วิธีกำจัดศัตรู เพื่อนร่วมงาน กำจัดคนชั่วไม่ให้ผุดไม่ให้เกิด

ถ้าอิเฎลให้คุณเลือกระหว่างมีศัตรูกับไม่มีศัตรู อิเฎลเชื่อความคนส่วนใหญ่ไม่อยากมีศัตรู แต่ถ้ามีศัตรูแล้ว เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกำจัดมันให้สิ้นซาก

อิเฎลเขียนบทความนี้เพราะอิเฎลได้รับฟังธรรมะเกี่ยวกับการทำงานกับพระครูธรรมธรองอาจ ฉันทฺธมฺโม ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างการไปอบรมภาค ก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่านสอนว่า หากนักเรียนเห็นอาจารย์เป็นศัตรู เขาจะมีความคิดต่อต้าน และไม่รับฟัง แต่การฟังที่ต้องไม่มีอคติ ซึ่งรวมถึงความรู้สึกรักใคร่ด้วย

เขียนโดย The Sw Eden (สว อิเฎล) อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในสื่อใดก็ได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และ ห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ

ก่อนที่อิเฎลจะพูดถึงการกำจัดศัตรู เราต้องเรียนรู้ว่า ศัตรูเกิดขึ้นได้อย่างไร พระครูธรรมธรองอาจ ฉันทฺธมฺโม สอนว่า ศัตรูเกิดขึ้นจากตัวเรา ไปทำให้เขาเจ็บ และเขาก็จะเห็นเราเป็นศัตรูของเขา และจ้องที่จะทำให้เราเจ็บเป็นสองเท่าของที่เขาเคยเจ็บ ดังนั้นจงอย่าเริ่มไปทำให้ใครเจ็บก่อน มันจะเป็นอันตรายตามมา

ศัตรูบางคนทำให้เราเจ็บ แต่กลับมาทำดีกับเราภายหลัง แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถลบล้างความเจ็บไปได้ การนี้อาจเรียกว่า ตบหัวลูบหลัง เหมือนกับรุ่นพี่ที่ชอบว้ากน้อง (ซ่อมน้อง)

ถึงแม้พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ถ้าเราพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่พอใจ แต่สามารถทำให้เขาพัฒนาตน สิ่งนั้นเราควรพูด แต่กระนั้น คนที่นำคำสั่งสอนข้อนี้มาใช้ยังมิได้บรรลุเป็นอริยบุคคล คนผู้นั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการดุด่าผู้อื่นจะทำให้เขาพัฒนาต้นขึ้นจริง ในทางกลับกันอาจส่งผลร้ายกลับคืนสู่ตนเองเสียด้วย ดังนั้น ฆราวาสอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ไม่ควรทำให้ผู้อื่นเจ็บ เว้นแต่คนที่เราว่ากล่าวตักเตือนเป็นคนที่เคารพและนับถือเราเท่านั้น

ย่อหน้าด้านบน จะเห็นได้ว่า การเลือกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ ต้องใช้ให้ถูกบุคคลและถูกเวลา

และสิ่งที่ผู้อ่านรอคอยก็มาถึง เราจะกำจัดศัตรูได้อย่างไร มิตรภาพนั้นสร้างยาก แต่สามารถถูกทำลายลงได้เพียงชั่วพริบตาเดียว การกำจัดศัตรูทำได้หลายกรณี คือ

ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร
ถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ จะเห็นว่ามีฝ่ายดีกับฝ่ายร้าย ฝ่ายร้ายจะดันทุรังทำบางสิ่งโดยไม่เชื่อคำเตือนของฝ่ายดี จนในที่สุดฝ่ายดีต้องมาแก้ปัญหาที่ฝ่ายร้ายทำ และในเวลานั้นฝ่ายร้ายจะเห็นบุญคุญของฝ่ายดี หากเรารู้จักหาโอกาสนี้ เราจะได้ศัตรูเป็นมิตรโดยไม่จำเป็นต้องไปงอนง้อหรือเอาใจให้เสียศักดิ์ศรี

กำจัดศัตรูให้ไปไกล ๆ
ในทางพระพุทธศาสนา คนที่สามารถทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ หรือเศร้าโศรกเสียใจ คือผู้ที่เราเคยทำกรรมไว้กับเขาในชาติปางก่อน และเขาจะมาเอาคืนในชาตินี้ เราจะสามารถทำให้เขาไปไกล ๆ ไม่ต้องมาคอยจับผิดหรือขัดขาเก้าอี้เรา โดย แผ่เมตตา ให้กับเขา ให้หมดเวรหมดกรรมกันไป ไม่ต้องจองเวรกันอีก และคนเหล่านี้ก็จะไปจากชีวิตเรา

กำจัดศัตรูไม่ให้ผุดไม่ให้เกิด
ข้อนี้อิเฎลว่ายากที่สุด เราต้องหยิบยื่นธรรมะให้แก่ศัตรู สั่งสอนให้ศัตรูบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ และเขาก็จะไม่มาเกิดให้เราเห็นอีกในชาติต่อ ๆ ไป

ทั้งหมดนี้ ด้วยความปรารถนาดีจากสวอิเฎล ขอให้จำชื่อนี้ไว้เถิด วันหนึ่งเราจะได้เจอกัน เวลานี้อิเฎลกำลังพยายามให้อภัยศัตรูทั้งหมดของอิเฎล เพราะเมื่อทำได้แล้ว อิเฎลจะเป็นคนที่มีความสุข

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “วิธีกำจัดศัตรู เพื่อนร่วมงาน กำจัดคนชั่วไม่ให้ผุดไม่ให้เกิด

  1. carboneria ahmad

    amazing work …..
    the enemy but the enemy is still far more noble to forgive …
    hehehehhe … I do not know what else to comment on wh

    Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.