คำทำนายวันสิ้นโลก ในคริสตศาสนา เมื่อสัตว์ร้าย 7 หัวขึ้นจากมหาสมุทร

ตามพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ Holy Bible ในส่วนของพระคัมภีร์ใหม่ New Testament บทสุดท้ายที่คนไทยเรียกกันว่า วิวรณ์ (The Book of Revelation) เราสามารถพบสัตว์ร้ายซึ่งมีเจ็ดหัวได้หลายที่ ซึ่งนั่นหมายความว่า มันอาจไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวกัน หรือ มันคือการสื่อความความในเชิงสัญลักษณ์ถึงสิ่งที่แตกต่างกัน

ขอบพระคุณที่ไม่ขโมยบทความนี้ไปใช้ในเว็บไซต์อื่น

หลังจากที่อิเฎลได้ศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลมาเป็นเวลาหลายปี สัตว์ร้ายสีแดงตัวหนึ่งในบทวิวรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนในปัจจุบัน และหญิงแพศยานั้นหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสื่อต่าง ๆ เชื่อว่ากำลังจะล้มละลายในไม่ช้า เนื่องจากภาวะการวางงานหลังย้ายทหารซึ่งประจำการในประเทศต่าง ๆ กลับภูมิลำเนา

แต่วันนี้ อิเฎลได้หยิบยก Rev 13 วิวรณ์บทที่สิบสาม มาเรียบเรียงเป็นกลอนอิงประวัติศาสตร์ ซึ่งพูดถึงเวลาที่สัตว์ร้ายเจ็ดหัวขึ้นมาจากทะเล ตามไบเบิลได้อธิบายว่าสัตว์ร้ายตัวนี้มีเจ็ดหัว สิบเขา และสวมมงกุฎ หากพิจารณาว่าภาพที่เห็นเกิดจากนิมิตรของผู้เขียน น่าจะหมายถึงแต่ละหัวมีสิบเขาซึ่งดูเหมือนมงกุฏ

อิเฎลเชื่อว่าจินตนาการดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับพญานาคในจิตรกรรมและสาสนสถานของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากชาวคริสต์เชื่อว่าศาสนาอื่น ๆ ที่อุบัติขึ้นมาในโลก เกิดมาจากการดลใจของซาตาน

กลอนชุดนี้ไม่ได้แต่งขึ้นมาเพื่อดูหมิ่นพระเจ้า หรือ เป็นปฎิปักษ์ต่อพระคริสต์ (Anti-Christ ; คนไทยมักอ่านว่า “แอนตี้ไครส์” แต่ความจริงอ่านว่า “แอนทายไครส์”) หากแต่งขึ้นมาประกอบฉากในโครงการที่ชื่อว่า “ลิ้นดำ” หรือ “Black Tongue” อันเป็นโครงการสงวนลิขสิทธิ์ สามารถดูภาพและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://facebook.com/BlackTongue หรือ Black Tongue Main Page

ขอเชิญรับชมวีดีโอ Animation พร้อมเสียงภาค ณ ที่นี้

อ่านกลอน ซึ่งท่านได้รับฟังจาก Animation เบื้องต้น ซึ่งสงวนลิขสิทธิ์เช่นเดียวกับเนื้อเรื่องและภาพวาด

๏ เจ็ดหัว สิบเขา เหมือนมงกุฏ
ตัวเป็นจุด ลายเสือดาว เท้าเป็นหมี
เสียงคำราม คละฆ้อง กลองเภรี
ชลธี พุ่งพล่าน พาลเภตรา

๏ เรือสำเภา ร้อยพัน สั่นแล้วคว่ำ
เรือหลายลำ โดยสาร ผ่านหงสา
เรือที่ล่ม จมแทงใจ สอบินยา
เรือทั่วหล้า อย่าได้จม อีกต่อไป

๏ หนึ่งในเจ็ด มุรธา มีบาดแผล
เป็นรอยแล่ เฉาะกระบาน น่าขานไข
อันแผลเก่า เขาลือ ฝีมือใคร
พญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ ในสาคร

๏ แต่เดิมที สัตว์นี้ อยู่บนบก
โลมาปก นัขปัก ทักข์สมร
ครั้นผืนทราย กลับกลายเป็น สีทันดร
สัตว์นี้ห่อน ก่ายก้อนหิน ขึ้นถิ่นแดน

๏ สายธารหลั่ง ท่วมโลก เจ็ดตลบ
มิสยบ มันให้สิ้น ฤทธิ์หมื่นแสน
นาคราช คลาดลูกแก้ว มันแผ่วแกรน
สัตถันดร เทวาแถน ได้ปลุกมัน

