ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

หากคุณขวนขวายจนกระทั่งมาพบบทความนี้ที่อิเฎลเขียน อิเฎลเชื่อว่าคุณเป็นสาธุชนผู้เคารพสิทธิ์ของตัวเองและผู้อื่น หากพร้อมอ่านแล้ว เชิญ Scroll Down ได้เลย

© 2012 The Sw Eden (สว อิเฎล) สงวนลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็นประสบการณ์และภาพ
สาวสวยเพื่อนของอิเฎลที่ New York Institute of Technology

ตามอุปนิสัยของชาวไทยเรา อิเฎลต้องพูดตามตรง ไม่ได้ดูถูกกัน ชาวไทยไม่ค่อยใส่ใจเรื่องลิขสิทธิ์เท่าไรนัก หากจะพูดว่ามีนิสัยขี้ขโมยก็คงจะรุนแรงไป เพราชาวไทยไม่ใช้นัก Copy ที่ทั่วโลกขนานนามอย่างประเทศจีน แต่ประเทศไทยอาจจะเป็นหรือกำลังจะเป็น หากเยาวชนรุ่นใหม่ ยังไม่ใส่ใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ คือทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ซึ่งกฎหมายคุ้มครองให้เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ในการ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ตลอดจนหาผลประโยชน์ทางด้านการค้าและชื่อเสียง

ทั้งนี้ ผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตั้งแต่ที่งานนั้นถูกสร้างขึ้น หมายความว่า ถ้าอิเฎลวาดภาพหนึ่งขึ้นมา อิเฎลเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพนั้น โดยไม่จำเป็นต้องไปจดลิทธิ์หรือแจ้งกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ถ้าเป็นเช่นนั้น เพื่อน ๆ ผู้อ่าน อาจจะสงสัยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญามีไว้เพื่ออะไร?

หากอิเฎลนำผลงานของอิเฎลไปจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อมีผู้ต้องการใช้ผลงานของอิเฎลเพื่อการค้า เขาก็สามารถหาข้อมูลติดต่อของอิเฎลได้อย่างง่ายดายที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยปกติ เมื่ออิเฎลวาดภาพ หรือทำงานศิลปะอื่น ๆ เสร็จ อิเฎลจะถ่ายภาพ หรือนำงานจริง upload ขึ้นเว็ปไซต์ที่มีวันเวลาระบุ เช่น Flickr, WordPress และ DeviantArt ถ้าคุณไม่มี Account ของเว็ปไซต์เหล่านี้ คุณก็สามารถนำลง Facebook ซึ่งก็จะมีวันเวลาระบุให้เช่นกัน ในทางกลับกัน ผู้ที่สร้างงานศิลปะหรืองานใด ๆ แต่ไม่มีความประสงค์นำแสดงตามเว็ปไซต์หรือตีพิมพ์ ท่านผู้นั้นก็ควรนำผลงานไปจดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่ออย่างน้อยที่สุด งานของจะถูกรับรองว่าถูกผลิตขึ้นมาโดยใคร เมื่อไร

คนอิตาลี่ เพื่อนของอิเฎล ที่ NYIT

ตอนที่อิเฎลเรียนสถาปัตยกรรมที่ New York Institute of Technology อาจารย์ของอิเฎลทำงานให้กับบริษัทสถาปัตยกรรม เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาออกแบบงานให้กับบริษัท เขาจะเขียนเครื่องหมาย Copyrights ไว้ และตามด้วยชื่อของเขาที่มุมกระดาษเสมอ เพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานนั้น ๆ แต่อย่างที่บอก บริษัทสามารถนำงานนั้นไปใช้ได้ตามคำสั่งที่มอบหมายงานให้กับอาจารย์ของอิเฎล แต่ถ้าบริษัทต้องการถือครองลิขสิทธิ์ทั้งหมด ต้องมีการเซ็นต์สัญญาที่ระบุเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างชัดเจน

กรณีอาจารย์ของอิเฎลเป็นลูกจ้างบริษัท และเจ้านายสั่งให้ออกแบบ แต่อาจารย์ของอิเฎลไปจ้างคนอื่นให้ออกแบบแทน กรณีนี้ ลิขสิทธิ์เป็นของอาจารย์ของอิเฎล เว้นแต่กรณีที่ทั้งสองได้ทำสัญญาตกลงเรื่องลิขสิทธิ์กันเอง

ปัจจุบันนี้ องค์กรเอกชนมักจัดประกวดภาพถ่าย และตราสัญลักษณ์ (Logo) มากมาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในใบประกาศจะเขียนในเชิงว่า “ลิขสิทธิ์ของงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นขององค์กรดังกล่าว” การนี้ คือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เพราะงานที่ไม่ได้รับรางวัลกลับต้องตกเป็งขององค์กร หมายความว่า นักเรียนนักศึกษาต้องสูญเสียผลงานที่ตนสร้างสรรค์ไปฟรี ๆ หากอิเฎลคิดจะส่งผลงานยเข้าประกวด อิเฎลจะไม่เลือกส่งกับการแข่งขันที่มีข้อความเช่นนี้ แต่เพื่อน ๆ พี่น้องสามารถคิดเอาเองได้ เป็นสิทธิ์ของท่าน

ออกแบบ Logo เลียน Flickr เพื่อกลุ่ม Flickr

โพสอื่น ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
1 • ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2 • งานใดกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง และงานอะไรไม่คุ้มครอง
3 • อายุของงานอันมีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อยู่ได้กี่ปี
4 • การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
5 • บทลงโทษเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์
6 • เว็บแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายหรือเปล่า “ไม่ผิดครับ”
7 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา
8 • ประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
9 • ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ ย่อมตกนรก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.