ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ ย่อมตกนรก

เมื่ออิเฎลเขียนบทความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เสร็จแล้ว ก็นึกขึ้นได้ว่าบทลงโทษของผู้ขโมยลิขสิทธิ์มิได้มีเพียงในกฎหมายเท่านั้น หากแต่ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ต้องตกนรกโทษฐานผิดศีลด้วย

© 2012 The Sw Eden (สว อิเฎล) สงวนลิขสิทธิ์ในส่วนที่เป็นประสบการณ์และภาพ
ภาพเปรตตัวสูง น่ากลัว

ศีลข้าที่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ผิดนั้นคงหนีไม่พ้น ลักทรัพย์ กับพูดปด ตามภาษาบาลีที่เราชาวพุทธกล่าวตามพระหลังอาราธนาศีลก็คือ

อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปทํ สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ ด้วยตนเอง และใช้คนอื่นให้ลัก)
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปทํ สะมาทิยามิ
(ข้าพเจ้าของสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดปด)

ทุกคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นการลักทรัพย์อย่างแน่นอน อิเฎลได้ลองหาภาพใน Google โดยส่วนมากเชื่อกันว่าจะถูกตัดมือ หรือไม่ก็เอาเหล็กร้อนประกบมือ

เอาใบเลื่อยเลื่อยท้อง เหมือน Alien Bunyo เลื่อย Ultraman Leo

ส่วนข้อพูดโกหกนั้น คือการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีที่แอบอ้างว่าตนเองเป็นผู้สร้างสรรคืงานชิ้นที่ขโมยมาด้วย ดังนั้นพวกที่ก็อปปี้แผ่นหนังจะไม่โดนข้อนี้ แต่ผู้ที่เขียนหนังสือ ทำตำรา ทำเว็บไซต์แล้วคัดลอกบทความของคนอื่นมาโดยมิได้อ้างอิง คนเหล่านี้จะถูกลงโทษสำหรับการผิดศีลข้อนี้

มีบทความหนึ่ง ที่อิเฎลวิเคราะห์เกี่ยวกับพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าบุเรงนอง มีเว็บไทยเว็บหนึ่งคัดลอกบทความของอิเฎลไปโดยมิได้ขออนุญาต ทั้งยังลบข้องความที่ว่า “สงวนลิขสิทธิ์” ออกอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์คือผู้ทำผิดศีลทั้ง 2 ข้อ

อิเฎลนึกขึ้นได้ ว่าจะหาบทลงโทษในนรกที่เชื่อถือได้จากที่ใด “พระมาลัย” ในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถทศึกษาปีที่ 6 เล่ม 1

ที่จริงแล้วอิเฎลจำไม่ได้ว่า “พระมาลัย” อยู่ในหนังสือเรียนเล่มไหน ทีแรกก็คิดว่าต้องไปนั่งเปิดตั้งแต่เล่มประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย แต่เหมือนกับว่ามีบางสิ่งดลใจให้อิเฎลหยิบเล่มนี้ขึ้นมาเป็นเล่มแรก และอิเฎลก็เจอกับบทความดังกล่าว ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าที่ดลใจให้อิเฎลหยิบเล่มที่ถูกต้อง

อิเฎลจึงได้นำกลอนจากหนังสือเรียนภาษาไทยนี้มาพิมพ์เพื่อแบ่งปัน ให้สาธุชนคนดี และคนอื่น ๆ เพื่อที่จะมีความละอาย และเกรงกลัวต่อบาป

ผู้ใดกล่าวเท็จ หลอกลวงผู้อื่น
@ ยังมีเปรตหนึ่ง___เป็นหญิงอัปรีย์
ทั้งตนย่อมฝี______เน่าเปี่อยระสาย
@ เล็บตีนเล็บมือ__เน่ามิรู้หาย
ปีหนึ่งหัวกลาย____เหม็นอยู่อาจิญ
@ หญิงนั้นจึงแกะ__เกล็ดฝีนั้นกิน
ทุกวันประดิทิน____ค่ำเช้าเพรางาย
@ เร่งแกะฝีกิน____ฝีนั้นเร่งกลาย
เน่าเปื่อยมิรู้หาย___หนองโซมทั้งตน
@ แร้งกานกตะกรุม_จิกสับสาละวน
พาบินขึ้นวน_______ไปในเวหา
@ สัยปากจมูก_____จิกหูตอดตา
นกตะกรุมแร้งกา___ยื้อแย่งเรี่ยราย
@ ร้องครางอืดอืด__ดิ้นล้มดิ้นตาย
ตนสั่นระหาย______ระทดทั้งตน
@ หูเน่าปากเน่า____เหม็นโขงนักหนา
จมูกดวงตา________เน่าเปื่อยทรุดโทรม

ตกนรก ปีนต้นงิ้ว

โพสอื่น ๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
1 • ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์
2 • งานใดกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง และงานอะไรไม่คุ้มครอง
3 • อายุของงานอันมีลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์อยู่ได้กี่ปี
4 • การละเมิดลิขสิทธิ์ มีอะไรบ้าง
5 • บทลงโทษเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์
6 • เว็บแชร์ไฟล์ผิดกฎหมายหรือเปล่า “ไม่ผิดครับ”
7 • จะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ของเรา
8 • ประโยชน์ของกฎหมายลิขสิทธิ์
9 • ผู้ขโมยลิขสิทธิ์ ย่อมตกนรก

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.