คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ

ปญฺญาสหิโต นโร อิธ
ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ

คนมีปัญญา ถึงแม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ

Cherry Blossom at Pumphouse Park, NYC

ตอนแรกสวอิเฎลก็คงเหมือนเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนที่อ่าน “คนมีปัญญา ถึงอยู่ท่างกลางทุกข์ ก็หาสุขพบ” แล้วก็งง ไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร สงสัยว่ามันจริงหรือเปล่า พอมาวันนี้ เจอตัวอย่างหนึ่งที่พอจะอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ จึงอยากมาแบ่งปัน

ตัวอย่างนี้เอามาจากหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของ ป. อ. ปยุตฺโต ซึ่งเขียนในเชิง Argument ว่าการศึกษาของตะวันตกไม่เป็นทางสายกลาง แต่ที่จะนำมายกเป็นตัวอย่างคือทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนมีความสุขกับการเรียน และนั่นคือการศึกษาที่ดีที่สุด

อิเฎลก็เหมือนเด็กทั่วไป ที่มีความสุขเวลาได้เรียนสิ่งที่ชอบ และไม่มีความสุขเมื่อต้องเรียนสิ่งที่ไม่ชอบ แต่ในทางกลับกัน การศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลคือ ไม่ว่าจะเรียนเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบ นักเรียนก็ยังชอบเรียนไปทุกเรื่อง เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ คือสิ่งที่เขาชอบ

ถ้าเด็กรักการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบเช่นนี้แล้ว เมื่อเขาโตขึ้น แล้วทำงาน เจอกับอุปสรรค ก็จะไม่ย่อท้อ และต้องการฟันฝ่า เพราะการที่คนเราล้มเหลวทุก ๆ ครั้ง เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุก ๆ ครั้ง เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการล้มเหลวซ้ำซาก

พอสวอิเฎลได้อ่านเช่นนี้ ก็คิดขึ้นได้ตอนไปสมมนากับคณาจารย์ราชภัฏสวนสุนันทา เราพูดถึงเรื่อง Edutainment คือการศึกษาที่ทำให้นักศึกษารู้สึกสนุก และรักที่จะเรียนรู้ สาเหตุที่ต้องมาแก้ที่ปลายเหตุเช่นนี้ เพราะ เราจะไปแก้ที่ตัวเด็กแต่ละคนนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเราต้องดูภาพรวม และจัดทำหลักสูตร แผนการสอนที่สอดคล้องกับเด็ก

ถ้าเอาตามหลักการจริง ๆ แล้วนั้น ต้องทำให้เด็กรักการเรียนรู้แต่ต้น แล้วหลักสูตรจะเป็นเช่นไร นั่นค่อยว่ากันทีหลัง เรื่องอาจารย์ก็ยิ่งสำคัญ คือต้องเต็มใจให้ความรู้ ซึ่งอิเฎลคิดว่าอาจารย์ราชภัฏสวนสุนันทานั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะเรา treat นักศึกษาเหมือนอยู่กันในโรงเรียน เหมือนเราเป็นครูที่ห่วงใยเขาจริง ๆ เราไม่ใช่คนที่มาทำงาน แค่ที่จะสอน แล้วก็กลับบ้านไป

Alien Magma is cute

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.