สงครามไทย-พม่า เมื่ออยุธยาคิดแข็งเมืองต่อบุเรงนอง

ก่อนอ่านบทความนี้ คุณอ่าน “สงครามว่าด้วยช้างเผือก พระมหาจักรพรรดิ และบุเรงนอง” แล้วหรือยัง

แม้ว่าอิเฎลเป็นคนไทย และพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย อิเฎลก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการกระทำของพระมหาจักรพรรดิในหลาย ๆ ข้อ (อาจเรียกพระมหาจักรา) และเหตุการณ์ที่อิเฎลกำลังจะอธิบายต่อไปนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่อิเฎลไม่เข้าใจ หลังจากที่พระมหาจักรพรรดิถูกจับไปเป็นเชลยที่กรุงหงสาวดี พระองค์ทรงชราภาพมากแล้ว จึงขอบุเรงนองว่าจะออกผนวชและกลับไปยังกรุงศรีอยุธยา กษัตริย์พม่าในสมัยนั้นตั้งแต่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (อาจเรียกว่า มังตรา) ไปจนถึงพระเจ้านันทบุเรง (อาจเรียกว่า นันดาบายิน) สนับสนุนศาสนาพุทธอย่างเป็นที่สุด และแน่นอนว่าบุเรงนอง (อาจเรียกบาเยงนอง หรือ บายินนอง และสามารถเรียกเต็มว่า บุเรงนอง กะยอทินนรธา หรือ บาเยงนอง จอเดงนรธา) อนุญาตให้พระมหาจักรพรรดิออกบวช


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


อิเฎลสันนิษฐานว่าถ้าใครโกหกบุเรงนอง ผู้นั้นจะพบจุดจบของชีวิตอย่างทันตาเห็น ในกรณีของพระมหาจักรพรรดิอาจมีปัจจัยอื่นคือ พระองค์ทรงชราภาพมากแล้ว ตามที่อิเฎลกล่าวไว้ข้างต้น หลังจากที่พระมหาจักรพรรดิกลับมาถึงอยุธยาในลักษณะของพระสงฆ์ พระมหินทราชาผู้เป็นพระราชโอรสของพระมหาจักรพรรดิและครองเมืองอยุธยาแทนอยู่นั้นได้ออกปากเชิญชวนให้พระมหาจักรพรรดิกู้เมือง พระมหินทราชาเชิญพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองบัลลังค์อีกครั้ง เมื่อบุเรงนองได้ข่าว เขาได้ส่งกองทัพพม่ามาปราบกรุงศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นกบฏ ล้านช้างหรือลาวยกทัพมาช่วยกรุงศรีอยุธยาตามเคย พระเจ้าเศรษฐาธิราช (อาจเรียก พระเจ้าศรีชิต หรือพระเจ้าชนะสี่ทิศ) สามารถทานกองทัพพม่าไว้ได้ แต่ต้องพ่ายไปเมื่อบุเรงนองลงมือรบด้วยพระองค์เอง ล้านช้างถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแต่ได้ทำผิดคำสัญญา และอย่างที่อิเฎลกล่าวไว้ข้างต้นว่า นี่อาจเป็นอีกสาเหตุที่พระเจ้าเศรษฐาธิราชสิ้นพระชนต์ในไม่นานต่อมา

หลังจากกองทัพล้านช้างกลับเมือง และพระมหาจักรพรรดิสิ้นพระชนต์ บุเรงนองตีกรุงศรีอยุธยาไม่ได้เพราะเจอฤดูน้ำหลาก เขาจึงแต่งกบฏพระยาจักรีเป็นไส้ศึกหลอกลวงพระมหินทราชา บุเรงนองทำการนี้สำเร็จโดยดี พงศาวดารพม่าฉบับที่อิเฎลอ่านมิได้เขียนว่าพระยาจักรีโดนประหาร แต่ในภาพยนต์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรซึ่งสร้างตามพงศาวดารไทย เขียนว่าพระยาจักรีถูกประหารโดยบุเรงนองเอง

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

ก่อนที่จะอ่านบทความนี้ต่อไป ขอให้ท่านอ่าน “วิธีการอ่านพงศาวดาร”

หลังจากกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองชนะกรุงศรีอยุธยาในสงครามครั้งที่ 5 นี้ บุเรงนองทำเช่นเดิมกับที่อิเฎลเคยกล่าวไว้ เรื่องตัวประกันและเชลย บุเรงนองจัดให้เจ้าเมืองพิษณุโลก คือพระมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระบิดาของสมเด็จพระนเรศวร ขึ้นครองเมืองอโยธยาแทน และจับตัวพระมหินทราชากลับเมืองหงสาวดี อิเฎลพบข้อแตกต่างระหว่างพงศาวดารไทยและพงศาวดารพม่า คือ ในพงศาวดารพม่า บุเรงนอง สั่งประหารพระมหินทราชา เพราะถือว่าเคยให้โอกาสพระองค์ไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในพงสาวดารไทยกลับเขียนว่า พระมหินทราชา ประชวรหนักและบุเรงนองให้หมอหลวงหลายคนมารักษา แต่ไม่ช่วยชีวิตพระมหินทราชาไว้ไม่ได้ บุเรงนองจึงประหารนายแพทย์ทุกคนในงานนั้น หากให้สวอิเฎลวิเคราะห์ อิเฎลเห็นว่าพงศาวดารพม่าจะเป็นเรื่องจริง บุเรงนองอาจมีข้อนี้เหมือนกับตะเบงชะเวตี้ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองมีนโยบายแตกต่างกันอยู่มาก ตะเบงชะเวตี้ให้โอกาสเจ้าเมืองเมืองเมาะตะมะปกครองต่อตามเดิม แต่เมื่อเมาะตะมะแข็งเมือง เจ้าเมืองก็จะโดยประหาร เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่ตะเบงชะเวตี้ให้เจ้าเมืองแปรปกครองเมืองต่อ และเมื่อเจ้าเมืองแปรคิดแข็งเมือง เจ้าเมืองแปรก็ถูกประหาร

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ


ดูวิดีโอ สอบินยา (สอพินยา) เตรียมจัดการกับ สัตว์ร้าย 7 หัว

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “สงครามไทย-พม่า เมื่ออยุธยาคิดแข็งเมืองต่อบุเรงนอง

  1. Pingback: Ayutthaya: ชวนกันไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแวะตลาดน้ำคลองสระบัว | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.