เครื่องมือ และสิ่งที่ควรรู้ใน Adobe Flash

ชื่อใหม่ของ Adobe Flash คือ Animate ซึ่งเครื่องมือแทบทุกประการเหมือนเดิม มีที่ดีขึ้นคือ Onion Skin มีสีบอก และที่แย่ลงคือ การเปลี่ยน Frame rate ซึ่งเดิมเปลี่ยนง่ายมากที่ใต้ Timeline แต่ตอนนี้ ต้องเปลี่ยนที่หน้าต่าง Properties ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เราจะปรับขนาดหน้าจอ

วิธีใช้ที่ท่านกำลังอ่านต่อไปนี้ เขียนขึ้นเป็นวิทยาทาน ที่เว็บไซต์ของ สว อิเฎล ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในเว็บไซต์อื่น และสื่อใด ๆ

1.) เปิด Adobe Flash CS__ หรือ Animate CC ขึ้นมา แล้วเลือก ActionScript3 เพื่อความทันสมัยและความเป็นอนาคต

2.) หน้าต่างเครื่องมือหลักที่ใช้ทำ Animation มี

2.1 Tool ด้านซ้ายมือ เป็นแถบเครื่องมอืเอาไว้วาดภาพ, สร้างรูปร่างต่าง ๆ, ลงสี, เลือก, หมุน, ย่อ, ขยาย

2.1.1 Selection Tool (หรือกดตัว V) คือลูกศรด้านซ้ายมือบนสุด เอาไว้เลือกวัตถุหรือภาพ โดยการคลิกลากคลุก
2.1.2 Free Transform Tool (หรือกดตัว Q) เมื่อเลือกวัตถุหรือภาพแล้ว สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการย่อ ขนานขนาด หมุด หรือพลิกกลับด้าน
2.1.3 Rectangle (หรือกดตัว R) ไว้สร้างสี่เหลี่ยม
2.1.4 Circle (หรือกดตัว O) ไว้สร้างลงกลม
2.1.5 Brush (หรือกดตัว B) เป็นพู่กันวาดรูป
2.1.6 Paint Bucket (หรือกดตัว K) เอาไว้เทสีใส่ในพื้นที่ที่วาดขึ้นมาแล้ว
2.1.7 Eraser (หรือกดตัว E) ยางลบ
2.1.8 Fill Color เลือกสีที่ต้องการ

2.2 Timeline ส่วนบนสุดในรูปด้านล่าง ถ้าสังเกตุคำว่า fps ส่วนล่างของ Timeline จะสามารถแก้ตัวเลขได้ ตัวเลขยิ่งน้อย Animation จะยิ่งช้า, ตัวเลขยิ่งมาก จะยิ่งเร็ว

2.3 Properties ถ้าไม่ได้คลิก Object อะไรเลย การตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าหลักของ file เช่น ขนาดหน้าจอ และสีพื้นหลัง || แต่ถ้าคลิกบนภาพที่วาก หรือ Symbol อื่น ๆ การตั้งค่าจะเป็นของวัตถุนั้น ๆ

2.4 Library เป็นแหล่งเก็บ Symbol ที่เราสร้าง คือ MovieClip Graphic และ Button รวมถึงไฟล์เพลงและวิดีโอ

3.) หากแถบเครื่องมือใดหายไป ให้กด Windows ที่ Menu Bar ด้านบน และเลือกสิ่งที่คิดว่าหายไป

บทความอื่น ๆ เกี่ยวกับ Adobe Flash
วิธีการใช้ Motion Tween และ Classic Tween ใน Adobe Flash
วิธีการใช้ Shape Tween ใน Adobe Flash
การทำ Animation ด้วย Adobe Flash อย่างง่าย

Advertisement

4 Comments

Filed under Uncategorized

4 responses to “เครื่องมือ และสิ่งที่ควรรู้ใน Adobe Flash

  1. Pingback: สอนใช้โปรแกรม Adobe Animate ฟรี! พื้นฐาน | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Kinetic Typography คืออะไร? เป็น Motion Graphic หรือเปล่า? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.