หลักการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)

หลักการการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics)

Hydroponic ภาพการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics) แบบให้สารละลายแร่ธาตุหมุนเวียน เห็นจะพบมากที่สุด มากกว่าการแช่พืชไว้ในสารละลายแร่ธาตุเฉย ๆ แบบสารละลายหมุนเวียน ต้องมีการจัดเรียงท่อด้วยความลาดชันที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับความเร็วของการไหลของน้ำ และมีเครื่องปั๊มน้ำ สูบสารละลายแร่ธาตุกลับมาใช้ใหม่ พืชจะเจริญเติบโตในถ้วยเล็ก ๆ ที่บรรจุกากมะพร้าว หรือกรวดทรายเล็ก ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อให้รากได้ยึดเกาะเท่านั้น การไหลเวียนของน้ำทำให้พืชสามารถดูดซึมสารละลายแร่ธาตุได้ดีขึ้น และยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำอีกด้วย แต่ออกซิเจนในน้ำอาจไม่เพียงพอตามที่พืชต้องการ เราจึงต้องขยับให้รากบางส่วนของพืชอยู่เหนือสารละลาย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติการปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน (Hydroponic History)
ข้อดีและข้อเสีย จาก Hydroponic

เต่าญี่ปุ่น

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

เดิมทีนักวิทยาสาสตรืจำเป็นต้องผสมปุ๋ยน้ำโดยเติมแร่ธาตุแต่ละอย่างในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชนั้น ๆ แต่ในปัจจุบัน เกาตรกรสามารถหาซื้อสูตรปุ๋ยน้ำได้ และนำมาเจือจางเพื่อใช้ใน การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics) ของเขา การทำปุ๋ยน้ำนี้ ยังสามารถใช้ได้กับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทั้งแบบของเหลว และแบบวุ้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบในของเหลว คือเอาเมล็ด หรือชิ้นส่วนเจริญ (ยอด หรือปลายราก) มาใส่ในขวดฝาเปิดบรรจุสารละลายแร่ธาตุ และนำขวดมาขึ้นเครื่องเขย่า ทั้งนี้เพื่อให้พืชสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้ดีกว่าตั้งเฉย ๆ ส่วนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบวุ้น ก็คือเอาสารละลายเดียวกันมาใส่ผงวุ้น และนำช้นส่วนของพืชหรือเมล็ดจิ้มลงไป การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งสองอย่างนี้ต้องมีการควบคุมไม่ให้ติดเชื้อราเป็นอย่างดี ตั้งแต่การทำปุ๋ย ทุกอย่างต้องเช็ด และแช่แอลกอฮอล์ จนกระทั่งเผาไฟ หรืออบฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะพิถีพิถันกว่าการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน (hydroponics) ธรรมดา

**ค้นคว้า วิเคราะห์ และแปล โดย สว อิเฎล;
ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในเว็ปไซด์อื่น กรุณาใช้ใน Sw-Eden.NET และใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกวิธี

ภาพถ่ายพื้นหลังพระราชวัง

Some parts of Knowledge Credit to:
Wikipedia.org
Mahidol Wittayanusorn School
Mater Dei College

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.