อุปนิสัยของพระมหาจักรพรรดิ อ่อนแอจริงหรือ

อุปนิสัยของพระมหาจักรพรรดิ อ่อนแอจริงหรือ

สงวนลิขสิทธิ์ © S.W. Eden (สว อิเฎล)

ในภาพยนตร์เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก ของนายปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงพระมหาจักรพรรดิ์ว่าเป็นผู้ที่เสียสละ รักชาติ และไม่ฝักใฝ่สุรานารี (เปรียบเทียบกับ พระเจ้าโมกุลซึ่งน่าจะหมายถึง บุเรงนอง ผู้มีมเหสี 366 นาง) สว อิเฎลได้ยินได้ฟังจากปากอาจารย์ของอิเฎลหลาย ๆ คนว่า พระมหาจักรพรรดิ์ไม่ได้อ่อนแอ แต่ยุคสมัยของท่านเกิดประจวบเหมาะกับกษัตริย์ที่แข็งแกร่งของพม่า ทั้งสมัยนั้นยังมีช้างเผือกอยู่มากในประเทศไทย และประเทศพม่าก็ต้องการช้างเผือก

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


สืบเนื่องมาจากสงครามที่เกิดขึ้นมามายในอยุธยากับแคว้นทางเหนือและแค้นทางตะวันออก ในแผ่นดินของ สมเด็จพระไชยราชา ทำให้อยุธยาถูกมองว่าเป็นเมืองที่แข็งแกร่งและมีนิสัยชอบรุกรานเมื่องอื่น ๆ เมื่อครั้นสิ้นแผ่นดินสมเด็จพระไชยราชา และเกิดกบฏในสมัยรัชกาลต่อมาคือสมัยสมเด็จพระแก้วฟ้า พระมหาจักรพรรดิได้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปอย่าวที่ไม่มีใครคาดคิด

นักประวัติศาสตร์พิจารณาว่า พระมหาจักรพรรดิต้องการคงความแข็งแกร่งของอยุธยาในสายตาของเมืองขึ้นโดยรอบ อิเฎลเห็นด้วยที่ท่านมีพระราโชบายเช่นนั้น แต่ไม่เห็นด้วยที่ท่านเลือกส่งกองทัพไปตีหัวเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากสยาม นั่นหมายถึง เมืองทวาย ซึ่งขึ้นต่อ เมืองหลวง หงสาวดี ในสมัยของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้

อิเฎลขอสรุปข้อแรกว่า พระมหาจักรพรรดิทำความผิดพลาดครั้งแรกให้แก่ดินแดนสยาม คือการส่งกองทัพไปยึดเมืองทวาย ไม่นานต่อมาพระเจ้าตะเบงชเวตี้ได้ให้กษัตริย์เมืองเมาะตะมะ (Martaban) ซึ่งเป็นน้องชายของบุเรงนอง ตีเอาเมืองทวายคืน

ตามอุปนิสัยของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ อิเฎลทราบว่าท่านโปรดการเจรจาให้ข้าศึกยอมท่านมากกว่าการยกกองทัพไปตีโดยไม่พูดอะไรกัน พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ขอให้พระมหาจักรพรรดิส่งช้างเผือกให้ 1 เชือกเพื่อผูกมิตรหลังจากสยามรุกรานเมืองทวาย

พระมหาจักรพรรดิหาส่งจดหมายตอบไม่ อิเฎลสังเกตุว่านี้คืออุปนิสัยอย่างหนึ่งของพระมหาจักรพรรดิ ท่านจะไม่ตอบจดหมายว่าด้วยเรื่องช้างเผือก เหมือนกับในสมัยของบุเรงนอง ซึ่งอยู่ดี ๆ พม่าก็ส่งจดหมายมาขอช้างเผือก 2 เชือก และพระมหาจักรพรรดิก็ไม่ตอบจดหมายเช่นเคย พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองไม่ชอบคนที่ไม่ตอบจดหมาย จึงส่งจดหมายมาอีกเพื่อเพิ่มช้างเป็น 4 เชือก แต่พระมหาจักรพรรดิก็ยังไม่ตอบจดหมาย อิเฎลพยายามเข้าใจ เพราะอิเฎลก็ไม่ชอบเช่นกันที่เวลาอิเฎลส่ง e-mail หาใคร แล้วรู้ว่าเขาได้อ่าน แต่กลับไม่ยอมตอบ

