เรื่องจริง นั่งสมาธิ จนเพี้ยนภาพถ่ายธูปโดย สว อิเฎล ดูภาพวัดทั้งหมด

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด

การนั่งสมาธิ เป็นทางออกของหลาย ๆ ปัญหา เพราะเมื่อจิตเกิดความสงบ ก็จะเกิดปัญญา หากมีการปฏิบัติอย่างถูกวิธีแล้ว ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากมาย ทั้งการแก้ปัญหาด้วยสติ และความรอบคอบ จนกระทั้งการรักษาโรค แต่ยังมีอีกหลายคน ที่เข้าใจหลักธรรม และการนั่งสมาธิอย่างผิดวิธี สว อิเฎล มีตัวอย่างจากบุคคลใกล้ตัว เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้อ่าน ณ ที่นี้

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ภาพถ่ายเทียนโดย สว อิเฎล ดูภาพวัดทั้งหมด

คนผู้นี้มีนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งอยู่แต่เดิมแล้ว เมื่อเข้าฟังธรรม ให้ยึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ก็เข้าใจว่าต้องไม่สนใจเรื่องของคนอื่น หรือช่วยเหลือคนอื่น แม้ว่าตนเองจะเป็นผู้ทำความเดือดร้อนให้แก่เขา คนผู้นี้จึงมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้น ยังมั่นใจว่า ความเห็นแก่ตัวของตน เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ลักษณะนี้เรียกว่า เห็นผิดเป็นถูก

คนผู้นี้ได้เรียนรู้ว่า การฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ได้บุญมากกว่าการทำทานทั้งปวง หลังจากที่เขาได้เข้านั่งสมาธิ เขาก็ไม่สนับสนุนการทำบุญตักบาตร หรือการทำสังฆทานอีกเลย เพราะถือว่าได้บุญน้อย และต้องเสียเงิน แต่การนั่งสมาธิ ไม่ต้องเสียเงิน คนผู้นี้ยังทราบว่าการทำบุญแก่สัตว์เดรัชฉานได้บุญน้อยที่สุด ดังนั้นการทำบาปแก่สัตว์เดรัชฉานจึงได้บาปน้อยที่สุด คนผู้นี้จึงไม่สนใจหรือรู้สึกผิด หากตนเองขับรถทับสัตว์ตาย หรือทำร้ายสัตว์ด้วยวิธีต่าง ๆ จนถึงชีวิต ลักษณะนี้เรียกว่า เห็นถูกเป็นผิด

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ภาพถ่ายสุนัขพังค์โดย สว อิเฎล ดูภาพวัดทั้งหมด

คนผู้นี้ยังไม่คำนึงถึงส่วนรวม คือมวลมนุษยชาติ เขาเลือกที่จะก่อมลภาวะแก่โลกมนุษย์ เพียงเพื่อจะประหยัดเงินของตนเอง เช่น การเลือกใช้ชนิดน้ำมันรถยนต์ของเขา เขาเลือกน้ำมันเบนซิล แทนที่จะใช้ แก๊ซโซฮอล์ เขาเกลียดการปลูกหญ้า และต้นไม้ เพราะเขาต้องเสียค่าน้ำ และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เขาไม่คำนึงถึงไอร้อนที่เก็บสะสมในพื้นคอนกรีต แต่ไม่สะสมในพื้นหญ้า คือเขาไม่มีความรับผิดชอบแก่มวลมนุษยชาติ

การนั่งสมาธิกลายเป็นเครื่องมือที่บุคคลนี้ใช้เป็นข้ออ้างในการทำผิดต่าง ๆ โดยไม่มีความสำนึก หรือรู้จักขอโทษ เมื่อเขาเหม่อลอย เขาจะตอบว่าเขามีสติจดจ่อกับความคิดของเขา เขาจะมีความรำคาญมากเมื่อถูกเรียกใช้งาน เขาสามารถด่ามารดาของเขาได้โดยไม่รู้สึกผิดอะไร และยังมีนิสัยนินทา เอาหน้า และเอาเปรียบ เพื่อให้ได้ประโยชน์ส่วนตนมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเขาถือว่าเขายึดตนเองเป็นที่ตั้ง

จุดประสงค์ที่ สว อิเฎล ได้เขียนบทความนี้ขึ้น เพื่อให้สาธุชนทุกคนได้ระวังตนเอง อย่าได้หลงผิด นำความดีเป็นเครื่องมือลงไปสู้อบายมุข เราทุกคนเกิดมากับสังคม เมื่อเราได้ประโยชน์จากสังคม เราควรตอบแทนสังคม ไม่ว่าด้วยแรงกาย สติปัญญา จนกระทั้งทรัพย์ต่าง ๆ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราไม่สามารถอยู่ได้เพียงผู้เดียว ดังสำนวนที่ว่า “น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า”

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ลิง ปิดหู ปิดตา ปิดปาก ดูภาพวัดทั้งหมด

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.