นการพัฒนาสมอง สติปัญญาของลูกในช่วงที่ยังมีโอกาสด้วย ปัญหาที่ปิดกั้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของเด็ก ๆ จากการให้ลูกเรียนพิเศษโดยขัดกับความต้องการของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน หรือเรียนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ และวัดหยุดราชการ ไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนของเด็กเอง หรือเรียนตามโรงเรียนกวดวิชา หรือแม้แต่ให้ครูมาสอนที่บ้าน เป็นต้น

1. ความจำเป็นที่ต้องให้ลูกเรียนพิเศษ

ในยุคนี้รตจิตรคิดว่าเป็นช่วงที่พ่อแม่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำงานนอกบ้าน ดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ลูกยังเล็ก เช่นเรียนชั้นอนุบาล รตจิตรเป็นหลายโรงเรียนมักเลิกเรียนเวลาบ่าย 2 โมงหรือบ่าย 2:30 โมง เป็นต้น ในขณะที่พ่อแม่เลิกทำงานเวลา 4, 5 โมงเย็น แล้วแต่ว่าทำงานเอกชนหรือของรัฐ ทำให้ลูกจำเป็นต้องอยู่ต่อที่โรงเรียน การให้ลูกเรียนพิเศษ จึงกลายเป็นเรื่องปกติไปโดยปริยาย
รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ลองคิดคำนวณเวลาที่เด็กเล็กควรมีอิสระในการพัฒนาตนเองจะเห็นได้ว่า เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาเรียนตามที่ครูหรือพ่อแม่ยัดเยียดให้เป็นจำนวนชั่วโมงพอ ๆ กับที่พ่อแม่ทำงาน รตจิตรได้ยินพ่อแม่ของเด็กมักบ่นว่า วัน ๆ หนึ่งพ่อแม่ต้องทำงานเยอะ ทำงานหลายชั่วโมง แต่ไม่ได้คิด หรือลืมคิด หรือคิดไม่ถึงว่า ลูก ๆ ของพวกเขาก็ใช้เวลาขลุกอยู่กับการเรียนไม่ด้อยไปกว่ากัน

วิธีการเลี้ยงลูก

2. ข้อดี ที่ส่งลูกเรียนพิเศษ

ตามความเห็นของรตจิตร รตจิตรคิดว่าการส่งลูกเรียนพิเศษ มีข้อดีอยู่หลายประการได้แก่ (2.1) เป็นการหาคนที่น่าจะไว้ใจได้ให้ช่วยดูแลลูก รตจิตรคิดว่าก็คืนครู หรือเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน (2.2) รตจิตรเห็นว่าการเรียนพิเศษบางครั้งเป็นการลดภาระพ่อแม่ในการทบทวนหรือสอนลูกทำการบ้าน (2.3) เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ที่ลูกได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีประโยชน์ (2.4) รตจิตรเคยคุยกับพ่อแม่บางคน บอกกับรตจิตรว่าการให้ลูกเรียนพิเศษ ทำให้ลูกได้มีสังคมกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน เพราะบางโรงเรียนใช้วิธีรวมห้องเรียนพิเศษ เนื่องจากเด็กไม่ได้เรียนกันทุกคน และ (2.5) เป็นความรู้สึกของพ่อแม่ว่าลูกได้เรียนเท่าเทียมเด็กคนอื่น ๆ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี รตจิตรอยากให้เพื่อน ๆ ในฐานะพ่อแม่ลองดูข้อดีอย่างน้อยก็ 5 ข้อเพื่อเปรียบเทียบกับข้อเสียที่ส่งลูกเรียนพิเศษด้านล่างด้วยค่ะ

3. ข้อเสีย ที่ส่งลูกเรียนพิเศษ

ในการตัดสินใจให้ลูกเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ควรเป็นการตัดสินของทั้งสองฝ่าย คือพ่อแม่ และตัวลูกเอง เด็กสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยที่พ่อแม่ยังเป็นเด็ก เพราะเด็ก ๆ มีความรู้ มีการเรียนรู้ได้รอบด้าน เด็กอยู่ในยุคดิจิทอล ในสภาพแวดล้อมของ Social network อย่างน้อยพ่อแม่ควรถามความเห็นลูก 3 คำถามได้แก่

(3.1) ลูกอยากเรียนพิเศษต่อหลังจากหมดคาบเรียนแล้วหรือไม่
เพราะเด็กสมัยนี้มีหัวคิดพอ มีความกล้าในการตัดสินใจพอ หากพ่อแม่บังคับให้เรียนพิเศษในขณะที่เด็ก ๆ ไม่ต้องการ จะทำให้สวรรค์ที่โรงเรียนอาจกลายเป็นนรกได้ เพราะเสมือนกับเป็นการยัดเยียดสิ่งที่เด็กไม่ต้องการให้เด็ก และอาจทำให้ความคิดในด้านลบต่อสถานศึกษาติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต

ปัญหาจากการเรียนพิเศษ

(3.2) ถ้าคำตอบคือ ลูกอยากเรียนพิเศษ ควรตั้งคำถามต่อว่า อยากเรียนอะไร
การที่ลูกของคุณตอบว่าอยากเรียนพิเศษ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงอยากเรียนตามที่โรงเรียนจัดสอนเพิ่มเติมให้ และไม่จำเป็นว่าการเรียนพิเศษ เป็นการสอนทำการบ้านเพื่อลดภาระพ่อแม่ที่เลิกงานแล้ว ต้องมาสอนลูกทำการบ้านต่อที่บ้าน เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่ลูกบางคนอยากทำการบ้านกับพ่อแม่ อยากอยู่ใกล้พ่อแม่ อยากให้พ่อแม่เห็นว่าลูกทำได้
หากลูกตอบว่าอยากเรียนพิเศษ ไม่จำเป็นต้องจัดให้เรียนตามที่โรงเรียนทั่วไปจัดสอนให้ เพราะบางโรงเรียนใช้วิธีสอนโดยการเพิ่มวิชาการให้เด็กมากเกินไป จนสมองเด็กอาจล้าได้ และกลายเป็นเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดี ทั้ง ๆ ที่ความจริงเป็นเด็กเก่ง รตจิตรเห็นบางโรงเรียนที่จัดให้ชั่วโมงการสอนพิเศษเป็นการสอนทำการบ้าน อาจเป็นการบีบบังคับเด็ก ๆ ให้ต้องเร่งรีบทำการบ้านในช่วงหลังเลิกเรียน ซึ่งเด็ก ๆ อาจต้องการพัก อาจต้องการเล่นกับเพื่อน ต้องการความเป็นส่วนตัว หรือต้องการอยู่ในสังคมของการพัฒนาในหมู่เด็ก ๆ ด้วยกัน หรือแม้แต่อยากมีโอกาสทำอะไรตามฝันหลังจากที่ตัวเองได้เรียนรู้มาในวันนั้น

