ประวัติการปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน (Hydroponic History)

Hydroponics เป็นภาษากรีก คำว่า Hydro แปลว่าน้ำ และ Ponos แปลว่าแรงงาน

**ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

Hydroponics เป็นวิธีปลูกพืชโดยใช้แร่ธาตุเข้าหารากพื้ชโดยตรง ไม่ต้องผ่านดิน เพราะพืชจะไม่ต้องใช้ดินเลย ถ้าดินไม่มีแร่ธาตุ ประโยชน์ของดินที่ไม่มีแร่ธาตุเพียงอย่างเดียวคือ เป็นที่ให้ยึดเกาะ นักวิทยาศาสตร์จึงใส่ตัวยึดเกาะให้แก่พืชที่ปลูกด้วยระบบ Hydroponics คือ กรวด ทราย กาบมะพร้าวบด เป็นต้น ทั้งนี้เริ่มมาจาก นักกวิจัยค้นพบว่าการดูดซึมแร่ธาตุของพืชว่าเป็นแบบไออ้อนส์ในน้ำ เมื่อศตวรรษที่ 19 และไม่มีดินมาเกี่ยวข้องเลย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
หลักการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)
ข้อดีและข้อเสีย จาก Hydroponic

Hydroponic ภาพการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)

หนังสือ Sylva Sylvarum เป็นสิ่งพิมพ์แรกที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน พิมพ์ออกมาในปี 1627 หละงจาก Sir Francis Bacon ผู้เขียนเสียชีวิตลงหนึ่งปี ผลของการออกหนังสือเล่มนี้ทำให้นักวิจัยหันมาวิจัยการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน ต่อมาในปี 1699 นาย John Woodward ตีพิมพ์งานวิจัย พืชชนิดสาระแหน่ (spearmint) โดยเขาพบว่าพืชโตไม่ดีในน้ำกลั่น แต่โตได้ดีด้วยน้ำที่ยังไม่กลั่น ต่อมาปี 1842 มีการค้นพบแร่ะาตุ 9 ชนิดหลักที่มีผลทำให้พืชเจริญเติบโต และการค้นพบของ Julius von Sachs และ Wilhelm Knop นักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมัน ในปี 1859-65 มีผลกับการพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกแบบไม่ใช้ดิน การปลูกโดยไม่ใช้ดินด้วยพืชที่เดิมทีอยู่บนดิน ถูกเรียวว่า solution culture (การเพาะปลูกโดยสารละลาย) การเพาะปลูกเช่นนี้กลายเป็นงานวิจัยมาตรฐาน และเทคนิคเพื่อสอนอย่างกว้างขวางในระยะเวลาไม่นานต่อมา ปัจจุบันนี้ solution culture ถูกพิจารณาให้เป็น hydroponics ชนิดหนึ่ง ที่ไม่มีตัวกลาง

**ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

หนอนแก้ว ใหญ่มาก

ปี 1929 ศาตราจารย์ William Frederick Gericke จากมหาวิทยาลัย University of California at Berkeley เริ่มส่งเสริมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินให้ใช้เพิ่มผลิตผลทางการเกษตร เขาทดลองปลูกเถาวัลย์มะเขือเทสที่หลังบ้านของเขา โดยไม่ใช้ดิน แต่ใช้สารละลายแร่ธาตุ Gericke ประกาศการคำจำกัดความของ hydroponics ในปี 1937 แม้ว่าเขาจะถูกเรียกว่าเป็นผู้จำกัดความ ในการประกาศของเขา เขาอ้างถึง Dr. W. A. Setchell จากมหาวิทยาลัย University of California ว่าเป็นผู้แนะนำเขา เมื่อเขามีความโด่งดังขึ้น เขากลับปฏิเสธว่าเขาเคยปลูกมะเขือเทศโดยไม่ใช้ดินที่บ้าน ทำให้เขาต้องออกจากงานที่ University of California แต่ต่อมาในปี 1940 เขาเขียนหนังสือเรื่อง Complete Guide to Soilless Gardening แสดงให้โลกรู้ว่าเขาเคยปลูกจริง

