เที่ยว วังบุเรงนอง ที่หงสาวดี และเรื่องราวความขลัง


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

สว อิเฎลขออนุญาตแนะนำ พระราชวังจำลองของบุเรงนอง ให้ชาวไทยที่ไม่เคยไปพม่าได้รู้จัก ก่อนอื่นขอพูดถึงบุเรงนองโดยคร่าว ๆ ก่อน หากผู้ใดไม่เคยรู้จักกษัตริย์พม่าพระองค์นี้ บุเรงนองสืบราชสมบัติที่กรุงหงสาวดีต่อจากพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (อาจเรียกว่า มังตรา) โดยในสมัยของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ บุเรงนองดำรงค์ตำแหน่งเป็นอุปราช และแปลตรงตัวจากชื่อคือ พระเชษฐาธิราช หรือพี่ชายของตะเบงชะเวตี้ ทั้งสองกษัตริย์มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน แต่ถึงอย่างไรทั้งสองได้เคยมาเยี่ยมประเทศไทยแล้ว บุเรงนองเป็นที่รู้จักกันดีในละครไทยหลายเรื่องแสดงโดย “หนุ่ม” สันติสุข (ตั้งแต่วัยรุ่นจนปัจจุบัน) และ ไชยา สุริยัน ในเรื่องผู้ชนะสิบทิศ บุเรงนองมีลักษณะเด่นคือมีเมืองขึ้นมาก และมีผู้หญิงมาก โดยที่พระราชวังได้แสดงแผนที่ตามที่ขุดพอต่อเสาว่ามีตำหนัก 54 เรือน และในภาพยนต์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ของนายปรีดี พนมยงค์ พระเจ้าโมกุลมีถึง 366 นาง (น่าจะพาดพิงถึงบุเรงนอง เพราะรู้กันว่าบุเรงนองมีมเหสีมากถึงเพียงไหน) ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง อิเฎลสันนิษฐานว่าบางนางอาจพักในตำหนักเดียวกัน และอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งซึ่งอิเฎลพอมีความรู้อยู่บ้างคือ บุเรงนองมีเมืองขึ้น 53 เมือง ตำหนักที่สร้างขึ้นมา 54 ตำหนักอาจเป็นที่พักของเจ้าหญิงสำคัญจาก 53 นั้น และอีกตำหนักเป็นของอัครมเหสีซึ่งเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

พระราชวังจำลองของบุเรงนองนี้สร้างขึ้นตามจินตนาการ เพราะพระราชวังเดิมได้ถูกเผาเมื่อสิ้นสมัยพระเจ้านันทบุเรง (พระโอรสของบุเรงนอง) รัฐบาลพม่าไม่มีโครงการจะสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณ์ทั่วทุกตำหนัก เพราะอ้างว่าพม่าไม่ได้มีระบอบการปกครองโดยกษัตริย์แล้ว แต่หากคำนึงถึงประเพณีการย้ายเมืองหลวง และการสร้างมหาราชย์สามพระองค์ที่เมืองหลวงใหม่ “เนปีดอ” (Naypyidaw) แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลพม่ายังให้ความสำคัญกับสถาบันกษัตริย์อยู่ มหาราชสามพระองค์ที่เนปีดอ (Naypyidaw) คือ อโนรธามังช่อ (ผู้ก่อตั้งอาราจักรพม่าครั้งที่ 1) บุเรงนอง และ อลองพญา (ผู้ก่อตั้งอาราจักรพม่าสมัยที่ 3?) **อิเฎลชอบตะเบงชะเวตี้ และอยากให้ตะเบงชะเวตี้ยืนที่นั่นอีกคน เพราะท่านเป็น ผู้ก่อตั้งอาณาจักรพม่าครั้งที่ 2

