ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

บทความนี้สามารถเรียกได้อีกชื่อคือ ประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ หรือ Computer History

ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

First Generation : คอมพิวเตอร์ ยุคแรก

ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์มาจากลูดคิดของชาวจีน ซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการคำนวน มันถูกพัฒนามาเป็นเครื่องคิดเลขระบบใช้ด้วยมือ ที่ผลิตเพื่อการค้าเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ 1640’s ต่อมา Gottfried Liebnitz พยายามคิดเครื่องคูณเป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ปี 1830 Charles Babbage สร้างเครื่องคำนวนที่รองรับการคำนวนทุกประเภทในสมัยนั้น มีลักษณะเป็นฟันเฟือง สามารถแก้ปัญหาการคำนวนผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างเหลือเชื่อ ทำให้เขาได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์ (Father of the Computer) Babbage เป็นคนที่ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น และไม่ค่อยจดบันทึก ทำให้คนรุ่นหลังไม่สามารถทราบได้ว่าการพัฒนาเครื่องกลขอลเขาเป็นเช่นไร เมื่อมาพบบันทึกอีกครั้งก็เป็น Ada Lovelace ผู้หญิงที่ได้รับการนับถือให้เป็น First Programmer เธอใช้เครื่องมือของ Babbage มาช่วยในการแปลบทความสั้น ๆ ต่อมาเกือบร้อยปี Vannevar Bush สร้างเครื่องคำนวนที่ใช้หลักการเดียวกับ Charles Babbage โดยออกแบบโดยใช้เกียร์มากมาย และมีขนาดเล็กกว่า สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้ เครื่องคำนวนนี้สามารถคำนวนอย่างง่ายเท่านั้น เพราะเมื่อซับซ้อนลงไปจะเกิดความผิดพลาด
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

กบสีเขียว หายาก

Second Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง
เมื่อคอมพิวเตอร์เป็นมากกว่าเครื่องจักรกลสำหรับคำนวน

Vacuum Tubes : คอมพิวเตอร์ ยุคหลอดสุญญากาศ
คอมพิวเตอร์ยุคนี้รู้จักกันในนาม หลอดสุญญากาศ ต้องใช้พื้นที่ทั้งห้องในการตั้ง
1937 ABC (Atanasoff-Berry Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่สามารถคำนวนสมการ 29 ตัวแปร สร้างโดย Dr. Atanasoff และนักเรียนปริญญาตรี Clifford Berry โดยใช้หลอดสุญญากาศ
1946 ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) ถูกสร้างขึ้นในกองทัพสหรัฐ เพื่อคำนวนการระเบิดของนิวเคลียร์ แต่ใช้ได้ไม่คุ้มค่าการสร้างนัก เพราะ สงครามดลกครั้งที่สองต้องการเครื่องคำนวนที่เร็วกว่านี้ และเครื่อง ENIAC มีหน่วยความจำเล็กไป
1951 UNIVAC I (UNIVersal Automatic Computer I) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเพื่อการค้า ผลิตในสหรัฐอเมริกา ออกแบบโดย J. Presper Eckert และ John Mauchly ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ ENIAC ใช้งานตามบริษัท ทำบัญชี และเงินเดือน เป็นต้น

คอมพิวเตอร์ยุค Transistor
ต้องใช้พื้นที่ทั้งโต๊ะทำงานในการตั้ง
คอมพิวเตอร์รุ่นนี้มีปุ่มมากมายทำให้งงอย่างแรง มีการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นครั้งแรกด้วย IBM 1620 คอมพิวเตอรืในยุคนี้ใช้ Transister มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ ทำให้ขนาดเล็กลง ประหยัดต้นทุนการผลิต และประหยัดพลังงาน ปัจจุบันยังมีการใช้ Trasister ในแผงวงจรไฟฟ้า และเพลงที่โด่งดังคือ Twisted Transister ของ KoRn ตั้งแต่ปี 2005 จนถึงปัจจุบัน แฟนเพลงมากมายเชื่อว่ามันเป้นเพลงที่ดีที่สุดของพวกเขา

