รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ หรือรางวัลนักโทษการเมือง

1991 – นางอองซาน ซูจี (Aung San Suu Kyi ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า)
2009 – นายบารัค โอบามา (Barack Obama ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา)
2010 – นายหลิว เซี่ยวโป (Liu Xiaobo ผู้ต่อต้านรัฐบาลจีน)

© สว อิเฎล

แม้ว่าสว อิเฎลจะไม่ได้เล่าเรียนทางด้านนี้มาโดยตรง แต่อิเฎลก็สามารถสังเกตุได้ว่ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมักถูกมอบให้กับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และคนล่าสุดคือนายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีคนที่ 44 ในปี 2009 ซึ่งมีคนไม่เห็นด้วย เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง

ปี 2010 คณะกรรมการโบเบล มอบรางวัลสาขาสันติภาพแก่นายหลิวเสี่ยวโปซึ่งเป็นผู้ต่อต้านรัฐบาลจีน และที่ทุกคนจดจำกันได้คือ ในปี 1991 รางวัลนี้ถูกมอบให้กับนางอองซาน ซูจี อิเฎลเพียงสันนิษฐานว่าในภายภาคหน้า หากนายทักษิณ ชินวัตรอยู่ในคุก นายทักษิณก็คงจะได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเช่นเดียวกัน

สาเหตุที่นักโทษการเมืองทั้งสองได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพคือ ทั้งสองอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกา และทำหน้าที่ต่อต้านรัฐบาลของประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกา โดยประเทศจีนปกครองแบบสังคมนิยม และประเทศพม่า ปกครองด้วยรัฐบาลทหาร การปกครองสองลักษณะนี้มีส่วนคล้ายคลึงกันคือ สหรัฐอเมริกาไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างอิสระ

สหรัฐอเมริกาต้องการเข้าไปแทรกแซงเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ เพราะชาวอเมริกันเป็นนักบริโภคตัวฉกาจของโลก อิเฎลให้สังเกตุง่าย ๆ ในแถบอาหรับหรือเอเซียตะวันตก สหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าไปประจำการเพราะประเทศเหล่านั้นมีน้ำมัน เศรษฐีชาวอมเริกันแทบทุกคนมีเครื่องบินส่วนตัว และนั่นคือสิ่งที่กินน้ำมันโดยใช่เหตุ ส่วนประเทศพม่านั้น เป็นประเทศหนึ่งที่บริบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ทั้งยังสามารถผลิตข้าวได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย มีหรือที่สหรัฐอเมริกาจะไม่สนใจกอบโกยสิ่งเหล่านี้จากประเทศพม่า เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้คือ อาหาร

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


สิ่งที่อิเฎลอ้างอิงถึงนี้ เป็นการที่สหรัฐอเมริกาใช้คำว่า “ประชาธิปไตย” เพื่อหาผลประโยชน์เข้าสู่ประเทศตนเอง พวกเขาขาดความเข้าใจในลักษณะสังคมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ ที่เห็นได้ชัดคือการสนับสนุนนางอองซานซูจี ผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในพม่า และสิ่งที่เราทุกคนไม่พอใจสหรัฐอเมริกาคือ การรายงานข่าวเข้าข้างกลุ่มเสื้อแดง การนัดพบบุคคลที่มีอิทธิพลของกลุ่ม การที่นายทักษิณ ชินวัตรให้สัมภาษณ์แก่ CNN และที่ CSCE

ทุกอย่างที่สหรัฐอเมริกาทำไปเพื่อสนับสนุนฝ่ายเสื้อแดง แสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเลย แม้ว่าตนจะถูกเรียกว่ามหาอำนาจฝ่ายประชาธิปไตยก็ตาม สหรัฐอเมริกาเข้าข้างฝ่ายผิดของทุกประเทศ และอ้างตนเป็นผู้ใจบุญ ต้องการส่งคนมาช่วย หรือไม่ก็ส่งทหารมาช่วย ทั้งนี้คือนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐ ทุกครั้งเมื่อเกิดสงคราม เปอร์เซ็นต์การว่างงานของชาวอเมริกันจะลดน้อยลง ปัจจุบันจำนวนคนว่างงานของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นจนรัฐบาลสหรัฐต้องตัดแต่งตัวเลขเป็นผักชีโรยหน้า นั่นคือ ถ้าใครว่างงานมานานแล้วยังไม่มีงาน รัฐบาลก็จะไม่นับ และเหมาเอาว่าคนนั้นไม่ต้องการหางานแล้ว

ปัจจุบัน สว อิเฎล ก็ยังไม่ทราบว่าทำไมสหรัฐอเมริกาถึงนิยมฝ่ายเสื้อแดง ไม่รู้ว่าทำไมจึงเรียกรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่ารัฐบาลทหาร และเชื่อว่าฝ่ายเสื้อแดงเป็นผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง สว อิเฎล เขียนบทความหลายบทความเป็นภาษาอังกฤษ พยายามอธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่า คนที่ต้องการเป็น Dictator หรือเผด็จการคือ ทักษิณ ชินวัตร คนคนนี้ไม่ได้แสดงตนเป็นเผด็จการ แต่ใช่เงินและกฎหมายนำมาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ เอื้อผลประโยชน์แก่ธุรกิจตน ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจากผู้ปกครองเผด็จการที่ไม่ดีเลย

ประเทศไทยยังโชคดีที่มีกลุ่มคนที่สามารถใช้ Internet ได้มากกว่าประเทศพม่า อย่างน้อยที่สุด เราสามารถบอกให้โลกรับรู้ว่าสื่อใดควรเชื่อหรือไม่ ส่วนประเทศพม่านั้น หาคนใช่ Internet ได้น้อยมาก คนที่ใช้ Internet ได้ก็มันเป็นผู้ที่ถูกปลูกฝังให้อยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาแล้ว คนส่วนใหญ่ใน Facebook ที่ลงเสียงสู้เพื่ออองซานซูจี ล้วนแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศพม่าทั้งสิ้น

สว อิเฎล คงจะหาการจบของบทความนี้ไม่ได้ดีไปกว่าการที่จะบอกผู้อ่านว่า ไม่มีรางวัลใดในโลกที่มีความยุติธรรม ทุกอย่างครอบงำด้วยกิเลสและอำนาจของเงิน เวทีระดับโลกอย่างประกวดนางงามจักรวาลนั้น คนในวงการยังสามารถบอกได้ทันทีเลยว่าประเทศใดจะได้รางวัลในปีต่อไป สว อิเฎลไม่อยากให้ชาวไทยหลงเชื่อสื่อที่รายงานข่าวผิด ๆ และอยากให้ทุกคนรู้จักคิด ใช้สมองของตนเองแยกแยะดีชั่ว

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ หรือรางวัลนักโทษการเมือง

  1. Pingback: พวกชังชาติ มันหมายถึงใครกัน? เราใช้พวกชังชาติหรือเปล่า? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.