ข้อดีข้อเสียเด็กเรียนพิเศษ

(3.3) ถ้าคำตอบคือ ลูกไม่อยากเรียนพิเศษ
กรณีที่เด็กไม่ต้องการเรียนพิเศษ ในขณะที่พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนเลิกงาน มีเด็กคนหนึ่งเล่าให้รตจิตรฟังว่า เพื่อน ๆ หลายคนของเขาก็ไม่ได้เรียนพิเศษ ทำให้พวกเด็ก ๆ สามารถอยู่ต่อที่โรงเรียนได้ และปลอดภัยพอโดยไม่ต้องเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนพิเศษต่อ รตจิตรเองก็เชื่อว่าข่าวต่าง ๆ สมัยนี้รวดเร็วมาก โรงเรียนหลายแห่งจึงมีมาตรการพอสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัย บางโรงเรียนนอกจากจะมียาม มีเจ้าหน้าที่ธุรการผลัดเวรคอยดูแล รตจิตรเห็นบางโรงเรียนมีครูคอยผลัดเวรกันเฝ้าเด็กนักเรียน จนกระทั่งพ่อแม่มารับหลังเลิกงานแล้ว

4. บทสรุป
การที่่พ่อแม่ให้ลูกเรียนพิเศษ เป็นดาบ 2 คม และอาจมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ การเรียนพิเศษไม่ได้เป็นสิ่งที่ลูกชอบเสมอไป เด็ก ๆ หลายคนอาจเกลียดเสียด้วย ดังนั้นวัยเด็ก เป็นวัยที่เด็กควรมีสวรรค์ของตนเอง ควรมีเวลาในการพัฒนาตนเอง เพื่อเด็กจะได้มีพื้นที่ส่วนตัวแสดงความสามารถ ความถนัดที่ตนมีพรสวรรค์ออกมาให้พ่อแม่ได้เห็น เพื่อไม่ให้เด็กต้องสูญเสียโอกาส สูญเสียความมั่นใจในสิ่งที่ตนอยากทำในชีวิตวัยเด็ก และต่อไปในอนาคต รตจิตรหวังว่าหลังจากที่เพื่อน ๆ ในฐานะพ่อหรือแม่ ได้อ่านบทความนี้ อาจทำให้ได้อุทาหรณ์ในการตัดสินใจเรื่อง จะให้ลูก ๆ เรียนพิเศษ ดีหรือไม่ดี อย่างไร

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การค้นหายา ตรวจสอบยา Online

Check Medicine Online
สรุปโดย รตจิตร
Concluded by Ratajit | October 12, 2017

**งานเขียนของรตจิตรนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน ห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

วัตถุประสงค์ ของบทความนี้ รตจิตรอยากให้เป็นวิทยาทานเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในเบื้องต้นในเรื่องการค้นหายา ตรวจสอบยา ว่าได้รับการรับรองจาก อย. หรือไม่ ก่อนที่จะกิน หรือใช้ยาดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโทษ หรืออันตรายต่อตนเอง คนที่ตนรัก หรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่รัก และการที่รตจิตรเลือกเขียนในวันนี้ก็เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปี ที่พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559

อิทัง ปุญญะผะลัง ปะระมินทะระมะหาภูมิพะละอะตุละยะเตชัสสะ โหตุ
ขอผลบุญกุศลนี้ จงสำเร็จเป็นบารมีธรรมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยเทอญ

รตจิตร Ratajit wear face mask

ปัจจุบันคนไทยเล่น facebook.com เล่น line กันมาก และคนไทยก็ใช้ google search engine กันมากเช่นกัน รตจิตรก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่เล่น facebook เกือบทุกวัน และใช้บริการ google เกือบทุกครั้งที่เล่น Internet เช่นกัน บทความนี้รตจิตรเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ ที่จำเป็นต้องรับประทานยา จำเป็นต้องใช้ยา ไม่ว่าจะเพื่อตนเอง หรือเพื่อผู้อื่น เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ว่า

– ยาดังกล่าวเป็นอันตรายหรือไม่
– ยาดังกล่าว ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก อย. หรือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) หรือไม่

เมื่อต้นปี 2559 เพื่อน ๆ ของรตจิตรใน facebook มีการแชร์ภาพสุนัขตาย โดยเจ้าของเขียนเล่าใน facebook ส่วนตัวของเธอว่า น้องหมาของเธอ ไม่สบาย การจะนำสุนัขไปหาหมอที่โรงพยาบาล ค่อนข้างจะเสียเวลา และโรงพยาบาลอาจไกลด้วย ไม่มีที่จอดรถด้วย หรือบางรายอย่างเช่น รตจิตร เองก็อาจไม่ต้องการให้น้องหมาของตน ตื่นตกใจเพราะ โรงพยาบาลสัตว์ส่วนใหญ่ มักมีคนไข้จำนวนมาก คือจำนวนหมามากนั่นเอง ทำให้น้องหมาอาจเครียด และเป็นหนักกว่าที่เป็นอยู่ เป็นต้น เธอจึงพาน้องหมาสุดที่รักไปหาตามคลีนิคแถวบ้าน แต่พอเธอให้ยาน้องหมากิน ตอนกลับถึงบ้านแล้ว ไม่นานสุนัขกลับชักและตาย รตจิตร อ่านข้อความที่เธอระบายออกมาทาง facebook แล้ว ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดกับใครเลย เธอต้องสูญเสียสุนัขที่เลี้ยงมานาน อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ถ้าเจ้าของไม่รัก คงไม่คิดพาไปหาหมอเช่นนี้ เธอร้องไห้มากมาย และได้เขียนระบายใน facebook.com

ค้นยา Online

รตจิตรอยากขอบคุณเพื่อนคนนี้มาก ที่ช่วยเตือนพวกเราเป็นอุทาหรณ์ เพราะรตจิตรไม่อยากให้กรณีตัวอย่างนี้เกิดกับใคร จึงอยากแนะนำเพื่อน ๆ 3 ข้อ ดังนี้

1. สอบถามจากกองควบคุมอาหาร
โทร 02-5907297 หรือ E-mail : food@fda.moph.go.th

2. ค้นหายา Online ผ่าน อย.

