หงส์มอญ (Hamsa or Hinthar) สัญลักษณ์ของชาวมอญ

หงส์ (Hamsa or Hinthar) สัญลักษณ์ของชาวมอญ แต่มีบางคนเชื่อว่าหงส์ตัวเดียว คือสัตว์มงคลของทั้ง Myanmar เพราะเป็นพาหนะของพระนาง Thurathadi (พระแม่สรัสวดี) หรือพระมเหสีของพระพรหม ซึ่งพระพรหมก็มีพาหนะเป็น พญาหงส์ คล้ายกัน จากที่อิเฎลได้อ่านบทแรกของพงศาวดารพม่า ก็พบว่าคำว่าพม่า มาจากคำว่า “พรหมา” จึงถือได้ว่าหงส์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐยิ่ง ทั้งยังถูกประดิษฐ์เป็นมาตราชั่งตวงของชาวพม่าโบราณ

หงส์มอญ Mon Hamsa Hinthar Myanmar

ภาพถ่ายนี้ สว อิเฎล ไปถ่ายมาจากวัดตาลปากลัด ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่หน้ากุฎิเจ้ามาวาส และหน้าโบสถ์มีตัวใหย่ ๆ อีกตัวหนึ่ง เราเรียก Hinthar ว่าหงส์มอญ เป็นอันเข้าใจกับคนพื้นที่ ถ้ามาที่วัดนี้ช่วงสงกรานต์ จะมีงานรามัญ ปีใหม่ชาวมอญ

แฟน ๆ ของท่านตะเบงชะเวตี้จะไม่รักชาวมอญได้อย่างไร เพราะ idol ของเราถึงขนาดแต่งกายเป็นมอญ มีเชื้อสายมอญ แต่งงานกับเจ้าหญิงมอญ และเป็นแม่ทัพคุมทัพชาวมอญได้ ปีหน้าพลาดไม่ได้ ต้องไปฉลองกับพวกเขา!!

หงส์มอญ ที่วัดตาลปากลัด ประเทศไทย Thailand Mon Hamsa Hinthar

1 Comment

Filed under Uncategorized

One response to “หงส์มอญ (Hamsa or Hinthar) สัญลักษณ์ของชาวมอญ

  1. Pingback: ประวัติและประเภทของงาน Graphic Design | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.