เยี่ยมชม วัดโบสถ์บน ที่หลวงพ่อสดสำเร็จพระธรรมกาย

วัดโบสถ์บน คืออีกวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากชาวฝั่งธนบุรี จากบ้านของ สว อิเฎล ซึ่งอยู่แถวพุทธมณฑล สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ภายในครึ่งชั่วโมง คุณสามารถอ่านทางไปวัดโบสถ์บนได้จากหน้า ทางไปวัดตะเคียน เพราะอยู่ในซอยเดียวกัน

ทำบุญ 9 วัด ภายในวันเดียว คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


หลวงพ่อสด สำเร็จพระธรรมกายที่วัดโบสถ์บน ดูภาพวัดทั้งหมด

วัดโบสถ์บนตั้งอยู่ริมคลองจังหวัดนนทบุรี เป็นวัดที่หลวงพ่อสด พระมงคลเทพมุนี (จนฺทสโร) สำเร็จพระธรรมกาย ซึ่งท่านใช้เวลาปีะมาณสองปีกว่า ตัวโบสถ์ของวัดนี้มีความน่าสนใจคือลักษณะ “แอ่นท้องช้าง” หรือเรือสำเภา ซึ่งการแอ่นของหลังคาและเพดานโบสถ์ในลักษณะนี้ อาจเรียกว่า “แอ่นท้องช้าง” ก็ได้ สว อิเฎล รู้จากอาจารย์สมคิด คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรว่า คนโบราณสร้างเพดานในลักษณะแอ่นท้องเรือสำเภาโดยใช้เชือกหย่อน และเมื่ออิเฎลเดินทางไปเรียนสถาปัตยกรรมที่อเมริกา อาจารย์ทุกคนที่นั่นจะพูดถึง Antoni Gaudi เสมอหากมีนักเรียนคนใดทำงานเกี่ยวกับการห้อยของเชือก Gaudi เป็นอีกคนที่อิเฎลชื่นชอบมาก ลักษณะซุ้มประตูสูง ๆ และสลับกันไปมาของเขา สร้างจากความหย่อนของเชือก โดยเมื่อเชือกหย่อนได้รูปโค้งตามที่ต้องการแล้ว เขาจะพ่น Wax หรือขึ้ผึ้งหรือเทียน ให้เชือกนั้นแข็ง แล้วจับโค้งเส้นเชือกนั้นคว่ำ เพื่อนำไปวัดทำซุ้มประตู

อิเฎลขอกลับมาอธิบายเรื่องวัดโบสถ์บนต่อ พระที่รับสังฆทานของอิเฎลเล่าถึง ประวัติของวัดโบสถ์บนว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โบสถ์จึงมีลักษณะแอ่นท้องเรือสำเภาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ที่สร้างวัดถูกสันนิษฐานว่า มาจากผู้อพยพในอยุธยาตอนปลาย ซึ่งร่องเรือลงมาตามแม่น้ำ ส่วนวัดสิงห์ซึ่งเป็นวัดใกล้เคียง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง มาจากการอพยพของผู้คนเช่นกัน ดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาวบ้านที่อยู่ริมคลองย่านเขตนนทบุรีนี้ สืบเชื้อสายมาจากชาวกรุงเก่า ท่านสามารถอ่านเรื่องของวัดสิงห์ ได้ที่นี่ ตอนที่เราอยู่ที่วัดโบสถ์บน รตจิตร ถามพระท่านว่า วัดโบสถ์ล่างอยู่ที่ใด พระบอกว่าอยู่ที่กรุงศรีอยุธยา เพราะพระยังไม่เคยเจอวัดชื่อดังกล่าวแถวนนทบุรีเลย

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


โบสถ์ วัดโบสถ์บน ดูภาพวัดทั้งหมด

อิเฎลคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหากท่านจะเยี่ยมชมวัดต่าง ๆ ในชานเมืองนนทบุรีช่วงติดกรุงเทพ ด้วยเรือ เพราะวัดทุกวัดอยู่ติดริมคลอง แสดงให้เห็นว่า แต่ละวัดมีความเก่าแก่ และสร้างก่อนที่ตะมีการคมนาคมทางบกเข้าถึง การเที่ยวชมไหว้พระหลาย ๆ วัดในวันเดียวกัน ทางเรือทำให้ได้บรรยากาศของวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำ ซึ่งยังเป็นบ้านไม้ชายคาแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังสะดวกสบาย เพราะทุกวัดมีท่าเทียบเรือ เป็นศาลาเล็ก ๆ ที่ถ้าใครได้ยืนดูวิวแม่น้ำจากที่นั่น ก็คงลืมได้ยากทีเดียว และการใช้เรือยังช่วยลดปัญหามลพิษ และการใช้พลังงานอีกด้วย

อิเฎลขอฝากบอกว่าวัดนี้มีโรงเรียนวัดด้วย เรียกว่าโรงเรียนวัดโบสถ์บน ดังนั้นเรา ๆ ท่าน ๆ สามารถนำหนังสือและสื่อการเรียนการสอนไปบริจาคให้เด็ก ๆ ที่วัดได้ หากท่านไปวัดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งโรงเรียนหยุด ท่านสามารถฝากพระที่วัดไปให้ได้ เพราะพระบางรูปเป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนด้วย

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพวัดทั้งหมด

Advertisement

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.