ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ความซับซ้อนของโลกมนุษย์

บทความมีลิขสิทธิ์ โดย สว อิเฎล
© Sw Eden 2010
All rights reserved

สว อิเฎล ได้นิยามคำว่าศิลปะไว้ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้น และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ศิลปะเพราะมนุษย์ไม่ได้สร้างมันขึ้นมา เพียงแต่ศึกษามัน และ สร้างสิ่งที่เป็นศิลปะเพื่ออธิบายมันให้เพื่อนมนุษย์ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ในทางกลับกัน วิทยาศาสตร์ก็อธิบายความเป็นไปของศิลปะด้วย อาทิ การผสมกันของแสงสีบนเวทีการแสดง

สว อิเฎล คือมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีชีวิตได้ด้วยวิทยาศาสตร์ และมนุษย์ทุกคนมีจิตใจได้ด้วยศิลปะ วิทยาศาสตร์บนร่างกายมนุษย์ ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตได้ตั้งแต่เซลล์ กล้ามเนื้อ อวัยวะ และร่างกาย ศิลปะที่เกิดบนร่างกายมนุษย์ เช่น วิธีการทำคลอด การอบรมเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า วิถีการดำเนินชีวิต จวบจนกระทั่งวันตาย โบสถ์ พิธีศพ การโปรยดอกไม้ บทสวดภาวนา อาเมน


Ken Zi:Kill and Tetsu L’Arc~en~Ciel

ดูงานศิลป์ของ สว อิเฎล ที่นี่

วิทยาศาสตร์คือความจริงที่เกิดบนโลกมนุษย์ ศิลปะคือความจริงที่มนุษย์ได้สร้าง แต่อาจสร้างให้ดูเหมือนไม่เป็นจริง ตามแต่ศิลปินผู้นั้นต้องการสื่อออกมาตามผลงานของตน วิทยาศาสตร์สร้างงานศิลปะ ด้วย แสง, สี, เสียง ศิลปะสร้างวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการคิด ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือ ที่จะมาผลิตอุปกรณ์สร้างสีให้มีคุณภาพดีขึ้น และจัดระบบเสียงดนตรีโดยใช้ความยาวคลื่นมาระบุเสียงตัวโน๊ต ระบบบันทึกเสียง เครื่องดนตรีไฟฟ้า การขึงสาย ขนาดลูกระนาด กลไกในเครื่องดนตรีบางประเภท เช่น เปียโน

สว อิเฎล ไม่อาจจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาด้วยศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่บรรจุอยู่ในความทรงจำอันน้อยนิดของ สว อิเฎล บางคนเดินอยู่คนเดียวตามท้องถนน และรักที่จะร้องเพลง ร้องเพลงเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบกายของเขา พระเจ้า ศัตรู คนเห็นแก่ตัว แม้มันจะเป็นเสียงดังเพียงน้อยนิด เขาก็ร้องเพื่อสิ่งที่เขาได้รับ และหวังว่าเพื่อนมนุษย์ของเขาจะมาร่วมร้องเพลงกับเขา เพียงแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคล บางคนร้องเพลงแด่ความรัก บางคนร้องเพลงด้วยความเกลียด บางคนร้องเพลงเพื่อจะให้เกิดความอิสระ บางคนร้องเพลงเพื่อกรอบแห่งความเป็นมนุษย์ บางคนร้องเพลงเพียงเพื่อจะได้มาซึ่งความหวัง บางคนร้องเพลงด้วยความเจ็บปวด และบางคนก็ร้องเพลงเพราะว่านั่นเป็นเพลงที่ดีที่สุดของเขา เปิดใจของคนเหล่านี้ และคนคนนั้นจะมาอยู่เคียงข้างกับคุณ เมื่อทุกคนยอมรับและเข้าใจในศิลปะแห่งการร้องเพลง ไม่เพียงแค่ร้องเพลง ทุกคนวาด มิใช่พู่กัน หากแต่เป็นความคิดที่จะเรียงร้อยออกมาเป็นถ้อยคำอันลึกซึ้ง ศิลปะอยู่ข้างกายเรา วิทยาศาสตร์คือตัวเรา ศิลปะไม่ใช่มนุษย์ มนุษย์สร้างศิลปะ วิทยาศาสตร์คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว มนุษย์คือสิ่งที่มีอยู่แล้ว มนุษย์ศึกษาตนเองได้เมื่อมนุษย์ศึกษาศิลปะ มนุษย์กำลังศึกษาในสิ่งที่ตนเองสร้างขึ้นมา

บทความมีลิขสิทธิ์ โดย สว อิเฎล
© Sw Eden 2010
All rights reserved


Mixing Blood, the Mixing Color Art

ดูงานศิลป์ของ สว อิเฎล ที่นี่

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “ศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ ความซับซ้อนของโลกมนุษย์

  1. Pingback: 4 วิธี จัดการอาเจียนของสุนัขบนเบาะรถยนต์ผ้า เบาะกำมะหยี่ | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.