บทสวดมนต์ บูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ข้าพเจ้า สว อิเฎล นำบทสวดมนต์ บูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (The 5 Buddhas Of Our Kalpa) ในกัปต์นี้มาจากวัดกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้ากกุสันโธ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นองค์ที่ 1
ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า
อะหัง วันทามิ กะกุสันธัง
อะตีตาสัมมาสัมพุทธัง ปูเชมิ (ว่า 3 จบ)
พระพุทธเจ้ากกุสันโธ

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้าโกนาคม
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นองค์ที่ 2
ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า
อะหัง วันทามิ โกนาคะมะนัง
อะตีตาสัมมาสัมพุทธัง ปูเชมิ (ว่า 3 จบ)
พระพุทธเจ้าโกนาคม

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้ากัสสปะ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นองค์ที่ 3
ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า
อะหัง วันทามิ กัสสปัง
อะตีตาสัมมาสัมพุทธัง ปูเชมิ (ว่า 3 จบ)
พระพุทธเจ้ากัสสปะ

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้าสมณโคดม
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นองค์ที่ 4
ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า
อะหัง วันทามิ สะมะณะโคตะมัง
อะตีตาสัมมาสัมพุทธัง ปูเชมิ (ว่า 3 จบ)
พระพุทธเจ้าสมณโคดม

บทสวดบูชาพระพุทธเจ้าในอนาคต
(พระศรีอริยะเมตไตรย์)
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้ เป็นองค์ที่ 5
ว่านะโม 3 จบ แล้วอธิษฐานว่า
อะหัง วันทามิ อริยะเมตไตรยัง
อะนาคะตาสัมมาสัมพุทธัง ปูเชมิ (ว่า 3 จบ)
พระศรีอริยะเมตไตรย์

พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดกองดิน

บทความที่เกี่ยวข้อง อ่านนะจ๊ะ
ทัวร์ ขสมก. ไหว้พระ 5 วัด จันทร์บุรี – ระยอง
สวนสะเด็ดยาด เงาะสดกรอบ มังคุดกรอบ ลองกองหวาน
สิ่งของที่ต้องเตรียมไป เมื่อไหว้พระ 9 วัด
วัดเขาสุกิม พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา แห่งจันทบุรี
วัดกะทิง หลวงพ่อเขียน ชมสังเวชนียสถานจำลอง
วัดควง ไหว้หลวงพ่อนัง สาริกาคู่ คาถาเศรษฐี
วัดแตงเม พระอุปคุต ปางจกบาตร และพระบัวเข็ม
วัดกองดิน จังหวัดระยอง ฐานทัพพระเจ้าตากสินมหาราช
บทสวดมนต์ บูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.