การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง

การละเมิดลิขสิทธิ์ หมายถึงการดัดแปลง ทำซ้ำ ให้เช่า โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ทั้งนี้รวมไปถึงผู้ที่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย เช่น นาย A เป็นผู้ทำซ้ำหนังสือหรือ DVD ส่วนนาง B รับของของนาย A ไปขายต่อ กรณีนี้ผิดทั้งนาย A และนาง B

© 2012 The Sw Eden (สว อิเฎล) สงวนลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็นประสบการณ์และภาพ
ของที่มันเกิดซ้ำ ๆ

สิ่งที่น่าเรียนรู้สำหรับอิเฎลเห็นจะเป็น การใช้ชิ้นงานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไร มิให้ผิดกฎหมาย กฎหมายว่าไว้ว่า “การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงาน อันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่า เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์” แต่ในลักษณะนี้ ถ้าใครทำอะไรลงไปแล้ว เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องการฟ้อง เขาสามารถหาเหตุผลต่าง ๆ นานาเรื่องไปขัดผลประโยชน์ของเขา ดังนั้นให้ศึกษาข้อยกเว้นที่เขาจะทำอะไรใครไม่ได้ คือ

1. วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
* ข้อนี้มิได้หมายถึงนักเรียนนักศึกษาสามารถคัดลอกบทความทั้งหมดมาใส่รายงาน และอิเฎลเชื่อว่าไม่มีอาจารย์ท่านใดอนุญาตให้นักเรียนนักศึกษาส่งงานในลักษณะนี้เช่นกัน การตรวจสอบนั้นไม่ยาก เพียง paste ประโยชค์สั้น ๆ ลงใน Google ก็จะทราบทันทีว่าบทความนี้ได้มาอย่างไร
2. ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
* อาจารย์ธนากร เคยทำวิจัยเกี่ยวกับข้อนี้และได้ไปนำเสนองานวิจัยที่ประเทศจีน เนื่องจากกฎหมายยังมีช่องโหว่ซึ่งมิได้กำหนดขอบเขตของคำว่าครอบครัวหรือญาติสนิท ตัวอย่างเช่น คนที่ใช้นามสกุลเดียวกัน เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน อยู่บ้านเดียวกันหรือคนละบ้าน เป็นต้น เป็นเรื่องที่น่าคิด น่าสนใจมากทีเดียว
3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
5. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
6. ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ โดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
7. ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
8. นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

Chris Fehn กับ Waylon Reavis

** ข้อ 6 – 8 นั้นแปลกอยู่ สมัยอิเฎลศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ซึ่งเป็นประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาเหมือน ๆ กับเขามาโดยตลอด) เวลาจะศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ การอ้างอิง หรือการขอถ่ายเอกสาร ถึงแม้อิเฎลจะมีบัตรนักศึกษา ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์เสมอ เช่น อิเฎลจะไม่สามารถถ่ายเอกสารหนังสือใด ๆ เกิน 10% ของเนื้อหาทั้งหมดในเล่ม หรือถ้าหนังสือเล่มดังกล่าวมีการเขียนเครื่องหมาย Copyrights ไว้ในแต่ละบท หมายถึงอิเฎลไม่สามารถถ่ายเอกสารเกิน 10% ของบทนั้น ๆ ดังนั้นการศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือในประเทศอเมริกาเป็นไปด้วยความยากลำบากกว่าประเทศไทย หลายครั้งที่อิเฎลต้องลงมือลอกลงสมุดของตน เพราะถ้าไปถ่ายรูป ห้องสมุดจะดูเห็นด้วยกล้องวงจรปิด แต่ถ้าเป็นหนังสือที่ยืมกลับบ้านได้ ก็คงจะพอทำอะไรได้บ้าง

กฎ 10% ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นรวมถึงการศึกษาเรียนรู้เรื่องเพลงและภาพยนตร์ต่าง ๆ อิเฎลสังเกตุจาก Wikipedia ซึ่งเป็นสารานุกรมเสรี เพื่อการศึกษาค้นคว้า แต่ละเพลงที่นำมาเป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายประเภทของดนตรี ต่างตัดให้เหลือ 30 วินาทีเท่านั้น ถึงแม้ว่า 10% ของเพลงจะยาวกว่า 30 วินาที ก็ต้องยึดเอา 30 วินาทีเป็นหลักว่าห้ามเกิน แต่ถ้า 10% ของเพลงสั้นกว่า 30 วินาที ให้ใช้ได้เพียง 10% เท่านั้น

หลายครั้งที่หนังสือที่นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนักวิจัยเอามาอ้างมาจากต่างประเทศซึ่งยึดกฎ 10% เป็นหลัก ถ้ามีการทำผิดกฎนี้ ตราบใดที่ท่านอยู่ประเทศไทย ท่านอาจหนีกฎหมายของเขาได้ แต่ถ้าวันหนึ่งท่านต้องเสนองานวิจัย หรือแสดงผลงานกับต่างชาติ ท่านอาจต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือเข้าคุกตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ หรือสุดแต่เจ้าของลิขสิทธิ์จะเรียกร้องค่าเสียหายกับคุณเพิ่ม

Ultraman Zero อุลตร้าแมนซีโร่ กำจัด พวกเสื้อแดง

โพสอื่น ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
1 • ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2 • งานใดกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง และงานอะไรไม่คุ้มครอง
3 • อายุของงานอันมีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อยู่ได้กี่ปี
4 • การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
5 • บทลงโทษเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์
6 • เว็บแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายหรือเปล่า “ไม่ผิดครับ”
7 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา
8 • ประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
9 • ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ ย่อมตกนรก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.