วัดอ่างเวียน อั๊ม ๆ แล้วรวย

All Rights Reserved © Ratajit (รตจิตร)

ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

มาถึงวัดนี้ รตจิตรจะได้ยินแต่คำว่า “อั๊ม ๆ แล้วรวย หรือประสบความสำเร็จ หรือ…เป็นต้น” หลังจากรตจิตรทำบุญถวายเทียนพรรษา , ชุดสังฆทาน และรับพรแล้ว เจ้าอาวาสก็จะแจกขนมปังปี๊บไส้สับปะรด เพื่อให้พวกเราอั๊ม ๆ ที่นี่มีการรอด ใต้โบสถ์เพื่อเป็นศิริมงคลเช่นกัน คล้ายที่วัดตะเคียน แต่รตจิตรไม่มีเวลารอดเพราะยังขาดอีก 5 วัดที่พวกเราต้องเร่งกันน่าดูค่ะ ได้แต่สักการะหลวงพ่อดำซึ่งอยู่ด้านหน้า และฝากเจ้าอาวาสเพื่อทำบุญหนังสือนิยายการ์ตูน 4 เล่มที่เป็นโครงการ 2 ภาษา ของ sw-eden.net ให้ห้องสมุดโรงเรียนอ่างเวียนเท่านั้นเอง


ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.