แก้เคล็ดปีชงกับปีเสือที่วัดเล่งเน่ยยี่ พ.ศ. 2553

อีกครั้งที่ปีเสือเวียนมา ซึ่งเป็นปีที่ชงกับทั้งปีวอก ปีกุน ปีมะเส็ง และปีขาลเอง ก็หมายถึงเวลาที่ข้าพเจ้า-จิตรต้องไปแก้เคล็ด แก้การชงหรือก็คือการสะเดาะเคราะห์ ว่าแล้วก็ไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยที่วัดเล่งเน่ยยี่ 12 ปีก่อนจิตรไปไหว้แก้ชงที่เยาวราช แม้คนจะมากมาย แต่คนส่วนใหญ่ก็มีเจตนาคล้ายกันคือไปไหว้เพื่อแก้ปีชง หรือเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง หรือแก่ผู้อื่นที่ตนไปไหว้แทนให้ หรือเพื่อความสบายใจ อย่างไรก็ตามมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยอยู่เป็นนิจ


**View more photos CLICK HERE

ปีนี้จิตรไปไหว้ที่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 หรือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ไม่ต้องเตรียมอะไรเพียงแต่จ่ายปัจจัยเพื่อทำบุญ 100 บาทให้แก่วัด เพราะทางวัดจัดเตรียมให้เรียบร้อยเป็นกระดาษทอง ด้านในเป็นกระดาษแดงเพื่อให้จิตรเขียนชื่อ-นามสกุล และด้านในกระดาษแดงก็ให้เขียนวันเดือนปีเกิด และเวลา ถ้าไม่ทราบเวลาให้เขียนคำว่า “ดี” จุดธูป 3 ดอกไหว้และอธิษฐานเสร็จ ก็นำชุดกระดาษที่เขียนเรียบร้อยมาปัดออกจากตัวตั้งแต่หัวลงไป 12 ครั้ง แต่ถ้าไปทำแทนผู้อื่น ไม่ต้องมีการปัดออกจากตัว จากนั้นให้นำชุดกระดาษดังกล่าวไปใส่กล่องที่วัดเตรียมไว้ ไม่มีการเผาเพราะทางวัดจะสวดสะเดาะเคราะห์ให้จิตรทั้งปี เป็นอันเสร็จพิธี รู้สึกสบายใจขึ้นมาก อย่างไรก็ตามจะพึ่งแค่เรื่องนี้ไม่ได้ จิตรต้องทำบุญ และทำความดีต่อไป เพราะทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ใช่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาอย่างเดียว แต่ขึ้นกับผลจากการกระทำของตนเองด้วย

จากนั้นก็ถึงเวลาเยี่ยมชมและถ่ายรูปวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ซึ่งจิตรก็ได้ทำบูญต่อเช่นการทำบุญสร้างหลังคา การทำบุญโฉนดที่ดินของวัด ฯลฯ ตามที่ทางวัดจัดไว้ เพราะทางวัดมีโครงการที่จะขยายการสร้างวัดต่อไป


**View more photos CLICK HERE


แนะนำให้อ่าน
แก้เคล็ดปีชงกับปีเสือที่วัดตะเคียน พ.ศ. 2553
ทางไปวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
ทางไป วัดตะเคียน จังหวัดนนทบุรี
**ควรไหว้พระทั้ง 2 วัด ในวันเดียวกัน เพราะอยู่ใกล้กัน

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.