สงครามช้างเผือก พระมหาจักรพรรดิ และบุเรงนอง

สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งที่สวอิเฎลกำลังจะพูดถึงเป็นสงครามครั้งที่ 1 ในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง (อาจเรียก บายินนอง หรือ บาเยงนอง) หรือสงครามครั้งที่ 4 หลังจาก ศึกเมืองเชียงกราน ศึกเมืองทวาย และศึกพระศรีสุริโยทัยในสมัยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ (อาจเรียกว่า มังตรา)


บุเรงนองยกช้างมาอ้าง ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

อิเฎลจำได้ว่าก่อนศึกพระศรีสุริโยทัย พระมหาจักรพรรดิ (อาจเรียกพระมหาจักรา) ให้กองทัพอยุธยาตีเอาเมืองทวาย พระเจ้าตะเบงชะเวตี้จึงขอเจรจาหยุดรบกับยะไข่ เพื่อมาปกป้องดินแดนของตน เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวตี้รักษาเมืองทวายไว้ได้ ท่านให้ทหารส่งสารมาหาพระมหาจักรพรรดิว่า ขอสงบศึกโดยอโยธยาต้องส่งช้างเผือก 1 เชือกเป็นการขอโทษ เพื่อไม่ให้อโยธยายกทัพมาตีท้ายครัวอีก ครั้งนั้นพระมหาจักรพรรดิไม่ยอมให้ช้างเผือก ทำให้พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ต้องยกทับมาปราบศัตรู

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


ในความเห็นของอิเฎลบุเรงนองเป็นคนที่เรียนรู้ประสพน์การณ์ได้ดีทีเดียว จากความข้างต้น บุเรงนองทราบว่าพระมหาจักรพรรดิจะไม่ยอมให้ช้างเผือกแก่ใครเป็นอันขาด และถ้าเขียนจดหมายในลักษณะเดียวกับตะเบงชะเวตี้ เขาก็จะเริ่มทำสงครามได้แน่ อิเฎลเปรียบเทียบสารของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้กับสารของพระเจ้าบุเรงนอง ทั้งสองสารมีความแตกต่างกัน เพราะพระเจ้าตะเบงชะเวตี้เขียนเพื่อสงบศึก แต่บุเรงนองเขียนว่าต้องการเจริญสัมพันธไมตรี บุเรงนองต้องการช้างเผือก 2 เชือก หลังจากที่ได้ข่าวว่าพระมหาจักรพรรดิมีช้างเผือกคู่บารมีถึง 7 เชือก

พระมหาจักรพรรดิไม่ตอบสารของบุเรงนองซึ่งอิเฎลคิดว่าพระมหาจักรพรรดิก็ทราบถึงผลที่จะตามมา บุเรงนองเขียนสารมาใหม่ เพื่อขอช้างเผือกเพิ่มเป็น 4 เชือก อิเฎลคิดว่าพระมหาจักรพรรดิอาจจะมองว่าถ้าส่งช้างเผือกไปให้บุเรงนอง ทุกฝ่ายจะเข้าใจว่าอยุธยาเป็นเมืองขึ้นแก่หงสาวดี (อาจเรียก หานตาวดี หรือปัจจุบันเรียก พะโค) พระมหาจักรพรรดิเลือกที่จะสู้ศึกกับพม่า เพราะถ้ายอมส่งช้างเผือกไป อยุธยาก็จะกลายเป็นฝ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสู้ การนี้ดูเป็นเหตุเป็นผลสำหรับความเห้นอิเฎล แต่เรื่องไม่ยอมให้ช้างเผือกแก่ตะเบงชะเวตี้นั้น อิเฎลยังสงสัยไม่หาย


ดูภาพพม่าอื่น ๆ

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น

อิเฎลสังเกตุว่าบุเรงนองยังเรียนรู้การจัดการกับอโยธยาจากศึกสุริโยทัยคราก่อน บุเรงนองตีเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือก่อน เพื่อตัดกำลังเมืองประเทศราชไม่ให้มาช่วยอยุธยายามคับขันได้ อิเฎลอ่านพงศาวดารมาและไม่แน่ใจว่าเมืองพิษณุโลกพ่ายแก่กองทัพพม่าหรือไม่ หากเมืองพิษณุโลกไม่ได้พ่าย แสดงว่า พระมหาธรรมราชา ออกมาขอจำนนเองเพราะไม่ต้องการสูญเสียทหารไปเหมือนกับเมืองรอบข้าง และตามอุปนิสัยของบุเรงนอง เขานำสมเด็จพระนเรศวรไปเป็นเชลยในกาลนั้น

เมื่อบุเรงนองจัดการหัวเมืองฝ่ายเหนือจนราบคาบ เหลือแต่ล้านช้าง หรือลาวปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดและอิเฎลชอบเหตุการณ์เหล่านี้มากที่สุดในสมัยบุเรงนอง ล้านช้างทำความลำบากแก่กองทัพพม่าในการยึดกรุงศรีอยุธยา อิเฎลพิจารณาจากพงศาวดาร บุเรงนองมิได้เกรงกลัวกรุงศรีอยุธยาเลย แต่กลับกลัวล้านช้าง เพราะพระเจ้าเศรษฐาธิราชอยู่ที่นั่น หลังจากบุเรงนองยึดเอากรุงศรีอยุธยามาได้ เขาได้ทั้งตัวประกันและช้างเผือก บุเรงนองจึงได้ชื่อว่า “พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก” ตามพระมหาจักรพรรดิที่ได้ชื่อว่า “พระเจ้าช้างเผือก”

นิสัยของบุเรงนองที่อิเฎลและคนไทยทุกคนรู้จักกันดี คือ บุเรงนองมักจับบุคคลสำคัญของเมืองประเทศราชเป็นเชลยไว้ในเมืองหงสาวดี บุเรงนองจับพระมหาจักรบรรดิ และให้พระมหินทราชา พระราชโอรสของพระมหาจักรพรรดิครองเมืองอยุธยาแทน นโยบายของบุเรงนองเรื่องจับตัวเจ้าเมือง หรือจับรัชทายาทของเจ้าเมืองเป็นตัวประกันนั้นแตกต่างจากนโยบายของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้โดยสิ้นเชิง ซึ่งการจัดการแบบบุเรงนองนั้น ทำให้ราชบัลลังค์ของตนมั่นคงปลอดภัย แต่การจัดการของตะเบงชะเวตี้ ทำให้ประชาชนของเมืองต่าง ๆ มีความสุข โดยตะเบงชะเวตี้จะให้เจ้าเมืองคนเดิมปกครองต่อไปโดยมิได้จับอุปราชและรัชทายาทมาเป็นตัวประกัน

ต่อไปเป็นสงครามครั้งที่ 5 ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกองทัพพม่า เมื่ออยุธยาคิดแข็งเมือง
(อ่านสงครามครั้งต่อไปได้ที่นี่)

Article by © 2010 Sw Eden
เขียนโดย สว อิเฎล – สงวนลิขสิทธิ์บทความและรูปภาพ
** ห้ามคัดลอกลงเว็ปไซด์อื่น อนุญาตให้ใช้ทำรายงานเพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดูภาพพม่าอื่น ๆ


ดูวิดีโอ สอบินยา (สอพินยา) เตรียมจัดการกับ สัตว์ร้าย 7 หัว

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.