วัดจันทาราม นมัสการหลวงพ่ออโนทัย หลวงพ่อขาว

วัดจันทาราม
จุดเด่นของวัด – หลวงพ่ออโนทัย หลวงพ่อขาว

วัดจันทาราม นมัสการหลวงพ่ออโนทัย  หลวงพ่อขาว

ไปทำบุญที่วัดจันทารามกี่ครั้ง รตจิตรมักเห็นคนมาแก้บนหลวงพ่ออโนทัย หลวงพ่อขาวซึ่งอยู่ในโบสถ์ที่สร้างตั้งแต่ 28 ก.พ. 2534 โดยการจุดประทัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงตรุษจีนซึ่งมักมีงานประจำปี และมีพิธีสวดภาณยักษ์กันด้วย ส่วนใหญ่ก็เจอแต่ขอหวย เลขเด็ด เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว บริเวณโดยรอบโบสถ์ค่อนข้างสวย ไม่ว่าจะเป็นช้างคู่หน้าโบสถ์ สิงห์ หรือแม้แต่เสาหงส์แบบไทย ๆ สถาปัตยกรรมสถานด้านหลังโบสถ์ก็สวยแปลกดีคือ ศาลาหลวงพ่อเงิน อุตตโม อนุสรณ์ ที่ด้านหน้าเป็นรูปเรือหางยาวแบบโบราณ

สังเกตว่าเสาหงส์แบบไทยจะมีหลายเสา แต่ถ้าเสาหงส์มอญจะมีเสาเดียว ไหน ๆ ผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะไหววัดจันทาราม วัดจันทาราม วัดจันทาราม วัดจันทาราม!!!
ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี!!!

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.