วิธีกำหนดจิต ให้เลิกฟุ้งซ่านในการเดินจงกรม

กว่าจะมาเป็นบทความเรียงบทนี้ได้ อิเฎลต้องขอกราบขอบพระคุณ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร ผู้เทศน์เรื่องการเดินจงกรม ณ ญาณเวศกวัน สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ วันนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2555 อิเฎลไปวัดนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรกได้ฟังเรื่องการแผ่เมตตา

เขียนโดย The Sw Eden (สว อิเฎล) อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้โดยมิให้ใช้หาผลประโยชน์ทางการค้า และห้ามมิให้มีการตัดทอนหรือต่อเติมใด ๆ
โบสถ์ใหม่ วัดดอนสะแก

การเดินจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมา เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา โดยสามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการเดินได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. สมถกรรมฐาน
คือการมุ่งเน้นให้เกิดสมาธิ จิตใจผ่องใส เกิดปัญญา โดยการกำหนดอิริยาบทเดิม เดินซ้ำแบบเดิมให้จิตนิ่ง ไม่คิดฟุ้งซ่าน

2. วิปัสนากรรมฐาน
คือมุ่งเน้นให้รับรู้ถึงภาวะที่เกิดขึ้นที่ร่างกาย (ขา) และจิตใจ การกำหนดจิตเช่นนี้แบ่งเป็น 3 อย่างคือ

2.1 วายุธาตุ แบบที่ 1 คือ กำหนดจิตให้อยู่กับอาการ เกรง ตึง หย่อน ของขาแต่ละข้าง ว่าเวลายก ก้าว วาง เวลาไหนเราเกรงขาไหน
2.2 วายุธาตุ แบบที่ 2 คือพิจารณาการเคลื่อนไหว การสั่นไหวของอวัยวะส่วนต่าง ๆ
2.3 ปฐวีธาตุ คือการกำหนดจิตไปที่รูปทรงของร่างกายที่เปลี่ยนไป เหมือนตัวเราเป็นดินน้ำมันที่ถูกบิดให้เป็นรูปต่าง ๆ แต่พระครูกำชับว่า ห้ามจินตนาการเป็นรูปภาพเด็ดขาด แต่ให้รู้สึกด้วยประสาทสัมผัสทางกาย เนื่องจากถ้าคิดเป็นรูปภาพ คิดหลาย ๆ ครั้ง รูปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ

วิธีการฝึกปฏิบัติของการเดินจงกรม คือ “ยก ก้าว วาง” ไปเรื่อย ๆ ทั้งสองเท้า และเมื่อกลับตัว ให้ “ยก ย้าย วาง” กลับตัวไปตั้งแต่ 2 ถึง 4 จังหวะ ขึ้นอยู่กับความถนัดของคน

ระดับสายตาที่ทุกคนแนะนำคือ ให้ตั้งศีรษะตรง ป้องกันการเมื่อยคอ และมองไปที่พื้นด้านหน้าประมาณ 3-5 เมตร ทั้งนี้ห้ามมองเท้าเพื่อให้เรารู้สึกถึงเท้าด้วยประสาทสัมผัสเท่านั้น และที่ไม่ให้มองสูง เพราะเกรงว่าจะเจอสิ่งที่เคลื่อนไหว ทำให้เสียสมาธิ เช่น คน พัดลม ต้นไม้ และ อื่น ๆ ที่นอกหน้าต่าง

ภาพสะท้อนในน้ำ วัดบางค้อ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.