ปัจจัยการออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

ปัจจัยการออกแบบทางเทคโนโลยีนี้รวมถึง Hardware และ Software ที่อิเฎลจะกล่าวต่อไปนี้คือ การออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทั้งระดับชาวบ้านจนถึงระดับสูง ซึ่งโดยทั่วไปจะมีข้อควรคำนึงเหมือนกัน ดังนี้

**สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สว อิเฎล (ผู้เขียน) ; All Rights Reserved, Sw Eden ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่นหรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ

-1 ต้องสอดคล้องกับปัญหาที่ต้องการแก้ให้มากที่สุด
กล่าวคือการแก้ปัญหาตรงกับจุดประสงค์นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การออกแบบฝักบัวและก๊อกน้ำ แบบผสมอากาศ (Cloudy Tap Water) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้น้ำ โดยไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์จอมสิ้นเปลือง หากท่านเปิดน้ำแรงสุด น้ำก็จะออกมาน้อยกว่าก๊อกน้ำแบบปกติ เพราะ มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาตรน้ำ คือฟองอากาศ อิเฎลทราบมาจาก โทบิแอส ฮอยเลอร์ ว่ากฏหมายสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2008 การปรับปรุงหรือติดตั้งหรือสร้างห้องน้ำใหม่ ต้องใช้พวกก๊อกและฝักบัวผสมอากาศทั้งหมด แต่ถ้าไม่มีการซ่อมแซม สามารถใช้อย่างเดิมต่อไปได้

-2 ต้องสอดคล้องกับผู้ใช้งาน
นักออกแบบต้องทราบว่าผู้ใช้คือใคร หากเป็นชาวบ้าน ต้องแสดงวิธีการใช้ที่เข้าใจง่ายกว่า พวกนักดาราศาสตร์ จนบางครั้ง ชาวบ้านสามารถรู้ได้ทันทีตั้งแต่เห็นอุปกรณ์ว่ามีวิธีการใช้อย่างไร ตัวอย่างเช่น โต๊ะไม้สำเร็จรูปที่ต้องมาต่อเอง

-3 ความบ่อยของการใช้
ข้อนี้ต้องสังเกตุเพื่อให้ทราบว่าต้องออกแบบให้ทนทานเพียงใด (เช่น Dell ผลิต จอคอมพิวเตอร์แบบทนทาน สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ถูกเลือกใช้ในที่ทำงานที่ต้องค้างคืน ตลอดจนต่อกับเครื่อง server) หรือต้องเขียนเตือนว่า ห้ามใช้ติดต่อกันเกินกี่ชั่วโมง โดยส่วนมากพบกับอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีระดับสูง เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นแผ่นหนัง เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อีกกรณีคือเครื่องมือที่ต้องการการบรรจุแบตเตอรี่เรื่อย ๆ (ถ่านชาร์ต) เช่น มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องดูดฝุ่น สว่าน เป็นต้น ถ่านแต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป เช่น การดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานนาน ถ่านบางชนิดต้องใช้จนเกลี้ยงจึงจะชาร์ตใหม่ได้ หรือถ่านบางชนิดห้ามใช้จนเกลี้ยง และต้องพยายามชาร์ตให้เต็มอยู่เสมอ

-4 ต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับผลที่ได้รับ
ทั้งนี้เพื่อผลกำไรของผู้ผลิต และความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับ อุดมคติของอุตสาหกรรมคือ การเฉลี่ยต้นทุน เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพราะถ้าผู้บริโภคต้องการข้องเพียงชิ้นเดียวและต้องมาผลิตเอง เขาก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบราคาขายปรีก และต้องเสียเวลา เมื่อมีอุตสาหกรรมเข้ามา โรงงานจะซื้อวัตถุดิบราคาขายส่ง และผลิตครั้งละมาก ๆ ทั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค นอกจากนี้มีการออกแบบเพื่อลดให้ต้นทุนการผลิต คือต้องประหยัดทรัพยากร เช่น กล่องกระดาษทั่วไป เมื่อแกะกาวแล้วคลี่ออกมาจะเห็นเป็นแผ่นเดียว การผลิตก็คือตัดกระดาษ และนำเข้าเครื่องพับ ติดกาว ถือว่าประหยัดและใช้งานได้ดี หรืออีกตัวอย่างคือ การทำหนังสือแบบเย็บที่สัน ประหยัดแรงงานกว่าแบบติดกาวหลังชนหลัง เพราะสามารถใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคนได้

-5 รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอกต้องมีความสอดคล้องกับฟังชั่นของมัน เช่นเครื่องปรับอากาศเย็น ไม่ควรมีลายเป็นลูกไฟ แต่ลูกไฟควรไปเป็นลวดลายของรถแข่ง หรือลำโพงขนาดใหญ่แทน

**สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 สว อิเฎล (ผู้เขียน) ; All Rights Reserved, Sw Eden ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่นหรือสิ่งตีพิมพ์ใด ๆ


ภาพ Apple Store ที่ Downtown Manhattan, New York City ประมาณ 14th Street West Side

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “ปัจจัยการออกแบบอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

  1. Pingback: การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research proposal) ที่ไม่ถูกต้อง | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: มีใครชอบ Visual Kei J-Rock ยุค 1990 แถวนี้มั้ย? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.