ณ ศาลามหามงคล

ณ ศาลามหามงคล

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

ห้องชม วีดิทัศน์ ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ก่อนที่จะเข้าห้องประชุม ด้านข้าง ๆ ห้องประชุม เป็นห้องทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างปี 2542 เป็นห้องที่พวกเราไม่ได้เข้าไปชม ส่วนมากพวกเราใช้เวลาที่ห้องด้านข้างอีกห้องหนึ่ง เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการสวนจิตร ณ ฝ่ายจัดจำหน่าย หรือสำนักงานขาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ หกรอบ 2 สร้างปี 2542

ด้านหน้าในห้องมีเคาน์เตอร์เพื่อบริการน้ำดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ ฯ และตรงข้ามจุดนี้ในห้องประชุม เป็นบอร์ด แสดงเกียรติประวัติของในหลวง รตจิตรถ่ายรูปมาฝากให้เพื่อน ๆ ได้ดูกันด้วย ได้แก่
– ศุกร์ที่ 23 พ.ค. 2547 ได้รับการถวาย “รางวัลรวงข้าวทองคำ” จากคณะกรรมการสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทภาคพื้นเอเซียแปซิก
– ศุกร์ที่ 26 พ.ค. 2549 เลขาธิการสหประชาชาติ เฝ้าทูลถวาย รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์
– มีบอร์ดแสดงตอนในหลวงได้รับถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” พระองค์แรกของโลก จากสมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติทูลเกล้า ฯ ถวาย ในการประชุมสภาดินโลก ครั้งที่ 19 ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ปี 2553

รตจิตร ฟังบรรยายไปได้ครึ่งเดียว น้ำตาก็เริ่มคลอ เพราะซาบซึ้ง ปลื้มปิติ เป็นที่สุด ไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใด ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินในประเทศไหน ไม่มีใครในโลกที่จะทรงงานและเสียสละเวลา เสียสละพระวรกาย เสียสละพระราชทรัพย์ ตลอดจนน้ำพระราชหฤทัยอันงดงามได้เท่าในหลวงของปวงชนชาวไทยอีกแล้ว


อ่านเพิ่มเติม
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา Royal Chitralada Project
คุณสุวิตรี สุมาลา เจ้าหน้าที่นำชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ระหว่างทางไปห้องชม วีดิทัศน์ ณ ศาลามหามงคล
ณ ศาลามหามงคล
เนื้อหาจากการดูวีดิทัศน์ และการฟังบรรยาย
ตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ในโครงการสวนจิตรลดา
โรงกระดาษสา (Sa Paper)
โครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง
โรงเพาะเห็ดหลินจือ Lucidum Ganoderma
กังหันเพื่อพลังงานลม\
อื่น ๆ จากการฟังบรรยายโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

สงวนลิขสิทธิ์โดย © รตจิตร

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “ณ ศาลามหามงคล

  1. ของหนูทำให้คนติดตามไม่ได้เลยค่ะ ทำไงค่ะ

    Like

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.