เพื่อค้นว่ายาที่ได้มาจากคลีนิคหรือร้านขายยา เป็นยาที่จริงหรือเท็จ โดยเช็คผ่าน website ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ตาม url ข้างล่างนี้

http://porta.fda.moph.go.th/FDA_SEARCH_ALL/MAIN/SEARCH_CENTER_MAIN.aspx
โดยเมื่อเข้า website นี้แล้ว จะมีข้อความ popup ขึ้นมาว่า “เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินการทางนิติกรรมได้ กรุณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับทางกองควบคุมอาหารอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหาความไม่ถูกต้องหรือปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาไปยัง E-amil : itcenter@fda.moph.go.th
โดยขณะปัจจุบันสถานประกอบการต่างจังหวัดบางราย อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากมีข้อมูลเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น (ดูเลข 13 หลัก ข้อมูลที่มีหลักที่ 9 เป็น 2 จะสืบค้นไม่พบ)
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนและปรับระบบงานฐานข้อมูล logistic ข้อมูลบางรายการอาจมีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีพบเห็นความไม่ถูกต้องของข้อมูล กรุณารีบแจ้งกองควบคุมอาหาร โทร 02-5907297 หรือ E-mail : food@fda.moph.go.th และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่านด้วย
ข้อมูลจะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่แสดงสถานะคงอยู่
เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ดำเนินธุรกรรมหรือดำเนินการทางนิติกรรมได้ กรุณาตรวจสอบยินยันความถูกต้องของข้อมูลกับทางกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหาความไม่ถูกต้องหรือปัญหาในการใช้งานระบบ กรุณาแจ้งปัญหาไปยัง E-amil : itcenter@fda.moph.go.th
สถานประกอบการต่างจังหวัดบางราย อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก……….. ”

ค้นยา Online

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลานานมากแล้ว อีกทั้ง url อาจมีการเปลี่ยน ถ้าเพื่อน ๆ ลอง click ดูแล้วไม่พบ ลองหาจาก google โดยคีย์คำว่า “ค้นหายา อย” หรือให้ใช้ข้อ 3

3. ใช้ตัวช่วย โดยการค้นหาจาก searching engines ทั่วไป

เพื่อน ๆ สามารถหาผลกระทบจากตัวยานั้น ๆ ซึ่งบางครั้งภาษาอังกฤษจะได้ข้อมูลมากกว่า เพราะมีการเขียนกันทั่วโลก โดยอาจใช้ keyword เช่น คีย์ชื่อยา และต่อด้วย effects จาก google เป็นต้น ผลที่ค้นหาได้ ตามความเห็นของ รตจิตร ไม่ว่าจะเป็น websites ไทย หรือ ต่างประเทศ รตจิตร คิดว่า น่าจะมีความเชื่อถือได้บ้าง โดยพยายามใช้ข้อมูลจาก websites ที่เขียนเล่าจากเรื่องจริงของ bloggers เป็นต้น เพราะยาบางตัว เช่น ยาหยอดหลังน้องหมา ที่โฆษณากันว่า ป้องกันเห็บ หมัดได้ แม้แต่สัตวแพทย์ ยังชอบเชียร์กันเลย ไม่ว่าจะได้รับการรับรองจาก อย. แล้วก็ตาม แต่อาจมีผลข้างเคียงที่อันตรายถึงชีวิต เช่นมีผลต่อไต ของสุนัข เป็นต้น

ค้นยา Online

วันนี้ รตจิตร เขียนพอหอมปากหอมคอ ก็ขอจบเพียงแค่นี้ แล้วรตจิตรจะพยายามมาเขียนในครั้ง ต่อ ๆ ไป เกี่ยวกับเรื่องที่รตจิตร คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อแฟน ๆ ของเว็บ sw-eden.net นะจ๊ะ หรือถ้าใครอยากอ่านเรื่อง อะไรที่คิดว่า มีประโยชน์ ต่อคนอื่น ก็ลองบอกมาทาง facebook.com/ratajit ก็ได้นะ ถ้ารตจิตร มีความรู้จริง ที่พอเขียนได้ หรือค้นคว้าได้ รตจิตร จะจัดให้ทันที วันนี้ รตจิตร ขอสวัสดีก่อนนะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

เที่ยววันเดียว ไหว้พระ อำเภอสามพราน

เขียนโดย รตจิตร
Writen by Ratajit | June 13, 2017

วัดสามพราน นครปฐม

**งานเขียนนี้ของ รตจิตร ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอก หรือนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิง แหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน รตจิตร ตั้งใจเขียนบทความนี้สำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเวลาน้อย สักครึ่งวัน แต่ต้องการเดินทางไปเที่ยวอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการทำบุญ หรือทัวร์ไหว้พระ 3 วัด ครึ่งวัน หรือประมาณ 4 ชั่วโมง

บทความนี้เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่มีเวลาน้อย แต่อยากไปทัวร์ไหว้พระทำบุญ 3 วัน โดยไม่เหนื่อย สามารถพาคุณพ่อ คุณแม่ร่วมเดินทางไปด้วยได้ค่ะ และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้อีกด้วย ระยะทางไป-กลับจากกรุงเทพฯ เพียง 74 กิโลเมตร (โดยอาศัย google map ทั้งสิ้น) โดยเริ่มจากวัดที่ไกล ๆ ก่อน คือวัดสามพราน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง และวัดท่าไม้ โดยขาไปรตจิตร ขับไปทั้ง 3 วัด เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร และขาดกลับอีก 34 กิโลเมตร ดังนี้ (1) วัดสามพราน; (2) วัดธรรมปัญญารามบางม่วง; และ (3) วัดท่าไม้

หุ่นขี้ผึ้งวัดสามพราน นครปฐม

1. วัดสามพราน (พุทโธภาวนา สามพราน)

รตจิตร ขับรถจากแยกพุทธมณฑลสาย 4 ไป 24 กิโลเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดบนเส้นถนนเพชรเกษม โดยเข้าทางออกพุทธมณฑลสาย 7 ไปเพียง 12 กิโลเมตร ใช้ช่องทางที่สามารถไปวัดไร่ขิงได้ รตจิตร อยากสรุปเกี่ยวกับวัดสามพราน ตาม Highlight ของวัด คือ
เมื่อเข้าประตูวัดไป ด้านซ้าย จะเห็นตึกพญามังกร 108 เกจิอาจารย์ มังกรตะกายฟ้าเป็นธรรมะเสาหลักปักษ์ค้ำฟ้า ซึ่งสูงใหญ่ ด้านในตัวมังกรยังสามารถเดินรอดเข้าไปในตัวมังกรด้วย แต่ตอนที่ รตจิตร ไปทำบุญที่วัดสามพรานนั้น จุดนี้ได้ปิดไว้อาจเพราะการก่อสร้างเก่าแก่นานเกินไปแล้ว ตามพื้นทางเดินมีรอยประทับฝ่ามือ และฝ่าเท้าของคนที่ทำบุญ

