โรงเพาะเห็ดหลินจือ Lucidum Ganoderma

โรงเพาะเห็ดหลินจือ Lucidum Ganoderma

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มักจะใช้ By products จากโครงการหนึ่งไปให้กับอีกโครงการหนึ่ง เช่น จากการสีข้าว และขี้เรื่อยยางพาราสามารถไปทำปุ๋ยเพาะเลี้ยงเห็ดในโครงการ ฯ ได้อีก โครงการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือมีความสำคัญยิ่ง เพราะเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่มีคุณค่าสูงมาก และตามธรรมชาติหาพบได้ยากด้วย ที่โครงการ ฯ เป็นเห็ดหลินจือสีเหลืองสายพันธุ์จีน ไม่ใช่สายพันธุ์ G2 และ G3 ของญี่ปุ่น

ผลทางยาเห็ดหลินจือ
ในวงการแพทย์ปัจจุบัน เห็ดหลินจือเป็นที่ยอมรับว่ามีสรรพคุณเป็นยา สามารถใช้ในการรักษาโรคได้หลายชนิด อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตต่ำ โรคบวมน้ำ โรคตับ โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน ฯลฯ

วิธีการ
– สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่ เชื้อเห็ดหลินจือใน PDA เมล็ดข้าวฟ่าง ขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด ปูนขาว น้ำตาล ดีเกลือ และยิปซั่ม
– ปลูก 1 ถุงได้ 2 ดอก ใช้เวลา 3 เดือน
– 1 ดอก ต้องให้แห้ง และใช้เวลาต่ออีก 45 วัน สังเกตถุงที่ปลูกเห็ดจะฟีบ หมายถึง เห็ดหลินจือได้ดูดอาหารไปหมดแล้ว อาหารของเห็ดหลินจือคือกินวุ้น
– ผลิตภัณฑ์ของเห็ดหลินจือมีทั้ง capsule น้ำเห็ดหลินจือบรรจุกระป๋อง แบบแห้ง slide มีทั้งเห็ดหลินจือ และเห็ดปุยฝ้า
รตจิตรโปรดมากก็คือน้ำเห็ดหลินจือ เพราะทั้งขมเล็ก ๆ หวานหน่อย ๆ อร่อยกำลังดี อุดหนุนโครงการ ฯ มานานแล้วจ้า

โรงน้ำผึ้ง โรงน้ำดื่ม และงานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง

การผลิตแอลกอฮอล์

– ในการดำเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล ฯลฯ นำผลมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ในหลวงทรงให้ตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไทย เช่น

1. เมื่อเกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผงขึ้น เพื่อแปรรูปน้ำนมดิบให้เก็บไว้ได้นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง และยังมีการตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

โครงการซิวแม่จัน เป็นโครงการที่ให้ชาวนารวมตัวกันแบบสหกรณ์ เพื่อทำยุ้งฉาง เก็บเกี่ยวข้าง เข้าบรรจุในไซโลเหล็ก จนถึงขบวนการสีข้าวออกมา


อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา Royal Chitralada Project
คุณสุวิตรี สุมาลา เจ้าหน้าที่นำชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ระหว่างทางไปห้องชม วีดิทัศน์ ณ ศาลามหามงคล
ณ ศาลามหามงคล
เนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ และการฟังบรรยาย
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ในโครงการสวนจิตรลดา
โรงกระดาษสา (Sa Paper)
โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง
โรงเพาะเห็ดหลินจือ Lucidum Ganoderma
กังหันเพื่อพลังงานลม\
อื่น ๆ จากการฟังบรรยายโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.