ปัญหาของบ้านหลังน้ำท่วม

ทำไมเราถึงต้องรีบกลับบ้าน
สรุปปัญหาโดย สว อิเฎล (หากคัดลอก)
1. ยิ่งปล่อยไว้นาน ยิ่งเป็นคราบ ทำความสะอาดยาก โดยเฉพาะกำแพง
2. ของในตู้เย็นเน่าเสีย ส่งกลิ่น
3. ระวังโจรขโมย
4. ระวังจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ชนิดอื่น
5. รับผิดชอบ

ทำไมเราถึงไม่ควรรีบกลับบ้าน
สรุปปัญหาโดย สว อิเฎล (หากคัดลอก)
1. น้ำพึ่งลดใหม่ ๆ ยุงยังชุกชมอยู่
2. หลายแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องรอองค์การไฟฟ้ามาซ่อม
3. น้ำประปายังเหม็นเน่า อุปโภคบริโภคไม่ได้
4. หาคนงานทำความสะอาดยาก เพราะบ้านอื่นจองตัว
5. การคมนาคมไม่สะดวก บางที่ยังมีน้ำขัง


ถ่ายมาจากหงสา

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.