วัดวาปีสุทธาวาส ราชบุรี

จุดเด่นของวัดวาปีสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี คือ ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์

วัดวาปีสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี

วัดวาปีสุทธาวาสตั้งอยู่ที่ อ.จอมบึง ราชบุรี เข้าไปถึงวัด หลวงพี่เอ็กซ์ ได้เชิญชวนชาวบ้านแต่งตัวตามชาติพันธ์ของตนมาต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมาก ๆ บ้างก็ยืน บ้างก็สาธิตการทำผมให้ดู มีพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของทั้ง 8 ชาติพันธ์ มีป้ายเขียนไว้อย่างน่ารักว่า “งิ๊นดีต้อนฮับ จุ๊ผู้จุ๊กก๊น” วัดนี้ถือเป็นศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยทรงดำ ลาวตี้ ลาวเวียง ลาวครั่ง ไท-ยาน ไทยพื้นถิ่น จีน และมอญ ก่อนกลับหลวงพี่เอ็กซ์ยังขึ้นมาบนรถเพื่อแจกสร้อยปลุกเสกให้ลูกทัวร์ทุกคนอีกด้วย คือจบลงได้อบอุ่นจริง ๆ

วัดวาปีสุทธาวาสทำให้เราประทับใจจริง ๆ ถ้ามีโอกาสมาราชบุรีเมื่อไร อยากให้แวะมาไหว้พระวัดวาปีสุทธาวาส และท่านจะได้ความประทับใจกลับไปเหมือนกับเรา

Advertisement

Leave a comment

Filed under Everything_Okay

Leave a Reply ถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.