วัดสามพราน อำเภอสามพราน

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปสูงตระหง่านอยู่บนอาคารประมาณ 4 ชั้น ตรงกลางระหว่างโบสถ์และศาลาด้านบน เมื่อขึ้นไปสักการะ จะเป็นองค์พระสีวลี อยู่ด้านหน้า ส่วนศาลาซ้ายมือก็มี หุ่นขี้ผึ้งของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1-7 และเกจิอาจารย์อีก 2 รูปอยู่ด้านขวามือ มีรูปหล่อเทวดาองค์เขียว ประทับนั่งสมาธิก้มหน้าอยู่ตรงกลาง
ก่อนกลับอย่าลืมแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนอีกฝั่งหนึ่งด้วย รตจิตร ยังได้เตรียมชุดถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ แต่ด้วยความศรัทธาชีหลายคนมากกว่า ที่พวกเธอขยันทำงาน รับผิดชอบ ชักชวนและคอยชี้นำญาติธรรมที่มาเยี่ยมเยียนที่วัด เพราะวัดใหญ่มาก แต่ไม่มีคนดูแล พระสงฆ์ก็เอาแต่จำวัด จึงเป็นหน้าที่้ของชี ครอบครัว รตจิตร จึงตัดสินใจถวายชี เพราะดูดีมีศีลกว่า

เจ้าแม่กวนอิม วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

2. วัดธรรมปัญญารามบางม่วง

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อยู่เลยจากวัดสามพราน ไปเพียง 8 กิโลเมตร รตจิตรเพิ่งทราบจากเพื่อนใน facebook ว่า เนื่องจากเพิ่งมีพิธีถวายพระเกศองค์เจ้าแม่กวนอิม และตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำบุญปิดทองดวงพระทัย เพื่อพิธีบรรจุหัวใจในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จึงชวนครอบครัวไปทำบุญและเที่ยว รตจิตร ขอสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตาม Highlight ของวัด คือ

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสามพราน

ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนี้ ด้านล่างมีเทพเจ้ามากมาย ได้แก่ พระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระเงินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทพไฉ่ซิ้งเอี๊ย เป็นต้น ส่วนด้านล่างขององค์เจ้าแม่กวนอิม ขณะนี้ยังมีเสาเอกที่เป็นเสาคู่เงินทอง เพื่อญาติธรรมขอพร รตจิตร ยอมรับว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมปางเสวยสุขทองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ งดงามจริง ๆ และการปิดทองคำยังปิดเป็นระเบียบมาก นอกจากนี้ด้านหลัง หรือด้านในยังมี โรงเจเฮงเส็งตั้ง และศาลเจ้าพ่อมังกรเขียว (เชเล่งเอี๊ยะกง) เพื่อสักการะ รตจิตรได้ทำบุญให้ทาน อาหารปลา เพราะวัดธรรมดาปลาก็ยังต้องกิน แต่คนนิยมมาเฉพาะเสาร์-อาทิตย์

วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

3. วัดท่าไม้ อยู่ตำบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร

แม้วัดท่าไม้จะไม่ได้อยู่สามพราน นครปฐม แต่วัดก็ตั้งอยู่ติดต่อกับนครปฐมเลยค่ะ เพียง 7.4 กิโลเมตร และจากวัดท่าไม้ รตจิตร สามารถกลับเข้ากรุงเทพค่อนข้างใกล้แล้วค่ะ มาออกถนนเพชรเกษมได้ไม่ยาก วัดนี้เป็นวัดเดียวที่รตจิตร ไม่ได้ทำบุญ เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นวัดร่ำรวยจริง ๆ พระสงฆ์ก็อุดมสมบูรณ์ ทุกตารางเมตรมีจุดให้ทำบุญด้วยวิธีหลากหลาย รตจิตร คงไม่ต้องเขียนอะไรเกี่ยวกับวัดนี้มากมายเพราะเป็นวัดดังอยู่แล้ว
Hightlight ของวัดท่าไม้ คือมีวัวควาย และม้า เพื่อให้ทำบุญเลี้ยงสัตว์พร้อมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือ ต่อจากนั้นเป็นวิหารสีน้ำตาลแดงที่เด่นตระหง่าน ตรงบันไดด้านซ้ายมีพญานาคที่มีตัวกาลเวลาอมไว้ และด้านขวาคือ มอม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้ วัดท่าไม้ยังมีเสาเทพยดาจำนวนมาก และยังมีโครงการอีกมากมายที่จะสร้างต่อไป

วัดท่าไม้ สมุทรสาคร

สรุปทริปทัวร์ไหว้พระนี้ค่อนข้างดีมาก รวม ๆ 4 ชั่วโมง เฉลี่ยใช้เวลาแต่ละวัด 1 ชั่วโมง และเดินทางอีกประมาณ 1 ชั่วโมง คือเริ่้มที่ วัดสามพราน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง และวัดท่าไม้ รตจิตร หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่เพื่อน ๆ เพราะไม่ใช้เวลามาก ไม่ไกล ใกล้กรุงเทพ สวยงาม มีความรู้ ฯลฯ หากต้องการทำบุญ ก็ไม่จำเป็นต้องทำบุญแก่พระสงฆ์อย่างเดียว ชีดีมีคุณธรรมก็ยังมีค่ะ สวัสดี

34471909703

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Wonder Woman Movie Review

Reviewed by Ratajit (Thailand)
Review Wonder Woman 2017

Wonder Woman, a heroine movie which is not like another hero movie because:
Positive review
1. The movie is the beginning of a heroine but it’s always interesting not boring or too slow like normal movie of team forming such as Ant man, Dead pool, and Super man, etc.
2. All presentations of the movie are for all ages i.e. no blood even it should have; no sex even it may has some plots.

Review Wonder Woman by Ratajit

3. It shows that men gossip about the actress instead of woman. Actually, in the real life; there are some situations that men always gossip about others not only women do as it’s up to one’s habits.
4. It’s the first example for feminist hero movie to do the right things.

Negative review

In the plot that Wonder Woman said in the council which had only men in the meeting; her speech should be more official and interesting than the movie. Especially, if this compared with her all speech in the comic book.

Ratajit Review Wonder Woman

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน
ที่พิพิธภัณฑ์และโบราณสถาน ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช เดินทางไปยังประเทศอิตาลีนานกว่าอาจารย์ท่านอื่น ๆ ในคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้เวลารวมคือ ๑๒ วัน เดินทางตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และกลับถึงประเทศไทยวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพราะได้นำเสนอผลงานวิจัย ๒ เวที ซึ่งเวทีแรก ข้าพเจ้ามิได้เบิกค่าใช้จ่ายจากกองทุนพัฒนาบุคคลากร เวทีแรก ข้าพเจ้านำเสนองานในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้เห็น ได้เปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมการนำเสนองานวิจัยที่อื่น กับที่ที่ Waset เป็นผู้จัดขึ้น ในวันนั้น ข้าพเจ้าพบอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๒ คน ที่มาประชุมวิชาการในที่เดียวกัน

ช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้าพเจ้าได้ศึกษาดูงานในกรุงโรม ประเทศอิตาลี และเมื่องใกล้เคียง ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกพอใจมาก ที่ได้เห็นงานศิลปะ และงานสถาปัตยกรรมที่ข้าพเจ้ารู้จัก และคุ้นเคยจากการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์

