งานศิลปะอายุยาว Corrado Feroci

งานศิลปะอายุยาว
ทุกคนคงรู้จักคำพูดของ อาจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรณ์ ที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” (Ars Longa Vita Bravis) คนส่วนมากตีความหมายถึง เมื่อศิลปินสิ้นชีวิตไปแล้ว งานศิลปะก็ยังคงอยู่ต่อ และยังมีชีวิต เป็นแรงกระตุ้นให้ศิลปินรุ่นหลัง ๆ ได้สร้างสรรค์งานต่อไป

เจตนารมณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่ศิลปินทั้งหลายทั่วโลกต้องการ และมีศิลปินจำนวนมากที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่งานยังเป็นอมตะ เช่น Picazzo, Vincent van Gogh, Salvador Dali,etc. (who I will talk about later)

และงานของท่าน

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.