ทางต่างระดับบรมราชชนนี สร้างขึ้นเพื่อใคร!!

บนโครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ต่างระดับบรมราชชนนี – เพชรเกษม
View More Bangkok Street Shots on Sw Eden’s Flickr

© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

เดิมทีทางต่างระดับบรมราชชนนี – เพชรเกษม เป็นโครงการพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อให้ชาวต่างจังหวัดเดินทางเข้ามารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชใด้สะดวก รวดเร็วขึ้น เพราะถนนบรมราชชนนี เป็นถนนสายหลักที่สามารถเชื่อมกรุงเทพกับจังหวัดอื่น ๆ มากมาย ถือได้ว่าเป็นเขตชานเมืองที่มีความสำคัญมากทีเดียว ด้วบจุดประสงค์ที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวต่างจังหวัด ซึ่งมิได้มีฐานะดีเท่าชาวกรุงเทพ ทางด่วนนี้จึงไม่คิดค่าบริการ

สว อิเฎล เป็นชาวฝั่งธนบุรีมาแต่กำเนิด และเมื่อกว่าสิบปีก่อนได้ย้ายบ้านจากในตัวเมืองฝั่งธนบุรี ออกมาชานเมือง ณ ถนนบรมราชชนนีแห่งนี้ บ้านที่ครอบครัวของ สว อิเฎล ซื้อ เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดในช่วงสิบปีหลัง โครงการหมู่บ้านจัดสรรเหล่านี้ให้ ทางต่างระดับบรมราชชนนี เป็นเครื่องมือทางการค้า หรือโฆษณา ความสะดวกสบายแก่คนทำงานว่า เข้ากรุงเทพได้ภายใน 15 นาที

ใต้โครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ต่างระดับบรมราชชนนี – เพชรเกษม
View More Bangkok Street Shots on Sw Eden’s Flickr

เมื่อย้ายมาอยู่ใหม่ ๆ สว อิเฎล ชอบชีวิตที่นี้มาก เพราะแวดล้อมไปด้วยสวนผัก สวนดอกไม้ และทุ่งนา ต่อมาหมู่บ้านจัดสรรขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ แทบจะเจอได้ทุก ๆ กิโลเมตร หรือจนกระทั่งตามตรอกซอย นายทุนเหล่านี้ซื้อที่นา ที่ไร่ และเปลี่ยนเป็นพื้นคอนกรีต กับบ้านจัดสรรที่ตนเองได้กำไรเป็นร้อยล้าน พันล้าน การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชาวบ้าน กลายเป็นสังคมเมืองในไม่ช้า ห้างร้านขนาดใหญ่มาเปิดกิจการในแถบนี้มากมาย ซึ่งสรุปแล้วคือ ตัวเมืองกรุงเทพที่ขยายใหญ่ขึ้น สว อิเฎล ได้ทราบว่า ตนเองเป็นอีกหนึ่งในผู้สนับสนุนการทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ทำลายจุดประสงค์หลักของทางต่างระดับบรมราชชนนี สว อิเฎล รู้สึกคับแค้นใจมาก ที่ตนเองตกกับดักของระบบทุนนิยม

ทางด่วนต่างระดับ บรมราชชนนี เวลากลางคืน Baromrachchonnee Road at night with long exposure
View More Bangkok Street Shots on Sw Eden’s Flickr

ประเทศไทยคือเสรีประชาธิปไตย ใครมีเงินก็สามารถลงทุน สว อิเฎล เรียน Economy Class ที่นิวยอร์ก เมื่อสามปีก่อน อาจารย์บอกว่า ประเทศไทยเป็นทุนนิยม ที่มีความเสรีเป็นอันดับ 5 ของโลก ดังนั้นไม่มีใครหยุดนายทุนได้ การแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างอิสระทำลายสิ่งแวดล้อม และสังคมชาวบ้าน โดยอาศัยผู้บริโภคที่เห็นแก่ตัว และผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นผู้ช่วยให้เจ้าของกิจการบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงิน

สายใต้ใหม่ Southern Bus Transporation in Bangkok Thailand
View More Bangkok Street Shots on Sw Eden’s Flickr

จุดประสงค์ที่ทางต่างระดับบรมราชชนนีสร้างขึ้นเพื่อชาวบ้านต่างจังหวัดผู้มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาลศิริราชด่วน ได้ถูกปิดฉากลง เพราะการจราจรที่ติดขัดตั้งแต่ส่วนปลายสุดของสะพาน และตลอดความยาวใต้สะพาน เนื่องจากประชาชนที่ย้ายมาอยู่เขตนี้ต่างมีรถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งมากกว่าครึ่งที่มีรถยนต์มากกว่า 1 คัน ยิ่งไปกว่านั้น เศรษฐีมักมีค่านิยมซื้อรถยนต์ให้บุตรเมื่อบุตรสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือสำเร็จการศึกษา ทำให้จำนวนรถเพิ่มมากขึ้นทุกปี ๆ แปลผกผันกับพื้นที่สวน และพื้นที่นา ที่ถูกทำลาย เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินทุกปี ๆ

ท้ายนี้ สว อิเฎล ขอแสดงความขอบคุณ แก่ชาวนาชาวไร่ ผู้ที่ยึดอาชีพนี้ด้วยความภาคภูมิใจ และไม่ยอมขายที่ดินแก่นายทุน ประเทศไทยมีเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเราคือครัวของโลก และปอดของโลก หากนายทุนเสนอราคาที่ดินที่น่าขนรุก ขอจงตระหนักไว้ว่า เขาจะได้ผลกำไรมากกว่า 100 เท่า หรือ 1,000 เท่า จากที่เขาเสนอแก่ท่าน


Remind you again, this article is All Rights Reserved.
© Sw Eden (สว อิเฎล)
All Rights Reserved (สงวนลิขสิทธิ์)

Suggest to read
ในหลวง : พ่อผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
Mahidol Wittayanusorn Science School Library Burning
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย และทางไป
Bangkok Teenager
Thai Monarchy support Democracy

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.