สอน Microsoft Powerpoint

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Excel 2007 (Thai Language)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

เปิดโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint

1. คลิกที่ Start ซึ่งโดยส่วนมากจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
2. คลิก All Programs
3. คลิก Microsoft Office
4. คลิก Microsoft Office Powerpoint

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

กำหนด Layout รูปแบบของ Slide

การเลือก Layout นี้ ใช้สำหรับคนที่ต้องการความมาตรฐาน หรือคนที่ขี้เกียจจัดรูปแบบเอง
1. คุณต้องอยู่กับ Slide ที่คุณจะเปลี่ยนรูปแบบ
2. ไปที่ Home Menu
3. คลิกปุ่ม Layout คุณจะเห็นรูปแบบหลาย ๆ อย่างให้เลือก ให้เลือกแบบที่ตนต้องการ
4. ถ้าไม่ชอบแบบไหนเลย ให้เลือก Blank theme เพื่อมาจักรูปแบบเอง

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Insert Text Box

ใส่กล่องข้อความเพื่อจะพิมพ์ตัวหนังสือใน Microsoft PowerPoint
1. ไปที่ Insert Menu
2. คลิกปุ่ม Text Box
3. ถ้าต้องการแก้ไขให้ Double Click ที่ตัวอักษรที่ต้องการแก้
4. ถ้าอยากเปลี่ยนสี ขนาด ชนิด ตัวอักษร จนกระทั้งพื้นหลังและเส้นขอบของกล่องข้อความให้ไปที่ ‘Home’ Menu

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Insert Picture

ใส่รูปใน Slide ของ Microsoft Powerpoint ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับการใส่รูปใน Microsoft Word และ Microsoft Excel
1. ไปที่ Insert Menu
2. คลิก Picture
3. เลือกรูปตามที่อยู่ที่คุณจัดเก็บไว้
4. ถ้ารูปมาทับข้อความ และคุณอยากส่งมันไปด้านหลัง ให้คลิกขวา
5. เลือก ‘Send to Back’ แปลว่าส่งไปด้านหลังสุด
6. เลือก ‘Send Backward’ แปลว่าส่งไปด้านหลัง 1 step

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

แก้ไขรูปใน Microsoft Powerpoint

แก้ไขรูปใน Microsoft Powerpoint ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับ Microsoft Word และ Microsoft Excel
1. เมื่อท่านคลิกที่ภาพที่ต้องการแก้ไข จะมี Format Menu เพิ่มขึ้นมาด้านขวามือสุดของ Menu Bar
2. คุณสามารถเปลี่ยนสี ปรับแสง กลับด้าน จนกระทั่ง Crop
** Crop คือการตักเอาด้านขอบของภาพออก ในกรณีที่อยากให้ Crop ไปเป็นภาพที่ไม่ใช่มี่เหลี่ยม ให้ใส่ภาพเป็น background ของ shape ซึ่งจะกล่าวในส่วนต่อ ๆ ไป

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

ให้สี หรือภาพพื้นหลังของ Slide

ให้สี หรือภาพพื้นหลังของ Slide ใน Microsoft Powerpoint
1. คลิกขวาที่พื้นหลังของ Slide แต่ถ้าไม่มีที่ให้คลิก แบบว่าใส่ภาพและข้อความจนเต็มเอี้ยด ให้คลิกนอก Slide ได้
2. เลือก Format Background
3. เมื่อหน้าต่าง Format Background pop up ขึ้นมา ก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ
4. เมื่อเสร็จแล้ว ต้องการให้เป็นพื้นหลังของ slide นั้น slide เดียว ให้คลิก Close ด้านล่าง ถ้าเป็น 2007 หรือ OK ถ้าเป็น Window 97
5. ถ้าอยากให้ทุก Slide มี Background เหมือนกันหมดให้คลิก ‘Apply to All’

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

เพิ่ม Slide ใหม่

1. ไปที่ Home Menu
2. เลือก Insert New Slide คุณก็จะได้ slide ใหม่โดยมีรูปแบบให้เลือก
3. นอกจากวิธีข้างต้น คุณยังสามารถ Copy และ Paste Slide ในแถบ Slide เล็ก ๆ ด้านซ้ายมือ และ Slide Sorter View

