พม่า กับ ประชาธิปไตย เป็นไปได้หรือไม่?

สว อิเฎล เป็นนักเขียนที่สนับสนุนสถาบันของชาติไทยมาโดยตลอด และบทความอีกหลาย ๆ บทความที่สว อิเฎลเขียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ มักพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยซึ่งกำลังถูกรุกรานด้วยอำนาจของเงินตราจากการโกงกิน ที่อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นเผด็จการ ส่วนนี้หมายถึง การเลือกตั้งจองปลอม ที่ได้มาจากการซื้อเสียง คือ นักการเมืองที่มีเงินทุนมากจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเสมอ และนักการเมืองเหล่านั้น จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ ไม่ว่าจากเงินภาาของราษฎรหรือการแก้กฎหมายเพื่อสนับสนุนธุรกิจของตน

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


เมื่อ สว อิเฎล ได้รับทราบกระแสจากต่างชาติที่พูดในทางลบเกี่ยวกับสถาบันและระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ทำให้อิเฎลได้ข้อคิดว่า สิ่งที่อิเฎลรู้จากหร้าหนังสือพิมพ์ของทั้งประเทศไทยและอเมริกาอาจไม่เป็นเรื่องจริงซะทีเดียว อิเฎลไปประเทศพม่ามาแล้วสามครั้ง และกำลังจะไปครั้งที่สี่ คนพม่าไม่อยากพูดถึงอองซานซูจี นั่นไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องกฎหมาย เพราะเขาแสดงสีหน้าที่คนรักอองซานซูจีต้องโกรธ

สื่อต่างชาติโยเฉพาะประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยมักจะโจมตีรัฐบาลพม่าในทุก ๆ ด้าน พวกเขาคิดว่านักศึกษาที่ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ แม้ว่าผู้ประท้วงในพม่าจะไม่ได้ถูกจ้าง แต่เหตุการณ์นี้ทำให้อิเฎลคิดถึงผู้ชุมนุมในประเทศไทยที่ได้รับค่าจ้างมาเป็นดาราหน้ากล้องของสื่อต่างชาติ


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

สว อิเฎลสนใจประวัติศาสตร์พม่าช่วงหนึ่ง และมีตะเบงชเวตี้เป็นวีรบุรุษมาตั้งแต่วัยเด็ก ดูผิวเผินแล้วอิเฎลอาจไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงประวัติศาสตร์ใด ๆ ตะเบงชเวตี้เป็นกษัตริย์ที่คิดรวมชาติพม่าและมอญ แต่ก็ไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ทำมันได้สำเร็จ เดิมทีชาวพม่ามี 3 เผ่าใหญ่ ๆ ที่มีอำนาจมากที่สุด คือ มอญ พม่า และไทยใหญ่ แต่เมื่อร้อยปีที่ผ่านมานั้น มีอีกเผ่าที่มีอำนาจมากขึ้น นั่นก็คือ เกรี่ยง ทั้งสี่ชนชาติไม่คิดว่าตนต้องอยู่ใต้อำนาจของชาติอื่น หลายครั้งที่คนไทยเรียกพวกเขาทั้งหมดว่าชาวพม่า แต่ถ้าถามพวกเขาเป็นรายบุคคล เขาจะบอกว่า เขาไม่ใช่ชาวพม่า แต่เป็นเกรี่ยง เป็นไทยใหญ่ หรือเป็นมอญ และนี่คือสาเหตุที่ทำให้ประเทศพม่าต้องเปลี่ยนชื่อจาก Burma เป็น Myanmar

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

เป้าหมายของชาวอเมริกันคือทำทั้งโลกให้เป็นประชาธิปไตย และประเทศไทยเลือกอยู่ข้างอเมริกันเสมอ แต่พวกเรารวมถึงอิเฎลเองซึ่งเป็นพวกหัวใหม่นั้นกำลังสำคัญประเทศพม่าผิด ด้วยชนชาติที่แตกต่างกันและไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจซึ่งกันและกัน ประเทศพม่าจะไม่มีทางใช้ระบอบประชาธิปไตยได้ ดังนั้นรัฐบาลพม่าทำถูกต้องแล้วที่การเลือกตั้งปลายปี 2010 ได้ทำการกีดกันพรรคประชาธิปไตย เพราะถ้าประเทศพม่าใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเมื่อไร ประเทศพม่าจะแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ

โดยส่วนตัวของอิเฎล อิเฎลสามารถพูดอย่างเห็นแก่ตัวได้เลยว่า ถ้าประเทศพม่าแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ โดยเริ่มจากเกรี่ยง ชนชาติอื่น ๆ ก็จะแยกตัวตาม และประเทศที่ติดกับประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศพม่าอีกต่อไป แต่อิเฎลก็อยากพูดด้วยความเป็นมนุษย์ ว่าอิเฎลไม่ต้องการเห็นประเทศเพื่อนบ้านจบลงเช่นนั้น

อิเฎลขอยืมคำพูดที่ได้ฟังมาจากชาวพม่าที่อาศัยในประเทศไทย เขาพูดว่าประเทศอเมริกาสนับสนุนอองซานซูจีเสมอ เพราะหวังให้ประเทศพม่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทั้งนี้เนื่องชาวชาวอเมริกันต้องการเข้ามากอบโกยทรัพยากรทางธรรมชาติที่พม่ามีอยู่มหาสาร ตราบใดที่พม่ายังไม่มีความเป็นเสรีนิยม อเมริกันก็จะเข้ามาทำเช่นนั้นไม่ได้


