วัดเจริญทรงธรรม งดงามและอลังการที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

All Rights Reserved © Ratajit (รตจิตร)

ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วัดนี้มีอายุมากว่า 20 ปีแล้ว อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดนี้พระครูใบฎีกาสุวันต์ วฺลลโภ โดยสร้างโบสถ์หลังนี้เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2531 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2552 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา อีกทั้งท่านยังได้สร้างตำหนักพระพรหม พระตำหนักพระแม่ธรณี พระแม่โพสพ พระแม่คงคา ฯลฯ แต่น่าเสียดายที่ท่านได้มรณภาพหลังจากบวชได้ 40 พรรษาคืออายุดได้ 63 ปี

บางคนคิดว่าวัดเจริญทรงธรรม เป็นวัดปิด ทั้ง ๆ ที่เป็นวัดที่ใหญ่มาก งามมากแห่งหนึ่ง และยังมีทิวทัศน์ที่ติดลำน้ำ สวยตามธรรมชาติทีเดียว แต่กลับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยว ซึ่งความเป็นจริง วัดแห่งนี้เปิดรับประชาชนทั่วไปเสมอ สวยจริง ๆ ค่ะ ช่วงเดือนก.ค. นี้ เป็นเทศกาลปิดทองลูกนิมิตรอยู่พอดี


ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.