คอมพิวเตอร์ยุค Chip
Chip เป็นอุปกรณ์ที่นำมาใช้แทน Transister จำนวนมาก เพื่อลดขนาด และเพิ่มความเร็ว มีอยู่ด้วยกันหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เป็นยุคที่เกิด Software ขึ้น
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

หนอนกลุ่ม หรือ Group Worm

Third Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม

คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลง จนเป็น มินิคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันตามบ้านในรุ่นโบราณ ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนี้ มันก็ใหญ่อยู่ดี ในช่วงต้นของยุคนี้มีคอมพิวเตอร์ Mainframes ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในมหาวิทยาลัย ในยุคนั้น มีหน่วยความจำเป็นบัตรเจาะรู สำหรับเก็บค่าของแต่ละตัวอักษร ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษมาก เพราะไม่ใช่ว่าจะใช้กระดาษอะไรก็ได้ หลังจากเครื่อง Mainframes ล้าสมัยไป ทำให้บริษัทกระดาษขาดทุนในระยะแรก ก่อนที่จะหาทางเอาตัวรอดไปทำอย่างอื่น
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ปลวกป่า มีเขา สีดำ

Fourth Generation : คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4
ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน 2010s

คือคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน โดยมีหลักการเดิมคือสวิตซ์ปิดเปิด เป็นระบบเลขฐาน 2 ในยุคนี้มีการแข่งขันกันว่าระบบคอมพิวเตอร์อย่างใดจะเป็นอนาคตของโลก และบริษัทที่คาดการผิดก็ต้องถอยไปในที่สุด ท้ายสุดของยุคนี้ คือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มีตั้งแต่ Desktop Computer ที่ใช้ตามบ้าน, Laptop หรือ Notebook computer และ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก, Wearable computer คอมพิวเตอร์แบบสวมนาฬิกา, Tablet PC แผ่นหน้าจอสัมผัส ที่สามารถเขียนลงไปด้วยปากกา หรือจนกระทั่งคีย์บอร์ดเสมือนที่แป้นแสงส่องลงมาที่ระนาบ (อาจเป็นโต๊ะ) แล้วเก็บค่าการเปลี่ยนของแสงที่สองแสดงแต่ละแป้นพิมพ์ ว่าผู้ใช้ได้กดอะไรไปบ้างแล้ว สว อิเฎล สนับสนุนให้ใช้ Notebook ขนาดเล็กมากกว่า PC เสมือนต่าง ๆ เพราะคุณจะไม่เสียสายตาเวลาพิมพ์งาน
ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

Future of Computer : คอมพิวเตอร์ในอนาคต
อนาคตของคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์คาดการไว้

ภาพยนต์ที่เด่น ๆ ของ DNA Computer คือ Transformers ซึ่งสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ฉลาดกว่ามนุษย์ ต่อมาเป็นเรื่องในอุดมคติ Avatar ซึ่งมีการเชื่อมต่อ และถ่ายโอนข้อมูล (Network) หรือจนกระทั่ง User ในโลกเสมือนจริงในเรื่อง Matrix

ยศต่าง ๆ ในราชการไทย

Credit Parts of this Knowledge to:
Mahidol Wittayanusorn School, 2004
Experience of Ratajit Arunrangsiwed
Wikipedia.org, 2010
“History of Computer”, http://www.hitmill.com/computers/computerhx1.html, 2010
Computer History Museum, 2008

Advertisement

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

  1. Very quickly this web page will be famous amid all blogging
    and site-building visitors, due to it’s good content

    Like

  2. Pingback: ชีวิตหลังความตาย ใครจะพิสูจน์ได้ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: มีใครชอบ Visual Kei J-Rock ยุค 1990 แถวนี้มั้ย? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.