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

อิเฎลอยู่ประเทศอเมริกามาห้าปี และก็ทราบถึงความร้ายกาจของนักบริโภคเหล่านี้ อิเฎลเรียนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันกับศาสตราจารย์เกรโกรเร็ค (Gregorek) เขาทำให้อิเฎลเริ่มสังเกตุความจริงบางอย่างว่าเป็นอย่างที่เขาพูด คือ ประเทศที่อเมริกันเข้าไปมีส่วนในการจัดการเมืองการปกครอง จะมีสัญลักษณ์เป็นร้านอาหารขยะ (Junk Food) อยู่ทั่วเมือง นี่แหละ ความจริงของลัทธิเสรีนิยม มันป้อนเราสู่ลัทธิอื่น ๆ เช่น ทุนนิยม บริโภคนิยม วัตถุนิยม ตลอดจน ฮอลลีวูดนิยม

แม้ว่าประเทศอเมริกาจะประกอบด้วยหลายชนชาติ แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า อเมริกาเหมือนประเทศพม่า ชาวอเมริกันคือหลายชนชาติที่สมัครใจมาอยู่ด้วยกันเป็นพหุสังคม แต่ประเทศพม่าเป็นหลายชนชาติที่ต้องการแยกตัวออกจากกัน ประเทศไทยนั้นเหมือนอเมริกันจนมองประเทศพม่าไม่ออก ประเทศอเมริกามีชาวเม็กซิกันและคนพูดภาษาเสปนเป็นผู้อพยพเข้ามา และในขณะเดียวกันประเทศไทยมีคนจากประเทศพม่า ลาว และเขมร เป็นผู้อพยพ ประเทศอเมริกามีชาวยิวเป็นผู้กุมเศรษฐกิจเช่นเดียวกับที่คนไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โต การนี้เป็นเหตุหนึ่งที่อิเฎลไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเมื่อไปอยู่นิวยอร์ก

อิเฎลยังมองถึงอีกปัญหาหนึ่งนอกเหนือจากการแบ่งแยกดินแดนของประเทศพม่าหลังมีการปกครองอย่างประชาธิปไตย นั้นคือ การคุกคามของลัทธิวัตถุนิยมและทุนนิยม ประเทศพม่ามีชนชั้นกลางน้อยเกินไป น้อยกว่าประเทศไทยอยู่มาก ปัญหาที่ตามมาของลัทธิดังกล่าวคือ อาชญากรรม อันเกิดขึ้นจากความโลภ เพราะสองลัทธินี้จะหลอกลวงชนชั้นล่างที่พออยู่พอกินให้คิดว่าตนเป็นคนจน ประเทศพม่าไม่มีพระมหากษัตริย์เหมือนอย่างที่ประเทศไทยมีอยู่ในปัจจุบัน หากเหตุการณ์นั้นเกิดนึ้นจริง ก็คงจะไม่มีใครตักเตือนชาวพม่าเหมือนอย่างที่ในหลวงทรงสอนให้ชาวไทยรู้จักเศรษฐกิจพอเพียง


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

อิเฎลเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้หากประเทศพม่าต้องมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมาย พวกเขาเป็นชาวพุทธที่ดี หนุ่มสาวของเขาไม่จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเหมือนวัยรุ่นในกรุงเทพ หนุ่มสาวชาวพม่าไปเที่ยววัดชมเจดีย์ด้วยกัน นั้นคือตัวอย่างของความสุขที่ไม่ต้องเสียดุลการค้าให้กับต่างชาติ และไม่ทำลายทรัพยากรโลก หากเป็นวัยรุ่นกรุงเทพในปัจจุบัน คงจะเห็นว่าเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องน่าเบื่อกว่าดาราเกาหลี-ญี่ปุ่น

คุณแม่ของอิเฎลมีเพื่อนชาวพม่าที่ประเทศพม่า คุณแม่ถามเขาว่าที่พม่ามีพระพุทธรูปทองคำและเจดีย์ทองคำมากมาย แล้วมีใครเคยขโขยตัดเศียรพระพุทธรูปหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ เพราะชาวพม่าเป็นชาวพุทธที่มีคุณภาพมากกว่าชาวไทยบางกลุ่มที่นับถือศาสนาพุทธเพียงในทะเบียนบ้านเท่านั้น

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีตัวเลขของอาชญากรรมสูงเพราะความโลภของคน เราฟังข่าวเกี่ยวกับมันอยู่ทุกวัน ถ้าประเทศพม่าเป้นเหมือนประเทศไทย พวกเขาจะเป็นรุนแรงกว่าประเทศไทย อิเฎลและท่านทุกคนในที่นี้เรียนรู้อุปนิสัยของชาวพม่ามาจากประวัติศาสตร์ พวกเขารุกรานประเทศไทยและพยายามอยู่เหนือชนชาติอื่นในดินแดนของตน นั่นแปลว่าถ้าเขามีอาชญากรรม อาชญากรรมนั้นจะรุนแรงกว่าที่ประเทศไทยมีอยู่

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

สรุปแล้ว อิเฎลรู้สึกพอใจระดับหนึ่งกับสิ่งที่พม่าเป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าการปกครองทางทหารจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา แต่อิเฎลมั่นใจว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้ มันดีกว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตย อิเฎลฝันที่จะเห็นรัฐบาลพม่าหาวิธีให้เกิดความปรองดองของทุกชนเผ่า อยากให้มีการรวมชาติ รวมทั้ง 7 ชาติพันธุ์ใหญ่ ๆ ตะเบงชเวตี้ทำมาแล้วคือพม่ากับมอญ แต่ล้มเหลวเพราะความอิจฉาของเจ้าเมืองมอญและเชื้อพระวงศ์เดิม ปัจจุบันประเทศพม่าไม่ได้มีเรื่องเหล่านั้น การรักษาความปลอดภัยก็เป็นเยี่ยม วิธีการเคารพชาติพันธุ์อื่นของตะเบงชะเวตี้ไม่เคยล้าสมัยเลย


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.