Dennis R. Hoagland และ Daniel I. Arnon ค้นพบว่าแม้ว่าจะปลูกพืชในดินที่ดีมาก แต่ก็ให้ผลผลิตดีไม่เท่า hydroponics ทั้งสองยังค้นพบว่ารากของพืชสามารถเข้าหาออกซิเจนโดยตรง ด้วยวิธีนี้ และพืชยังสามารถดูดซึมน้ำ ได้ตามปริมาณที่มันต้องการจริง ๆ ซึ่งโดยปกติ เมื่อต้องการรดน้ำแก่พืชบนดิน จะหาปริมาณน้ำที่แน่นอนได้ยาก เพราะจะมีการไหลซึมลงดินชั้นที่ลึดกว่า จนกระทั่งบางครั้งอาจเจอชั้นดินเหนียว ทำให้น้ำขัง ถ้าน้ำมากไป รากพืชก็จะไม่สามารถสัมผัสกับอากาศ (มันคงจะเน่ามั้ง) และถ้าน้ำน้อยไป รากพืชจะมีปัญหากับการดูดซึมแร่ธาตุ เพราะแร่ะาตุจะมาในรูปสารละลาย นอกจากการค้นพบดังต่อไปนี้แล้ว Hoagland และ Arnon ยังพัฒนาสูตรปุ๋ยน้ำหลายสูตร ซึ่งคนรู้จักกันคือ Hoagland solution และยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน

หนอนกลุ่ม กินใบไม้ มากมายยั้วเยี้ย

ความสำเร็จเริ่มแรกของ hydroponics เกิดขึ้นที่ Wake Island ใน Pacific Ocean ซึ่งเป็นเกาะรูปวงแหวนเกิดโดยการทับถบของปะการัง ดังนั้นเกาะนี้จะไม่มีดิน เกาะนี้ถูกใช้เป็นฐานเติมน้ำมันของ Pan American Airlines การปลูกพืชแบบ hydroponics ถูกเริ่มใช้ที่นั่นในช่วงทศวรรษ 1930 เพื่อปลูกผักสวนครัวเลี้ยงผู้โดยสาร สาเหตุที่ทางบริษัทไม่ใช้วิธีการขนส่งผักมาที่เกาะนี้ เพราะการขนส่งผักโดยเครื่องบินเป็นเรื่องสิ้นเปลืองมาก

ประมาณปี 1970 NASA ทดลองปลูกพืชแบบ Hydroponics โดยใช้แสงจากหลอด LED ที่มีสีต่าง ๆ กัน และให้ความร้อนน้อย

นี่คือประวัติโดยคร่าว ๆ ของ hydroponics ซึ่งปัจจุบันใช้ปลูกกันอย่างแพร่หลายแล้ว สำหรับประเทศที่หนาวมากในบางฤดู สามารถปลูกผักด้วยวิธี hydroponics ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ จนกระทั่งปลูกผักเพื่อเอารากไปแช่น้ำเวลาขนส่ง และเก็บรักษา เพื่อไม่ให้เสียพลังงานในการแช่เย็น หากต้องการไปดู hydroponics ด้วยตัวท่านเอง สามารถดูได้ที่โรงเรียนชั้นนำทั่วไป และมหาวิทยาลัยที่มีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะใกล้เคียงเช่นพฤษศาสตร์ การเกษตร ฯลฯ อิเฎลเคยไปที่ ราชนาวีสโมสร ตรงข้ามกับโรงพยาบาลธนบุรี 1 มีตัวอย่างการปลูกพืชแบบ hydroponics เช่นกัน

**ศึกษา ค้นคว้า และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

Hydroponic ภาพการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

Some parts of Knowledge Credit to:
Wikipedia.org
Mahidol Wittayanusorn School
Mater Dei College

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.