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


ส่วนของพระราชวังบุเรงนองที่ถูกสร้างจำลองขึ้น คือ ท้องพระโรงและตำหนักผึ้ง ซึ่งความเป็นจริงมีตำหนักอื่น ๆ อีกเช่น ตำหนักสิงห์ และ ตำหนักหอยสังค์ เป็นต้น ตามแผนที่ที่ขุดพบซากตอเสาโบราณ และกำแพงวังเดิม พระราชวังในสมัยบุเรงนองแตกต่างจากพระราชวังในสมัยก่อนหน้านี้คือ ขยายบริเวรควบเอาพระธาตุมุเตา เข้ามาในเขตพระราชฐานด้วย นอกจากนี้บุเรงนองยังแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขาไม่กลัวศัตรูจากทิศใดจริง ๆ โดยสร้างประตูพระราชวังถึง 20 ประตู ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นข้อเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ ประตูแต่ละประตูมีชื่อเรียกตามเมืองสำคัญที่ตีเอามาได้ และอยุธยาเป็นหนึ่งในนั้น ชาวพม่าเริ่มเรียกอโยธยาว่า “โยเรีย” (ในเรื่องพระนเรศวรเรียกว่า โยเดีย) มาตั้งแต่อยุธยาพ่ายแก่บุเรงนอง อโยธยา มาจากคำว่า “อ” ที่แปลว่า “ไม่” และ “ยุทธยา” ซึ่งแปลว่า “แพ้” (เมื่อสระอะ เจอกับสระอุ จะสมาสได้สระโอ เช่น สุโขทัย มาจาก สุขะ กับ อุทัย) แต่ชาวพม่าตัดคำว่า “อ” ออกจาก อโยธยา เพราะถือว่า อโยธยาพ่ายแก่พม่า สวอิเฎลฟังก็เคืองอยู่ และคนอื่นที่ไปกับอิเฎลก็เคืองด้วย **อ่านสงครามระหว่างอยุธยากับบุเรงนองได้ที่นี่ สงครามไทย-พม่าครั้งที่ 4 และ สงครามไทย-พม่าคั้งที่ 5

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

ในท้องพระโรงมีแสดงเสาโบราณที่ขุดพบโดยรอบเขตพระราชฐาน มองออกไปด้านข้างก็มีเพิงเก็บเสาอีกจำนวนมาก ครั้งที่สองที่อิเฎลไปพม่ากล้องดิจิตอลเสียตอนที่มาถึงวังบุเรงนองพอดี ภาพที่ถ่ายออกมาคล้ายนกับเมื่อแม่ของอิเฎลถ่ายที่พระราชวังแวซาย อิเฎลไม่ขอยืนยันว่ากล้องมันมาเสียพอดีเพราะจะถ่ายภาพที่นี่ หรือ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุเรงนอง เมื่ออิเฎลไปพม่าครั้งที่สาม อิเฎล เลยภาวนาอย่าให้กล้องเสีย แต่กลับมาท้องร่วงแทนเพราะอาหารเป็นพิษ เรื่องพิศดารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบุเรงนองยังมีอีก ตอนนั้นผู้นำทัวร์ชื่อฐานปัดเล่าให้ฟัง ว่า มีชายคนหนึ่งทำงานอะไรก็ไม่ขึ้นเสียที พระที่ดูดวงจึงบอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นทหารเอกของบุเรงนอง แต่ปัจจุบันกลัมมาเกิดที่ประเทศไทย เขาจึงเดินทางมาไหว้ชเวดากองเพื่อขออนุญาตบุเรงนอง เพื่อทำงานในประเทศไทย (อิเฎลสงสัยว่าน่าจะไหว้ชเวมอดอด้วย) นอกจากนี้อิเฎลยังเคยเห็นรายการโทรทัศน์ เรื่องจริงผ่านจอ นำเสนอเรื่องวิญญาณของบุเรงนองว่ามีความเกี่ยวข้องกับผึ้งซึ่งอาศัยอยู่ในพระราชวังจำลองแห่งนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อิเฎลเดินทางไปชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งในวิดีโอให้การว่า คณะถ่ายทำภาพยนต์ได้เดินทางมาดูสถานที่จริงที่พม่า และวิธีทำเสานั้นเหมือนกันคือใช้พ่นสีทอง อิเฎลคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะประหยัดค่าใช้จ่าย ที่สถานที่ถ่ายทำสมเด็จพระนเรศวรนั้นสร้างงานได้สวยและปราณีตกว่าที่พระราชวังจำลองที่พม่าเสียอีก แต่เล็กกว่าเพราะในการถ่ายทำภาพยนต์สามารถใช้มุมกล้องช่วนให้ดูโอ่อ่าหรูหราได้ ท่านสามารถเลือกเอาได้ว่าจะไปชมที่ไหน ไม่ก็ไปทั้งสองที่เลย

“ถ้าสงสัยหรือมีข้อโต้แย้งใด ๆ ขอให้ใช้ถ้อยคำที่น่าเชื่อถือ และสุภาพ” สว อิเฎล 😉

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
คุณรู้จัก Black Tongue : The Animation หรือยัง?
มันคือการ์ตูนสั้น กำลังถูกดัดแปลงให้เป็นเกมส์ online ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในฤดูหนาวปี 2011
มีโครงเรื่องมาจากบทประพันธ์ของ สว อิเฎล
เชิญชมได้ ณ ที่นี้

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “เที่ยว วังบุเรงนอง ที่หงสาวดี และเรื่องราวความขลัง

  1. Pingback: ยืมของเพื่อน ไม่จำเป็นต้องคืน ถือว่าให้ไปเลย? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.