วัดญาณสังวราราม ในพระบรมราชูปถัมย์ ชมความงามวิหารต่าง ๆ

All Rights Reserved © Ratajit (รตจิตร)

ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร นั้นถือว่าเป็นวัดที่มีเรื่องราวอยู่ใน website ค่อนข้างมาก โดยนายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 100-1-92 ไร่ ให้แด่ สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งปัจจุบันทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ปี 2532 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารเป็นสำนักสงฆ์ในช่วงแรก และได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ก.พ. 2523 อาณาเขตของวัดปัจจุบันมีพื้นที่ถึง 366-2-11 ไร่ และยังมีพื้ที่ในเขตโครงการพระราชดำริอีกประมาณ 2500 ไร่เศษที่ติดต่อกับอาณาเขตวัด


ดูภาพวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.