สว อิเฎลอาจตั้งข้อถกเถียงขึ้นมาอีกข้อ เพื่อปกป้องกษัตริย์สยาม นั่นคือ จดหมายนั้นอาจเป็นภาษาพม่า หรือภาษาไทยในไวยากรณ์ที่ผิด จนกระทั่งพระมหาจักรพรรดิไม่เข้าใจเนื้อความในสารนั้น อิเฎลให้สิทธิ์ทุกคนในการพิจารณาข้อนี้ มันฟังไม่ขึ้นและไม่น่าเชื่อจริง ๆ

นอกจากอุปนิสัยที่รุกรานเมืองทวาย และไม่ตอบพระราชสารแล้ว พระมหาจักรพรรดิยังปล่อยให้สมเด็จพระศรีสุริโยทัยและพระราชธิดา (พระบรมดิลก) ออกศึกยุทธหัตถี อิเฎลเห็นว่า อย่างน้อยที่สุดพระมหาจักรพรรดิซึ่งเป็นถึงพระมหากษัตริย์ควรที่จะห้ามปรามมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เพราะผู้หญิงสมัยโบราณมิได้มีการฝึกให้รบอย่างผู้ชาย และผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้คาดการณ์ได้ยากเลย อิเฎลเชื่อว่าอยุธยาไม่ได้ขาดแม่ทัพถึงขนาดต้องให้พระราชินีและพระธิดาขึ้นทรงช้างเอง อิเฎลไม่เห็นด้วยกับการออกรบครั้งนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้เกิดวีรสตรีในภายหลัง หรือเกิดภาพยนต์ที่นำเงินเข้าประเทศไทยไม่น้อย

ความผิดพลาด 3 ครั้งที่อิเฎลสรุปได้ด้านบนอาจทำให้ท่านได้เรียนรู้และมองประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่ง ต่อไปเป็นอุปนิสัยหรือความผิดพลาดครั้งที่ 4 ของพระมหาจักรพรรดิ

เมื่อพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ทรงทราบว่าพระราชินีของอยุธยาสิ้นพระชนต์ ท่านก็ได้ให้พม่ายกทัพกลับเพื่อเป็นเกียรติแก่วีรสตรี นั่นหมายความว่าพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ให้อภัยเรื่องการรุกรานเมืองทวายแล้ว อิเฎลพิจารณาการถอยทัพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ว่า ไม่ได้หมายความว่า พม่ารามัญเป็นฝยพ่ายแพ้ เพราะอยุธยาเป็นฝ่ายถอยร่นมารักษาเมืองก่อน แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ราบรื่นเพราะพระมหาจักรพรรดิเอง สิ่งที่อิเฎลไม่เห็นด้วยก็เกิดขึ้นในเวลานั้น คือ พระมหาจักรพรรดิส่งพระธรรมราชากับพระราเมศวรไปไล่ฆ่าฟันกองทัพพม่า ซึ่งสุดท้ายทั้งสองถูกฝ่านพม่าจับเป็นตัวประกัน แลกกับช้างเผือก 2 เชือก

ความผิดพลาดหรืออุปนิสัยข้อสุดท้ายที่อิเฎลจะยกขึ้นชี้แจงเกิดในสมัยของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง (พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก) หลังจากอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 1 บุเรงนองนำตัวพระมหาจักรพรรดิไปไว้ที่หงสาวดีในฐานะตัวประกัน พระมหาจักรพรรดิได้ขอออกผนวชกลับกรุงศรีอยุธยา แต่นั่นไม่ใช่การบวชที่ถาวร เพราะพระมหาจักรพรรดิได้ศึกและร่วมมือกับพระมหินทราธิราชเพื่อทำการกบฏต่อหงสาวดี อิเฎลลิงนึกภาพบุเรงนองโกรธ อิเฎลก็บรรยายไม่ถูกแล้วว่าท่านจะขนาดไหน การกบฏของอยุธยาครั้งนั้นไม่ได้ช่วยให้สถานะการณ์ดีขึ้น แต่กลับทำให้ทุกอย่างแย่ลง

สุดท้ายนี้ อิเฎลจะสรุปว่า การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อย สามารถนำมาซึ่งความหายนะที่ใหญ่หลวง

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “อุปนิสัยของพระมหาจักรพรรดิ อ่อนแอจริงหรือ

  1. Pingback: บทสัมภาษณ์อาจารย์พราว อรุณรังสีเวช โดย คุณอ้อม | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.