วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี

วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นของวัด คือ โบสถ์เก่า หน้าบันทำเป็นรูปปลาหมอ และศาลาไม้กลางน้ำที่สร้างใหม่

วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี

ความจริงรตจิตรชอบโบสถ์ของวัดหนองปลาหมอนี้มาก แม้จะดูเก่า ๆ แต่กลับสวยแบบโบราณ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมอแหวกว่ายในสระบัวตรงหน้าบันของโบสถ์ พญานาคตรงบันได หรือแม้แต่เสาหงส์ ส่วนศาลาไม้ที่สร้างใหม่ พอทุกคนเข้าไปด้านใน ต่างต้องตะลึงกับไม้แผ่นใหญ่ ๆ ที่วางเรียงกันเพื่อสร้างเป็นศาลาที่ใหญ่มาก หลายเหลี่ยมจนดูเหมือนเป็นวงกลม พระบรมสารีริกธาตุก็มีจำนวนมาก รตจิตรได้ถวายสังฆทานและฝากหนังสือนิยายทักทายเพื่อเจ้าอาวาสไปให้ห้องสมุดของโรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ซึ่งเจ้าอาวาสบอกว่าค่อนข้างไกล แต่จะหาคนเอาไปให้ก็แล้วกัน บริเวณน้ำรอบ ๆ ศาลา มีแต่ปลาสวายว่ายรอบ ๆ รตจิตรไม่เห็นปลาหมอสักตัว

วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี นี่แหละที่ชาวราชบุรีเขาเรียกตัวเองว่าชาวราชรี

Advertisement

1 Comment

Filed under Everything_Okay

One response to “วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี

  1. Pingback: ใครเกลียดข่าวปลอมบ้าง เรื่อง COVID-19 | Sw-Eden.NET

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.