ปีที่ ๒ ของหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปเรียนที่ Ohio University ซึ่งข้าพเจ้ามิได้เพียงนั่งเรียนในวิชาที่ข้าพเจ้าลงทะเบียนเท่านั้น แต่ข้าพเจ้าไปขอนั่งเรียนในวิชาอื่น ๆ เช่น วิชา Gender and Art History เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ข้าพเจ้าสนใจงานศิลปะประเภท Slash และ Yaoi Fan Art ซึ่งเป็นงานศิลปะที่ผู้เขียนและผู้วาดส่วนมากเป็นผู้หญิง เป็นการแสดงออกของเพศหญิงผ่านตัวละครชายที่พวกเขานำมาสร้างเป็นความสัมพันธ์แลลรักร่วมเพศ ข้าพเจ้าคาดเดาว่าวิชานี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ข้าพเจ้าสนใจ จึงได้ขอเข้าไปนั่งเรียน อาจารย์ของวิชานี้ ได้ให้บทความมาอ่าน และแสดงภาพประกอบในห้อง เกี่ยวกับ Antinoo ที่ เชื่อกันว่าเป็นแฟนของพระราชา Hadrian

รูปประกอบ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำมาใช้เป็นรูปประกอบเท่านั้น ที่จริงรูปที่ไปเที่ยวอิตาลี ไม่เคยเอามาลงเว็บนะ

เมื่ออาจารย์พราว อรุณรังสีเวชเดินทางถึงที่พัก ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในห้องพักมีรูปถ่ายของจักรพรรดิโรมัน ที่ทำให้อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชคิดถึงบทความที่ตนเคยอ่าน ทำให้ข้าพเจ้าลองค้าหาข้อมูลในอิเตอร์เน็ต และเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับจักรพรรดิ Hadrian และ Antinoo

๑. Villa Adriana (Villa Hadrian) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Tivoli อยู่ไม่ไกลจากกรุงโรม ใช้เวลาเดินทางเพียง ๑ ชั่วโมงโดยรถไฟ และต่อด้วยรถประจำทางท้องถิ่น

๒. เสา The Antinous Obelisk in the Pincio Hill of Rome ซึ่งสถานที่นี้ อยู่ในกรุงโรมตอนบน

๓. พิพิธภัณฑ์ Vatican ซึ่งมีรูปปั้นของทั้ง Hadrian และ Antinoo อยู่มากกว่าที่อื่น ๆ ในโลก รูปปั้นเหล่านี้ มักถูกขนย้ายมาจาก Villa Adriana ที่ข้าพเจ้าก็เดินทางไปมา

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ Vatican ข้าพเจ้าได้เดินทางไปที่นั่นในวันอาทิตย์สิ้นเดือน ซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรี ทำให้มีคนจำนวนมาก ต่อแถวเพื่อรอเข้าชม เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกได้ว่ามีคนต่างชาติเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้เห็นบรรยากาสการชมพิพิธภัณฑ์ที่เบียดเสียดถึงเพียงนี้

รูปประกอบ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำมาใช้เป็นรูปประกอบเท่านั้น ที่จริงรูปที่ไปเที่ยวอิตาลี ไม่เคยเอามาลงเว็บนะ

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้จากการชมพิพิธภัณฑ์ Vatican คือ อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชได้เห็นงานศิลปะสมัยโบราณจำนวนมาก และข้าพเจ้าก็ถ่ายภาพของสิ่งเหล่านั้นมา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประกอบการสอนวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ (FCA1103) เช่น

๑. การลงสีบนปูนเปียก หรือที่เรียกว่า Fresco ซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวถึงตอนที่เรียนเรื่องทฤษฏีสี และเทคนิคการลงสี สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็น คือ ลักษณะการผุพังของภาพเขียนแนวนี้ คือ การที่ปูนแตกออกมาเป็นก้อน แสดงให้เห็นว่า ศิลปินผู้วาดภาพ เป็นคนฉาบปูนด้วยตนเอง และเขียนภาพในขณะที่ปูนส่วนนั้น ๆ ยังไม่ set ตัว กล่าวคือ ปูนที่แตกออกมา ไม่ใช่โครงสร้างของผนังอาคาร

๒. ภาพเขียนแบบสีครอบงำ หรือ สีส่วนรวม (Tonality of Colors) ซึ่งปัจจุบันเชื่อกันว่า ภาพเขียนยุคโรมัน ใช้วิธีการเลือกใช้สีวิธีนี้ เพื่อให้ภาพดูมีเอกภาพ (Unity) และมีความกลมกลืนกันทั้งภาพ (Harmony) แต่เมื่ออาจารย์พราว อรุณรังสีเวชได้ไปเห็นกับตาตนเอง ก็มีความคิดที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยทราบมาจากการสอนวิชาศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ เพราะหลายส่วนของพิพิธภัณฑ์ ไปอนุญาตให้ถ่ายภาพโดยใช้ Flash เพราะแสงอาจทำลายสีของภาพเขียนโบราณ และผลของการถูกแสงทำลายสี จำทำให้สีฟ้าในภาพเขียนหายไป และภาพจะมองแล้วเป็น สีครอบงำ หรือ สีส่วนรวม ที่เน้น สีเหลือง น้ำตาล แดง เป็นหลัก การที่ภาพถูกแสงทำลายสี ไม่เกิดกับภาพเขียนที่ใช้วิธี Fresco ซึ่งภาพเขียนวิธี Fresco ที่ข้าพเจ้าเห็นในพิพิธภัณฑ์ มิได้ใช้หลักการสีครอบงำเลย
ข้าพเจ้าจึงคิดว่า การสอนในภาคเรียนต่อไป ควร Discuss เรื่องนี้ให้ นักศึกษาฟัง

๓. รายวิชาดังกล่าวยังมีหัวข้อ แนวคิด กระบวนการคิดเชิงศิลปะและแรงบันดาลใจ ซึ่งมักพูดถึง งานศิลปะที่มีความหมายแอบแฝง หรือ สื่อความหมายได้มากกว่าภาพที่ปรากฎ ในพิพิธภัณฑ์นี้ มีภาพเขียนชื่อดังของ Salvador Dali ซึ่งข้าพเจ้าเคยใช้สอนในภาคเรียนที่ผ่านมา

รูปประกอบ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำมาใช้เป็นรูปประกอบเท่านั้น ที่จริงรูปที่ไปเที่ยวอิตาลี ไม่เคยเอามาลงเว็บนะ

ในรายวิชาเดียวกัน ใน Powerpoint ที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน เคยมีภาพตัวอย่าง การสมดุลย์แบบอสมมาตร ซึ่งข้าพเจ้าได้มาจาก Flickr.com โดยเลือกภาพที่เป็น Creative Commons มาใช้ เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปชม Rome Forum จึงทำให้ข้าพเจ้าทราบว่า ภาพดังกล่าวเป็นภาพทางเข้าของ Rome Forum ข้าพเจ้าดีใจมาก และ Plan ว่าจะนำภาพที่ตนเองถ่ายเอง มาให้นักศึกษาในภาคเรียนต่อไปชม แทนภาพเดิมที่มาจาก internet

สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชตั้งใจว่าจะไปซื้อที่กรุงโรม คือ อุปกรณ์ทางศิลปะ เนื่องจากอาจารย์พราว อรุณรังสีเวชสอนวิชาเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ หลายครั้งที่อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชนำอุปกรณ์จริงมาให้นักศึกษาดู เช่น สีน้ำคุณภาพ Artists ที่มีราคาแพง และปกตินักศึกษาจะไม่มีโอกาสได้ใช้กัน ระหว่างที่อยู่ที่กรุงโรม ข้าพเจ้าดูแผนที่เพื่อหาร้านขายอุปกรณ์ศิลปะ และเมื่อไปถึง ได้พิจารณาว่าสิ่งใดที่ราคาถูกกว่าที่ไทย ข้าพเจ้าได้ซื้อพู่กันมัดลวด มา 1 ด้าม ซึ่งเป็นพู่กันที่อุ้มน้ำได้ปริมาณมาก และเหมาะสำหรับระบายสีน้ำ ข้าพเจ้าตั้งใจว่า จะนำไปให้นักศึกษาดู เพราะภาคเรียนหน้า ในภาคเรียนต่อไปนั้น ข้าพเจ้าได้เตรียมถาดสีน้ำใหม่จำนวน ๓ ถาด เพิ่มจากของเดิมที่มีอยู่ ๒๔ ถาด (นักศึกษาไม่คืน ๒ ถาด) โดย ๓ ถาดใหม่นี้ ข้าพเจ้าใช้สีน้ำระดับ Studio และ Artist เพื่อให้นักศึกษาที่ระบายสีน้ำได้ถูกหลักแล้ว ได้ใช้ในกิจกรรมในชั้นเรียนวิชา ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์และหลักการออกแบบ

สมัยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวชเรียนปริญญาตรี อาจารย์พราว อรุณรังสีเวชเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมโบราณอยู่บ้าง การเดินทางมากรุงโรมครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นสถานที่จริง และมีความตื่นตาตื่นใจไม่น้อย เช่น

๑. Pantheon ซึ่งใช้การเรียงหิน/อิฐแบบ Arch ซึ่ง Span ได้กว้างที่สุดและยังมีช่องเปิดด้านบนที่กว้างที่สุดอีกด้วย

๒. Villa d’Este ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยทำวิจัยสมัยเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพราะเป็น Villa ที่มีระบบน้ำ ได้มาจากธรรมชาติ กล่าวคือ เป็นการสร้าง Villa โดยจัดการระบบการไหลของน้ำให้มีศิลปะ สมัยก่อน ข้าพเจ้าเคยวาดฝังการไหลของน้ำใน Villa Villa Lante และทำโมเดลของ Villa ดังกล่าว

รูปประกอบ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำมาใช้เป็นรูปประกอบเท่านั้น ที่จริงรูปที่ไปเที่ยวอิตาลี ไม่เคยเอามาลงเว็บนะ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

นำเสนองานวิจัย ความเท่าเทียม เพื่อน และรุนแรงใน Slash และ Yaoi

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเผยแพร่งานวิจัย
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยหัวข้อเรื่อง Equality, Friendship, and Violence in Slash or Yaoi Fan Art (ความเสมอภาค, มิตรภาพ, และความรุนแรง ในงานศิลปะประเภทแสลซและยาโอย) ในหลาย ๆ ช่องทาง คือ การนำเสนอ Oral Presenatation, Proceeding, ตลอดจนตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติ International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering ฉบับที่ ๙(๑๒) ปีที่ ๒๐๑๕ หรือสามารถเข้าถึงได้จาก URL คือ http://www.waset.org/publications/10002997 ซึ่งสามารถถูกค้นพบได้ใน Google Scholar

จากการที่บทความของข้าพเจ้าสามารถถูกค้นพบใน Google Scholar ทำให้ Profile Google Scholar ของข้าพเจ้ามีบทความมากขึ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายัง Cite บทความในอดีตของตนเองจำนวน ๒ บทความ ซึ่งมีผลกับกราฟที่แสดงการอ้างอิงใน Google Scholar ของข้าพเจ้า

Google Scholar ของข้าพเจ้า คือ
https://scholar.google.co.th/citations?user=3FlYP6oAAAAJ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการไปประชุมวิชาการ

ผู้ดำเนินการวิจัยได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับงานวิจัยของข้าพเจ้า เช่น เรื่องการให้นักศึกษามาช่วยกันเป็น Coder ในระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล และผู้เข้าฟังการนำเสนองานคนอื่น ๆ ก็ขอให้ข้าพเจ้าอธิบายลักษณะของงาน Fan Art ในแนว Slash และ Yaoi ที่ข้าพเจ้านำเสนอ มีผู้ฟังคนหนึ่งสงสัยเรื่องประวัติ ข้าพเจ้าจึงอธิบายว่างานศิลปะลักษณะนี้ที่นักวิจัยในอดีตเชื่อว่าเป็นงานชิ้นแรก ๆ คือ คู่รักระหว่าง Captain Kirk และ Spock จาก Star Trek: The Original Series ซึ่งข้าพเจ้ามีภาพประกอบให้ชมใน Powerpoint Slide ที่ ๒

ข้าพเจ้าเดินทางไปถึงสถานที่ประชุมวิชาการก่อนเที่ยง ทำให้มีโอกาสได้ร่วมรับประทานอาหารกับนักวิจัยคนอื่น ๆ เช่น อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์จากประเทศรัสเชีย และนักศึกษาปริญญาเอกจากมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งอาหารมื้อนั้น เป็นอาหารท้องถิ่น ที่มีรสชาดดีกว่าโรงแรมที่ข้าพเจ้าพักอยู่ ระหว่างการรับประทานอาหารนั้น ข้าพเจ้าและเพื่อนนักวิจัยชาติอื่น ได้คุยกันเรื่องการประชุมวิชาการครั้งต่อ ๆ ไปว่ามีที่ใดน่าสนใจบ้าง

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการ นักวิจัยใน Session ของข้าพเจ้าได้แลกนามบัตร แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เตรียมไป จึงขอแลก Facebook กับพวกเขา

ตัวอย่างงาน Yaoi หรือ Slash โดยอาจารย์พราว อรุณรังสีเวช

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

งานศิลปะ ภาพวาด fan art แสลซ ยาโอย ชายรักชาย Slash Yaoi

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

(1)

การทำ Motion Tracking แบบ 2 มิติ จะมีไฟล์วิดิโอที่ใช้เป็นพื้นหลัง 1 ไฟล์ และจะมีภาพหรือแอนิเมชันเล็กๆ อีก 1 ไฟล์ ที่จะให้เคลื่อนตามวัตถุในวิดิโอพื้นหลัง

