ข้อดีและข้อเสีย จาก Hydroponic

ประโยชน์ที่ได้รับ hydroponics (การปลูกพืชไม่ใช้ดิน)
เหตุผลที่ hydroponics สามารถนำมาปรับใช้ได้ทั่วโลก หมายความว่า จะนำพืชชนิดเดียวกัน ไปปลูกที่ไหนก็ได้ในโลก

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

Hydroponic ภาพการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

1. ไม่ต้องใช้ดิน เพราะดินของโลกแต่ละที่จะมีความแตกต่างทั้งแร่ธาตุและความร่วนซุย
2. น้ำที่นำมาใช้ในระบบ สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นการประหยัดน้ำถ้าเทียบกับปลูกพืชธรรมดา ที่น้ำจะซึมลงดินชั้นล่างหมด
3. สามารถควบคุมปริมาณปุ๋ยหรือแร่ธาตุที่ให้ ซึ่งถ้าปลูกพืชแบบใช้ดิน มักต้องใส่เกินไว้ก่อน แสดงว่าแบบ hydroponics เป็นการประหยัดแร่ธาตุ
4. ไม่มีแร่ธาตุ หรือสารพิษส่วนเกิน ที่มีผลกระทบให้ผลผลิตเปลี่ยนไป
5. สามารถควบคุมโรคและแมลงได้ดีกว่าการปลูกในดิน เพราะ อุปกรณ์สีขาว ๆ ทำให้ เราสามารถมองเห็นพวกมันด้วยตาเปล่า แต่ สีของดินทำให้เราแยกไม่ออก จนต้องเอาไปเข้าห้องวิจัย ส่องกล้องจุลทัศน์ และเชื้อโรคเชื้อราส่วนใหญ่อยู่ในดินด้วย

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
หลักการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)
ประวัติการปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน (Hydroponic History)

คางคกตั้งสู้

ประโยชน์อื่น ๆ
1. มีมาตรฐานที่แน่นอน เพราะผลผลิตออกมาคุณภาพเท่า ๆ กันหมด
2. โดยปกติคนเราบริโภคพืชผักสวนครัวเมื่อมันไม่โตเต้มที่ (เรียกว่าเป็นต้นกล้าอยู่) ซึ่งเหมาะเจาะกับ hydroponics ที่ทำให้ต้นพืชโตเร็วในช่วงต้นกล้านี้ ดังนั้นจะได้ผลผลิตออกมาเร็ว

ปัจจุบันนี้ งานวิจัยวิทยาสาสตร์ที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร ได้ใช้ระบบ hydroponics มาใช้กับพืชตัวอย่าง เพราะมีการควบคุมตัวแปลได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการปลูกพืชในดินแล้ว ตัวแปลที่ถูกตัดออกคือ ดิน แสง อุณหภูมิ (หากทำ hydroponics ในห้องที่มีหลอดไฟเป็นดวงอาทิตย์เสมือน) โรค สัตว์ก่อกวน ฯลฯ นอกจากมีประโยชน์มากกับการทดลองทางวิทยาสาสตร์แล้ว hydroponics ยังใช้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกพืชได้

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ไข่มด ทั้งรัง

แม้ว่าจะมีการถกเถียงว่า hydroponics ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการสร้างผลผลิต แต่ผลผลิตที่ได้ ไม่ต้องนำไปเข้าตู้เย็น ซึ่งถือว่าชดเชยกันแล้ว เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจากถาดเพาะปลูก ก็จะนำมาใส่ถุงที่มีลักษณะเหมือนช่อดอกไม้ให้สาว ๆ คือเปิดกว้างด้านบน และมีรูเล็ก ๆ ให้น้ำซึมด้านล่าง พวกเขาจะเอาถุงที่ใส่ผลผลิตมาวางเรียงกันในถาด และแช่น้ำไว้ให้ชุมชื้น จากนั้นก็ขนส่งโดยไม่ต้องทำความเย็น พอไปถึงห้างสรรพสินค้า ก็วางถาดให้ประชาชนเลือกซื้อ เมื่อประชาชนซื้อไป ก็จะนำไปแช่น้ำต่อที่บ้าน อยากกินแค่ไหนก็ตัดออกมาจากต้น ไม่ต้องแช่ตู้เย็น สิ่งที่ต้องระวังเพียงอย่างเดียว ทั้งการขนส่งของเกษตรกร และเมื่อท่านซื้อกลับบ้าน คือ ระวังน้ำหกเลอะเทอะ

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ข้าพเจ้าเรียกมันว่าตะเข็บ แต่อาจารย์แนทบอกว่ามันคือตะขาบ

ขอเสียที่ได้รับจากระบบ hydroponics
ไม่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรพื้นบ้าน หรือปัจเจกบุคคล
1. แม้ว่าการปลูกแบบ hydroponics ฟังดูคุ้มค่าในระยะยาว แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงในระยะแรก
2. การให้ปุ๋ยน้ำต้องมีปริมาณที่แม่นยำ และการติดตั้ง ความยาวของท่อ ความลาดชัน ความเร็วของน้ำ ต้องมีความแม่นยำ
3. กรรมวิธีต้องมีความสะอาด เพราะควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อราได้ยากมาก โดยที่ติดราแล้ว จะติดทั้งระบบ
4. พืชแต่ละชนิดจะต้องการแร่ธาตุ และตัวยึดเกาะที่แตกต่างกัน ซึ่งเกษตรกรสามารถงงได้ง่าย
5. ต้องมีการควบคุมที่ดี นอกจากรวังเชื้อราแล้ว ต้องระวังไม่ให้ปุ๋ยแร่ธาตูโดนแสงแดด เพราะแร่ธาตุบางชนิดจะตกตะกอน หรือเปลี่ยนคุณสมบัติเมื่อโดนแสง
6. ต้องใช้ไฟฟ้าในการหมุนเวียนของน้ำ ถ้าไฟดับ แล้วไม่มีระบบสำรองไฟ (ซึ่งแพง) สามารถทำให้สูญเสียผลผลิตทั้งหมดในพริบตาได้

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ภาพแมลงปอ ชัดมาก

Some parts of Knowledge Credit to:
Wikipedia.org
Mahidol Wittayanusorn School
Mater Dei College

Advertisement

3 Comments

Filed under Uncategorized

3 responses to “ข้อดีและข้อเสีย จาก Hydroponic

  1. มีประโยชน์มากครับ

    Like

  2. Pingback: ดูถูก LGBT? พวกเราจะยิ่งแกร่งขึ้น เพราะการทำร้ายของคุณ | Sw-Eden.NET

  3. Pingback: จิตลักษณะ หรือ บุคลิกภาพ ก่อให้เกิดอะไรได้บ้าง? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.