แผ่เมตตาให้ผู้อื่นอย่างไร ใจจะมีสุข

อิเฎลขอให้เราทุกคนที่กำลังอ่านบทความนี้ ได้รับรู้ว่า เราคือผู้ที่โชคดี เราเกิดมาในกัปเดียวกับพระพุทธเจ้า และมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยไม่ต้องขวนขวาย สังคมเป็นผู้หยิบยื่นธรรมะต่าง ๆ มาให้เรา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่น ๆ เรามีโอกาสจะได้พ้นทุกข์กันทุกคน อิเฎลขอให้เราระลึกไว้ว่า กว่าเราจะมาเกิดในกัปนี้ เราต้องสะสมบุญบารมีมาหลายพันชาติ โอกาสของเราอยู่แค่เอื้อม จงอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปโดยมัวเมากับกิเลสที่มายั่วยวน

เขียนโดย The Sw Eden (สว อิเฎล) อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในสื่อใดก็ได้ โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา และ ห้ามมิให้ทำการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือตัดทอนส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความ

การสร้างบุญบารมีที่ทำได้ง่ายที่สุด คือการปรารถนาดีต่อผู้อื่น การแผ่เมตตานั่นเอง การแผ่เมตตานั้นทำได้กับคนเป็นเท่านั้น และเมื่อแผ่เมตตาแล้ว เราจะได้บุญกลับมา อย่างที่เขาว่ากันว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ เมื่อได้บุญกลับมาแล้ว เราก็สามารถนำบุญนั้นอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป

วันนี้ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ไม่ใช้วันพิเศษอะไรของอิเฎล แต่เป็นวันที่อิเฎลได้เดินทางไปฟังธรรมะเรื่องการแผ่เมตตาที่วัดญาณเวศกวัน โดยพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ท่านสามารถสอนหลักธรรมได้น่าสนใจ น่าเลื่อมไส หากใครรู้สึกเช่นนี้เมื่อฟังท่าน อิเฎลเชื่อว่าท่านเป็นคนดี มีเมตตา มีธรรมะอยู่ในหัวใจ

คำว่า เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดี หวังให้ผู้อื่นมีความสุข ซึ่งเมื่อแผ่เมตตาให้เราแล้ว ตัวเองก็ต้องมีความสุขด้วย เหมือนดังเช่นเราให้ของเล่นกับเด็ก แล้วเด็กชอบใจ เราก็มีความสุข คำสอนของพระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ทำให้อิเฎลคิดถึงแผ่นกระดาษในลิฟต์ที่ทำงาน เป็นคำสอนของ ว. วชิรเมธี คือ หากเราให้ทานแก่ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่า เราก็จะไม่มีความสุข ดังนั้นอย่าให้ท่านกับพวกเขา

กลับมาพูดถึงบทเรียนที่พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโรสอน การแผ่เมตตาทำได้กับคน 3 กลุ่ม คือ บุคคลที่เรารักและเคารพ, บุคคลทั่วไปที่เรารู้สึกเฉย ๆ และ บุคคลที่เราเกลียดหรือศัตรูของเรานั่นเอง

1. แผ่เมตตาแก่คนที่เรารัก
การแผ่เมตตากับบุคคลที่เรารัก ทำได้ง่ายที่สุด โดยเริ่มจากการรำลึกถึงคุณนามความดีของเขา แล้วเราจะรู้สึกอิสระใจในการแผ่เมตตาให้กับเขา เช่น คุณพ่อ คุรแม่ ครูบาอาจารย์ ลูกหลาน และเทวดาที่คอยดูแลเรา พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโรเสริมว่า เราไม่ควรเริ่มจากการแผ่เมตตาให้กับสามีภรรยาหรือแฟน เพราะคนเหล่านี้จะทำให้เกิดราคะ บ่อเกิดของความทุกข์ชนิดหนึ่ง

2. แผ่เมตตาให้แก่บุคคลทั่วไป
หมายถึงแผ่เมตตาให้ทุกคนบนโลกใบนี้ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ถ้าเป็นศาสนาคริสต์ พระเยซูสอนว่าให้รักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเอง เมื่อเราเมตตาเขา เราก็จะได้รับกลับมาเป็นสองเท่า ทั้งที่เรามีความสุขจากการให้ และความสุขที่เขาส่งกลับมาให้เรา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิเฎลไปอบรบภาค ก กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พระครูธรรมธรองอาจ ฉันทฺธมฺโม สอนว่า อย่าทำให้คนอื่นเจ็บ เพราะเมื่อคนเราเจ็บ เขาจะจำได้แม่น และจะกลับมาทำให้เราเจ็บเป็นสองเท่า วันนี้เมื่อเพื่อน ๆ กลับไปที่บ้าน ขอให้แบ่งปันแต่ความสุข เมื่อแบ่งปันแล้ว ความสุขจะมีแต่เพิ่มพูน

3. แผ่เมตตากับศัตรู
การแผ่เมตตาให้กับศัตรู ไม่ได้แตกต่างอะไรมากจากที่พระเยซูสอนให้เรารักศัตรู การแผ่เมตตาชนิดนี้ทำได้ยาก เพราะคนเราจะเกิดโทสะเมื่อคิดถึงศัตรู ดังนั้นจะไม่เหมาะกับผู้ที่เริ่มหัดแผ่เมตตาใหม่ ๆ แต่ถ้าแผ่เมตตาและทำสมาธิจนคุมสติได้แล้ว เราจะสามารถระงับความโกรธได้ การแผ่เมตตาให้ศัตรูอาจถือว่าเป็นการแผ่เมตตาที่ทำให้ผู้ให้มีความสุขที่สุด เพราะเราจะไม่รู้สึกโกรธหรือชิงชังกับศัตรูผู้นั้นเลย

กรณีผู้ที่อิเฎลแผ่เมตตาให้เป็นคนไม่ดี เช่น นักการเมืองผู้โกงกินเผาผลาญบ้านเมือง อิเฎลรู้ว่าเขามีความสุขกับการปล้นภาษีประชาชน แต่ความสุขในทางพระพุทธศาสนามิใช้ความสุขทางโลก เมื่ออิเฎลแผ่เมตตาให้กับเขา อิเฎลจะปรารถนาให้เขากลับตัวกลับใจ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต จนกระทั่งเขาสามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การแผ่เมตตาให้แก่คนพาล มิใช้การสนับสนุนให้เขาความความสุขกับการพาลรังแกผู้อื่น แต่เป็นความปรารถนาดีที่จะให้เขามีโอกาสได้สร้างบุญกุศล

คนเราอาจเห็นว่าการแผ่เมตตาสัมฤทธิ์ผลได้ช้า แต่สิ่งที่เห็นผลได้เร็วคือ การลงมือทำ น้ำใจของคนเรา ให้ได้ไม่มีวันหมด ยิ่งให้ยิ่งได้มาก และผู้ให้จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในทุก ๆ สังคม ทุก ๆ สถานที่

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.