เดินทางไปกลับ กรุงเทพ-เพชรบุรี ระหว่างน้ำท่วม

หลังจากครอบครัวของรตจิตรอพยพหนีน้ำมาอยู่ที่เพชรบุรี เมื่อน้ำเริ่มลดพี่สาวของรตจิตรต้องกลับไปทำงาน หลังจากที่บริษัทที่พี่สาวทำงานอยู่ให้หยุดเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว พี่จึงต้องใช้เวลา และเสียเงินไปกับการเดินทางไปกลับช่วงน้ำท่วมกันค่อนข้างมาก ดังต่อไปนี้

จากหาดเจ้าสำราญไปทำงานที่พุทธมณฑลสาย 5
(ใช้เวลา 4 ช.ม. ค่าเดินทางรวมครั้งละประมาณ 200 บาท)

1. นั่งรถเมล์ที่หาดเจ้าสำราญหรือรถ 2 แถวนั่นเองไปลงตลาดเมืองเพชร (ราคา 40 บาท)
2. ต่อรถตู้ที่ตลาด มาจอดที่ตลาดกุ้งมหาชัย (ราคา 80 บาท)
3. ต่อรถเมล์สาย 402 (ราคา 30 บาท)
4. ต่อรถ 2 แถว (ราคา 8 บาท)
5. ต่อรถทหารซึ่งต้องรอจนคนเต็มรถ หรือถ้าไม่มี ให้โบกรถบรรทุกอื่นฟรี
6. ต่อเรือแยกอ้อมน้อย (ราคา 40 บาท)

การต่อเรือที่อ้อมน้อย นั่งได้ประมาณ 4-5 คนต่อลำ ราคาไม่แน่นอน ถ้าคนนั่งเต็มราคาต่อหัว 30 ถ้าไม่ก็ 40 ถ้าเข้าซอยก็ 50 บาท หรือถ้าเย็นมากแม้คนมากก็อาจคิดราคา 40 บาทเพราะมืดค่ำเร็ว ไม่มีไฟฟ้า เป็นต้น

จากพุทธมณฑลสาย 5 กลับมาหาดเจ้าสำราญ
(ใช้เวลา 3 ช.ม. ค่าเดินทางรวมครั้งละประมาณ 305 บาท)

1. กลับเรือมาส่งที่แยกอ้อมน้อย (ราคา 40 บาท)
2. ต่อรถทหารหรือโบกรถบรรทุกอื่น
3. ต่อรถเมล์เล็กบขส.สีส้ม (ราคา 15 บาท)
4. รถตู้จอดที่ตลาดเพชรบุรี (ราคา 100 บาท)
5. ต่อมอเตอร์ไซด์รับจ้าง หรือรถเมล์เล็ก คือ สองแถวเล็กนั่นเอง (ราคา 150 บาท)

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.