อายุของงานอันมีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อยู่ได้กี่ปี

อายุของงานมีลิขสิทธิ์ โดยทั่วไปงานที่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ จะมีอายุต่อจากวันที่เจ้าของลิขสิทธิ์เสียชีวิตเป็นเวลา 50 ปี ส่วนงานภาพถ่าย งานโฆษณา งานภาพยนตร์ จะมีอายุ 50 ปีหลังจากวันที่สร้างขึ้น และงานศิลปะประยุกต์ไม่ว่าจะกรณีใด จะมีอายุ 25 ปีหลังจากวันที่สร้างขึ้น

© 2012 The Sw Eden (สว อิเฎล) สงวนลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็นภาพและประสบการณ์
อุลตร้าแมนเลโอ กับ แอสตร้า หนังชุดที่ 7

สมัยปีหนึ่งที่อิเฎลศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ท่านที่สอนวิชากฎหมายบอกว่า ถ้างานคาบเกี่ยวอยู่กับการนับอายุคุ้มครอง 2 รูปแบบ ให้อิงอายุที่นับไปได้นานที่สุด

งานศิลปะประยุกต์ที่มีอายุคุ้มครองสั้นที่สุดนั้นคืออะไร?

ศิลปะประยุกต์ (Applied Art) หมายถึงงานศิลปะที่เน้น function การใช้งานมากกว่าความสวยงาม เช่น Furniture ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ, เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ไม่ว่าจะมาจากอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม ทั้งนี้รวมถึงงาน Graphic Design ที่อยู่ในรูปแบบของป้ายโฆษณา, ลวดลายเสื้อผ้า และลวดลายข้าวของเครื่องใช้ด้วย

ถึงแม้ว่างานสถาปัตยกรรมจะสร้างขึ้นมาเพื่อผู้อยู่อาศัย แต่ก็มิได้จัดเป็นศิลปะประยุกต์ แต่จัดเป็นงานศิลปกรรม การคุ้มครองจึงมีอายุถึง 50 ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

ทั้งนี้ กรณีงานสถาปัตยกรรม หรือศิลปะประยุกต์จำพวก Interior Design หรือ Furniture มีการเขียนภาพร่าง เขียนแบบ หรือทำโมเดลขึ้นมาแล้ว นั่นถือเป็นชิ้นงานมีลิขสิทธิ์เช่นกัน

ถึงแม้เวลานี้ เรื่องอุลตร้าแมนยุคแรก ๆ ก็ใกล้ ๆ หมดเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์แล้ว แต่เรื่องลิขสิทธิ์การออกแบบตัวละครของคุณสมโพธิ แสงเดือนฉายก็จะยังคงอยู่ ซึ่งเรา ๆ ท่าน ๆ ทราบกันดีว่าศาลให้สิทธิ์คนไทยในการทำการค้ากับทั่วโลกเกี่ยวกับอุลตร้าแมน 6 เรื่องแรก หมายถึง อุลตร้าแมนตัวแรกจนถึง อุลตร้าแมนทาโร่

เขาของเอเลี่ยนบาบารู (บาบาลู Balbalu) สัตว์ประหลาดที่สวยสง่าใน Ultraman Leo Series

โพสอื่น ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
1 • ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2 • งานใดกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง และงานอะไรไม่คุ้มครอง
3 • อายุของงานอันมีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อยู่ได้กี่ปี
4 • การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
5 • บทลงโทษเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์
6 • เว็บแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายหรือเปล่า “ไม่ผิดครับ”
7 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา
8 • ประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
9 • ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ ย่อมตกนรก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.