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Crop ภาพ

Crop ภาพ หรือการตัดเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการของภาพ โดยทั้ง Microsoft Word, Powerpoint และ Excel จะเหมือนกันหมด
1. เมื่อท่านคลิกที่ภาพที่ต้องการแก้ไข จะมี Format Menu เพิ่มขึ้นมาด้านขวามือสุดของ Menu Bar
2. คลิก Crop คุณจะเห็นเส้นสีดำหนา ๆ ตามขอบภาพทั้งแปดทิศ ให้เลื่อนปรับเอาแต่ส่วนที่ต้องการให้เห็น
**กรณีคุณไม่ชอบภาพเป็นสี่เหลี่ยม
1. ไปที่ Insert Menu
2. คลิก Shape และเลือกตามที่ต้องการ ถ้าไม่มี Shape ที่ชอบก็เลือกปุ่มที่เป็นเส้นยึกยือ แล้ววาดเอาเอง
3. เมื่อได้ Shape ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกขวาบนมัน เลือก Format Picture หรือ Format Shape
4. เลือก Fill แล้วไปดูที่ Picture or texture fill
5. มองหาตัวหนังสือที่เขียนว่า Insert from: จะมีคำว่า File ให้คลิก
6. จากนั้นก็เลือกเอาภาพจากที่ที่เราจัดเก็บไว้

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

หมุนด้านข้อความใน Shape หรือกล่องข้อความ

1. ให้คลิกเลือกที่ Shape หรือกล่องข้อความ
2. คลิกขวา แล้วเลือก ‘Format Picture’/’Format Shape’
3. เมื่อมีหน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้น ให้เลือก Tab ‘Text Box’
4. หาคำว่า Text Direction และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Animation > Custom Animation

ทำภาพเคลื่อนไหวใน Microsoft Powerpoint
เมื่ออิเฎลพึ่งหัดใช้ Power point อิเฎลคิดว่าถ้าใส่ Animation มาก ๆ แสดงว่าเก่ง แต่เมื่อใช้ไปสักพัก ก็ทราบว่าการนำเสนองานที่ดีไม่ควรใส่ Animation จนดูรุงรังเกินไป
1. ควรเริ่มทำ Animation เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากคุณมีข้อความและภาพใส่เรียบร้อยหมดแล้ว
2. เลือกวัตถุ กล่องข้อความทั้งกล่อง หรือเฉพาะประโยค ที่ต้องการใส่ animation
3. ไปที่ Animation Menu
4. คลิก Custom Animation จะมีแถบเครื่องมือปรากฎขึ้นด้านขวาของหน้าต่าง Powerpoint
5. คลิก ‘Add Effect’ โดยควรเริ่มจากการส่งวัตถุเข้าหน้าจอ คือ Entrance และเน้นย้ำแสดงความสำคัญ คือ Emphasis และสุดท้ายคือส่งออก Exit ซึ่งการเป็นมืออาชีพ ไม่จำเป็นต้องใส่ Emphasis และ Exit
6. เมื่อใส่ Animation ให้หลาย ๆ วัตถุแล้ว ท่านจะเห็นเลขที่ขึ้นในช่องด้านขวามือของหน้าจอ สอดคล้องกับเลขที่วัตถุต่าง ๆ ใน Slide
7. ท่านสามารถแก้ไขลำดับการแสดง Animation ได้โดยคลิกที่ลำดับในแถบด้านขวามือ แล้วเลือกลูกศรขึ้นลง เรียกว่า ‘Re-Order’
8. ถ้าท่านต้องการลบ Animation ให้กด ‘Remove’

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Animation > Transition Scheme

ใส่การเปลี่ยน Slide ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการใส่ Animation เวลาเปลี่ยน Slide
1. ไปที่ Animation Menu
2. เลือก Transition Scheme หรือ Transition to This Slide
3. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
** Transition Scheme หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ภาพนิ่งที่คุณเลือกอยู่ในปัจจุบัน โดยถ้าคุณใส่ไว้ใน slide แรก มันจะเปลี่ยนจากหน้าจอดำสนิทมาเป็น slide แรก
4. ถ้าคุณต้องการทำหลาย ๆ Slide ในคราเดียว ให้ไปที่ Slide sorter view ได้
5. หรือเลือก Random Animation โดยใน Window 2007 จะเห็นเป็น เครื่องหมาย ‘?’ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิก Apply to all

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

View > Slide Master

Slide Master คือการทำหัวกระดาษ หรือใส่ Logo ที่มุมใดมุมหนึ่ง และให้ปรากฏในทุก ๆ Slide
1. ไปที่ View Menu
2. เลือก Slide Master
3. คุณจะเห็น Slide ว่าง ๆ โดยมีกล่องข้อความต่าง ๆ อยู่
4. ใส่ Logo หรือชื่อกลุ่มลงไปที่ขอบ เมื่อเสร็จ ให้ปิดด้วยปุ่มสีแดงที่เขียนว่า Close Master View
5. เมื่อคุณไปที่ slide ปกติที่คุณสร้างไว้ แล้วคุณยังไม่เห็นว่ามี Logo ที่คุณใส่ปรากฏขึ้นมา ให้ไปที่ Home Menu และเลือกรูปแบบ โดย Slide Master ที่คุณทำ จะเป็นหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Slide Show

