ฟังบรรยายก่อนสอบข้อเขียน

สุนัขยังต้องการพัดลมดูดอากาศ

อบรมตั้งแต่เวลา 9-12.00 น. และ 13-15.00 น. ห้องอบรมที่ตลิ่งชันนี้เล็ก แต่จุคนที่เข้าอบรมถึง 80 คน ขนาดยังไม่รวมคนที่มาอบรมพวกเรา แต่ไม่มีพัดลมดูดอากาศ ทำให้มึนไปหมดเพราะอึดอัด ไม่ใช่มึนจากการใช้สมองมากไปหรอก

การอบรมเรื่องกฎจราจรมักจะอยู่ช่วงเช้า ส่วนเครื่องหมายจราจรจะอยู่ช่วงบ่าย บนโต๊ะจะมีหนังสือกฎจราจรวางไว้ เวลาเขาบรรยายอะไร ก็ไม่ต้องไปอ่าน เพราะข้อสอบมักอยู่ในคำบรรยายมากกว่า แต่ตอนไปกินข้าวแล้วกลับมานั่งก่อน ก็อ่านไปซะ

ที่กรมขนส่งมีโรงอาหาร มีขายน้ำด้วย มีหลายอย่างให้เลือกรับประทาน เมื่อกินเสร็จ ก็ให้ไปไหว้พระที่ปากทางเข้าออก แล้วเดินไปดูชาวบ้านเขาสอบภาคปฏิบัติที่สนามสอบ เดินเข้าไปได้ ไม่ต้องกลัว ไปยืนดู กะความกว้าง ยาว ด้วยสายตา แล้วกลับไปซ้อมใหม่ที่บ้าน

**งานเขียนนี้ ถือเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนได้อ่าน โดยห้ามมิให้คัดลอกนำไปใช้เพื่อการค้าหรือนำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีโฆษณา ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้อนุญาตให้นำไปใช้ในสถาบันการศึกษา โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและชื่อผู้เขียน

รับประทานอาหารได้ โดยไม่ต้องเตรียมมา


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
(0) วัตถุประสงค์ที่รตจิตรเขียนเรื่องการสอบใบขับขีปี 2555
(1) เอกสารที่ต้องเตรียมไปที่กรมขนส่ง เมื่อจะไปสอบใบขับขี่
(2) ทางไปสนามสอบใบขับขี่ใหม่ กรมขนส่ง ตลิ่งชัน (พื้นที่ 2)
(3) ขั้นตอนรับบัตรคิว ก่อนสอบใบขับขี่
(4) การทดสอบสมรรถนะก่อนสอบใบขับขี่ข้อเขียน
(5) ฟังบรรยายก่อนสอบข้อเขียน
(6) ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ข้อเขียน E-Exam
(7) เทคนิคการสอบใบขับขี่ข้อเขียนให้ผ่าน
(8) เวลารับบัตรคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่
(9) บรรยายการสาธิตการสอบภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ใหม่
(10) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าถอยหลังเทียบจอด (ท่าที่ 1)
(11) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าจอดทับเส้น (ท่าที่ 2)
(12) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ถอยหลังตรง (ท่าที่ 3)
(13) ป้ายจราจรในสนามสอบใบขับขี่
(14) เทคนิค/วิธีการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ขึ้นสะพาน (เกียร์กระปุก)
(15) การเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใบอนุญาตใหม่

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.