1. ลากไฟล์วิดิโอที่จะใช้เป็นพื้นหลังลงใน Timeline
2. คลิกที่ Layer นั้นๆ
3. ไปที่เมนู Animation และเลือก Track Motion (ตามภาพด้านล่าง)

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(2)

หลังจากขั้นตอนในข้อแรก จะมีสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ซ้อนกัน 2 อัน (ตามภาพด้านล่าง) ให้ลากสี่เหลี่ยมนี้ไปวางในจุดที่เราต้องการ Track (ให้วัตถุอื่นเคลื่อนตาม)

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(3)

**อยากบอกว่าจริงๆ ขั้นตอนนี้อาจทำหรือไม่ทำก็ได้ แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ทำ โดยให้ Track ผ่าน Null Object ก่อน แล้วค่อย Link วัตถุจริงใส่ที่ Nul Object ที่ อ.พราว เคยเห็น บางคนอาจไม่ทำโดยผ่านการสร้าง Null Object แต่ใช้ใส่การ Track ตรงไปเลยที่วัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนตาม

1. ไปที่เมนู Layer (ตามภาพด้านล่าง)
2. เลือก New และเลือก Null Object (ตามภาพด้านล่าง)

Null Object คือวัตถุใสๆ มองไม่เห็น

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ที่ด้านขวาล่างจะมีหน้าต่างเล็กๆ ที่ชื่อ Tracker (หน้าต่างนี้ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่เปิดโปรแกรม แต่มันพึ่งมีตอนที่ นศ. ทำขั้นตอนที่ 1 เสร็จ)
2. ตรวจสอบข้อมูลในหน้าต่าง Tracker
— Motion Source เลือกไฟล์วิดิโอที่เราใช้เป็นพื้นหลัง (ปกติจะเลือกให้อยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปลี่ยน)
— เครื่องหมาย ติ๊กถูก หน้าคำว่า Position
3. คลิก Edit Target…
4. จะมีหน้าต่างจิ๋วๆ โผล่ขึ้นมา (ตามภาพด้านล่าง)
5. ที่บรรทัดของ Layer เลือก Null Object ที่เราสร้างไว้ (ตามภาพด้านล่าง)
6. กด OK (ตามภาพด้านล่าง)

ขั้นตอนนี้ เป็นการบอกโปรแกรมว่าจะให้การเคลื่อนที่ที่โปรแกรมจับได้นั้น ไปอยู่กับ Null Object ซึ่งในอนาคต เราจะ Link วัตถุอะไรก็ได้ใส่ Null Object

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(5)

ขั้นตอนนี้ จะเริ่มให้โปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวของวัตถุในวิดิโอพื้นหลัง

1. ดูที่บรรทัดที่มีคำว่า Analyze
2. กดปุ่มที่หน้าตาแบบ Play
3. รอให้ระบบทำงาน และระหว่างรอก็ใช้ตาดูตามไปด้วย
4. ถ้ารู้สึกว่ากรอบสี่เหลี่ยมหลุดออกจากจุดที่จะ Track ให้เลื่อนกลับไปที่นั้น และจัดกรอบสี่เหลี่ยมใหม่ ก่อนที่จะ Track ต่อ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(6)

ภาพด้านล่างเป็นสิ่งที่ได้หลังจากการ Track

1. นศ. ควรตรวจสอบให้เรียบร้อย ว่าสี่เหลี่ยมเคลื่อนตามจุดที่เราต้องการ Track จริงหรือไม่
2. ถ้าไม่ ให้เลื่อนไปในส่วนที่เริ่มจะคลาดเคลื่อน แล้วจัดกรอบสี่เหลี่ยมใหม่ ก่อนที่จะ Analyse ซ้ำ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(7)

1. ถ้าทุกอย่าง ดูดีแล้ว ให้กดปุ่ม Apply (ตามภาพด้านล่าง)
2. จะมีหน้าต่างจิ๋วๆ โผล่ขึ้นมา ถามว่า จะเอามิติไหนบ้าง
3. ให้เลือก X and Y

**ถ้าเลือก Y อย่างเดียว วัตถุจะเคลื่อนตามในแนวตั้งเท่านั้น
**ถ้าเลือก X อย่างเดียว วัตถุจะเคลื่อนตามในแนวนอนเท่านั้น

นศ. อาจถามว่า ถ้าเลือกแกนใดแกนหนึ่งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร?
ตอบ ลองคิดถึงตัวละครเดินไปมา แล้วมีเมฆเคลื่อนตามเหนือศีรษะ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

.
.
.
.
.
.

(8)

ขั้นตอนสุดท้าย เราจะเอารูปเล็กๆ หรือแอนเมชันมาเคลื่อนตามวัตถุที่เรา Track ไปเมื่อกี้

1. ลากรูปจิ๋วๆ ลงใน Timeline (ในภาพด้านล่าง จะใช้ Layer ชื่อ Comp1)
2. จัดระยะห่างจากตำแหน่งที่ Track ตามความพอใจ
3. ที่ด้านขวาๆ ของ Layer ตรง Column ที่ชื่อ Parent
4. เดิมทีจะเลือกไว้ว่า None
5. ให้เปลี่ยนเป็น Null Object ที่เคยสร้างไว้

ถือว่าเสร็จแล้ว

กล่าวคือ Null Object เคลื่อนตามจุดที่ Track แล้ววัตถุที่ลากลงมาใหม่ เคลื่อนตาม Null Object อีกที ซึ่งวัตถุที่เชื่อมกับ Null Object จะมีกี่อันก็ได้ ตามใจชอบ

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

สอนวิธีการทำของเคลื่อนตามวัตถุ Track Motion ใน Adobe After Effects

Leave a comment

Filed under Uncategorized

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut(Cycle,0)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

(1)

1. ลากไฟล์วิดิโอที่ต้องการจะเล่นวน (Loop) ลงไปใน Timeline ของ Adobe After Effects
2. คลิกที่ Layer ดังกล่าวใน Timeline
3. คลิกที่เมนู Layer (ตามรูปด้านล่าง)
4. เลือก Time และ Enable Time Remapping (ตามรูปด้านล่าง)

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(2)

ผลจากการคลิก Enable Time Remapping ในข้อที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถยืดระยะเวลาของ Timeline ส่วนนั้นได้

1. ไปที่ Layer ดังกล่าว
2. ดูที่ Timeline
3. ใช้เม้าส์ดึงขยายเวลา (ตามรูปด้านล่าง)

ขั้นตอนนี้ วิดิโอที่ถูกยืด จะค้างภาพสุดท้ายไว้ แต่ยังไม่มีการวนไปมาซ้ำๆ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(3)

หลังจากขั้นตอนในข้อที่ผ่านมา ที่ด้านล่างของ Layer จะมีการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap ปรากฏขึ้น