๏ ดาวสองดวง ถูกโค่น โผนมาเกิด
หนึ่งพราวเพริศ เลิศเลอ กว่าเพ้อฝัน
ส่วนอีกหนึ่ง เป็นดาวหาง แตกกลางคัน
กลายเป็นฝน บรรลัยกัลป์ สันดาปไฟ

๏ ยี่สิบสี่ ศักราช ยาตราผ่าน
สุดสันดาน ราชาเหนือ โยนหินไต้
สัต มุรธา ชลาลัย
ขยายใหญ่ กว่าเดิมที ที่เป็นมา

๏ ถึงครานี้ มันใหญ่ ขึ้นอีกเท่า
เพราะลักเอา เศษหิน เรือสินค้า
มันย่ำยี ชายฝั่ง พังคณา
มันย่ำท่า แหลกยับ ฉับพลัน

๏ สอบินยา เลือกหา ศัสตราวุธ
เพื่อจะกุด มุรธา ให้อาสัญ
หยิบได้หนึ่ง ดาบหินไต้ วิไลวรรณ
อนุภาพ ไร้เทียบทัน วิวรรณนา

๏ สอบินยา ทรงเกราะ สีเงินแกร่ง
หุ้มตะกั่ว ทั่วทุกแห่ง ของภูษา
ให้สัตว์ร้าย หมายปลง องค์ธาดา
เนื่องดาบกล้า ล่อมัน บุกบั่นกิน

๏ ขอให้เป็น ตำนานแห่ง วีรกษัตริย์
ป้องพิบัด ปัดพิบาก พินาศสิ้น
ขอทวยเทพ ประทานพร แด่ภูมินทร์
คุ้มธานินทร์ แคล้วคลาด อุบาทว์ภัย

สามารถอ่านได้ที่ Sw-Eden.DeviantArt เช่นกัน

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
REVELATION 13
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

วิวรณ์ 13 source from http://www.holyzone.net/

สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากทะเล
13:1 และข้าพเจ้าได้ยืนอยู่ที่หาดทรายชายทะเล และเห็นสัตว์ร้ายตัวหนึ่งขึ้นมาจากทะเล มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา ที่เขาทั้งสิบนั้นมีมงกุฎสิบอัน และมีชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทจารึกไว้ที่หัวทั้งหลายของมัน
13:2 สัตว์ร้ายที่ข้าพเจ้าได้เห็นนั้น เหมือนเสือดาว และเท้าเหมือนเท้าหมี และปากเหมือนปากสิงโต และพญานาคได้ให้ฤทธิ์ของมัน และที่นั่งของมัน และสิทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ร้ายนั้น
13:3 ข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัวๆหนึ่งของสัตว์ร้ายดูเหมือนถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ
13:4 เขาทั้งหลายได้บูชาพญานาคที่ได้ให้อำนาจแก่สัตว์ร้ายนั้น เขาได้บูชาสัตว์ร้ายนั้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้ และใครสามารถจะทำสงครามกับสัตว์นี้ได้”
13:5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำกล่าวร้ายและหมิ่นประมาท และยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน
13:6 มันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิ่นประมาทต่อพระนามของพระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์

สัตว์ร้ายกระทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน
13:7 และยอมให้มันทำสงครามกับพวกวิสุทธิชน และชนะเขา และให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกตระกูล ทุกภาษา และทุกประชาชาติ
13:8 และบรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น คือคนทั้งปวงที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดก ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก
13:9 ใครมีหูก็ให้ฟังเอาเถิด
13:10 ผู้ใดที่กำหนดไว้ให้ไปเป็นเชลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้องถูกฆ่าด้วยดาบ นี่แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน

สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดิน
13:11 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน มีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค
13:12 มันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว
13:13 สัตว์ร้ายนี้แสดงการมหัศจรรย์ใหญ่ จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย
13:14 มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยการอัศจรรย์นั้น ซึ่งมันมีอำนาจกระทำท่ามกลางสายตาของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่ในโลกสร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้าย ที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้น
13:15 และมันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นทั้งพูดได้ และกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้
13:16 และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมีและคนจน ไทยและทาส ให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา
13:17 เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น หรือชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน
13:18 ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือ 666

2 Comments

Filed under Uncategorized

2 responses to “คำทำนายวันสิ้นโลก ในคริสตศาสนา เมื่อสัตว์ร้าย 7 หัวขึ้นจากมหาสมุทร

  1. Pingback: Homophily รู้สึกว่าตนเองเหมือนกับอีกฝ่าย คืออะไร? | Sw-Eden.NET

  2. Pingback: Impression ในงาน Animation คืออะไร? | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.