วัดท่อใหญ่ ชมศาลมหาราชแดนสยาม พระเจ้าตากสิน พระนเรศวร และรัชกาลที่ 5

วัดท่อใหญ่ บ้านท่อใหญ่ ตำบลท่อใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
All Rights Reserved © Ratajit (รตจิตร)

ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วัดท่อใหญ่ หรือบางคนรู้จักกันอีกชื่อว่า วัดใหญ่พรหมประทาน อยู่ที่บ้านท่อใหญ่ ตำบลท่อใหญ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ถ้าไปถึงวัด ก็ต้องสักการะพระพุทธวัฒนนิมิตพิชิตมาร หรือหลวงพ่อทันใจด้านซ้าย ส่วนด้านขวาคือพระพิฆเณศร์ และติด ๆ กันหรือถัดไปเป็นรูปพระราหูขนาดใหญ่ซึ่งพระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดท่อใหญ่ เป็นผู้จัดสร้างขึ้น

ด้านในก่อนจะถึงโรงทานเป็นศาลที่ประทับของรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสิน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร. 5
รตจิตร และเพื่อน ๆ ได้ทานอาหารกลางวันที่โรงทานแห่งนี้เช่นกัน ด้านซ้ายข้าง ๆ โรงทานกำลังก่อสร้างวิหารสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และก่อนออกจากวัด รตจิตรก็ฝากหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียน 4 เล่มเช่นเคย


ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วัดท่อใหญ่ ชมศาลมหาราชแดนสยาม พระเจ้าตากสิน พระนเรศวร และรัชกาลที่ 5

  1. Pingback: ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด นครนายก | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.