ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ข้อเขียน E-Exam

การต่อแถวเข้าคิว

เมื่อฟังบรรยายเสร็จ ประมาณเวลาบ่าย 3 โมง คนที่ได้รับบัตรคิว 1-30 คนแรก จะถูกเรียกไปสอบปรนัยก่อน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ไว้สอบมีจำกัด เมื่อมีคนทำข้อสอบเสร็จ เจ้าหน้าที่จึงจะเรียกคนต่อไปมาสอบ

**งานเขียนนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

ข้อสอบมี 30 ข้อ ให้เวลา 1 ชั่งโมง แต่เพื่อนของรตจิตรใช้เวลาไม่ถึง 15 นาที เพราะเป็นปรนัย ถ้าเปลี่ยนเป็นข้อสอบอัตนัยเหมือนการสอบ PAT ในปีนี้ ก็คงใช้เวลาพอดี ๆ 1 ชั่วโมงมั้ง

ข้อสอบเป็นแบบ Random ดังนั้นอาจมีข้อสอบซ้ำ ๆ ได้ แต่ก็ไม่เรียงลำดับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไปทุจริตในการสอบนะ

เกณฑ์การตัดสินการสอบข้อเขียน
ข้อสอบในการขอใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ และหรือรถมอเตอร์ไซด์เหมือนกันหมด ต่างกันที่เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน คือรถยนต์ ต้องไม่ต่ำกว่า 23 คะแนน แต่จักรยายนยนต์ต้อง 24 คะแนน แปลกตรงที่ว่าถ้าใครมาสอบขอใบอนุญาตใบขับขี่รถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์พร้อมกัน แทนที่จะให้สอบครั้งเดียวและใช้เกณฑ์ 24 คะแนนก็ได้ แต่กลับให้สอบ 2 ครั้ง

ถ้าตอนสอบรถยนต์ได้ 24 แล้วตอนสอบจักรยานยนต์ได้ 23 ก็ซวยไป ซวยแบบรูปข้างล่าง

Ultraman Taro ทาโร่ โดยกิน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
(0) วัตถุประสงค์ที่รตจิตรเขียนเรื่องการสอบใบขับขีปี 2555
(1) เอกสารที่ต้องเตรียมไปที่กรมขนส่ง เมื่อจะไปสอบใบขับขี่
(2) ทางไปสนามสอบใบขับขี่ใหม่ กรมขนส่ง ตลิ่งชัน (พื้นที่ 2)
(3) ขั้นตอนรับบัตรคิว ก่อนสอบใบขับขี่
(4) การทดสอบสมรรถนะก่อนสอบใบขับขี่ข้อเขียน
(5) ฟังบรรยายก่อนสอบข้อเขียน
(6) ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ข้อเขียน E-Exam
(7) เทคนิคการสอบใบขับขี่ข้อเขียนให้ผ่าน
(8) เวลารับบัตรคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
(9) บรรยายการสาธิตการสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่
(10) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าถอยหลังเทียบจอด (ท่าที่ 1)
(11) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าจอดทับเส้น (ท่าที่ 2)
(12) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ถอยหลังตรง (ท่าที่ 3)
(13) ป้ายจราจรในสนามสอบใบขับขี่
(14) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ขึ้นสะพาน (เกียร์กระปุก)
(15) การเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใบอนุญาตใหม่

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.