1. ดูที่ Layer เดิม
2. คลิกที่บรรทัดของการตั้งค่าที่เขียนว่า Time Remap (ตามรูปด้านล่าง)
3. คลิกที่เมนู Animation เลือก Add Expression (ตามรูปด้านล่าง)

Expression คือภาษาที่ใช้ใน After Effects ซึ่งมีมากมายเกินกว่าที่ อ.พราว จะรู้ ดังนั้นนักศึกษาสามารถสืบค้น Expression ได้เอง

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

(4)

1. ที่การตั้งค่าของ Layer ที่ นศ. ทำงานอยู่ ที่บรรทัด Time Remap จะมีช่องให้เขียน code ลงไปได้
2. พิมพ์คำว่า loopOut(“cycle”,0); ลงไป

เพียงเท่านี้ วิดิโอใน Layer นั้นๆ ก็จะเล่นวนไปเรื่อยๆ จนสุดเวลาที่ นศ. เคยยืดไว้

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

.
.
.
.
.
.

เย่! เสร็จละ

วิธีการวนวิดิโอหรือแอนิเมชันใน Adobe After Effects loopOut Cycle

Leave a comment

Filed under Uncategorized

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1

1. ลากวิดิโอลงใน Timeline ของ Adobe After Effects ซึ่งโปรแกรมจะสร้าง composition มาให้อัตโนมัต

2

ตอนนี้ เราจะทำ Camera Tracking ซึ่งมี 2 วิธี คือ
(1) คลิกที่เมนู Animation ด้านบน และเลือก Camera Tracking เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะให้เรารอจนกว่ามันจะ Track เสร็จ
(2) คลิกที่เมนู Windows และเลือก Tracker จะมีหน้าต่างเครื่องมือปรากฏด้านขวามือของหน้าจอ ในหน้าต่างนั้น จะมีปุ่ม Camera Tracking เช่นกัน เมื่อคลิกแล้ว ก็รอจนกว่าระบบจะทำงานเสร็จ

วิธีที่ 1

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

วิธีที่ 2

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย After Effects

.
.
.

3

1. เมื่อ Track เสร็จ เราเอาเม้าส์ไปวนๆ ตรงภาพวิดิโอ จะพบว่ามีแผ่นโรตีสีแดงๆ ตามเม้าส์ของเราอยู่
2. ให้เลื่อนเม้าส์ไปมา เพื่อตามหาแผ่นโรตีที่มีระนาบเดียวกับพื้นผิวที่เราจะใส่วัตถุลงไป
3. เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ให้คลิกขวา
4. จะมีเมนูโผล่ขึ้นมา คือ
—(1) Create Text and Camera
—(2) Create Solid and Camera
—(3) Create Null and Camera
—(4) Create Shadow Catcher, Camera, and Light
ซึ่งขั้นตอนนี้ แนะนำให้เลือก “Create Shadow Catcher, Camera, and Light” เพราะเราขึ้เกียจที่จะสร้างแสงและแผ่นรองเงาเอง

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

1. เมื่อเลือกแล้ว ท่านสามารถคลิกขวาที่เดิมได้อีก หากต้องการสร้างสิ่งอื่นๆ
2. เมื่อคลิกขวา จะมีเมนูขึ้นมา เช่น Create Text, Create Solid, และ Create Null
—(1) Create Text มีไว้สำหรับจะใส่ตัวหนังสือ
—(2) Create Solid จะมีแผ่นสี่เหลี่ยมโผล่ขึ้นมา
—(3) Create Null จะเป็นวัตถุใสๆ ไม่มีตัวตน

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

.
.
.

4

กรณีเลือกสร้าง Null
Null มีไว้สำหรับคนที่อยากจะใส่รูป หรือวิดิโอลงไปในงานนี้ สามารถทำได้โดย

1. ลากรูปหรือวิดิโอที่ต้องการใส่ลงใน Timeline เพื่อจะแปะอยู่ในพื้นที่ของวิดิโอที่เรา Track ไปเมื่อกี้
2. ทำ Layer ที่เราพึ่งสร้างใหม่นั้น ให้เป็น 3D โดยกดกล่องสี่เหลี่ยมจิ๋วๆ ที่ Layer นั้นๆ ให้ปรากฏขึ้น
3. จัดวางวัตถุตามที่ต้องการ ว่าอยากให้ภาพหรือวิดิโอนั้นไปตั้งอยู่ส่วนไหนของพื้นที่ที่ Track
4. ที่ Layer ดังกล่าว เลือก Parent (ที่ Column ที่ชื่อ Parent ที่ตอนแรกจะเขียนว่า None) ให้เป็น Null ที่ได้สร้างไว้
4. วิธีการเลือก Parent อาจทำได้อีกแบบ คือ ลากหอยทากจาก Layer ที่พึ่งสร้าง ไปแปะที่หอยทากของวัตถุ Null

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

การใส่วัตถุลงไปในวิดิโอ เหมือนตั้งอยู่ในสถานที่จริง (Camera Tracking) ด้วย Adobe After Effects

Leave a comment

Filed under Uncategorized

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

1

1. สร้าง Composition ไปที่ เมนู Composition และคลิก New Composition
2. ตั้งค่าขนาดหน้าจอ, Frame rate, และความยาวให้เรียบร้อย
3. กด OK

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

2

1. คลิกที่เมนู ปุ่มที่เป็นรูปตัว T
2. คลิกที่หน้าจอว่างๆ และพิมพ์ตัวอักษรที่ชอบ ซึ่งในรูป จะเขียนว่า “อ.พราว”

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

3

1. ลากรูป หรือวิดิโอ (ที่เราต้องการให้ปรากฏภายในตัวหนังสือ) ลงใน Timeline

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

4

1. ขยายรูปหรือวิดิโอดังกล่าวให้ใหญ่คลุมตัวหนังสือที่เราพิมพ์ไว้

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

5

1. ไปดูด้านล่างสุดของ Timeline
2. คลิกปุ่มที่เขียนว่า “Toggle Switches / Modes” (วงสีแดง)
3. จะพบว่าที่ Timeline มี Column เพิ่มขึ้น 3 อัน คือ Mode, T, และ TrackMatte (กรอบเหลือง)

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

6

1. ดูที่ Layer ของรูปภาพหรือวิดิโอ
2. คลิกที่ตัวเลือกใน Column ที่ชื่อ TrackMatte ซึ่งค่าเริ่มต้นจะเป็น None
3. เลือก Alpha Matte ที่มีชื่อ Layer ที่คุณเคยพิมพ์ตัวหนังสือไว้ (ตามรูป จะเป็น Layer ที่ชื่อ อ.พราว)

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects
.
.
.
.
.

สอนวิธีการใส่วิดิโอลงในตัวหนังสือ ด้วย Adobe After Effects

เสร็จละ

Leave a comment

Filed under Uncategorized