พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก กับ พระเจ้าช้างเผือกแห่งดินแดนสยาม

พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก กับ พระเจ้าช้างเผือกแห่งดินแดนสยาม

สงวนลิขสิทธิ์ © S.W. Eden (สว อิเฎล)

พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก รู้จักกันดีในนามของ บุเรงนอง หรือพระเจ้าชนะสิบทิศ ในนิยายพงศาวดารปลอมเรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ” ส่วนพระเจ้าช้างเผือก หมายถึงพระมหาจักรพรรดิ ชื่อ “พระเจ้าช้างเผือก” นี้ยังเป็นชื่อภาพยนต์ของนายปรีดี พนมยงค์ ที่สร้างในปี พ.ศ. 2512

สว อิเฎลอยากนำเสนอข้อโต้เถียงเพื่อให้ผู้อ่านได้คิดกันว่า พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือกได้สมยานามนี้หลังจากพระมหาจักรพรรดิ อาจเป็นเพราะช้างเผือกส่วนมากได้มาจากอยุธยา การนี้อิเฎลไม่อยากสรุปว่า ถ้าบุเรงนเองไม่ได้ช้างเผือกจากพระมหาจักรพรรดิ บุเรงนองอาจไม่ได้สมยานามนี้ก็เป็นได้

อ่านประวัติศาสตร์และเรื่องเกี่ยวกับพม่าเพิ่ม
คลิกที่นี่ (Read More about Myanmar)


ชื่อ พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก ใช้เรียกบอกว่า เป็นพระเจ้าหงสาวดีคนไหน เพราะถ้าใครได้ครองเมืองหงสาวดี ในพงศาวดารก็จะเรียกว่า “พระเจ้าหงสาวดี” ทั้งสิ้น พระเจ้าบุเรงนองมีช้างเผือกอยู่มาก คือ ช้างเผือกสะสมที่ตะเบงชะเวตี้(พระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำ)ได้มาจากประเทศไทยมีอยู่ 2 เชือก ต่อมาเมื่อบุเรงนองได้อยุธยาแล้ว ก็ได้เพิ่มมาอีก 4 เชือก

จากจำนวนที่อิเฎลแสดงให้เห็นข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า ถ้าพม่าไม่เอาช้างเผือกไปจากพระมหาจักรพรรดิ พระมหาจักรพรรดิจะมีช้างเผือกถึง 9 เชือก ครั้นที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้นำช้างเผือกไป 2 เชือกนี้ ในพงศาวดารไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่ชัดว่ากรุงศรีอยุธยามีช้างเผือกทั้งหมดกี่เชือก แต่ครั้งที่บุเรงนองหาเหตุมารบกรุงศรีอยุธยา ได้ระบุว่า พระมหาจักรพรรดิมีช้างเผือกทั้งหมด 7 เชือก

เมื่ออิเฎลพูดถึงพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้ ก็อดไม่ได้ที่จะอ้างเรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ของนายปรีดี พนมยงค์ ที่แสดงความแตกต่างอย่างสุดขั้วของทั้งสอง คนหนึ่งชอบรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน อีกคนรักชาติบ้านเมือง คนหนึ่งมีมเหสีถึง 366 นาง อีกคนยังมิมีเวลาหามเหสีสักองค์    แม้ว่าในภาพยนต์เรื่องนี้จะใช้ชื่อกษัตริย์เมืองหงสาวดีว่า “โมกุล” แต่จำนวนมเหสีบอกเราทุกคนว่านั่นคือบุเรงนอง

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
คุณรู้จัก Black Tongue : The Animation หรือยัง?
มันคือการ์ตูนสั้น กำลังถูกดัดแปลงให้เป็นเกมส์ online ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในฤดูหนาวปี 2011
มีโครงเรื่องมาจากบทประพันธ์ของ สว อิเฎล
เชิญชมได้ ณ ที่นี้

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “พระเจ้าหงสาวดีช้างเผือก กับ พระเจ้าช้างเผือกแห่งดินแดนสยาม

  1. Pingback: การใช้ภาพสัตว์สื่อความหมายโดยนัย | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.