ฉายภาพนิ่ง Slide ที่ทำมา และวาดภาพขีดเขียนบน Slide ด้วยปากกา เพื่ออธิบายให้คนฟังเข้าใจ
1. ด้านล่างของหน้าจอที่คุรทำงานจะมีปุ่มเล็ก ๆ เรียงกัน 3 ปุ่ม ปุ่มแรกคือ Normal คือหน้าจอที่คุณทำงานอยู่ ; ปุ่มที่สองคือ Slide Sorter คือ เป็น Slide เรียงกันเยอะ ๆ ; ปุ่มที่สามคือ Slide Show
2. คลิก Slide Show หรือ Short key คือ F5
3. เมื่อเอา Mouse ไปวางมุมซ้ายล่าง จะเห็นปุ่ม 4 ปุ่ม คือ ลูกศรกลับไปก่อนหน้านี้ , ปากกา , กระดาษ และลูกศรไปข้างหน้า
4. ถ้าจะวาดเขียนลงไปใน slide ให้กดปุ่ม ปากกา คุณสามารถเลือกหัวปากกาให้สองแบบคือใหญ่กับเล็ก และสามารถเลือก highlight ได้ด้วย เลือกสีเองได้อีก
5. เมื่อคุณเขียนอะไรต่อมิอะไรลงบนการนำเสนอ อย่างพึ่งเสียดายว่าจะเก้บไว้ไม่ได้ เมื่อจบการนำเสนองาน จะมีหน้าต่างหนึ่งมาถามคุรว่า ‘Do you want to keep your ink annotation?’ ให้ตอบตกลงถ้าอยากจะเก้บไว้

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

กระโดดข้าม Slide หลาย ๆ Slide

1. เมื่อมีหลาย ๆ Slide แล้ว ผู้นำเสนอบางท่านอาจใช้ Hyperlink ให้คลิกกลับไปมา เหมือนอยู่ใน website ทำได้โดยเลือกวัตถุ แล้วคลิกขวา แล้วเลือก Hyperlink
2. ถ้าไม่ใช้ Hyper Link แล้วต้องการกระโดข้ามหลาย ๆ Slide ตอนนำเสนองาน ให้เอา Mouse ไปวางที่มุมซ้ายล่างของตอนนำเสนอ
3. คลิกปุ่มที่หน้าตาเหมือนกระดาษ
4. คลิกที่ Go to Slide
5. เลือก Slide ที่คุรต้องการ โดยที่คุณต้องจำเอาเองว่าชื่อของมันคืออะไร

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Print Handouts

ปริ้นหรือพิมพ์ slide เพื่อแจกให้คนที่ฟังเราบรรยาย (Print Handouts)
1. กด Ctrl+P เพื่อ Print หรืออาจกดปุ่มกลม ๆ ด้านซ้ายบนของหน้าต่าง แล้วคลิก Print
2. เมื่อหน้าต่างพิมพ์งานปรากฏขึ้น มองไปด้านล่าง ๆ คุรจะเห็นคำว่า ‘Print what’ ให้เลือก ‘Handouts’
3. ถัดมา มันจะถามว่ากี่ Silde per Page โดยส่วนมากจะใช้ 3 หรือ 6 ถ้าใช้ 3 จะมีเส้นบรรทัดให้ผู้ฟังบรรยายได้เขียน Note ลงไป

ภาพและข้อความโดย สว อิเฎล (พราว) ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ใน Website อื่น ทั้งนี้จุดประสงค์หลักเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา

Related Topic
สอน Microsoft Word 2007 (Thai Language)
Microsoft Word 2007 Tutorial (English)
Microsoft Powerpoint 2007 Tutorial (English)
สอน Microsoft Excel 2007 (Thai Language)
Microsoft Excel 2007 Tutorial (English)

Advertisement

5 Comments

Filed under Uncategorized

5 responses to “สอน Microsoft Powerpoint

 1. Araya

  เปลี่ยนภาษาที่ menu bar ให้เป็นภาษาอังกฤษยังไง

  Like

 2. wa

  ในสไลด์ไม่มีโลโก้หัวกระดาษ พอปรินต์ออกมามีโลโก้ติดมาด้วย จะลบหรือแก้ไขไม่ให้มีโลโก้อย่างไรครับ

  Like

 3. แถบสไลด์ด้านซ้ายหายค่ะ ทำยังไงดีค้ะ บอกขั้นตอนการทำให้หน่อยได้ไหมค้ะ

  Like

 4. Pingback: เกลียดพวกละเมิดลิขสิทธิ์แล้วได้ดี มั้ยหล่ะ? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.