วัดสังวร ไหว้รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยม และชมทิวทัศริมคลองบางกอกน้อย

วัดสังวร วัดปรางค์หลวง และ วัดอัมพวัน อยู่ในซอยเดียวกัน หากขับรถมาจากนนทบุรี เข้ากรุงเทพด้วยถนนกาญจนาภิเษก ซอยของวัดวัดเหล่านี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ถ้าเห็นป้าย Lotus สาขาบางใหญ่ อยู่ไกลริบ ๆ ทางขวามือเมื่อไร ให้ชะลอความเร็วและมองหาป้ายวัดด้านซ้ายมือได้ทันที (กล่าวคือ อยู่ซอยก่อนถึงถนนอินทร์)

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด


พระนอนวัดสังวร ดูภาพวัดทั้งหมด

Article by © 2010 Sw Eden
สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพเฉพาะส่วนของสว อิเฎลเขียน
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

วัดนี้มีอายุมากกว่า 300 ปี แต่เมื่ออิเฎลถามพระ พระบอกว่าคงจะประมาณ 200 ปี พระนอนหรือปางไสยยาสน์ มีอายุราว 100 ปีได้ พระบอกว่า พระนอนองค์นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจของวัด

วัดสังวรมีชื่อเดิมว่า วัดขนุน ดังนั้นท่านจะสามารถเห็นขนุนลูกใหญ่ ๆ อยู่หน้าประตูวัด นี่เป็นอีกจุดสังเกตุที่ทำให้ท่านหาวัดเจอได้ง่ายขึ้นหลังจากเลี้ยวเข้าซอยจากถนนใหญ่แล้ว

เมื่อท่านก้าวผ่านประตูวัดไป ด้านซ้ายจะเป็นคลองยาวตลอดแนว ซึ่งมีความผูกพันธ์กับวัดตั้งแต่อดีตสมัยสร้างวัด จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระยังรักษาประเพณี ออกบิณฑบาตรทางน้ำ สิ่งที่อิเฎลสนใจคือตัวอักษรภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ และเป็นประโยคยาวตลอดแม่น้ำ ซึ่งหาได้ยากในวัดแถบนี้ ที่จะมีภาษาอังกฤษเป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนา อิเฎลต้องขอโทษที่อ่านไม่ถนัดว่ามันเขียนว่าอย่างไรกัน เพราะต้องอ่านจากอีกฝั่งของแม่น้ำ จึงจะรู้เรื่อง


รอบโบสถ์วัดสังวร ดูภาพวัดทั้งหมด::ข้อมูลเพิ่มเติมจากราชการ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)::
วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านคลองบางม่วง ม.๑๒ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อใดไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่าอายุประมาณกว่า ๓๐๐ ปี เดิมเรียกว่า “วัดขนุน”หรือ “วัดใน” สมเด็จพระวันรัตน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่(บ้านเกิดของท่าน) เจ้าอาวาส พระครูพิมลสีลสังวร(จนฺทวํโส สายัณห์ แซ่เตียว) อุปสมบทเมื่อ ๑๓ พ.ค.๒๕๑๖
๑๖๗.วัดสามง่าม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๑ บ้านสามแยก ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ม.๘ ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง นนทบุรี ตั้งวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นวัดร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ ๔ ม.ค.๒๕๔๔ เจ้าอาวาส พระครูวิสาลสรคุณ(กตปุญฺโณ ไวพจน์ อาบใจ) อุปสมบทเมื่อ ๒๖ มิ.ย.๒๕๓๓

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.