สอน Microsoft Excel

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

เปิดโปรแกรม Microosoft Office Excel

1. Start (โดยปกติจะอยู่ที่มุงล่างซ้ายมือของหน้าจอ)
2. All Programs
3. Microsoft Office
4. Microosoft Office Excel

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ทำลำดับของตัวเลขใน Microsoft Excel

1. พิมพ์ตัวเลขเริ่มต้นของลำดับที่เราต้องการ เช่น 1,2,3 หรือ 2,4,6 หรือ 1,เว้น,2,เว้น,3,เว้น.
2. highlight ตัวเลขเหล่านี้ที่เราพิมพ์
3. คุณจะเห็นจุดสีดำ เล็ก ๆ ที่มุมขวาล่างของกรอบสี่เหลี่ยม
4. ดึงมันลงมา จนถึงสุดลำดับที่เราต้องการ ที่มุมขวาล่างจะมีบอกลำดับที่เราลากไปถึงตอนนั้นเสมอ
** การทำลำดับนี้สามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของตาราง

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

เปลี่ยนสี ขนาด และชนิดตัวอักษร

ให้ highlight ตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกขวา หรือไปที่ Home Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Sum

ผลบวกของเลขในตารางที่เรียวต่อกันเยอะ ๆ Sum
1. highlight เลขหลาย ๆ จำนวนที่อยู่ใน cell ที่เรียงต่อกัน โดยอย่างน้องต้องมี 2 cell
2. คลิกปุ่ม Sum ที่ Home Menu
3. คุณจะเห็นผลบวกรวมอยู่ในช่องถัดไปจากตัวเลขแถวนั้น
4. หากคุณต้องการคำนวนอะไร ๆ ที่ยากกว่า Sum ให้ไปที่ Formulas Menu

ถ้าอยากจะคีย์เองก็เชิญ
=SUM(the beginning cell:the last cell)
ตัวอย่างเช่น
=SUM(A35:A39) .
** เมื่อคุณเลือก cell ที่มีสูตร Sum คุณยังสามารถลากจุกเล็ก ๆ มุมขวาล่าง ให้เกิด Sum ซ้ำ ๆ กันในช่องต่อ ๆ ไป

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

เขียนเส้นขอบตาราง ใน Microsoft Excel

1. เราเขียนเพื่อทำให้ตารางดูง่ายขึ้น ให้ไปที่ Home Menu
2. คุณจะเห็นปุ่มเส้นขอบ อยู่ในช่ิองเดียวกับ Font เรียกว่า Border
3. มีหลายรูปแบบให้เลือก แต่ถ้าอยากวาดเอง ให้เลือก Draw Border
4. ปุ่มที่ถัด ๆ ลงมาจาก Draw Border มีไว้เปลี่ยนสีและขนาดของเส้น

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ใส่สีพื้นหลังของแต่ละช่อง Cell ใน Microsoft Excel

1. highlight ช่องที่ต้องการเปลี่ยนสี
2. ไปที่ Home Menu
3. คลิกปุ่ม Fill Color ซึ่งมีหน้าตาเป็นเทกระป๋องสี
4. เลือกสีที่ต้องการ ถ้าไม่พบให้คลิก More Colors
5. เมื่อตารางมีความกว้างมาก ๆ คนเรานิยมใช้สีเข้มอ่อนสลับบรรทัดเพื่อให้ดูง่าย ถ้าใช้สองสีเข้มกับอ่อน แล้วต้องการทำสีทั้งตาราง ให้ highlight สองบรรทัดนั้นที่มีสีเรียบร้อยแล้ว
6. คลิกที่จุดดำมุมขวาล่าง กดแช่ไว้ แล้วดึงลงมาทั้งตาราง
7. ถ้าพบว่า Serie ที่เคยทำไว้ มีค่าเปลี่ยนไปหมด คุณลองดูที่มุมขวาล่าง จะมีปุ่มขึ้นมาให้คลิก ให้เลือก ‘Fill Format Only’ เพื่อเปลี่ยนแปลงแค่สีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับข้อความหรือตัวเลข

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

คำนวนแบบง่าย ๆ ใน Microsoft Excel

หลังจากหาผลรวมโดยการ Sum แล้ว อิเฎล ชอบการแสดงเปอร์เซ็นให้เห็น ดังนั้นจะเริ่มด้วยการหาร
1. คลิกที่ Cell ใหม่ในที่ที่คุณคิดว่าทำให้อ่านข้อมูลรู้เรื่อง
2. พิมพ์ =
3. คลิกที่ Cell ของเลขตัวตั้ง
4. พิมพ์ /
5. คลิกที่ Cell ของเลขตัวหาร
6. Enter คุ๊จะได้ค่าการหารออกมา
7. หากต้องการให้ออกมาในรูปแบบของ % ไม่ต้องไปคูณ 100 เอง แต่ให้กดปุ่ม % มีอยู่ในช่อง Number ของ Home Menu
8. ถ้าต้องการสูตร หรืออะไรต่อมิอะไรยากกว่า บวก + ลบ – คูณ * หาร / ให้ไปที่ Formulas Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ทำกราฟจากข้อมูลที่มีในตาราง

1. ไปที่ Insert Menu
2. ดูที่ช่อง Charts และเลือกรูปแบบกราฟที่ต้องการ
3. Microsoft Excel จะเลือกข้อมูลในตารางให้โดยอัตโนมัต และจะขึ้นเป็นเส้นสีบาง ๆ แสดงขอบเขตข้อมูล
4. แก้ไขเส้นสีเหล่านั้น โดยเลื่อนเองด้วย mouse
**คุณยังสามารถเลือก Cell ที่จะทำ Chart ก่อนเลือกรูปแบบตาราง แต่ อิเฎล แนะนำวิธีแรก

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ตกแต่งสีกราฟ (Chart) และปรับเปลี่ยนรูปแบบ

1. คลิกขวาที่พื้นหลังของ Chart
2. คลิก Format Chart Area เพื่อให้มีหน้าต่างใหม่ pop up ขึ้นมา
3. แถบด้านซ้ายจะหมวดหมู่การแก้ไขชนิดต่าง ๆ กัน เช่น 3D Rotation สำหรับปรับองศาของกราฟที่เป็น 3 มิติ คุณยังสามารถเลือกภาพของคุณมาใส่เป็นพื้นหลังได้
4. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีแท่งในกราฟ ให้คลิกเฉพาะที่แท่ง และคลิกขวาทำเหมือนเดิม

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

วาดรูป Shape เองใน Excel

1. ไปที่ Insert Menu
2. คลิกปุ่ม Shapes เพื่อดู Options
3. ถ้าไม่มีรูปตามที่ตนต้องการ ก็เลือกปุ่มที่เป็นเส้นยึกยือ แล้ววาดเอง
4. เทื่อวาดเสร็จ ให้กำหนดสี และเส้นโดยไปที่ Home Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

การกั้นหน้ากระดาษของ Microsoft Excel

1. ไปที่ View Menu
2. คลิก Page Break Preview
3. พื้นที่ว่างที่ไม่มีข้อความจะกลายเป็นสีเทา และมีเส้นกั้นหน้าเป็นสีน้ำเงิน หรือเส้นปะ
4. ให้เลื่อนเส้นกั้นหน้าเหล่านั้น เพื่อจักหมวดหมู่ข้อมูลพวกเดียวกันให้อยู่หน้าเดียวกัน

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Powerpoint 2007 (Thai Language)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

Advertisement

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “สอน Microsoft Excel

  1. อ่านเสร็จแล้วรู้สึกตัวเองเป็นเทพ Excel เลย

    Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.